Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Грузия

Последна актуализация 19 Октомври 2023Дипломатически представителства

Индекс на риска

Ниво 2: Повишено внимание (осведомете се подробно за актуалната обстановка в страната)

2

Моля изберете вида на вашия паспорт

Обикновен паспорт: не е необходима виза

Дипломатически паспорт: не е необходима виза

Служебен паспорт: не е необходима виза

До 360 дни. За престой повече от 360 дни е задължително получаването на виза, което може да стане във всяко териториално подразделение на Агенцията за гражданския регистър при Министерството на правосъдието на Грузия.

Грузия

Посолство на Република България в Тбилиси, Грузия
Адрес: Гиорги Гурамишвили № 15, 0105 Тбилиси
15, Giorgi Guramishili str., I turn, Tbilisi 0105
За контакт:
Секретариат: +995 32 291 01 94; +995 32 291 01 95; +995 32 272 22 63;
Секретариат – мобилен телефон: +995 577 58 51 52
Консулска служба: +995 32 272 22 65
Спешни консулски случаи – мобилен телефон: +995 577 23 30 30
Работно време на посолството: понеделник - петък, от 10.00 до 18.30 ч.
Приемно време на консулската служба: 10:00 ч. - 12:30 ч. (препоръчително предварително записване по тел.)
Записване на час, информация, консултация по консулски въпроси: понеделник-петък от 14.00 ч. до16.00 ч. на телефон: +995 32 272 22 65
Е-mail: [email protected] 
Е-mail на Консулска служба - [email protected] 
Website: www.mfa.bg/embassies/georgia 
Facebook: https://www.facebook.com/EmbassyBulgariaTbilisi

Посолство на Грузия в София, Република България
Embassy of Georgia to Sofia
Адрес: 3, Shipka str., Sofia, Bulgaria
Тел.: +359 2 868 54 04
Факс: +359 2 868 34 27
E-mail: [email protected]
Website: www.bulgaria.mfa.gov.ge
Facebook:https://www.facebook.com/EmbassyOfGeorgiaInBulgaria

Почетни консули на Грузия в Република България
г-н Динко Динев
Консулски окръг: гр. Бургас
Канцелария: гр. Бургас, компл. Славейков 93, хотел “Мираж”, ет.1
Тел.: +359 895 503 305
E-mail: [email protected]

г-н Юлий Нушев
Консуслки округ: Благоевград + области Благоевград, Перник, Кюстендил и Пловдив
Канцелария: гр. Благоевград, пл. „Георги Измирлиев - Македончето“ № 1, ет. 2
Тел.: +359 73 51 90 90
E-mail: [email protected]

Обща информация

Ниво на сигурност:
Рискът, свързан с терористични прояви и организирана престъпност в страната, е нисък. Рискът от улична престъпност спрямо чужденци, основно с цел грабеж, се увеличава по време на летния туристически сезон, поради което е необходимо да се проявява повишена бдителност, особено на многолюдни места (обществен транспорт, туристически обекти). Водачите на МПС и товарни камиони не бива да ги оставят без наблюдение, особено по граничните пунктове и места за почивка, където има регистрирани кражби на лични и превозни документи и на лични вещи.
Патрулната полиция се ползва с много добра репутация. Ако станете жертва на престъпна проява или друго нарушение, изискващи намеса на правоохранителните органи, може да се свържете с Патрулната полиция на единния спешен номер 112.

Здравеопазване:
Съгласно действащото законодателство, голяма част от лекарствата се отпускат по лекарско предписание и само срещу рецепта, издадена от грузински лекар. Посолството препоръчва пътуващите, които приемат специфични медикаменти (за кръвно, за диабет, антиалергични и др.) да се запасят с тях в нужните, но ненадхвърлящи разрешените до 10 стандартни опаковки от даден вид лекарство, количества преди влизане в Грузия.

Митнически изисквания:

Митнически изисквания за Грузия можете да изтеглите от ТУК.

Попълване на митническа декларация - пътуващият следва да попълни митническа декларация на грузински, английски или руски език, в следните случаи:
- пренасяне на стоки, предназначени за търговски цели;
- наличие на оръжие, експлозиви, наркотични и психотропни вещества, антики и произведения на изкуството, лекарствени средства, растения, животни, високочестотни радиоелектронни апарати (не касае личен мобилен телефон);
- при пътуване с домашно животно (изисква се също ветеринарен паспорт);
- при носене на финансови средства в брой, надхвърлящи 30 000 лари или техния еквивалент в чуждестранна валута, пътнически чекове или ценни книжа.

От 1 септември 2014 г., в Грузия влезе в сила нов закон за „Наркотичните вещества, психотропните вещества и прекурсори и наркологичната помощ” . Министерството на вътрешните работи разпространи в тази връзка и закона за „Новите психоактивни вещества”, в сила от 1 май 2014, както и Декрет #22 на министъра на труда, здравеопазването и социалните дейности на Грузия от 22 януари 2014 г. относно приемането на списък на фармацевтични продукти съдържащи наркотични вещества, психотропни вещества, прекурсори и някои психоактивни вещества и правилата за тяхното легално пренасяне. Съгласно този закон „Физическо лице може да внесе на територията на Грузия наркотични и психотропни вещества за индивидуално ползване за 31 дни (с изключение на „наркотични вещества строго забранени за свободно разпространение” по списък 1 на приложение № 1 на закона за „Наркотичните вещества, психотропните вещества и прекурсори и наркологичната помощ”). В закона са указани документите, които трябва да придружават всички контролирани наркотици или психотропни вещества при внасянето им в Грузия:

1. митническа декларация от физическо лице (декларацията е на разположение на грузинските ГКПП на английски, руски и грузински език);
2. копие от рецептата с превод на английски език, заверен от оторизирана агенция по правилата, определени от законодателството на държавата, от която физическо лице идва (държава на заминаване). Рецептата трябва да съдържа следната информация:
 - Физическо лице – име, презиме, фамилия, пол и възраст;
 - Диагноза;
 - Марка и генерични наименования на наркотичното вещество и /или психотропното вещество;
- Лекарствена форма;
- Брой на таблетки, ампули и т.н.;
- Начин на приложение и продължителност на лечението;

3. Сертификат на медицинското лице издало рецептата, с превод на английски език, заверен по правилата, определени от законодателството на държавата, от която физическо лице идва (държава на заминаване);
4. Документ, издаден от компетентен орган на държавата на заминаване, подписан и подпечатан от упълномощено лице (легализиран / сертифициран), удостоверяващ автентичността на рецептата и сертификата. Документът трябва да съдържа следната информация:
- Наименование на издаващия орган;
- Юридически (правен) адрес;
- Лице за контакт;
- Телефон за връзка;
 -Страна на местоназначение.

Документите се представят на митническите органи, които контролират автентичността им и съответствието на информацията в тях (сравняват количеството и вида на наркотични и /или психотропни вещества с действителното количество /вид артикули, пренасяни от страна на пътуващия). След това документите следва да бъдат подписани и подпечатани от митническия служител и да бъдат върнати на физическото лице. Документите трябва да се съхраняват по време на престоя в страната и може да бъдат поискани за представяне (но не задължително) от митническите органи на Грузия при напускане на страната.

МВР на Грузия препоръчва също така преди пътуване да бъде посетен уебсайтът на Международния борд за контрол на наркотичните вещества: http://incb.org/incb/en/psychotropic-substances/travellers_country_regulations.html, където компетентните грузински органи (Държавна агенция за контрол на медицинските дейности) предоставят актуализирана информация за задължителните документи при пренасяне на наркотични вещества.

Движенията по пътищата:
Посолството препоръчва въздържане от всякакви пътувания в отделилите се региони Абхазия и Южна Осетия, които не се контролират от грузинските власти. Обстановката в тези региони се характеризира с политическа нестабилност, продължаващо присъствие на въоръжени сили на Руската федерация и висока престъпност. България не признава едностранно обявената независимост на Абхазия и Южна Осетия и не разполага с дипломатически или консулски представителства на контролираната от тях територия, които при необходимост да окажат помощ и съдействие на български граждани.
При съществена потребност от пътувания до Абхазия и Южна Осетия категорично не се препоръчва влизането в тях от страна на Руската федерация или черноморските пристанища в Абхазия. Грузинското законодателство забранява подобни влизания и при последващо влизане на територията на Грузия, нарушителите могат да бъдат подведени под наказателна отговорност по глава 3221 от НК на Грузия, която предвижда налагането на глоба или лишаване от свобода от две до четири години. Възможно е налагане и на забрана за бъдещи пътувания до Грузия.
Грузинските власти позволяват влизане в Абхазия и Южна Осетия от контролираната от грузинските власти територия на страната, но фактическите власти в двата региона възпрепятствуват подобни влизания.
Единственият функциониращ ГКПП на границата между Грузия и Руската федерация е ГКПП Ларс, който е отворен ежедневно от 07 ч. до 17.30 ч. Поради високопланинския терен и климатични условия, ГКПП често е затворен, поради което се препоръчва на планиращите пътувания да се осведомяват предварително за ситуацията.
Препоръчва се също така да се избягват пътувания в районите, разположени в близост до административната гранична линия с двете отделили се области Абхазия и Южна Осетия, както и в Панкиското дефиле, разположено в близост до границата с Чечения. Обстановката в тези райони остава непредсказуема, с висок риск от нападения, отвличания и други криминални прояви, както и опасности, свързани с наличието на невзривени мини и боеприпаси.

Практически съвети:
Ако по някаква причина бъдете задържан от местните власти, изисквайте да Ви бъде осигурен контакт с Посолството на Република България. Консулски служител ще установи във възможно най-кратък срок връзка с Вас.
При посещение в Грузия Ви поръчваме предварително да сключите договор за здравна, туристическа, пътна или друга застраховка.
Не е задължително, но е по-добре да се регистрирате в българско посолство в Тбилиси. Това би улеснило връзката с Вас при спешен случай или при необходимост.
Преди да отпътувате от Република България или веднага след пристигането Ви, запишете адресите и телефоните на Посолството на Република България в Грузия.
При контакти с администрацията на хотелите, в които отсядате, туроператорите, уреждащи посещението Ви, както и органи на местната полиция, при необходимост е уместно да разполагате с тези данни.
Подробна информация и съвети за пътуващите със самолет, както и за най-новите изисквания за сигурност в тази връзка, можете да получите и да прочетете предизаминаването си и от страницата на Летище София.

Местна валута:
Грузински лари (GEL).
Обменният курс на еврото спрямо грузинските лари варира, в зависимост от развитието на световната икономика и финансовата конюнктура. Към 03.03.2022 г. 1 EUR = 3.6 GEL
Всички платежни операции на територията на Грузия задължително се извършват в местна валута – грузински лари. Препоръчително е да се изискват бележки за обмяна на валута на обменните бюра, както и касови чекове или фактури за всяка заплатена стока или услуга.

Други:

- Планинарство и туризъм: При възникване на инциденти по време на излети във високопланинските части на Грузия, предвид географските специфики, възможностите за реакция на институциите и спасителните служби може да бъдат ограничени или силно затруднени.

При планиране на туристически преходи е добре да потърсите съдействие от местни компании, разполагащи с компетентни водачи и екипировка. Посолството препоръчва също така преди осъществяване на подобни пътувания подробно да се осведомите за маршрута и метеорологичните условия в региона, а по време на самото пътуване да се придържате към маркираните маршрути и пътеки.

В част от високопланинските райони е възможно да няма GSM покритие или връзката да е силно затруднена. При инциденти следва незабавно да потърсите помощ на единния спешен номер 112 или чрез контакт с местни лица – планински пастири или съдържатели на хижи, които обикновено имат установена надеждна връзка със спасителните служби.

Документи за пътуване и визов режим

За влизане и пребиваване в Грузия е необходимо да се притежава валиден български паспорт или лична карта.

Валидността на паспортите и личните карти на българските граждани трябва да бъде най-малко 180 дни от датата на влизане в страната!

Българските граждани могат да пребивават краткосрочно в Грузия до 360 дни. Информация относно необходимостта от издаване на виза за Грузия може да бъде намерена тук: https://www.geoconsul.gov.ge/HtmlPage/Html/View?id=956&lang=Eng

При необходимост, електронно заявление за издаване на виза за Грузия може да бъде подадено от тук: https://www.geoconsul.gov.ge/en/register/visit

От 8 юни 2015 г. българските граждани, както и чужденците, които имат статут на постоянно пребиваващи в Република България, са освободени от изискването да притежават визи за влизане и пребиваване на територията на страната в срок до една пълна година. Български граждани, които законно са влезли и са пребивавали на територията на Грузия към 8 юни 2015 г., автоматично получават право на пребиваване до една пълна година. 

Българските граждани, които желаят да осъществяват трудова и консултантска дейност за фирми, работещи в Грузия, журналистическа дейност, предприемаческа дейност по законите на страната, да учат в грузински учебни заведения или да пребивават в Грузия с цел събиране на семейства, което налага пребиваване в Грузия за период по-дълъг от една година, биха могли да кандидатстват за получаване на виза „Д”. Получаването на такъв тип виза е задължителна предпоставка за кандидатстване за разрешение за временно пребиваване.

Разрешението за временно пребиваване дава право на притежателя му да пребивава, да посещава и да напуска страната без виза в рамките на неговата валидност. За получаването на разрешение за временно пребиваване може да се кандидатства само на територията на Грузия пред компетентните служби на Министерството на правосъдието. До 30 дни след получаване на разрешението, чуждият гражданин следва да получи карта за временно пребиваване, с която легитимира статута си пред властите в страната.

За просрочен престой над една пълна година се налагат глоби от порядъка на 180 гр. лари за просрочен престой до три месеца и 360 гр. лари за просрочен престой над три месеца.

Специални изисквания по отношение на паспортния контрол:

При влизане в Грузия граничните власти са в правото си и могат да поискат от пристигащите чуждестранни граждани допълнителна информация и/или документи относно целта на посещението и намерението за напускане на страната в срок (покана от физическо или юридическо лице, хотелска резервация, обратен самолетен билет), наличието на достатъчно финансови средства за осигуряване по време на пребиваването, застраховка (здравна и „злополука”), валидна за територията на страната, а при транзитно преминаване – разрешение за влизане в следващата страна. В резултат на осъществената проверка, на съответния чуждестранен гражданин може да бъде отказан достъп до територията на Грузия.

При преминаване следва да се представи задграничен паспорт с валидна виза (ако това се изисква) или валидна лична карта. Печатът на ГКПП следва да отбелязва влизане/напускане. При преминаване на ГКПП Сарпи, Садахло, Логодекхи и Червения мост проверката на паспорта и автомобила се извършва от митнически служител или служител на гранична полиция на една от двете гранични държави (комбиниран/опростен граничен контрол). Ако преминаващият е чуждестранен гражданин и се движи с МПС с чуждестранна регистрация и без допълнителен товар, процедурите по влизане/напускане включват регистрация на МПС в компютърната система на Патрулната полиция и поставяне на дата и печат в паспорта на водача/собственика.

При влизане на МПС през сухопътна граница валидността на стикера е 65 календарни дни, а при влизане по морска граница – 90 календарни дни.

За граждани на страните-членки на ЕС не се изискват задължителни ваксинации при транзитни пътувания и туристически посещения.

Консулски услуги

Заверки и легализации:

За да бъде признат в Републикс България, документ издаден от Грузия, и обратно, български документ да бъде признат в Грузия, той трябва да бъде преведен и „легализиран”. Преводът трябва да бъде извършен от преводач, който има сключен договор с Министерство на външните работи за извършване на официални преводи. В България легализацията на документи се извършва от Министерството на външните работи и от Министерството на правосъдието. Министерството на външните работи и Министерството на правосъдието легализират българските публични актове (документи) със специално удостоверение „апостил”. Следва да се знае, че Грузия е страна по Хагската конвенция (№12) и  също  приема (и извършва) легализации на документи с „апостил”.

Подробна информация за издаването на удостоверението „апостил” в Република България може да получите от Министерството на правосъдието, която се съдържа в раздел „Публични услуги” ТУК.

В Грузия „апостил” на грузински документ, предназначен за представяне в Република България се поставя в Службата на градския регистър на населението (гр. Тбилиси, ул. „Абашидзе” № 68). Услугата се изпълнява  като обикновена,  бърза и експресна. Приемното работно време е от  10.00 до 18.00 ч.

За да бъде признат в Република България, документът с „апостил”, издаден от Грузия следва да бъде преведен на български език. Преводът  може да бъде направен в Република България от преводач, който има сключен договор с Министерство на външните работи за извършване на официални преводи, или от преводача на Посолството на Република  България в Грузия.

Гражданско състояние:
В Посолството на Република България в Грузия се извършват редица дейности по гражданско състояние, както и отразяване в българските регистри на раждания, сключени бракове и смърт на български граждани, настъпили в чужбина.
Регистриране в Република България на деца на български граждани, родени в Грузия, става въз основа на документи, издадени от местни органи. Българските граждани, които пребивават в Грузия, са длъжни в шестмесечен срок, след съставянето от местен орган на акт за раждане на детето им, да предоставят или изпратят на Посолството на Република България заверен препис или извлечение от документа, заедно с молба, в която е посочен постоянният им адрес в България. След като получат от общината българско удостоверение за раждане, с вписан в него ЕГН, родителите подават заявление за издаване на паспорт на детето. В този случай, общината, където се регистрира раждането на детето, е общината по постоянния адрес на майката, а ако тя не е българска гражданка - в общината по постоянния адрес на бащата.
Гражданите на Република България, които се намират в Грузия, са длъжни в шестмесечен срок, след съставянето на акт за граждански брак от местен орган по гражданско състояние, да предоставят или изпратят на Посолството на Република България заверен препис или извлечение на документа, заедно с молба, в която е посочен постоянният им адрес в България. В случая общината, където се регистрира сключения в чужбина граждански брак, е общината по постоянния адрес на съпруга, който е български гражданин, ако двамата съпрузи са български граждани, това е общината по постоянния адрес на мъжа.
Смъртен случай с български гражданин, настъпил в Грузия, се регистрира в общината по постоянен адрес на лицето в Република България. За целта оригиналният смъртен акт или заверен препис на документа, издаден от местен орган по гражданско състояние, се предоставя или изпраща в шестмесечен срок на Посолството на Република България в Грузия, заедно с молба, в която е посочен постоянният адрес на починалия гражданин в България.
Българските граждани следва да бъдат информирани, че Посолството на Република България в Грузия не финансира и не извършва дейностите по обслужване и транспортиране на починалия. При смъртен случай близките на починалия български гражданин следва да установят контакт с погребално бюро/агенция в страната, където да се запознаят с обслужването и транспортирането на починалия зад граница.

Такси:
Митнически тарифи и ДДС:
Следните митнически тарифи се прилагат за обработка на митническа декларация за стоки над лимитите, освободени от мито:
- Стоки, не надхвърлящи 3000 лари – 5 евро на декларация;
- Стоки, надхвърлящи 3000 лари – 60 евро на декларация;
- Митническата тарифа за стоки над определените лимити варира между 5 и 12% от митническата им стойност. Прилагания конкретен процент зависи от вида на стоката;
- ДДС в Грузия възлиза на 18%.

1. Раздел „Заверки на документи и преводи“

Приемното време на Консулска служба в неспешни случаи е всеки работен ден от 10:30 ч. до 12:30 ч. За заявяване на консулски услуги препоръчваме предварително записване на час на следния номер +995 32 272 22 65 (от 14:00 до 16:00 ч.) или на имейл: [email protected].
В Консулската служба на Посолството могат да бъдат заверени пълномощни и декларации, съставени на български език, които не подлежат на вписване и ще произведат действието си в Република България. При извършване на заверката задължително се представя валиден документ за самоличност (паспорт или лична карта) и копие от него.
В Kонсулска служба не могат да се съставят нотариални актове или да се заверяват други частни документи, подлежащи на вписване (например искови молби, договори за прехвърляне на МПС и др.).
ВАЖНО! При посещение в Консулската служба гражданите следва да представят или да изпратят на имейл [email protected] в word формат предварително коректно попълнен документ (пълномощно или декларация), като подписът се полага пред консула.
Образци на най-често извършваните заверки на пълномощни и декларации може да намерите в раздел „Формуляри“ (https://www.mfa.bg/bg/uslugi-patuvania/konsulski-uslugi/formuliari).

Цени в евро!
Вид услуга:

                                                                              Обикновена (следващ ден)     Бърза (до 8 раб. часа)     Експресна (до 4 раб. часа)
                                                                                                 
Удостоверяване на подпис върху частен документ -   15,00                                           22,50                           30,00
удостоверяване подпис на преводач                          15,00                                           22,50                           30,00
Удостоверяване на съдържанието на частен документ, който не подлежи на вписване
- за първа страница                                                  30,00                                           45,00                           60,00
- за всяка следваща страница                                   15,00                                           22,50                           30,00

Заплащането се извършва в брой, в евро на гише или чрез ПОС-терминал в грузински лари.

Заверка на подпис на преводач:
Посолството на Република България не разполага със щатни преводачи, но в Консулска служба могат да бъдат заверявани подписите на следните преводачи от грузински на български език:

Преводачи:
1. г-н Гукас Нерсесов, тел: +995 593 158 453
2. г-жа Милена Балинска, тел: +995 595 010 310, +995 555 101 910

"Български документи за самоличност“

Приемното време на Консулска служба в неспешни случаи е всеки работен ден от 10:30 ч. до 12:30 ч.
За заявяване на консулски услуги препоръчваме предварително записване на час на следния номер +995 32 272 22 65 (от 14:00 до 16:00 ч.)

Заявление за издаване/подновяване на лична карта или паспорт на пълнолетен български гражданин се подава лично от заявителя, който представя:
- попълнено заявление по образец, който може да бъде намерен ТУК (прилага се заявление по образец)
- валиден документ за самоличност – оригинал и копие;
- невалидния/изтеклия документ за самоличност (когато е приложимо);
Заявлението се подписва пред служителя в Консулска служба.

При подаване на заявлението се събират биометрични данни и дължимите държавни такси в евро на гише или чрез ПОС-терминално устройство в местна валута.
При подаване на заявление за издаване на български документ за самоличност на малолетни (до навършване на 14-годишна възраст) или непълнолетни (от 14 до 18-годишна възраст) български граждани е необходимо:
- лично присъствие на детето и родителите или настойниците/ попечителите;
- валидни лични карти и/или паспорти на родителите или настойниците /попечителите – оригинал и копие;
- българско удостоверение за раждане на малолетния /непълнолетния – оригинал и копие;
- паспорт и/или (когато е приложимо)- лична карта на малолетния /непълнолетния – оригинал и копие;
- попълнено заявление за издаване на паспорт по образец, който може да бъде изтеглен ТУК (прилага се заявление по образец)
Заявлението се подписва от родителите/настойниците пред консулския служител. Заявленията за издаване на паспорт от непълнолетни се подписват от тях и се приподписват от двамата родители/попечители.

Не се изисква присъствие и на двамата родители, когато:
- бащата е неизвестен / не е вписан в акта за раждане;
- отсъстващият родител е починал (удостоверява се с препис от български акт за смърт);
- отсъстващият родител е обявен за безвестно изчезнал или отсъстващ по реда на Закона за лицата и семейството (удостоверява се с решение на български съд);
- отсъстващият родител е упълномощил с нотариално заверено пълномощно другия родител или трето, пълнолетно и дееспособно лице да подпише/приподпише заявлението за издаване на паспорт или временен паспорт.
- отсъстващият родител е лишен от родителски права (удостоверява се със съдебно решение).

Документите за самоличност се получават лично или от упълномощено лице, чиито данни са вписани във формуляра при подаване на заявлението, а по изключение – от упълномощено лице с нотариално заверено изрично пълномощно.
Паспортите на малолетните и непълнолетните се получават лично от родител/настойник/попечител или от упълномощено лице, чиито данни са вписани в заявлението.
В случай че при подаване на заявлението това бъде изрично заявено, паспортът може да бъде получен лично или от упълномощено лице и в Дирекция „Български документи за самоличност“ на Министерството на вътрешните работи (бул. „Мария Луиза“ № 48, 1202 София).
При подаване на заявлението заявителят трябва да уведоми предварително консулския служител за желанието за доставка чрез DHL, като представи платежно нареждане в оригинал. Като информация за плащането в платежното нареждане задължително се изписва:
BDS_Tbilisi_Вашето име.

Данни за банковата сметка на DHL
1. За плащане в EUR:
Beneficiary: DHL EXPRESS BULGARIA EOOD
Beneficiary’s IBAN No: BG40UNCR70001523563800
Beneficiary’s Bank: UniCredit Bulbank AD
BIC/SWIFT Code: UNCRBGSF
Beneficiary’s Bank Address: 7, Sveta Nedelya square, Sofia 1000, Bulgaria

2. За плащане в BGN:
Beneficiary: DHL EXPRESS BULGARIA EOOD
Beneficiary’s IBAN No: BG94UNCR70001523563798
Beneficiary’s Bank: UniCredit Bulbank AD
BIC/SWIFT Code: UNCRBGSF
Beneficiary’s Bank Address: 7, Sveta Nedelya square, Sofia 1000, Bulgaria

ВНИМАНИЕ!
Паспортът следва да бъде върнат в най-близкото структурно звено на Министерството на вътрешните работи или дипломатическо представителство на Република България до 3 месеца, след изтичане на срока на неговата валидност.
ВНИМАНИЕ!
Съгласно чл. 8, ал.2 от Закона за българските лични документи, при изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на български личен документ лицето е длъжно в срок до три дни да декларира това в най-близкото структурно звено на Министерството на вътрешните работи или в дипломатическите или консулските представителства на Република България в чужбина.

РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ВРЕМЕННИ ПАСПОРТИ
При подаване на заявлението от кандидатите се събират дължимите държавни такси и биометрични данни.
Необходими предпоставки и документи за издаване на временен паспорт на дете, което е родено в Грузия и не е вписано в регистрите на населението в Република България (няма българско удостоверение за раждане с ЕГН)
- попълнено заявление за издаване на временен паспорт (по образец).Заявлението се подписва от родителите/настойниците пред служителя в Консулска служба.
- лично присъствие на детето и родителите или настойниците;
- родителите / настойниците са длъжни да удостоверят самоличността си с валидни лични карти или паспорти;
- оригинал/дубликат на свидетелство за раждане на детето със заверен превод на български език.
Не се изисква присъствие и на двамата родители, когато :
- бащата е неизвестен / не е вписан в акта за раждане;
- отсъстващият родител е починал (удостоверява се с препис от български акт за смърт);
- отсъстващият родител е обявен за безвестно изчезнал или отсъстващ по реда на Закона за лицата и семейството (удостоверява се с решение на български съд);
- отсъстващият родител е упълномощил с нотариално заверено пълномощно другия родител или трето, пълнолетно и дееспособно лице да подпише заявлението за издаване на паспорт или временен паспорт.

Предпоставки и документи за издаване на временен паспорт на лице над 18 години, което не притежава документи за самоличност (отнети, унижожени, изгубени, откраднати и др.).
- лично присъствие на заявителя;
- когато е приложимо - невалидна лична карта, невалиден паспорт или невалиден временен паспорт (с изтекъл срок на валидност или повредени) – оригинал и копие;
- когато е приложимо - протокол от местните полицейски власти за обявяване на лична карта / паспорт / временен паспорт за изгубен, откраднат, даден в залог и пр. – оригинал и копие;
- попълнено заявление за издаване на временен паспорт (по образец);
- попълнена декларация по чл. 17, ал. 1 от Правилника за издаване на българските лични документи (по образец) – при повредени, изгубени, откраднати, унижожени и пр. лична карта, паспорт или временен паспорт;
Заявлението се подписва пред служителя в Консулска служба.

Дължимата такса е 50 евро и се заплаща в брой в евро на гише или чрез ПОС – терминално устройство в местна валута.
Временният паспорт се получава лично, а по изключение – от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно или от лице, чиито данни са вписани в заявлението.
При приемане на заявлението е възможно да бъде съставен „Акт за установяване на административно нарушение“ по чл. 80 и/или на чл. 81 от Закона за българските лични документи, а впоследствие - и наказателно постановление и да бъде наложено административно наказание „глоба“.

II. В Грузия няма дипломатически представителства на други държави, акредитирани за Република България. Посолството на Република България в Тбилиси е акредитирано само за Грузия.
Грузия е страна по Конвенцията от 5 октомври 1961 г. за премахване на изискванията за легализация на чуждестранни публични актове. Между Република България и Грузия е подписан и е в сила Договор за правна помощ по граждански дела между Република България и Грузия (съставен в София на 19 януари 1995 г.). По силата на чл. 24 от този договор, официални документи, съставени на територията на една от договарящите страни, се освобождават от легализация или други аналогични формалности, когато се предявяват на територията на другата страна. В този случай, като част от процеса по легализация на документи, е достатъчен само заверен превод на документа.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация