Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Франция

Последна актуализация 15 Септември 2023Дипломатически представителства

Индекс на риска

Ниво 2: Повишено внимание (осведомете се подробно за актуалната обстановка в страната)

2

Моля изберете вида на вашия паспорт

Обикновен паспорт: не е необходима виза

Дипломатически паспорт: не е необходима виза

Служебен паспорт: не е необходима виза

Френска република

Дипломатически представителства на Република България в Република Франция

Посолство на Република България във Френската република и Княжество Монако

Адрес: Ambassade de Bulgarie, 1 avenue Rapp, 75007 Paris
Тел.: +33 1 45 51 85 90
Дежурен телефон в извънработно време и при спешни случай: 0033 /0/ 6 21 84 95 15
Факс: +33 1 45 56 97 50
E-mail: [email protected]
Website: www.mfa.bg/embassies/france
Приемно време от понеделник до петък от 10,00 ч. до 13,00 ч.

Консулска служба към Посолството

Адрес: 1 avenue Rapp, 75007 Paris
Тел.: +33 1 45 51 85 90
Факс: +33 1 45 51 75 25
Адрес на електронната поща на консулската служба: [email protected]
Информация по телефон: от Понеделник до Четвъртък включително от 14.30 ч. - 16.00 ч. на телефони: +33 6 23 18 09 93
Приемно време: От понеделник до петък: 10.00 – 13.00 ч.
Сряда следобед: 14.00 - 16.00 ч. 
Телефон за предварително записване на дата за прием в Консулската служба: 0033 /0/ 1 45 51 85 90

Важно! За подновяване на български документи за самоличност приемът се извършва след предварително записване на час чрез електронната система https://consulatebg.eu/home

За останалите консулски услуги приемът се извършва след предварително записване на час на телефон 0033 (0) 1 45 51 85 90.“

Постоянно представителство на Република България към ЮНЕСКО, Париж

Адрес: 1, rue Miollis, Paris 75015, France
Тел.: +33 1 45 68 34 02
Тел./факс: +33 1 47 83 34 52
E-mail: [email protected]
Website: www.mfa.bg/embassies/francepr2

Постоянно представителство на Република България Страсбург, Франция

Адрес: 22, rue Fischart, 67000, Strasbourg, France
Тел.: +33388619529
Факс: +33388619238
Е-mail: [email protected]
Website: www.mfa.bg/embassies/francepr

Почетни консули на Република България във Франция

г-жа Аник Бар (Mme Annick Bar), почетен консул на Република България в Лил

Consulat honoraire à Lille
Mairie de Quartier: 31 rue des Fossés
59000 Lille
Тел: 0033 /0/ 6 77 57 65 15
E-mail: [email protected]

г-н Ронан Льо Гоф(M. Ronan Le Goff), почетен консул на Република България в Тулуза

Consulat Honoraire à Toulouse
Адрес: 8 boulevard Eugène Montel, 31170 Tournefeuille
Телефон: 0033 /0/ 7 60 54 31 31
E-mail: [email protected] 

Посолство на Френската република в България

Адрес: София 1504, ул. Оборище 27-29
Тел. +359 2 965 11 00
Факс +359 2 965 11 20

Консулска служба

Адрес: София 1504, ул. Оборище № 21-А
Тел. +359 2 965 11 00
Факс +359 2 965 11 71

Служба за сътрудничество и културна дейност

Адрес: София 1000, ул. Дякон Игнатий № 2
Тел. +359 2 937 79 22

Регионална икономическа служба

Адрес: София 1504, ул Оборище № 21-А
Тел.: +359 2 960 79 79
Работно време: 9:00 - 17:00 ч.
E-mail: [email protected]

Почетен консул на Франция в България

г-н Недялко НЕДЕЛЧЕВ

Адрес: 9000 Варна, бул. ”Осми приморски полк” № 54, ет. 2
Тел.: +359 52 693 693
Факс: +359 52 693 694
E-mail: [email protected]

Обща информация

Ниво на сигурност:

Битовата и уличната престъпност не са изолирано явление във Френската република. Сериозен проблем са уличните кражби и джебчийството, явления с които френските полицейски и съдебни институции водят систематична борба.

Здравеопазване:

Нивото на здравеопазването във Френската република е едно от най-високите в световен мащаб. За да се ползват от неговите услуги, българските граждани предварително трябва да се снабдят с необходимите здравно-осигурителни документи, застраховки и/или финансови средства. Наличието на европейска здравно-осигурителна карта или удостоверение за нейното заместване не освобождава изцяло българските граждани от заплащане на такси за медицински услуги на територията на Френската република. За целта те трябва да разполагат с допълнителни финансови средства или със съответните застраховки. При нужда от спешна медицинска помощ българските граждани следва да звънят на европейския спешен телефон 112.

Особености на местното законодателство:

Френската република е сред страните, които толерират приемането на граждани на ЕС и на трети страни на своята националната територия. Правата на чужденците се спазват в много висока степен, като в същата степен от тях се изисква спазването на френските закони и правилници.

Митнически изисквания:

При влизане във Френската република, българските физически и юридически лица трябва да спазват строго митническите изисквания на страната. При пренос или транспорт на стоки, за които се изисква специално разрешение – оръжие, боеприпаси, упойващи вещества и др. е задължително предварително да се набавят съответните международни разрешителни документи.
Недекларираната валута може да бъде на стойност до 10 000 евро. Не се разрешава внасянето на повече от литър алкохол над 22 градуса на човек и до 3 литра вино. Количеството цигари за един човек, което може да бъде внесено без мито и необходимост от деклариране е 200 къса. Особено строго е френското законодателство при внасяне на изделия под фалшиви търговски марки – дрехи, обувки, музикални дискове, техника и т.н. Наказанията за подобни нарушения са особено строги.

Митнически изисквания за Франция

Движение по пътищата:

Движението по пътищата, автомобилно и пешеходно, е подчинено на общите международни правила. Контролът е строг и ефективен, а глобите и наказанията – съответни на размера и сериозността на нарушенията.

Практически съвети:

Препоръчително за българските граждани е, да пътуват с два валидни лични документа – лична карта и паспорт, като ги пренасят и съхраняват на различни места, с оглед минимизиране на негативните последици при евентуална кражба или загуба.

В случай на загуба или кражба на български личен документ на територията на Френската република и на Княжество Монако, да се обърнат към най- близкия комисариат на полицията или териториална бригада на жандармерията, с цел обявяване на кражбата или загубата на българския личен документ. След издаване на подобен документ, потърпевшият български гражданин или неговия законен представител трябва да се обърнат към Консулската служба на Посолството в Париж за обявяване на загубата или кражбата на личния документ/документи. При необходимост от издаване на временен паспорт българските граждани трябва да се обърнат директно към Консулската служба на Посолството в Париж.

Информираме българските граждани, които закупуват автомобили на старо и желаят да ги транспортират през Република Австрия, че има наличие на случаи, при които в Република Австрия тези български граждани биват санкционирани от австрийските полицейски власти, като им се отнемат френските регистрационни табели и им се налагат глоби на стойност от около 500 евро. Причината, според австрийските власти, е, че след продажбата талоните на автомобилите се задраскват от продавача с две черти и стават невалидни – с невалидна регистрация и застраховка.
Препоръчва се българските граждани, пътуващи с такива автомобили през Република Австрия, да извършват пререгистрация на автомобила с краткосрочни транзитни номера. В Република Австрия е налице възможност за сдобиване с такъв тип транзитни номера с тридневна валидност. Друг вариант за преминаването на такива автомобили през територията на Република Австрия е транспортиране чрез автовоз.

Важни телефонни номера:

Телефон на полицията за спешни случаи – 17
Общ европейски номер за спешни случаи – 112
Пожарна служба – 18
Спешна медицинска помощ Samu – 15
Социални въпроси Служба Samu – 115
SOS медицинска помощ – 36 24
Спешна медицинска помощ в Париж – 01 53 94 94 94
Спешна медицинска помощ /педиатър/ - 01 44 09 84 85
Спешна дентална помощ – 01 43 37 51 00
Спешна психиатрична помощ – 01 47 07 24 24 или 01 40 47 04 47
В случаи на изчезнали непълнолетни – 116000
Сигнали за случаи на малтретирани непълнолетни – 119

Местна валута:

Местната валута във Френската република е евро.

Документи за пътуване и визов режим

Българските граждани могат да влизат във Франция само през граничните контролно – пропусквателни пунктове. Страната граничи само с държави – членки на Шенгенското споразумение, на сухопътните й граници няма  постоянен граничен контрол. Това е валидно и за княжествата Монако и Андора. На въздушните и морските граници обаче българските граждани подлежат на паспортен контрол.

Българските граждани могат да влизат и да напускат територията на Франция и на Княжество Монако само с валидни лични карти, паспорти или временни паспорти.

Български гражданин не може да влиза и да напуска френска територия със свидетелство за управление на моторно превозно средство.

За гражданите на Република България при влизане на френска територия не се изискват имунизации.

Консулски услуги


Правила за прием в консулската служба:

Приемът в консулската служба се извършва само след предварително записване на дата на телефон: 0033 /0/ 1 45 51 85 90. В консулската служба няма да бъдат допускани лица без предварително записан час, с изключение на спешни случаи, при които преценка се прави от завеждащ консулската служба.

Не се изисква предварително записване за получаване на готовите лични документи. Получаването се извършва в рамките на приемното време на консулската служба – от понеделник до петък, от 10,00 ч. до 13,00 ч., с изключение на почивните и празнични дни.

Пропускателният режим в консулската служба се осъществява от служител - физическа охрана на Посолството. Неговите указания са задължителни за изпълнение от всички лица, намиращи се пред или в приемните помещения на консулската служба.

В приемните помещения не се допускат придружаващи лица, освен при доказана крайна необходимост и само след изрично разрешение.

Заверки и легализации

В консулската служба на посолството можете да извършите удостоверяване на датата, съдържанието и подписите на частни документи, които не подлежат на вписване и са представени от български или чужди граждани, както и удостоверяване верността на преписи и извлечения от документи, представени от български граждани. Удостоверяването на датата, съдържанието и подписа на частен документ, който не подлежи на вписване и е представен от чужд гражданин, се извършва само ако документът е предназначен да произведе действието си на територията на Република България. В консулската служба на посолството можете да извършите заверка на подписа на преводач.

Легализация на публични документи издадени в чужбина

Между Република България и Френската република е в сила Договор за взаимна правна помощ по граждански дела между правителството на Народна република България и правителството на Френската република, в сила от 1.10.1989 г. Съгласно Член 23 от Договора, официалните документи, съставени на територията на една от договарящите страни, се освобождават от легализация или всякакви други аналогични формалности, когато трябва да бъдат представени на територията на другата страна. Считат се за официални документи: документи, издадени от съд, прокуратура, от съдия-изпълнител и от секретар на съда; документите, издадени от административни органи; нотариалните актове; официалните удостоверявания, като отбелязвания в регистри, заверка на определени дати и заверка на подписи върху частни документи.

Посоченото означава, че цитираните в Договора за правна помощ документи се признават директно в другата страна, без да е необходимо да бъдат заверявани със заверка „Апостил”.

За да могат да бъдат използвани в Република България, се препоръчва документите, издадени от компетентните френски органи, да бъдат преведени на български език по един от двата начина:

- във Франция - от заклет преводач към Апелативните съдилища във Франция и включен в листата на посолството – в този случай преводът следва да бъде заверен от консулската служба при посолството на Република България във Франция;

- в България - от лице, включено в списък на Министерството на външните работи на физическите лица, които извършват преводи на документи и други книжа от чужд на български език на територията на Република България – в този случай, ако документът е предназначен за ползване в Република България, е необходимо подписът на преводача, положен в извършения от него превод, да бъде нотариално удостоверен в Република България.

Превод на френски език на документи, издадени от компетентните български органи, може да бъде извършен по един от двата начина:

- във Франция - от заклет преводач към Апелативните съдилища във Франция;

- в България - от лице, включено в списък на Министерството на външните работи на физическите лица, които извършват преводи на документи и други книжа на територията на Република България – в този случай, ако документът е предназначен за ползване в чужбина, подписът на преводача, положен в извършения от него превод, се заверява от Министерството на външните работи (Сектор „Заверки и легализации” на Министерството на външните работи, ул. „Алфред Нобел” № 2, 1040 София), ако такава заверка се изисква или приема от държавата, в която ще се използва. Преди да направят това заинтересованите лица трябва да се консултират с институцията във Франция, където ще бъде представен преведеният документ, дали последната би приела превод, извършен и заверен в България.

Издаване на удостоверение за съвместимост с българското правo  (Certificat de coutume), необходимо за сключване на брак или на граждански договор за солидарност (Pacte Civile de Solidarité) на територията на Франция.

Български граждани могат да сключват брак помежду си, със френски граждани или с граждани на трети страни  във френските общини според местоживеенето им във Франция. За сключване на такива бракове, освен документите, изисквани от френските служби по гражданско състояние, българските граждани се нуждаят и от удостоверение за съвместимост с българското правo  (Certificat de coutume), което се издава от консулската служба на Посолството на България във Франция.

За издаване на удостоверение за съвместимост с българското правo  (Certificat de coutume) за сключване на граждански брак или на граждански договор за солидарност (Pacte Civile de Solidarité) българският/ те граждани/ н трябва да предостави/ ят следните документи:

Молба, свободен текст, за издаване на съответното удостоверение;

Фотокопие от валиден български личен документ – паспорт или лична карта;

Оригинално удостоверение за раждане, издадено от Службата по гражданско състояние  на Кметството по постоянния адрес на българския гражданин (Постоянният адрес е в България и, по правило, е написан на гърба на личната карта);

Оригинално Удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина, издадено от Службата по гражданско състояние на Кметството по постоянния адрес на българския гражданин. Удостоверението трябва да е издадено не по-рано от 6 месеца от планираната дата на сключване на брак във Франция. То трябва да удостоверява, че лицето не е в друг брак и че служи за сключване на брак във Франция. По правило в това удостоверение се посочват името, гражданството, датата на раждане и семейното положение на лицето, с което ще бъде сключен брак във Франция.

Такса от 10 евро, платима в брой или с банкова карта. В случай, че документите се изпращат по пощенски път, заплащането на таксата е с чек, издаден на името на Посолството на Република България в Париж.

В случай че заинтересованото/ите лице/а желае/ят готовото удостоверение за съвместимост с българското правo (Certificat de coutume), необходимо за сключване на брак или на граждански договор за солидарност (Pacte Civile de Solidarité) на територията на Франция, да му/ им бъде/ат изпратено/и по пощата, то/те трябва да предостави/ят пощенски плик с точен адрес на получаване във Франция и с достатъчно марки. В плика освен удостоверението се връщат и удостоверенията за раждане и за актуално семейно положение, както и квитанция за платена такса.

Важно!

Заинтересованите лица следва да знаят, че формата на узаконено съжителство - граждански договор за солидарност (Pacte Civile de Solidarité), няма никаква правна сила и стойност в България. Според българския Семеен кодекс единствено гражданският брак поражда правни последици, произтичащи брака.

Семейното положение на български граждани, сключили граждански договор за солидарност (Pacte Civile de Solidarité) на територията на Франция, остава непроменено на територията на България.

Издаване на български лични документи

Всеки български гражданин, пребиваващ в страната, може да подаде заявление в посолството за издаване на паспорт, лична карта или временен паспорт. При издаване на лична карта, паспорт или временен паспорт на непълнолетно лице се представя оригинал на удостоверението за раждане, в случай, че непълнолетният не разполага с валиден документ за самоличност, с който да се идентифицира. При изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на личната карта и/или паспорта се представя документ за тези обстоятелства, изготвен от местната полиция.

Получаване на български лични документи чрез използване на транспортните услуги на куриерската фирма DHL

Българските граждани, които желаят да получат по ускорен начин /до 60 дни/ заявените от тях паспорт или лична карта от Консулската служба на Посолството на България във Франция е необходимо предварително да заплатят сумата 38,84 евро по следната банкова сметка на DHL:

Beneficiary:                DHL EXPRESS BULGARIA EOOD
Beneficiary’s IBAN No:         BG40UNCR70001523563800
Beneficiary’s Bank:            UniCredit Bulbank AD
BIC/SWIFT Code:            UNCRBGSF
Beneficiary’s Bank Address:        7, Sveta Nedelya square, Sofia 1000, Bulgaria

В платежното нареждане заявителят задължително вписва:

- инициалите BDS

- името на града, в който е разположена мисията, в която ще бъде получен вече изготвеният документ, в случая – Paris

- трите имена на лицето, на което ще бъде издаден документът за самоличност:

Пример: BDS Paris Ivan Petrov Ivanov

Не е необходимо изписването на повече от едно лице в платежното нареждане, ако с една пратка ще бъдат доставяни документи за самоличност на повече лица /например четиричленно семейство/.

Заявителят подписва декларация, предоставена от консулския служител, че е уведомен, че Консулската служба на Посолството, както и Министерството на външните работи не носят отговорност в случай, че документите са загубят или бъдат повредени при транспортирането им от транспортната фирма.

Заплатената сума по сметка на DHL е за по-бързото доставяне на документите в Консулската служба при Посолството на Република България в Париж, но не за по-бързото им издаване.

При заявяване издаването на лична карта или паспорт в Консулската служба се представя платежното нареждане за заплатената такса по сметка на DHL.

Таксите за издаване на паспорт или лична карта се заплащат на място в Консулската служба в брой или с банкова карта.

Гражданско състояние

Компетентните френски служби по гражданското състояние изпращат до Посолството на Република България съставените във Франция актове за раждане, брак или смърт на български граждани. Получените по служебен път актове за гражданското състояние се изпращат до компетентните български служби по гражданското състояние за вписване в българските регистри.

Възможно е лицето, след снабдяване със съответния местен документ за гражданско състояние, да го представи лично в консулската служба, преведен и заверен по установения ред, за препращане в общината по постоянен адрес в България за регистрация на раждане, сключен граждански брак или смърт.

Когато заинтересованото лице може и желае лично или чрез упълномощено лице да извърши регистрацията, следва да представи съответния местен документ за гражданско състояние, преведен и заверен по установения ред, в съответната община в България:

- за раждане на дете – в общината по постоянния адрес на майката, а ако тя е чужд гражданин – в общината по постоянния адрес на бащата;

- за сключен граждански брак пред местните власти – в общината по постоянния адрес на съпруга, а ако той е чужд гражданин – в общината по постоянния адрес на съпругата;

- за смърт – в общината по постоянния адрес на починалото лице.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация