Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Учебни стажове в МВнР

Министерството на външните работи на Република България приема на стаж студенти от висши учебни заведения в България и чужбина. Стажовете се провеждат в дирекциите на министерството и в дипломатическите и консулски представителства на Република България.

Стаж в МВнР

Условия, на които трябва да отговарят кандидатите за стаж

 • да бъдат български граждани;
 • да са студенти с непрекъснати права, в процес на обучение във висше училище в страната или чужбина към момента на провеждането на стажа, по специалности, в които се изучават дисциплини, свързани с международните отношения или международни икономически отношения или в други дисциплини, като информационни технологии, финанси, право и др.;
 • да владеят поне един чужд език, желателно е да владеят или ползват втори чужд език;
 • по време на стажа да присъстват в МВнР в редовното работно време на служителите ( от 9.00 до 17.30 часа).

Документи, които се подават при кандидатстване на стаж

 • писмено заявление до директора на дирекция „Човешки ресурси”, депозирано най-малко един месец преди предполагаемата начална дата на стажа. В заявлението се посочват: трите имена на кандидат-стажанта, ЕГН и постоянен адрес (по лична карта); информация за контакти (e-mail, телефони); предпочитани дирекции (или да се посочат областите от дейността на министерството, представляващи интерес за стажанта), продължителност на стажа и удобен за кандидат-стажанта период за провеждането му.

Към заявлението задължително се прилагат:

 • автобиографична справка на български език по образец;
 • актуално уверение от учебното заведение;

Към заявлението могат да бъдат приложени:

 • мотивационно писмо (ако липсва такъв параграф в самата молба);
 • кратка препоръка, изготвена от ръководителя на катедрата или научния ръководител, за академичните и личностните качества и кръга от интереси на кандидат-стажанта.

Документите за стаж могат да бъдат подавани:

 • на хартиен носител на пропуска за граждани (Приемна на МВнР);
 • по пощата на адрес: гр. София 1113, ул. „Ал.Жендов” № 2;
 • на е-mail: [email protected]

Стажът в МВнР е практически, с продължителност от един месец (в изключителни случаи се продължава до 2 месеца) и не се заплаща.

Дирекция „Човешки ресурси” уведомява одобрените за стаж кандидати не по-късно от една седмица преди началото на стажа.

След приключване на стажа в Централното управление на МВнР стажантите получават удостоверение на български език за проведен стаж.

Стаж в дипломатическо или консулско представителство на Р България

Условия, на които трябва да отговарят кандидатите за стаж

 • да са български граждани или граждани на страна членка на ЕС;
 • да са студенти с непрекъснати права, в процес на обучение във висше училище в страната или чужбина към момента на провеждането на стажа, по специалности, в които се изучават дисциплини, свързани с международните отношения или международни икономически отношения или в други дисциплини, като информационни технологии, финанси, право и др.;
 • да владеят поне един чужд език, желателно е да владеят или ползват втори чужд език.

Документи при кандидатстване на стаж се подават в съответното дипломатическо или консулско представителствона Р България:

 • писмено заявление до ръководителя на дипломатическото или консулско представителство,депозирано най-малко един месец преди предполагаемата начална дата на стажа. В заявлението се посочват: трите имена на кандидат-стажанта, задължително ЕГН и адрес в България по лична карта; информация за контакти (e-mail, телефони);продължителност на стажа и удобен за кандидат-стажанта период за провеждането му.

Към заявлението задължително се прилагат:

 • автобиографична справка на български език по образец;
 • актуално уверение от учебното заведение;
 • мотивационно писмо.

Документите за стаж могат да бъдат подавани:

 • на хартиен носител в дипломатическото или консулското представителство;
 • по е-mail до съответното дипломатическо или консулско представителство;;
 • по пощата до съответното дипломатическо или консулско представителство;.

При положително становище на ръководителя на мисията по заявлението за стаж, представителството уведомява по служебен път дирекция „Човешки ресурси” на МВнР, която след съответна съгласувателна процедура дава в едномесечен срок окончателното становище по стажа.

Стажът не се заплаща, като дипломатическото или консулското представителство не поема ангажимент за настаняване.

След приключване на стажа в дипломатическото или консулското представителство стажантите получават удостоверение за проведен стаж, което се изготвя от ръководителя на мисията.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация