Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Кралство Норвегия

България установява дипломатически отношения с Кралство Норвегия на 20 август 1906 г.

Норвегия е член на ООН, НАТО, Европейската асоциация за свободна търговия, Европейското икономическо пространство, ОИСР. Активно участва в различните формати на Северното сътрудничество. Норвегия не е член на ЕС и на Еврозоната, но е член на Шенгенското пространство.

Външно-търговският оборот между България и Норвегия e на ниски нива в сравнение с други страни от региона. Стокообменът е по-малък в сравнение със съседните скандинавски държави, но присъствието на норвежкия бизнес в България е значително. В страната ни развиват дейност около 30 по-големи компании с норвежко участие от различни сектори, привлечени от бизнес климата и най-вече от благоприятните данъчни условия у нас (данъците в Норвегия са сред най-високите в света).

Интерес за България представляват опитът, постиженията и възможностите на Норвегия в области като корабостроенето и целия конгломерат от дейности, свързани с морската индустрия, транспорт и търговия, а също така и огромния опит и набор от добри практики, с които Норвегия разполага в областта на зелената индустрия и технологии. Съществува висок потенциал за по-успешно развиване на туристическия обмен.

Двустранното сътрудничество между България и Норвегия се развива основно по линия на финансовите механизми на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм.  Съгласно подписаните между България и страните-донори Меморандуми за разбирателство за периода 2014 – 2021 г.,  България получава достъп до 210,1 млн. евро за проекти в ключови области и за укрепване на двустранните отношения. Сред приоритетните области в Споразумението са: правосъдие и вътрешни работи, миграция, бизнес, енергетика, образование и култура околна среда, социално-икономическо развитие, гражданско общество и др. За изпълнение на механизмите е създадено Национално координационно звено (НКЗ).

В рамките на финансовите механизми България е бенефициент и по Фонд за двустранни отношения с бюджет 4,20 млн. евро. Изпълнението на Фонда е насочено към постигане на една от основните цели на механизмите – укрепване на сътрудничеството между България и страните-донори в области от взаимен интерес.  Съвместният комитет на Двустранния фонд (СКДФ), създаден в рамките на ФМ на ЕИП и НФМ, провежда редовни срещи за дискусии по въпроси от взаимен интерес, идентифициране, обсъждане и одобряване на инициативи и проекти, оценка на напредъка, мерки за подобряване на сътрудничеството и др.

В периода 2014 – 2021 г. МВнР за първи път защити и е бенефициент по два проекта в рамките на Фонда за двустранни отношения, които приключиха успешно през 2023 г.:  проект „Стратегическо сътрудничество между България и Норвегия в подкрепа на международните ангажименти на България в борбата срещу антисемитизма“, чието изпълнение приключи с приемането на първия Национален план за борба с антисемитизма; и проект "Доизграждане и оборудване на Ситуационен кризисен център на МВнР“, в рамките на който бе изготвено и активирано мобилно приложение “Пътувай информирано”, в помощ на българските граждани, пътуващи в чужбина.

В края на ноември 2023 г. между ЕК и страните-донори е постигната договореност за подписване на ново споразумение за периода 2021 – 2028 г. с обща стойност на финансовия принос от 3,268 млрд. евро за целия седемгодишен период, от които 1,805 млрд. евро по Финансовия механизъм на ЕИП и 1,463 млрд. евро по Норвежкия финансов механизъм. След подписване на споразумението ще бъдат подписани съответни Меморандуми за разбирателство между страните-донори и страните- бенефициенти.

В Норвегия пребивават около 8 000  български граждани. В страната е основана Българска православна църковна община "Св. св. Кирил и Методий" под юрисдикцията на Българската патриаршия. Създадени са дружества за приятелство и е учредено Българско неделно училище, към посолството в Осло.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация