Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Коронавирусът – как да пътуваме

Назад

Турция

Актуализирано на 15.01.2022 г.

Препоръчваме на българските граждани да се въздържат от пътуване!

1. Ограничителни мерки за влизане в страната спрямо български граждани:

Считано от 15 март 2021 г. всички пътници пристигащи от чужбина със самолет и желаещи да преминат през летищните ГКПП на Р Турция се задължават в рамките на 72 часа преди полета да попълнят електронен формуляр на сайта на Министерството на здравеопазването на Турция на адрес „register.health.gov.tr“, с посочване на основни данни за лицата, възможности за връзка и адрес в Турция. Изпълнението на това задължение се контролира от авиокомпаниите, изпълняващи полети до Турция чрез изискване за представяне на извадки от направената регистрация в електронен вид или на хартиен носител преди качване на борда на самолетите.
Считано от 10.01.2022 г.
1) Лицата, пристигащи в Турция от Ботсвана, Южна Африка, Мозамбик, Намибия, Зимбабве, Бразилия, Непал, Шри Ланка, Бангладеш, Индия и Пакистан, или за които е установено, че са били в тези държави през последните 14 дни е необходимо да представят отрицателен резултат на PCR тест, проведен до 72 часа преди преминаване през ГКПП на страната.
- Лицата, които могат да документират, че са получили поне две дози (единична доза за Johnson & Johnson) от ваксините, одобрени за спешна употреба от Световната здравна организация или Турция, и че са преминали поне 14 дни от последната доза, няма да бъдат подлагани на карантиниране при влизане в страната.
- Лицата, които не успеят да документират, че са получили поне две дози (единична доза за Johnson & Johnson) от ваксините, одобрени за спешна употреба от Световната здравна организация или Турция, и че са преминали поне 14 дни от последната доза, ще бъдат карантинирани за срок от 7 дни по местоживеене, или на адреса, който са декларирали при влизане в страната, като в края на този срок карантината ще бъде прекратена. Тези, които поискат предсрочно прекратяване на срока на карантината, следва да направят PCR тест на 5-ия ден, и ако резултатът е отрицателен, карантината ще бъде прекратена.
- Лицата, с проявени симптоми на заболяването, и тези от тях с непроявени симптоми, но с положителен PCR тест при вземане на проба за прекратяване на карантината:
• Ще бъдат поставени в режим на карантина за срок от 7 дни;
• В края на 7-ия ден от карантината лицата, които не проявяват симптоми на заболяването, или имат слаби симптоми и нямат температура без използване на антипиретици, се освобождават от карантина;
• За ранно прекратяване на карантината може да бъде направен PCR тест на 5-ия ден и ако резултатът е отрицателен, карантинният режим се прекратява;
- Лица на възраст над 12 и под 18 години, пътуващи с родителите си, които пристигат от посочените държави и желаят да преминат през ГКПП на Турция, ще бъдат допускани до полетите с отрицателен резултат от PCR тест, направен 72 часа преди пътуването. Те ще бъдат поставени в режим на карантина по адресите на местопребиваване до представяне на отрицателен резултат от проведен на територията на Турция PCR тест, след което ще бъда освобождавани.
Действието на специални разпоредби от сключени двустранни споразумения между Турция с чужди държави се запазва.
2) Разпоредбите на предишните заповеди относно влизането на лица, пристигащи от Афганистан и тези, за които се предполага, че са били в тази страна през последните 14 дни, ще продължават да се прилагат.
3) Лицата, пристигащи от Иран и Египет и желаещи да преминат през ГКППП на Турция се задължават да представят отрицателен резултат от проведен PCR тест, направен максимум до 72 часа преди влизане в страната или ваксинационна карта, удостоверяваща, че са получили поне две дози (единична доза за Johnson & Johnson) от ваксините, одобрени за спешна употреба от Световната здравна организация или Турция, и че са преминали поне 14 дни от поставянето на последната доза.
4) Лицата, пристигащи в Турция, извън изрично упоменатите в т.1, т.2 и т.3 ще бъдат допускани да преминат през сухопътните, въздушни, морски и ж/п ГКПП на Турция, в случай че могат да удостоверят, че са получили най-малко две дози (единична доза за Johnson & Johnson) от ваксините, одобрени за спешна употреба от Световната здравна организация или Турция, и че са преминали поне 14 дни от последната поставена доза или че са преболедували през последните 6 месеца, считано от 28-ия ден на първия PCR тест с положителен резултат, представяйки удостоверение, издадено от официалните власти на съответната държава, като от тях няма да се изисква допълнително представянето на отрицателен резултат от проведен PCR/антигенен тест и няма да бъдат поставени в карантинен режим. В случай, че пристигащите от тези страни лица не представят сертификати за ваксинация или документ, удостоверяващ че са преболедували болестта, те ще бъдат задължени да представят отрицателен резултат от проведен PCR тест, направен най-много 72 часа преди влизане в страната или отрицателен резултат от бърз антигенен тест, направен най-много 48 часа преди влизане в страната.
5) Спрямо децата под 12 годишна възраст, пристигащи в Турция от тези страни няма да се прилага изискването за представяне на отрицателен резултат от PCR/антигенен тест или сертификат за ваксинация.
6) С цел предотвратяване на негативното въздействие върху външната търговия, екипажите на въздухоплавателните и водните плавателни средства, моряците , квалифицирани като ключов персонал на посочените средства, както и шофьорите на ТИР са освободени от задължението за провеждане на PCR тестове и подлагане на карантинен режим.
7) В съответствие с горепосочените условия, документи като сертификат за ваксинация, резултат от PCR /антигенен тест, които ще бъдат изискуеми при влизане в Турция, ще бъдат проверявани от фирмата превозвач преди отпътуването на пътниците в страната, от която идват. Това изискване е валидно за пристигащите по въздух и море, както и за пътниците, пристигащи с обществен сухопътен/железопътен транспорт. Лицата, които не представят документ, няма да бъдат допускани да пътуват, като отговорността, произтичаща от приемането на тези пътници без удостоверителни документи, ще се носи от фирмата превозвач.
8) Лицата, пристигащи в страната от всички гранични пунктове могат да бъдат подложени на PCR тестване по метода на вземане на проби (sampling) от страна на Министерството на здравеопазването по местата им на пристигане. В този контекст, след взимането на пробите за тестване, на лицата ще им бъде разрешено да отидат на крайната им дестинация. В случай, че резултатите от теста са положителни, лечението ще се проведе съгласно инструкциите на Министерството на здравеопазването на Република Турция за Covid-19.
9) Турските граждани, желаещи да преминат през ГКПП на Турция ще бъдат допускани в страната при следните случаи:
- 9.1 Могат да удостоверят, че са че са
получили най-малко две дози (единична доза за Johnson & Johnson) от ваксините, одобрени за спешна употреба от Световната здравна организация или Турция, и че са преминали поне 14 дни от последната поставена доза или че са преболедували през последните 6 месеца, считано от 28-ия ден на първия PCR тест с положителен резултат, както и тези, които представят отрицателен PCR тест, направен най-много 72 часа преди влизане в страната или отрицателен резултат от бърз антигенен тест, направен най-много 48 часа преди влизане в страната.
- 9.2 Онези турски граждани, които не
могат да представят посочените по-горе документи или резултати от тестове, ще бъдат допускани до адресите им на местожителство след извършване на PCR тестове на граничните пунктове, а тези от тях с положителни резултати, ще бъдат поставени под карантинен режим по адресите на местожителство.
- 9.3 Гражданите на Р Турция, на
Които им бъде разрешено да влязат в страната по този начин, ще бъдат поставени под карантина па адресите им на пристигане, по начин определен от Министерството на здравеопазването на Република Турция, като карантинният режим ще продължи до представянето на отрицателен резултат от проведен PCR тест.

2. В случай на задължителна карантина за български граждани, възможности за освобождаване от карантина /налични лаборатории на летища/след кой ден най-рано може да се направи тест на място:

1) Лицата, пристигащи в Турция от Ботсвана, Южна Африка, Мозамбик, Намибия, Зимбабве, Бразилия, Непал, Шри Ланка, Бангладеш, Индия и Пакистан, или за които е установено, че са били в тези държави през последните 14 дни е необходимо да представят отрицателен резултат на PCR тест, проведен до 72 часа преди преминаване през ГКПП на страната.
- Лицата, които могат да документират, че са получили поне две дози (единична доза за Johnson & Johnson) от ваксините, одобрени за спешна употреба от Световната здравна организация или Турция, и че са преминали поне 14 дни от последната доза, няма да бъдат подлагани на карантиниране при влизане в страната.
- Лицата, които не успеят да документират, че са получили поне две дози (единична доза за Johnson & Johnson) от ваксините, одобрени за спешна употреба от Световната здравна организация или Турция, и че са преминали поне 14 дни от последната доза, ще бъдат карантинирани за срок от 7 дни по местоживеене, или на адреса, който са декларирали при влизане в страната, като в края на този срок карантината ще бъде прекратена. Тези, които поискат предсрочно прекратяване на срока на карантината, следва да направят PCR тест на 5-ия ден, и ако резултатът е отрицателен, карантината ще бъде прекратена.
- Лицата, с проявени симптоми на заболяването, и тези от тях с непроявени симптоми, но с положителен PCR тест при вземане на проба за прекратяване на карантината:
• Ще бъдат поставени в режим на карантина за срок от 7 дни;
• В края на 7-ия ден от карантината лицата, които не проявяват симптоми на заболяването, или имат слаби симптоми и нямат температура без използване на антипиретици, се освобождават от карантина;
• За ранно прекратяване на карантината може да бъде направен PCR тест на 5-ия ден и ако резултатът е отрицателен, карантинният режим се прекратява;

3. Транзитно преминаване /PRC тест/антигенен тест/свободно /до колко часа/ транзитни коридори:

Изискването за представяне на негативен PСR тест за SARS-COV-2 като условие за качване в самолетите за Турция не се прилага спрямо пътници, които преминават транзит или правят трансфер.


4. Въведени ограничения/забрани за вносителите/износителите на стоки и услуги:

5. Граничен режим/отворени/затворени граници/летище/:


6. Вътрешни мерки /полицейски час/забранен вътрешен транспорт:

Вътрешни мерки /полицейски час/забранен вътрешен транспорт Носенето на маски и спазването на дистанция на открито и закрити помещения е задължително, както и поддържане на хигиена.
• С началото на учебните занятия на учителите и училищният персонал, които не са ваксинирани са задължени да предоставят отрицателни PCR тестове поне два пъти седмично.
• Студенти и персонал на университетите, които не са ваксинирани ще бъдат подлагани на редовни PCR тестове.
• Без представяне на завършен курс на ваксиниране или отрицателен PCR тест няма да се разрешава присъствие на обществени места като концертни зали, киносалони и театри.
• За ограничаване разпространението на вируса е въведено задължение за представяне на документ за завършен курс на ваксиниране или отрицателен задължителен PCR тест за пътниците на самолетите на вътрешните полети ж/п превози и междуградските автобуси.

 

Държави

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Ситуационен център

02 948 2404 [email protected]

Консулски отношения

02 948 2365 [email protected]

Следвайте ни

в социалните мрежи

Приемна за граждани

02 948 2018 Понеделник - петък от 09:00 до 17:30 ч.

Полезни съвети

Рискове за сигурността

Риск за сигурността, различен от познатите в България, съществува при всяко напускане на страната. Запознайте се с наличната информация за пътуващи – обща и за всяка конкретна дестинация, относно евентуалните рискове, които биха поставили под заплаха Вашето имущество, свобода на придвижване, здраве, а в екстремни случаи и Вашия живот. При планирането на пътуването и по време на пребиваването си зад граница, освен наличните тук и в задграничните представителства на България и държавите-членки на Европейския съюз данни, препоръчваме да следите редовно и информацията на местните медии за обстановката в държавите и местата по маршрута на пътуване.

Предупреждение за пътуване

Министерството на външните работи на Република България по правило публикува предупреждения за въздържане от пътуване само за районите, в които се водят военни действия (ситуация на война или Гражданска война в дадена страна), където съществува реална обща заплаха за живота.

Поведение при кризисни ситуации

В случай на кризисни ситуации - природни бедствия, възникване на военни конфликти, терористични актове, политически размирици и др., следва незабавно да се свържете с най-близкото българско задгранично представителство. При липсата на такова, можете да се свържете с представителството на ЕС или на държава-членка на ЕС, което да предостави, в рамките на възможностите си, защита, съдействие и помощ на българските граждани.

Важни данни в случай на нужда

Когато изпаднете в нужда по време на пребиваването си в чужбина, за да Ви бъде оказана по-експедитивно помощта, от която се нуждаете, е необходимо да можете да предоставите следните основни данни:

  • номер на паспорта, издаден на (дата) и валиден до (дата).
  • пътна застраховка - номер на полицата
  • кръвна група
  • Лица за контакт, които да бъдат уведомени (име, адрес, телефон, e-mail)

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация