Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Албания

Последна актуализация 07 Юни 2024Дипломатически представителства

Индекс на риска

Ниво 1: Без особени препоръки

1

Моля изберете вида на вашия паспорт

Обикновен паспорт: не е необходима виза

Дипломатически паспорт: не е необходима виза

Служебен паспорт: не е необходима виза

Република Албания

Посолство на Република България в Република Албания
Адрес: ул. „Скендербег”, № 12, гр. Тирана
Тел.: +355 4 22 33 155; +355 4 22 32 906
Факс: +355 4 22 32 272
E-mail: [email protected]
Телефон с гласова поща за предоставяне на информация за консулски услуги и за подаване на сигнали от граждани: +355 4 22 69 243
Дежурни телефони в извънработно време: +355 4 22 33 155; +355 4 22 32 906
Работно време: 08.00 - 15.00 ч.
Работно време с граждани: 08:30-12:00 ч.
E-mail: Consulate.Tiranа@mfa.bg     
Website: www.mfa.bg/embassies/albania

Посолство на Република Албания в Република България
Адрес: гр. София, 1000, ул. Аксаков 20, ет.4
Тел.: +359 2 943 38 57
Факс: +359 2 943 30 69
E-mail: [email protected]
Телефон за спешни случаи: +359894311493

Почетен консул на Република България в Република Албания
г-н Селим Ходжай (Mr. Selim Hoxhaj), почетен консул на Република България в Република Албания с консулски окръг, обхващащ областите Вльора, Гирокастра и Корча със седалище в гр. Вльора
Канцелария в гр. Вльора, бул. „Чамърия“ (Vlorë, bul. “Çamëria”)
Канцелария в гр. Тирана, ул. „Медар Щюла“, № 13, вила „София“ (Tiranë, rr. “Medar Shtylla”, № 13, vila “Sofia”)
Е-mail: [email protected]

Обща информация

Здравеопазване:
Медицинското обслужване е на сравнително добро ниво и се осъществява в държавни и частни лечебни заведения.

Препоръчителни ваксини и съвети за лична хигиена:
Не съществува необходимост от специални ваксинации при влизане в страната.

Митнически изисквания:
Местното законодателство позволява внос без обмитяване на вещи и стоки за лична употреба, както следва:
- 200 къса цигари или 100 пурети, или 50 пури, или 250 грама тютюн, или пропорционален набор от тези продукти;
- 1 л дестилиран алкохол или 2 л вино или ликьор, или напитки на винена основа.
- 10 л бира;
- 3 кг кафе
Разрешеното количество важи само за лица над 18-годишна възраст.
При преминаването на границата не се декларира валута в размер до 1 млн. леки (прибл. 8000 евро). В случай, че финансовите средства надвишават посочените суми, гражданинът следва да попълни митническа декларация.
При изнасяне на закупени на територията на Албания стоки и вещи за лична употреба митническите власти изискват фактура или касов бон.

Движение по пътищата:
Националната пътна мрежа на страната е в сравнително добро състояние.
В Република Албания не се изискват винетни стикери. Въведена е тол такса за еднократно преминаване само по магистралата „Милот-Морина”, както следва:
за автомобили – 660 алб. лек, за мотоциклети/триколесни – 330 алб. лек, шестколесни автобуси е две оси – 1490 алб. лек, камиони и автобуси с височина 2.7 м – 2140 алб. лек, тежкотоварни камиони с четири оси – 2970 алб. лек.

При влизане на територията на Република Албания с МПС на граничните власти се предоставят свидетелството за регистрация на превозното средство (малък талон), валидна застраховка „Зелена карта”, в която трябва да е посочена Република Албания и с валидност, съответстваща на срока на престоя в страната.
В случай, че водачът не е собственик на МПС, следва да се предостави нотариално заверено пълномощно от собственика, преведено на английски език.

На територията на Република Албания се шофира целогодишно с включени „къси” светлини.
Придвижването между отделните населени места на територията на страната се осъществява основно с автобус/микробус.

Има редовни фериботни линии от пристанищата на Дуръс, Вльора и Саранда до Италия и Гърция.
Международното летище „Майка Тереза” се намира в Тирана.

Внимание!
При движение по пътната мрежа на Албания следва да се спазват стриктно ограниченията на скоростта и съществуващите правила, тъй като е налице засилен контрол от страна на органите на реда и наказанията варират от глоби до отнемане на свидетелство за управление на МПС за срок до 12 месеца.
При констатирано нарушение глобите се заплащат на място на служителите на Пътна полиция срещу надлежно издаден документ. Глоби за неправилно паркиране се заплащат в пощенски клонове или на пост-терминали. Честа практика е неправилното пресичане и движение по пътищата и магистралите на пешеходци, велосипедисти и животни, поради което водачите следва да шофират с повишено внимание.
В случай на претърпян пътен инцидент, при който има тежко ранени или смъртен случай, на водача се предявява обвинение в непредумишлено нанасяне на телесна повреда или в непредумишлено убийство.

Практически съвети:

Важни телефонни номера в Република Албания:

Полиция – 129
Бърза помощ – 128
Противопожарна безопасност – 127

Завишен е контролът за притежание, пренасяне и търговия с наркотични вещества, които се санкционират съгласно местното законодателство.

При констатирано нарушение от страна на правораздавателните органи да не се прави опит за предлагане на подкуп на длъжностното лице – подобно действие се санкционира изключително строго.

Съгласно местното законодателство, на наказателно и съдебно преследване подлежат лица, скланящи други към проституция, лица, които проституират, както и лица, ползващи техните услуги.
Съгласно местното законодателство притежанието и пренасянето без разрешение на хладно оръжие (палки, ножове и други средства, които могат да се използват за нанасяне на телесна повреда или за самоотбрана, в т.ч. и ловджийски ножове) се наказва с глоба или лишаване от свобода до 3 години. При намиране на същите в МПС, законът предвижда лишаване от свобода от 1 до 5 години.

При загуба, кражба или повреждане на лични документи, гражданинът следва да се обърне незабавно към местните правоохранителни органи и към Консулската служба на Посолството на Република България в Тирана и да информира за случая. При необходимост Консулската служба на Посолството ще му издаде временен паспорт, с цел безпрепятствено завръщане в България.

Местна валута:
Албански лек (ALL). Информация за официалния обменен курс се публикува ежедневно на сайта на Банката на Албания https://www.bankofalbania.org/Markets/Official_exchange_rate/

Документи за пътуване и визов режим

Българските граждани могат да влизат, преминават и пребивават на територията на Република Албания без виза, до 90 календарни дни в рамките на 180 дни с валидни задгранични паспорти или лични карти. Срокът на валидност на документите за самоличност трябва да изтича най-малко 3 месеца след датата на влизане в страната. Влизащият в страната гражданин следва да разполага с минимум 50 (петдесет) евро на ден за целия период на престоя си.

Лица под 18 г. пътуват с валиден задграничен паспорт. В случай че не са придружени от своите родители, на граничните власти следва да се представи и нотариално заверена декларация (преведена на английски език), издадена на името на придружаващото лице.

При продължителен престой, в съответствие с местното законодателство, следва да се оформят документи, позволяващи дългосрочно пребиваване в страната. Министерство на вътрешните работи на Албания предлага електронна услуга „Кандидатстване за разрешително за пребиваване”. Тя дава възможност на чуждите граждани, законно пребиваващи на територията на Албания, да подадат заявление за разрешително за пребиваване чрез електронния портал на албанското правителство e-Albania.
След изпълнение на условията и представяне на документацията  за кандидатстване, чуждият гражданин получава уведомление да се яви пред съответната регионална структура по миграция за територията, на която пребивава.
За кандидатстване за първо разрешително за пребиваване в Албания, трябва да бъде попълнен съответният формуляр, в зависимост от мотива за престой: работа; събиране на семейството; обучение; други причини, удостоверени с документация; международна закрила.
Заявление към  съответната регионална структура по миграция за издаване на разрешително за пребиваване се подава в рамките на 30 дни от влизането на територията на Република Албания, като се гарантира, че: кандидатстващият отговаря на законовите изисквания за издаване на разрешително за пребиваване, за което кандидатства; притежава всички необходими документи от страната на произход, преведени и легализирани.

Информация на английски език за кандидатстване за получаване на разрешително за пребиваване в Албания, можете да намерите тук.

Практически съвети

 

Консулски услуги

Български лични документи:
Консулската служба при Посолството в Тирана разполага с техническата възможност за снемане на биометрични данни, поради което приема заявления за паспорт, лична карта, временен паспорт. Не се приемат документи за издаване на СУМПС.

Заверки и легализации:
Какво може да направи за Вас Консулският отдел?
- удостоверяване на дата, съдържание и подпис на частен документ;
- заверка на верността на препис от оригинала;
- заверка на подпис на преводача;
- завещания.

Посолството на Република България в Тирана не разполага с щатни преводачи от албански на български език и обратно. Могат да бъдат заверявани подписите на заклетите преводачи, които са определени със заповед на ръководителя на дипломатическото представителство. Същите имат съответната квалификация и правоспособност. Техните имена, адреси и телефони са на разположение в Консулската служба на Посолството. Не се допуска заверка на превод, който не е извършен от някой от заклетите преводачи.

 

Съгласно Договор за правна помощ по граждански дела между Република България и Република Албания /в сила от 19.01.2006 г., ратифициран със закон на НС от 15.04.2004 г., ДВ бр. 35/28.04.2004 г., обн. - ДВ, бр. 9/27.01.2006 г./ официални документи, съставени на територията на една от договарящите страни, се освобождават от легализация или други подобни формални процедури, когато се използват на територията на другата страна.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация