Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Консулски съобщения

default-image

Установяване на временен режим за извършване на заверка по чл.21 а, ал.2 от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа

Министерство на външните работи уведомява, че с Решение № 6733/08.05.2019г. по адм. дело № 1364/2019г. по описа на Върховния административен съд, петчленен състав II колегия е оставено в сила Решение № 15844/18.12.2018г., постановено по адм. дело № 6218/2018г. по описа на седмо отделение на Върховния административен съд, с което се отменят разпоредбите на чл.18, ал.1 и 2 от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, утвърден с Постановление № 184 на Министерския съвет от 1958 г., обн., ДВ, бр. 73 от 12.09.1958 г., изм., бр. 10 от 4.02.1964 г., бр. 77 от 28.09.1976 г., бр. 96 от 7.12.1982 г., бр. 77 от 4.10.1983 г., бр. 103 от 25.12.1990 г., изм. и доп., бр. 95 от 28.11.2017 г., в сила от 1.03.2018 г.  В изпълнение на влязлото в сила съдебно решение със Заповед на министъра на външните работи се въвеждат временни правила за извършване на заверки на преводи на документи и други книжа, която влиза в сила от деня на обнародването на Решение № 6733/08.05.2019 г. на ВАС и се прилага до уреждането на  условията и реда за извършване на заверки на преводи с нормативен акт.
28 Май 2019
default-image

Регламент (ЕС) 2016/1191

Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 година за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012 в сила от 16.02.2019г.
18 Февруари 2019
default-image

Изменения и допълнения в Тарифа № 3

В съответствие с целите и приоритетите на Програмата за управление на правителството 2017-2021 г. и в изпълнение на мерките за намаляване на административната тежест, приети с  Постановление № 189 на Министерския съвет от 5 септември 2018 г., са извършени изменения и допълнения в Тарифа № 3 за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на Министерството на външните работи по Закона за държавните такси.
07 Януари 2019
default-image

Важна информация относно легализация на официални български документи със заверка „Апостил” за използване в чужбина

Уведомяваме гражданите, че считано от 01.01.2019 г. удостоверяването с „апостил” на документи, издавани от кметовете и общинските администрации ще се извършва от областните администрации в Република България, вместо от МВнР.
17 Декември 2018
default-image

МВР предприе мерки за облекчаване на административното обслужване на гражданите, заявили молба за издаване на български документи за самоличност

До 30 септември с удължено работно време от 08.00 до 18.00 часа всеки делничен ден ще работят служителите на БДС в Първо и Шесто РПУ.
04 Август 2017
default-image

Важна информация относно легализация на официални български документи със заверка „Апостил” за използване в чужбина

Важна информация относно легализация на официални български документи със заверка „Апостил” за използване в чужбина
16 Декември 2016
default-image

Предоставяне на услуги, свързани с промяна на гражданско състояние: брак, раждане и смърт в чужбина

Предоставяне на услуги, свързани с промяна на гражданско състояние: брак, раждане и смърт в чужбина
16 Декември 2016
default-image

Покана за представяне на оферта за изготвяне на техническа спецификация в изпълнение на проект „Поддръжка и обновяване на програмното и техническо осигуряване на НВИС и на визовата дейност в консулските служби на Р България"

„Дирекция „Консулски отношения” на Министерството на външните работи изпълнява проект „Поддръжка и обновяване на програмното и техническо осигуряване на НВИС
02 Декември 2015

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация