Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Словакия

Последна актуализация 15 Ноември 2018Дипломатически представителства

Индекс на риска

Ниво 1: Без особени препоръки

1

Моля изберете вида на вашия паспорт

Обикновен паспорт: не е необходима виза

Дипломатически паспорт: не е необходима виза

Служебен паспорт: не е необходима виза

Словашка република

 

Посолство на Република България в Словашката република
Адрес: ул. „Кузманихо” №1, 811 06 гр. Братислава
Тел.: +421 2 544 15 308;   +421 2 544 35 971
Дежурен телефон в извънработно време: +421 911 28 42 29
Факс: +421 2 544 12 404
Работно време:  08.00 ч. - 16.30 ч.
E-mail: [email protected]
Website: www.mfa.bg/embassies/slovakia

Консулска служба:
Телефон: (00421 2) 544-32-649
Факс : (00421 2) 544-12-404
Работно време с граждани: от понеделник до петък от 8.30 ч. до 16.30 ч. 
E-mail: [email protected]

 

Посолство на Словашката република в България
Адрес: София, бул. „Янко Сакъзов” 9
Tел.: +359 2 942 92 10
Факс: +359 2 942 92 35
Е-mail: [email protected] 
Website: www.mzv.sk/sofia

Почетен консул на Словашката република в България
г-жa Едита Благоева

Канцелария: 9009 Варна, бул. “Вл. Варненчик” № 320 

Тел: +359 52 739440

Факс: +359 52 739450

E-mail: [email protected];  [email protected]

Обща информация

Местна валута

Евро (EUR)

Престъпност и сигурност

Нивото на престъпност не е по-високо от средното за ЕС.

Повишена бдителност относно възможни кражби на документи или ценности следва да е налице при пътуване в обществения транспорт или предприемане на разходки в по-късните часове на денонощието.

При спиране на бензиностанции са констатирани случаи на умишлено повреждане на гуми на автомобили, с цел водачът да спре по-нататък по пътя и да остави без надзор своите вещи, за да бъдат откраднати.

Налице са случаи на кражби на предните номера на автомобили, с цел използването им при извършване на престъпления или нарушения на реда.

Особености на законодателството

Необходимо е българските граждани да знаят, че бракониерството в Словакия се счита за престъпление и се наказва строго, включително с „лишаване от свобода”.

При незаплащане на „електронно мито” от МПС над 3,5 т или композиции от МПС с общо тегло над 3,5 т се налага глоба в размер на 700 евро.

Законово е установена нулева толерантност за алкохол при шофиране.

Митнически изисквания

Разрешен внос на алкохол и цигари - 1 л. алкохол и 200 къса цигари на човек.

Митнически изисквания за Словакия можете да изтеглите от ТУК.

Движение по пътищата

Движение в дясната пътна лента.

Националното магистрално дружество на СР съобщи, че от 1 януари 2016 г. Словакия, подобно на Унгария, въвежда електронни винетки за леките автомобили. Винетките важат за магистралите и първокласните пътища като цените се запазват:

10-дневна – 10 евро;

30-дневна – 14 евро;

Годишна – 50 евро.

Електронните винетки могат да се закупят от автомати на границата или в бензиностанциите, или в интернет на страницата www.eZnamka.sk.

Европейската здравноосигурителна карта дава възможност за ползване на правото на медицинска помощ при спешни случаи, което имат всички граждани на Р България с непрекъснати здравноосигурителни права. Без наличието на здравноосигурителна карта всяко посещение в медицинско заведение се заплаща съгласно ценоразписа на съответното заведение.

Няма ограничения за достъп до местния пазар на труда за български граждани. Поради зачестилите случаи на измами от страна на некоректни посреднически фирми, препоръчваме на българските граждани, имащи интерес да извършват трудова дейност в Словакия, да се обръщат към специализираните агенции за наемане на работници на Интернет страницата на Министерство на труда и социалната политика: www.mlsp.government.bg

При спешни случаи:

 • 112 – европейски телефон за спешни случаи;
 • 150 – пожарна охрана;
 • 155 - спасителна служба;
 • 158 – полиция;
 • 159 – градска полиция;
 • 18 300 – планинска спасителна служба.

При МПС над 3,5 т или композиции от МПС с общо тегло над 3,5 т таксата се заплаща под формата на т.нар. „електронно мито”.

От 15 март 2014 г. Министерството на транспорта, строителството и регионалното развитие на СР промени обхвата на пътищата, за които МПС и композициите от МПС с тегло над 3,5 т дължат заплащане на пътна такса под формата на „електронно мито”. Взето е решение за 4 участъка, които са включени в чертите на гр. Братислава, да бъде събирана нулева ставка на митото, с което на практика те са изключени от мрежата на пътни участъци, за които са дължи такса.

Размерът на глобата, налагана за шофиране без техническо устройство за отчитане на изминатите километри или без заплащане на „електронно мито” се увеличава от 700 евро на 1500 евро, а в случаите на оспорване на нарушението – 2250 евро. 

Карта на тези участъци, както и на пунктовете, на които може да се наеме бордово устройство за отчитане на километрите, се намира на следния интернет адрес :

https://www.emyto.sk/c/document_library/get_file?uuid=d0038a8b-dd8f-434d-a487-9be4f69d8e7a&groupId=10136

През цялата година е задължително да се кара с включени къси светлини на автомобила. Съществува изискване в автомобила да има резервен комплект крушки, които да се използват в случай, че някоя от тях изгори.

Да се спазват стриктно ограниченията в скоростта, която е 50 км/ч в населени места, 90 км/ч – извън населените места и 130 км/ч – на магистралите.

Изискванията за използване на предпазни колани и включени светлини на автомобилите се съблюдават много строго.

Размер на глобите за нарушения на правилата за движение по пътищата може да изтеглите ТУК.

Следва да се има предвид следното :

 1. Таблицата не включва най-тежките нарушения, където наказанието се определя след допълнително изясняване от наказващия орган на обстоятелствата по извършване на нарушението и настъпилите от това последици.
 2. Таблицата се прилага само в случаите, при които водачът не оспорва нарушението. При оспорване размерът на наказанието се определя от Инспектората по транспорта.
 3. Таблицата не включва случаите на носене на наказателна отговорност, където компетентен е съдът.

Здравеопазване

Нивото на здравеопазване отговаря на европейските стандарти

Друга информация

Информация специално за шофьорите на МПС над 3,5 т или композиции от МПС с общо тегло над 3,5 т.:

 • Правилата за заплащане на „електронно мито” задължително да се спазват;
 • В случай че червената лампа на устройството свети, сумата да бъде допълвана на първия възможен пункт /най-често бензиностанция/;
 • При констатиране на неизправност в отчитащото устройство, движението да бъде преустановявано и да бъде установяван незабавен контакт с фирмата “SkyToll”, която ги поддържа, като нейните координати са следните:

SkyToll, a. s.Apollo Business Center
Address: Prievozská 2/a, 821 09 Bratislava, Slovenská republika
Telephone: + 421 2 32 60 70 11

Fax: + 421 2 32 19 94 02; + 421 2 32 19 94 03
E-mail: [email protected]

 • След уведомяването на “SkyToll”, да се действа съобразно техните указания;
 • При спиране от органите на специализираната полиция и констатиране на нарушение, свързано с неплащане на „електронно мито”, водачите следва да знаят, че като участници в административно-наказателно производство (в случай че не знаят словашки език), имат право да поискат акта, който им е представен за подписване, да бъде на български език, или в противен случай да бъде повикан преводач, който да им го преведе;
 • Актът да не бъде подписван  до идването на преводач или до представянето му на български език;
 • В случай че служителите на реда се опитват да издействат подписване на акта на словашки език чрез обръщане на сериозно внимание за задържане на шофьорската книжка, водачът следва да изрази готовност тя да бъде задържана, като в същото време отново категорично откаже да подпише акта без преводач или на чужд за него език. В този случай служителите на специализираната полиция са длъжни да поканят водача да дойде с тях до Управлението за изясняване на случая и да му върнат свидетелството. МПС следва да бъде заключено, като отговорността за осигуряване на охраната му в този случай се поема от органите на полицията. Отправянето на такава покана не е повод за подписване на акт, с който водачът не е съгласен или не разбира съдържанието му;

Водачът следва да знае, че служителите на специализираната полиция имат право да задържат шофьорската му книжка само, ако:

 • Водачът е пиян;
 • Превозва (в своя багаж) опасни предмети, наркотични вещества и т.н.;
 • Съставен му е акт за глоба и той го е подписал, но отказва да заплати глобата веднага. Във връзка с горното, обръщаме внимание, че задържане на книжката може да се извърши само, ако водачът е подписал акта за нарушение.

Промени, свързани със системата на „електронното мито" може да намерите ТУК.

Промени в словашката нормативна уредба за контрол на винетните стикери може да намерите ТУК

Документи за пътуване и визов режим

 

За влизане и пребиваване на територията на Словакия е достатъчно наличието на валидна лична карта.

Няма изискване за минимално оставащ срок на валидност на личната карта или паспорта, с който се влиза в страната.

Словакия е част от Шенгенското пространство, поради което на сухопътните й граници с Чехия, Полша, Унгария и Австрия няма граничен и митнически контрол. Вътре в територията на Република Словакия се извършват проверки от мобилни митнически групи.

Съществува задължение за регистрация в полицията за чужденци, чак след като периодът на пребиваването им надхвърли 90 последователни дни.

Практически съвети

При спешни случаи:

 • Полиция - 158
 • Пътна помощ  - 124
 • Спасителна служба  - 155

Препоръки към чуждестранни туристи, посещаващи Братислава можете да намерите ТУК.

Консулски услуги

Заверки и легализации

Съгласно чл. 10 от действащия договор за правна помощ и уреждане на отношения по граждански, семейни и наказателни дела между България и Република Словакия документите, съставени или заверени от компетентен орган, съгласно установената форма и върху които е положен печат, се приемат на територията на другата страна без необходимост от допълнителна легализация (не се изисква слагането на печат „апостил”).

В Консулската служба на посолството можете да заверите:

 • подпис върху частен документ - пълномощни, декларации и др.;
 • съдържанието на документ, касаещ покупко-продажба на имот;
 • верността на препис или копие от оригинала;
 • подписа на заклет преводач.

В Консулската служба на посолството НЕ могат да се заверяват или съставят документи/актове, подлежащи на вписване в българските регистри.

Български лични документи

Всеки български гражданин, пребиваващ в страната, може да подаде заявление в посолството за издаване на паспорт, лична карта и временен паспорт. При издаването на първа лична карта задължително се представя удостоверение за раждане. При изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на лична карта и/или паспорт се представя полицейски документ, удостоверяващ тези обстоятелства.

За издаване на временен паспорт на деца, родени в чужбина, е необходимо местното удостоверение за раждане на детето и присъствието на двамата родители. За издаване на временен паспорт за завръщане в България при изгубени/откраднати документи следва да се представи документ от полицията.

Задължение за връщане на паспорт с изтекъл срок: до три месеца след изтичане на срока на валидност на паспорта, притежателите трябва да го предадат в Консулската служба на посолството или в съответното районно полицейско управление по местоживеене в България.

Изготвяне на документи в чужбина

Първичното удостоверяване по гражданско състояние се издава от компетентните местни органи (Службата по гражданско състояние в съответната община), като следва да се спазват сроковете за вписване. Особено внимание следва да се обръща да не се пропуснат сроковете за вписване на раждането на детето.

След снабдяване със съответния местен удостоверителен документ за гражданско състояние, същият се предоставя на консулската служба в превод и легализиран по установения ред в случай, че заинтересованите лица не са в състояние по друг начин да осъществяват регистрация на раждане, сключен граждански брак пред местните власти или смърт.

Когато заинтересованото лице може и желае да извърши регистрацията лично или чрез упълномощено лице, следва да представи съответния местен удостоверителен документ, преведен и заверен по установения ред в съответната община в България:

 • за раждане на дете - по постоянния адрес на майката, а ако тя е чужденка - на бащата;
 • за сключен граждански брак пред мастните власти  - по посоянен адрес на съпруга, а ако той е чужденец - на съпругата;
 • за смърт - по постоянния адрес на починалия.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация