Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Словакия

Последна актуализация 05 Януари 2024Дипломатически представителства

Индекс на риска

Ниво 1: Без особени препоръки

1

Моля изберете вида на вашия паспорт

Обикновен паспорт: не е необходима виза

Дипломатически паспорт: не е необходима виза

Служебен паспорт: не е необходима виза

Словашка република

Посолство на Република България в Братислава, Словакия
Адрес (на английски език): Kuzmanyho str.1, 811 06 Bratislava, Slovak Republic
Адрес (на местен език): ul. Kuzmányho 1, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
Телефон: +421 2 544 15 308, +421 2 544 359 71
Факс: +421 2 544 12 404
Работно време: 08.30 – 17.00 ч.
E-mail: [email protected]
Website: https://www.mfa.bg/embassies/slovakia
Facebook: https://www.facebook.com/Bulgarian.Embassy.Slovakia

Консулска служба:
Телефон: +421 2 544 326 49
Дежурен телефон в извънработно време: +421 911 284 229  
Работно време: 08.30 – 17.00 ч.
Приемното време за граждани: Понеделник, сряда и петък : от 10.00 ч. до 12.00 ч.

Посолство на Словашката република в София, Република България
Адрес: София, бул. „Янко Сакъзов” 9
Tел.: +359 2 942 92 10
Факс: +359 2 942 92 35
Е-mail: [email protected]
Website: www.mzv.sk/sofia

Почетен консул на Словашката република в Република България
г-жa Едита Благоева
консулски окръг: бласти Варна, Бургас и Добрич
Канцелария: 9009 Варна, ул. Перла 26, сграда А1, офис 208
Тел: +359 700 200 19
E-mail: [email protected]

Обща информация

Ниво на сигурност:
Нивото на престъпност не е по-високо от средното за ЕС. Повишена бдителност относно възможни кражби на документи или ценности следва да е налице при пътуване в обществения транспорт или предприемане на разходки в по-късните часове на денонощието.
При спиране на бензиностанции са констатирани случаи на умишлено повреждане на гуми на автомобили, с цел водачът да спре по-нататък по пътя и да остави без надзор своите вещи, за да бъдат откраднати.
Налице са случаи на кражби на предните номера на автомобили, с цел използването им при извършване на престъпления или нарушения на реда.

Здравеопазване:
Нивото на здравеопазване отговаря на европейските стандарти.
Европейската здравноосигурителна карта дава възможност за ползване на правото на медицинска помощ при спешни случаи, което имат всички граждани на Р България с непрекъснати здравноосигурителни права.
Без наличието на здравноосигурителна карта всяко посещение в медицинско заведение се заплаща съгласно ценоразписа на съответното заведение.

Особености на местното законодателство:
Необходимо е българските граждани да знаят, че бракониерството в Словакия се счита за престъпление и се наказва строго, включително с „лишаване от свобода”.
При незаплащане на „електронно мито” от МПС над 3,5 т или композиции от МПС с общо тегло над 3,5 т, се налага глоба в размер на 700 и повече евро.
Законово е установена нулева толерантност за алкохол при шофиране.

Митнически изисквания:
Разрешен внос на алкохол и цигари - 1 л. алкохол и 200 къса цигари на човек. Митнически изисквания за Словакия можете да изтеглитеот ТУК.

Движенията по пътищата:

Важно:

До 22 януари 2024 г. ще бъдат в сила гранични проверки на ГКПП на Словашката република с Унгария.

До 2 февруари 2024г. ще бъдат в сила гранични проверки на ГКПП на Словашката република с Чехия.

Движението в Словакия е в дясната пътна лента.
Електронните винетки за леките автомобили важат за магистралите и първокласните пътища, като цените са:
10-дневна – 10 евро;
30-дневна – 14 евро;
Годишна – 50 евро.
Електронни винетки могат да се закупят от автомати на границата, в бензиностанциите, или в интернет на страницата www.eZnamka.sk.
Разпоредби в закона за движение по пътищата

През цялата година е задължително да се кара с включени къси светлини на автомобила. В автомобила трябва да има резервен комплект крушки, които да се използват в случай, че някоя изгори. Разговори по мобилните телефони са позволени по време на шофиране само с „хендс фри“ (hands free) устройство, докато държането на телефон, камера или друго аудио-визуално устройство в ръка при управление на МПС ще бъде абсолютно забранено.
Настройването на радио станция или въвеждане на дестинация в GPS от водача по време на шофиране също е забранено.
Представители на транспортна полиция осъществяват строг контрол за спазване на  Закона за движение по пътищата, осбено на ограниченията в скоростта, изискването за използване на предпазни колани (отпред и отзад), за включени светлини на автомобилите и др.

Важно за чуждестранните водачи на МПС: С цел подобряване събираемостта на вече наложени, но незаплатени глоби, промените в закона дават право на представителите на пътна полиция да задържат СУМПС и СРМПС на чуждестранните шофьори, както и регистрационните номера на МПС, до заплащане на глобата;
- Ако полицай се натъкне на кола, която в миналото е нарушила правилата на движение, но тогава водачът не е бил намерен, то той има право да глоби шофьора, който в момента е в колата.
- Информация специално за шофьорите на МПС над 3,5 т или композиции от МПС с общо тегло над 3,5 т.:
При МПС над 3,5 т или композиции от МПС с общо тегло над 3,5 т се заплаща такса под формата на т.нар. „електронно мито”.
Карта на тези участъци, както и на пунктовете, на които може да се наеме бордово устройство за отчитане на километрите, се намира на следния интернет адрес :
https://www.emyto.sk/c/document_library/get_file?uuid=d0038a8b-dd8f-434d-a487-9be4f69d8e7a&groupId=10136

Размерът на глобата, налагана за шофиране без техническо устройство за отчитане на изминатите километри или без заплащане на „електронно мито”, е в размер до 1500 евро, а в случаите на оспорване на нарушението нараства.
- Правилата за заплащане на „електронно мито” задължително да се спазват;
- В случаите, когато червената лампа на устройството свети, сумата да бъде допълвана на първия възможен пункт (най-често бензиностанция);
- При констатиране на неизправност в отчитащото устройство, движението да бъде преустановено и да бъде установяван незабавен контакт с фирмата “SkyToll”, която ги поддържа, координати на която са следните:

SkyToll, a. s.Apollo Business Center
Address: Prievozská 2/a, 821 09 Bratislava, Slovenská republika
Telephone: + 421 2 32 60 70 11
Fax: + 421 2 32 19 94 02; + 421 2 32 19 94 03
E-mail: [email protected]

След уведомяването на “SkyToll”, да се действа съобразно техните указания. При спиране от органите на специализираната полиция и констатиране на нарушение, свързано с неплащане на „електронно мито”, водачите следва да знаят, че като участници в административно-наказателно производство (в случай, че не знаят словашки език), имат право да поискат акта, който им е представен за подписване, да бъде на български език или в противен случай да бъде повикан преводач, който да им го преведе;
Актът да не бъде подписван  до идването на преводач или до представянето му на български език;
В случаите, когато служителите на реда се опитват да издействат подписване на акта на словашки език, обръщайки сериозно внимание за задържане на шофьорската книжка, водачът следва да изрази готовност тя да бъде задържана, като в същото време отново категорично откаже да подпише акта без преводач или на чужд за него език. В този случай служителите на специализираната полиция са длъжни да поканят водача да отиде с тях до Управлението за изясняване на случая и да му върнат свидетелството. МПС следва да бъде заключено, като отговорността за осигуряване на охраната му в този случай се поема от органите на полицията;
Отправянето на такава покана не е повод за подписване на акта, с който водачът не е съгласен или не разбира съдържанието му;
Водачът следва да знае, че служителите на специализираната полиция имат право да задържат шофьорската му книжка само, ако:
- Е установено, че водачът е под влияние на алкохол и/или други упойващи вещества;
- Превозва (в своя багаж) опасни предмети, наркотични вещества и др.;
- Съставен му е акт за глоба и той го е подписал, но отказва да заплати глобата веднага.
Във връзка с горното, обръщаме внимание, че задържане на шофьорската книжка може да се извърши само, ако водачът е подписал акта за нарушение.
Размер на глобите за нарушения на правилата за движение по пътищата може да изтеглите ТУК.

Следва да се има предвид:
1. Таблицата не включва най-тежките нарушения, където наказанието се определя след допълнително изясняване от наказващия орган на обстоятелствата по извършване на нарушението и настъпилите от това последици.
2. Таблицата се прилага само в случаите, при които водачът не оспорва нарушението. При оспорване размерът на наказанието се определя от Инспектората по транспорта.
3. Таблицата не включва случаите на носене на наказателна отговорност, където компетентен е съдът.

Информация специално за шофьорите на МПС над 3,5 т или композиции от МПС с общо тегло над 3,5 т.:
1. Правилата за заплащане на „електронно мито” задължително да се спазват;
2. В случай че червената лампа на устройството свети, сумата да бъде допълвана на първия възможен пункт /най-често бензиностанция/;
3. При констатиране на неизправност в отчитащото устройство, движението да бъде преустановявано и да бъде установяван незабавен контакт с фирмата “SkyToll”, която ги поддържа, като нейните координати са следните:

SkyToll, a. s.Apollo Business Center
Address: Prievozská 2/a, 821 09 Bratislava, Slovenská republika
Telephone: + 421 2 32 60 70 11

Fax: + 421 2 32 19 94 02; + 421 2 32 19 94 03
E-mail: [email protected]

- След уведомяването на “SkyToll”, да се действа съобразно техните указания;
- При спиране от органите на специализираната полиция и констатиране на нарушение, свързано с неплащане на „електронно мито”, водачите следва да знаят, че като участници в административно-наказателно производство (в случай че не знаят словашки език), имат право да поискат акта, който им е представен за подписване, да бъде на български език, или в противен случай да бъде повикан преводач, който да им го преведе;
- Актът да не бъде подписван до идването на преводач или до представянето му на български език;
- В случай че служителите на реда се опитват да издействат подписване на акта на словашки език чрез обръщане на сериозно внимание за задържане на шофьорската книжка, водачът следва да изрази готовност тя да бъде задържана, като в същото време отново категорично откаже да подпише акта без преводач или на чужд за него език. В този случай служителите на специализираната полиция са длъжни да поканят водача да дойде с тях до Управлението за изясняване на случая и да му върнат свидетелството. МПС следва да бъде заключено, като отговорността за осигуряване на охраната му в този случай се поема от органите на полицията. Отправянето на такава покана не е повод за подписване на акт, с който водачът не е съгласен или не разбира съдържанието му;

Водачът следва да знае, че служителите на специализираната полиция имат право да задържат шофьорската му книжка само, ако:
- Водачът е под въздействието на алкохол;
- Превозва (в своя багаж) опасни предмети, наркотични вещества и т.н.;
- Съставен му е акт за глоба и той го е подписал, но отказва да заплати глобата веднага. Във връзка с горното, обръщаме внимание, че задържане на книжката може да се извърши само, ако водачът е подписал акта за нарушение.

Промени, свързани със системата на „електронното мито" може да намерите ТУК.

Промени в словашката нормативна уредба за контрол на винетните стикери може да намерите ТУК .

Местна валута:
Евро (EUR).

Други:

Tелефони за спешни случаи:
• 112 – европейски телефон за спешни случаи;
• 150 – пожарна охрана;
• 155 – бърза помощ;
• 158 – полиция;
• 159 – местна полиция;

Препоръки към чуждестранни туристи, посещаващи Братислава можете да намерите ТУК.

Пазар на труда:
За българските граждани няма ограничения за достъп до местния пазар на труда.
В Словашката Република, съгласно параграф 75 от Кодекса на труда, публикуван в  бр. 311/2001 на държавен вестник, работодателят е задължен да предостави трудова оценка на работника или служителя в 15-дневен срок от искането му, но не по-рано от 2 месеца преди прекратяване на трудовото правоотношение. Този документ съдържа цялата писмена информация, свързана с оценка на труда на служителя, неговата квалификация, способности и факти, които се отнасят до изпълнението на работата.
След прекратяване на трудовото правоотношение работодателят е длъжен да издаде на работника или служителя удостоверение за приключване на трудовото правоотношение, в което да посочи продължителността на трудовото правоотношение, вида на извършената работа, удръжки от работната заплата, данни за задълженията, информация за предоставеното обезщетение.
Ако работникът/служителят е гражданин на държава-членка на Европейския съюз, работодателят е длъжен да уведоми Минстеството на труда, социалните въпроси и семейството не само при постъпването му, но и пекратяването на трудовите правоотношения (формуляр - информационна карта), винаги в рамките на 7 работни дни, съгласно разпоредбите  на параграф 23b от Закон № 5/2004  за службите по заетостта.
Поради зачестилите случаи на измами от страна на некоректни посреднически фирми, препоръчваме на българските граждани, имащи интерес да извършват трудова дейност в Словакия, да се обръщат към специализираните агенции за наемане на работници на Интернет страницата на Министерство на труда и социалната политика: www.mlsp.government.bg

Документи за пътуване и визов режим

За влизане и пребиваване на територията на Словакия е достатъчно наличието на валидна лична карта или паспорт. Няма изискване за минимално оставащ срок на валидност на личната карта или паспорта, с които се влиза в страната.

Словакия е част от Шенгенското пространство, поради което на сухопътните й граници с Чехия, Полша, Унгария и Австрия няма граничен и митнически контрол. Вътре в територията на Република Словакия се извършват проверки от мобилни митнически групи.

Съществува задължение за регистрация в полицията за чужденци, ако периодът на пребиваването им надхвърли 90 последователни дни.

Практически съветиКонсулски услуги

Заверки и легализации:
Съгласно чл. 10 от действащия договор за правна помощ и уреждане на отношения по граждански, семейни и наказателни дела между Република България и Република Словакия документите, съставени или заверени от компетентен орган, съгласно установената форма и върху които е положен печат, се приемат на територията на другата страна без необходимост от допълнителна легализация (не се изисква слагането на печат „апостил”).
В Консулската служба на посолството можете да заверите:
• подписа върху частен документ - пълномощни, декларации и др.;
• съдържанието на документ, касаещ покупко-продажба на имот;
• верността на препис или копие от оригинала;
• подписа на заклет преводач.
В Консулската служба на посолството НЕ могат да се заверяват или съставят документи/актове, подлежащи на вписване в българските регистри.

Български лични документи:
Всеки български гражданин, пребиваващ в страната, може да подаде заявление в посолството за издаване на паспорт, лична карта и временен паспорт.
При издаването на първа лична карта задължително се представя удостоверение за раждане.
При изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на лична карта и/или паспорт се представя полицейски документ, удостоверяващ тези обстоятелства.
За издаване на временен паспорт за завръщане в България при изгубени/откраднати документи следва да се представи документ от полицията. Ако лицето, подаващо заявление за временен паспорт не разполага с документ, доказващ неговата идентичност (шофьорска книжка, копие на ЛК или П), трябва да дойде с двама български граждани, които да гарантират неговата самоличност.
За издаване на временен паспорт на деца, родени в чужбина, е необходимо местното удостоверение за раждане на детето и присъствието на двамата родители.
Задължение за връщане на паспорт с изтекъл срок: до три месеца след изтичане на срока на валидност на паспорта, притежателите трябва да го предадат в Консулската служба на посолството или в съответното районно полицейско управление по местоживеене в България.

Изготвяне на документи в чужбина:
Първичните удостоверения за гражданско състояние (за раждане на дете, за сключен граждански брак, за смърт) се издават от компетентните словашки органи (Службата по гражданско състояние в съответната община).
Важно: Въз основа на Договор, сключен между Народна република България и Чехословашката социалистическа република, валиден и към днешна дата, службите по гражданско състояние в съответната община изпращат до посолството оригинали на удостоверенията за гражданско състояние, които се превеждат, надлежно заверяват и изпращат чрез МВнР до съответната община.
Когато заинтересованото лице може и желае да извърши регистрацията лично или чрез упълномощено лице, следва да представи съответния словашки удостоверителен документ, преведен и заверен по установения ред, в съответната община в България:
• за раждане на дете - по постоянния адрес на майката, а ако тя е чужденка - на бащата;
• за сключен граждански брак пред словашките власти  - по постоянен адрес на съпруга, а ако той е чужденец - на съпругата;
• за смърт - по постоянния адрес на починалия.
Сроковете за вписване трябва да се спазват. Особено внимание следва да се обръща да не се пропуснат сроковете за вписване на раждането на детето.

Други:
Заплащането на дължимите такси се извършва безкасово, чрез POS-терминал.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация