Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Структура

Организационна структура на Министерството на външните работи

Постоянен секретар

Иван Кондов

Тел.: +359 2 948 21 01

Главен секретар

Надя Живкова-Ванева

Тел.: +359 2 870 30 49

 


Дирекция „Вътрешен одит“

Директор: Ваня Милтенова
Тел.: +359 2 948 2506
Е-mail: [email protected] 

Инспекторат

 

Ръководител: Недялчо Данчев
Тел.: +359 2 948 2961
Е-mail: [email protected]

 

Обща администрация

Дирекция „Бюджет и финанси“

И.д. директор: Десислава Костадинова

Тел.: +359 2 971 75 77; +359 2 948 27 31
Факс.: +359 2 971 23 77
E-mail: [email protected]

Структура

 • отдел „Бюджет”;
 • отдел „Счетоводство”;
 • отдел „Дипломатически представителства”.

Дирекция „Управление на собствеността и материално-техническо осигуряване“

Директор: Мая Андонова-Генова

Тел: +359 2 948 2171 

E-mail: [email protected] 

 

Структура

 • отдел Управление на държавни имоти и капитално строителство и ремонти"
 • отдел Обществени поръчки и международни проекти"
 • отдел Материално-техническо и транспортно осигуряване"

Дирекция „Информационни и комуникационни системи“

Директор: Боряна Стойнова

Тел.: +359 2 948 2004

Структура

 • отдел „Развитие на информационни системи и електронно управление”;
 • отдел „Информационно обслужване”.

Дирекция „Административно обслужване“

Директор: Румяна Коларова

Тел.: +359 2 873 42 64; +359 2 948 26 21;
Факс: +359 2 870 11 75
E-mail: [email protected]

Структура

 • отдел „Регистратура и секретариат”;
 • отдел „Деловодство и архив”.

Дирекция „Сигурност на дейността и информацията“

Директор: Стамен Генов

Тел.: +359 2 948 2515
E-mail: [email protected]

Структура

 • отдел „Защита на информацията”;
 • отдел „Защита на дейността”;
 • звено „Комуникации”.

Дирекция „Човешки ресурси“

Директор: Елена Начева-Гелева

Тел.: +359 2 948 26 02
E-mail: [email protected]

Структура

 • отдел „Кариерно планиране и развитие”;
 • отдел „Административно обслужване”;
 • отдел „Атестиране и работна заплата”.

Специализирана администрация

Генерална дирекция „Европейски въпроси“

Ръководител: Мая Добрева, и.д.генерален директор

Тел.: +359 2 948 27 61
E-mail:[email protected]

Генерална дирекция „Политически въпроси“

Ръководител: Мая Добрева, генерален директор

Тел.: +359 2 948 27 61
E-mail: [email protected]

Генерална дирекция „Глобални въпроси“

Ръководител: Уляна Богданска, генерален директор

Тел.: +359 2 948 29 80
Факс: +359 2 971 91 00
E-mail: [email protected]

Генерална дирекция „Двустранни отношения“

Ръководител: Петър Крайчев, и.д. генерален директор

Тел.: +359 2 948 21 06
E-mail: [email protected]

Дирекция „Азия, Австралия и Океания“

Директор: Наталия Мишева

Тел: +359 2 948 22 36,
Факс: +359 2 948 30 89
Е-mail: [email protected]

Структура

 • отдел „Източна Азия, Австралия и Океания”;
 • отдел „Южна и Югоизточна Азия".

Дирекция „Америка"

Директор: Петър Крайчев

Тел: +359 2 948 24 05
Факс: +359 2 971 28 72

Структура

 • отдел „САЩ и Канада”;
 • отдел „Латинска Америка".

Дирекция „Близък изток и Африка“

Директор: Любомир Попов

Тел.: +359 2 948 23 91
Факс: +359 2 948 25 30
E-mail: [email protected]

Структура

 • отдел „Близък Изток и Северна Африка”
 • отдел „Африка на юг от Сахара"

Дирекция „ООН и сътрудничество за развитие“

Директор: Валери Йотов

Тел.: +359 2 948 23 68
Факс: +359 2 948 30 66
E-mail: [email protected]

Структура

 • отдел „Политически въпроси на ООН”;
 • отдел „Икономически, финансови и административни въпроси на ООН”;
 • отдел „Международно сътрудничество за развитие”;

Дирекция „Права на човека“

Директор: Ангел Банджов

Тел.: +359 2 948 22 16
Факс: +359 2 971 24 34
E-mail: [email protected]

Структура

 • отдел „Права на човека”;
 • отдел „Международни хуманитарни организации”;
 • отдел "ЮНЕСКО".

Дирекция „Политики и институции на Европейския съюз“

Директор: Селвер Халил

Тел.: +359 2 948 23 77
Е-mail: [email protected]

Структура

 • отдел „Политически и институционални въпроси на ЕС”;
 • отдел "Икономически и финансови въпроси на ЕС";
 • отдел „Координация на секторните политики на ЕС”.

Дирекция „Двустранно европейско сътрудничество“

Директор: Стефан Димитров

Тел.: +359 2 948 22 28
Е-mail: [email protected]

Структура

 • отдел „Северна Европа”;
 • отдел „Централна и Южна Европа”.

Дирекция „Югоизточна Европа“

Директор: Ваня Андреева-Малакова

Тел.: +359 2 948 23 25
Факс: +359 2 948 30 87
E-mail: [email protected]

Структура

 • отдел „Двустранно сътрудничество”;
 • отдел „Регионално сътрудничество”.

Дирекция „Обща външна политика и политика за сигурност на ЕС“

Директор: Славена Гергова

Тел.: +359 2 948 24 42
E-mail: [email protected]

Структура

 • отдел „ОВППС - тематични досиета и отношения с трети страни”;
 • отдел „Обща политика за сигурност и отбрана”.

Дирекция „Политика за сигурност“

Директор: Ася Давидова

Тел.: +359 2 948 22 44
E-mail : [email protected]

Структура

 • отдел „НАТО”;
 • отдел „ОССЕ и регионална сигурност”;
 • отдел „Контрол на въоръженията и неразпространение”.

Дирекция „Източна Европа и Централна Азия“

Директор: Десислава Иванова

Тел.: +359 2 948 23 11
E-mail: [email protected]

Структура

 • отдел „Източна Европа”;
 • отдел „Кавказ и Централна Азия”.

Дирекция „Международно право и право на ЕС“

Директор: Данаил Чакъров

Тел.: +359 2 948 28 31
E-mail: [email protected]

Структура

Дирекция „Правна“

Директор: Светлана Стоянова

Тел.: +359 2 948 23 81

Структура

 • отдел „Правно-нормативен”;
 • отдел „Процесуално представителство”.

Дирекция „Консулски отношения“

Директор: Данчо Мичев

Тел.: +359 2 948 23 65
E-mail: [email protected]

Структура

 • отдел „Двустранни консулски отношения и консулска защита”;
 • отдел „Консулско-правни въпроси, ЕС и Шенген”;
 • отдел „Национален визов център”;
 • отдел "Административно обслужване на гражданите"

Дирекция „Външнополитическо планиране, информация и координация“

Директор: Емил Ялнъзов

Тел.: +359 2 948 27 00
Факс: +359 2 948 2487
E-mail: [email protected]

Структура

 • отдел „Планиране, отчетност и проекти”;
 • отдел „Информация, позиции и изказвания”.

Дирекция „Външноикономически отношения“

Директор: Радка Балабанова-Рулева

Тел.: +359 2 948  20 12
E-mail: [email protected]

Дирекция „Пресцентър“

Директор: Леа Бакалова

Тел.: +359 2 948 22 18
E-mail: [email protected]

Дирекция „Ситуационен център“

Директор: Антон Марков

Тел.: +359 2 948 30 48

Структура

 • отдел „Управление на кризи”;
 • отдел „Оперативно дежурство”.

Дирекция „Държавен протокол“

Директор: Боряна Симеонова

Тел.: +359 2 948 22 52
Факс: +359 2 971 31 72
E-mail: [email protected]

Структура

 • отдел „Дипломатически протокол”;
 • отдел „Държавен церемониал”.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация