Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Страните в Африка на юг от Сахара

България има дългогодишни отношения на приятелство и сътрудничество с африканските страни. В днешно време, ние насочваме нашето внимание към възможностите за по-нататъшно развитие на отношенията и сътрудничеството ни със страните от Африка, основата на които е закрепена със здрави традиции през миналите десетилетия. Независимо от ограничения финансов ресурс, Република България полага усилия и търси нови, адекватни на нашето съвремие форми на контакти, които не само да надградят създадените традиции, но и да разширят перспективите за взаимноизгодно сътрудничество.

През годините голям брой граждани на африкански страни са завършили български университети и сега заемат уважавани позиции в своите общества. Хиляди български специалисти са допринесли за развитието на Африка през предишните десетилетия. Мнозина от тях продължават да работят там и да споделят своя опит. Всички те представляват солиден мост на приятелство между България и Африка.

През последните две десетилетия Африка демонстрира впечатляващ икономически и социален напредък. Окуражаващите тенденции обаче често са крехки и все още не са достатъчно приобщаващи и устойчиви, за да предложат по-добри перспективи за голяма част от населението и особено за нарастващия брой млади хора в Африка.

Демографската динамика ще бъде една от най-значимите структурни промени в света през XXI век. До 2050 г. населението на Африка ще бъде 2,4 милиарда, състоящо се предимно от млади хора. Начинът, по който тези промени ще бъдат управлявани политически и икономически ще дефинира бъдещето на континента.

Европа и Африка са тясно свързани и взаимно зависими. Неслучайно 2017 г. беше определена като годината на партньорството между ЕС и Африка. Като член на Европейската общност Република България участва активно при формирането на  политиката на ЕС по отношение на страните от Африка – политика, която е насочена към активизиране на отношенията, постигане на трайно умиротворяване, преодоляване на етническите конфликти и хуманитарните кризи, спазване на човешките права, демократично и устойчиво развитие, борбата с нелегалната миграция, с организираната престъпност, тероризма, пиратството, а също с глобалните предизвикателства като климатичните промени. Партньорството между ЕС и Африка е от ключово значение за постигане на тези цели.

Общата политика на ЕС по отношение на Африка е формулирана в Съвместната стратегия ЕС–Африка, която беше приета от европейските и африканските лидери на втората среща на високо равнище между ЕС и Африка в Лисабон през декември 2007 г.

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация