Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Франция

Последна актуализация 21 Февруари 2019Дипломатически представителства

Индекс на риска

Ниво 1: Без особени препоръки

1

Моля изберете вида на вашия паспорт

Обикновен паспорт: не е необходима виза

Дипломатически паспорт: не е необходима виза

Служебен паспорт: не е необходима виза

Считано от 01.11.2017 г. във Франция е отменено извънредното положение, наложено след извършените терористични атаки през месец ноември 2015 г. Въпреки това, по решение на местните власти могат да бъдат извършвани проверки, включително на багаж и ръчни чанти, на летища, гари, пристанища, във влаковете, в метрото и на обществени места, както и на входа на големи магазини, театри, кина и др.

Посолството препоръчва на българските граждани преди пътуване да се осведомят подробно за актуалната обстановка в страната и за изискванията на местното законодателство.При възникване на ситуация, в която техният живот, здраве и сигурност биха могли да бъдат застрашени, да спазват стриктно указанията и инструкциите на местните власти.

Дипломатически представителства на Република България в Република Франция

Посолство на Република България във Френската република и Княжество Монако

Адрес: Ambassade de Bulgarie, 1 avenue Rapp, 75007 Paris
Тел.: +33 1 45 51 85 90
Факс: +33 1 45 56 97 50
Дежурен телефон в извънработно време:+33 6 23 18 09 93


Работно време: По – Пт, 09:00 – 17.30 ч.

Консулска служба на Посолството

Адрес: 1 avenue Rapp, 75007 Paris

Тел.: +33 1 45 51 85 90

Факс: +33 1 45 51 75 25

Информация по телефон: от Понеделник до Четвъртък включително от 14.30 ч. - 16.00 ч. на телефони:

+33 6 21 60 89 01

+33 6 23 18 09 93

Приемно време: 10:00 - 13:00

Телефон за предварително записване на дата за прием в Консулската служба:

 +33 06 14 87 26 43

E-mail: Embassy.Paris@mfa.bg
Website: www.mfa.bg/embassies/france


Постоянно представителство на Република България към ЮНЕСКО, Париж

Адрес: 1, rue Miollis, Paris 75015, France
Тел.: +33 1 45 68 34 02
Тел./факс: +33 1 47 83 34 52
E-mail: Mission.Paris@mfa.bg
Website: www.mfa.bg/embassies/francepr2

Постоянно представителство на Република България Страсбург, Франция

Адрес: 22, rue Fischart, 67000, Strasbourg, France
Тел.: +33388619529
Факс: +33388619238
Е-mail: Mission.Strasbourg@mfa.bg
Website: www.mfa.bg/embassies/francepr

Български почетни консули във Франция и в Монако

Почетен консул на България в Марсилия

Consulat Honoraire de Bulgarie à Marseille

Г-н Жан-Мари Мартен (Monsieur Jean-Marie Martin)

World Trade Center - Maison de l'International 2, rue Henri Barbusse

13001 Marseille Cedex 01

Тел. 0033 /0/ 6 11 52 88 63

consulatbulgarie.mrs@gmail.com

 

Почетен консул на България в Лил

Consulat Honoraire de Bulgarie à Lille

Г-жа Аник Бар (Mme Annick BAR)

26, rue Dammartin

59100 Roubaix

Tel : 0033 /0/ 3 20 73 55 89

consulat.bg.lille@gmail.com

 

Почетен консул на България в Тулуза

Consulat Honoraire de Bulgarie à Toulouse

Г-н Ронан льо Гоф (Monsieur Ronan Le Goff)

8 Boulevard Eugène Montel

31170 Tournefeuille

Tel : 0033 /0/ 7 85 43 47 02

toulouse@consulat-bulgarie.fr

 

Почетен консул на България в Монако

Consulat honoraire de Bulgarie à Monaco, Monaco

Г-н Жан-Пол Картерон (Monsieur Jean-Paul Carteron)

"Le Patio Palace", 41, avenue Hector Otto, 98000 Monaco

Tel: 00377 97 70 70 00

Fax: 00377 97 70 70 40

jpc@montana30.org

 

Посолство на Френската република в България

Адрес: София 1504, ул. Оборище 27-29
Тел. +359 2 965 11 00
Факс +359 2 965 11 20

Консулска служба

Адрес: София 1504, ул. Оборище № 21-А
Тел. +359 2 965 11 00
Факс +359 2 965 11 71

Служба за сътрудничество и културна дейност

Адрес: София 1000, ул. Дякон Игнатий № 2
Тел. +359 2 937 79 22

Регионална икономическа служба

Адрес: София 1504, ул Оборище № 21-А
Тел.: +359 2 960 79 79
Работно време: 9:00 - 17:00 ч.
E-mail: sofia@dgtresor.gouv.fr

Почетен консул на Франция в България

Г-н Недялко НЕДЕЛЧЕВ

9000 Варна, бул. ”Осми приморски полк” № 54, ет. 2

Тел.: +359 52 693 693

Факс: +359 52 693 694

E-mail: info@honoraryconsul.bg

Г-жа Теофана БРАДИНСКА-АНГЕЛОВА

Канцелария: 4000 Пловдив, ул. „Драган Цанков” № 34А

Тел.: +359 32 63 13 42

Факс: +359 32 631343

E-mail: consulh@afbg.org

Обща информация

 

 

 

Франция е сред страните, които толерират приемането на граждани на ЕС и на трети страни на своята националната територия.Правата на чужденците се спазват в много висока степен, като в същата степен от тях се изисква спазването на френските закони и правилници.Поради факта, че приема много емигранти и туристи, битовата и уличната престъпност във Франция не са изолирано явление.  Сериозен проблем са уличните кражби и джебчийството, явления с които френските полицейски и съдебни институции водят систематична борба.

Местна валута

Като член на еврозоната Франция използва еврото като своя национална валута.

Митнически изисквания

При влизане във Франция българските физически и юридически лица трябва да спазват строго митническите изисквания на страната.При пренос или транспорт на стоки, за които се изисква специално разрешение – оръжие, боеприпаси, упойващи вещества и др.езадължително предварително да се набавят съответните международни разрешителни документи.

Недекларираната валута може да бъде на стойност до 10 000 евро.Не се разрешава внасянето на повече от литър алкохол над 22 градуса на човек и до 3 литра вино.Количеството цигари за един човек, което може да бъде внесено без мито и необходимост от деклариране е 200 къса.Особено строго е френското законодателство при внасяне на изделия под фалшиви търговски марки – дрехи, обувки, музикални дискове, техника и т.н. Наказанията за подобни нарушения са особено строги.

Митнически изисквания за Франция

Движение по пътищата

Движението по пътищата, автомобилно и пешеходно, е подчинено на общите международни правила.Контролът е строг и ефективен, а глобите и наказанията – съответни на размера и сериозността на нарушенията.

Здравеопазване

Нивото на здравеопазването във Франция е едно от най- високите в световен мащаб.За да се ползват от неговите услуги българските граждани предварително трябва да се снабдят с необходимите здравно-осигурителни документи, застраховки и/или финансови средства.Наличието на европейска здравно-осигурителна карта или удостоверение за нейното заместване не освобождава изцяло българските граждани от заплащане на такси за медицински услуги на територията на Франция. За целта те трябва да разполагат с допълнителни финансови средства или със съответните застраховки.При нужда от спешна медицинска помощ българските граждани следва да звънят на европейския спешен телефон 112.

Важни телефони

Телефон на полицията за спешни случаи – 17

Общ европейски номер за спешни случаи – 112

Пожарна служба – 18

Спешна медицинска помощ Samu – 15

Социални въпроси Служба Samu – 115

 

SOS медицинска помощ – 36 24

Спешна медицинска помощ в Париж – 01 53 94 94 94

Спешна медицинска помощ /педиатър/ - 01 44 09 84 85

Спешна дентална помощ – 01 43 37 51 00

Спешна психиатрична помощ – 01 47 07 24 24 или 01 40 47 04 47

 

В случаи на изчезнали непълнолетни – 116000

Сигнали за случаи на малтретирани непълнолетни – 119

Сигнали за случаи на малтретирани възрастни лица или лица със специфични потребности – 3977

Помощ за жертви на престъпления /Париж/ - 01 45 88 18 00 или 01 53 06 83 50

 

Централна служба за намерени вещи /Париж/ - 36, rue des Morillons 75732 Paris Cedex 15

 

Документи за пътуване и визов режим

Българските граждани могат да влизат във Франция само през граничните контролно – пропусквателни пунктове. Страната граничи само с държави – членки на Шенгенското споразумение, на сухопътните й граници няма  постоянен граничен контрол. Това е валидно и за княжествата Монако и Андора. На въздушните и морските граници обаче българските граждани подлежат на паспортен контрол.

Българските граждани могат да влизат и да напускат територията на Франция и на Княжество Монако само с валидни лични карти, паспорти или временни паспорти.

Български гражданин не може да влиза и да напуска френска територия със свидетелство за управление на моторно превозно средство.

За гражданите на Република България при влизане на френска територия не се изискват имунизации.

Практически съвети

При наличие, да пътуват с два валидни лични документа – лична карта и паспорт, като ги пренасят и съхраняват на различни места, с оглед минимизиране на негативните последици при евентуална кражба или загуба.

В случай на загуба или кражба на български личен документ на територията на Франция и на Монако, да се обърнат към най- близкия комисариат на полицията или териториална бригада на жандармерията, с цел обявяване на кражбата или загубата на българския личен документ. След издаване на подобен документ, потърпевшият български гражданин или неговия законен представител трябва да се обърнат към Консулската служба на Посолството в Париж за обявяване на загубата или кражбата на личния документ/документи.При необходимост от издаване на временен паспорт българските граждани трябва да се обърнат директно към Консулската служба на Посолството в Париж.

Българските граждани трябва да притежават достатъчно финансови средства за планирания престой във Франция. Настоятелно се препоръчва тези средства да са в различни форми – в наличност, в банкови карти, в пътнически чекове, да се транспортират и съхраняват по начин, който да минимизира отрицателния ефект от тяхното открадване или загубване.

Консулски услуги

Заверки и легализации

В консулската служба на посолството можете да извършите удостоверяване на датата, съдържанието и подписите на частни документи, които не подлежат на вписване и са представени от български или чужди граждани, както и удостоверяване верността на преписи и извлечения от документи, представени от български граждани. Удостоверяването на датата, съдържанието и подписа на частен документ, който не подлежи на вписване и е представен от чужд гражданин, се извършва само ако документът е предназначен да произведе действието си на територията на Република България. В консулската служба на посолството можете да извършите заверка на подписа на преводач.

Легализация на публични документи издадени в чужбина

Между Република България и Френската република е в сила Договор за взаимна правна помощ по граждански дела между правителството на Народна република България и правителството на Френската република, в сила от 1.10.1989 г. Съгласно Член 23 от Договора, официалните документи, съставени на територията на една от договарящите страни, се освобождават от легализация или всякакви други аналогични формалности, когато трябва да бъдат представени на територията на другата страна. Считат се за официални документи: документи, издадени от съд, прокуратура, от съдия-изпълнител и от секретар на съда; документите, издадени от административни органи; нотариалните актове; официалните удостоверявания, като отбелязвания в регистри, заверка на определени дати и заверка на подписи върху частни документи.

Посоченото означава, че цитираните в Договора за правна помощ документи се признават директно в другата страна, без да е необходимо да бъдат заверявани със заверка „Апостил”.

За да могат да бъдат използвани в Република България, се препоръчва документите, издадени от компетентните френски органи, да бъдат преведени на български език по един от двата начина:

- във Франция - от заклет преводач към Апелативните съдилища във Франция и включен в листата на посолството – в този случай преводът следва да бъде заверен от консулската служба при посолството на Република България във Франция;

- в България - от лице, включено в списък на Министерството на външните работи на физическите лица, които извършват преводи на документи и други книжа от чужд на български език на територията на Република България – в този случай, ако документът е предназначен за ползване в Република България, е необходимо подписът на преводача, положен в извършения от него превод, да бъде нотариално удостоверен в Република България.

Превод на френски език на документи, издадени от компетентните български органи, може да бъде извършен по един от двата начина:

- във Франция - от заклет преводач към Апелативните съдилища във Франция;

- в България - от лице, включено в списък на Министерството на външните работи на физическите лица, които извършват преводи на документи и други книжа на територията на Република България – в този случай, ако документът е предназначен за ползване в чужбина, подписът на преводача, положен в извършения от него превод, се заверява от Министерството на външните работи (Сектор „Заверки и легализации” на Министерството на външните работи, ул. „Алфред Нобел” № 2, 1040 София), ако такава заверка се изисква или приема от държавата, в която ще се използва. Преди да направят това заинтересованите лица трябва да се консултират с институцията във Франция, където ще бъде представен преведеният документ, дали последната би приела превод, извършен и заверен в България.

Издаване на удостоверение за съвместимост с българското правo  (Certificat de coutume), необходимо за сключване на брак или на граждански договор за солидарност (Pacte Civile de Solidarité) на територията на Франция.

Български граждани могат да сключват брак помежду си, със френски граждани или с граждани на трети страни  във френските общини според местоживеенето им във Франция. За сключване на такива бракове, освен документите, изисквани от френските служби по гражданско състояние, българските граждани се нуждаят и от удостоверение за съвместимост с българското правo  (Certificat de coutume), което се издава от консулската служба на Посолството на България във Франция.

За издаване на удостоверение за съвместимост с българското правo  (Certificat de coutume) за сключване на граждански брак или на граждански договор за солидарност (Pacte Civile de Solidarité) българският/ те граждани/ н трябва да предостави/ ят следните документи:

Молба, свободен текст, за издаване на съответното удостоверение;

Фотокопие от валиден български личен документ – паспорт или лична карта;

Оригинално удостоверение за раждане, издадено от Службата по гражданско състояние  на Кметството по постоянния адрес на българския гражданин (Постоянният адрес е в България и, по правило, е написан на гърба на личната карта);

Оригинално Удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина, издадено от Службата по гражданско състояние на Кметството по постоянния адрес на българския гражданин. Удостоверението трябва да е издадено не по-рано от 6 месеца от планираната дата на сключване на брак във Франция. То трябва да удостоверява, че лицето не е в друг брак и че служи за сключване на брак във Франция. По правило в това удостоверение се посочват името, гражданството, датата на раждане и семейното положение на лицето, с което ще бъде сключен брак във Франция.

Такса от 10 евро, платима в брой или с банкова карта. В случай, че документите се изпращат по пощенски път, заплащането на таксата е с чек, издаден на името на Посолството на Република България в Париж.

В случай че заинтересованото/ите лице/а желае/ят готовото удостоверение за съвместимост с българското правo (Certificat de coutume), необходимо за сключване на брак или на граждански договор за солидарност (Pacte Civile de Solidarité) на територията на Франция, да му/ им бъде/ат изпратено/и по пощата, то/те трябва да предостави/ят пощенски плик с точен адрес на получаване във Франция и с достатъчно марки. В плика освен удостоверението се връщат и удостоверенията за раждане и за актуално семейно положение, както и квитанция за платена такса.

Важно!

Заинтересованите лица следва да знаят, че формата на узаконено съжителство - граждански договор за солидарност (Pacte Civile de Solidarité), няма никаква правна сила и стойност в България. Според българския Семеен кодекс единствено гражданският брак поражда правни последици, произтичащи брака.

Семейното положение на български граждани, сключили граждански договор за солидарност (Pacte Civile de Solidarité) на територията на Франция, остава непроменено на територията на България.

Издаване на български лични документи

Всеки български гражданин, пребиваващ в страната, може да подаде заявление в посолството за издаване на паспорт, лична карта или временен паспорт.

При издаване на лична карта, паспорт или временен паспорт на непълнолетно лице задължително се представя оригинал на удостоверението за раждане. При изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на личната карта и/или паспорта се представя документ за тези обстоятелства, изготвен от местната полиция.

Получаване на български лични документи чрез използване на транспортните услуги на куриерската фирма DHL

Българските граждани, които желаят да получат по ускорен начин /до 60 дни/ заявените от тях паспорт или лична карта от Консулската служба на Посолството на България във Франция е необходимо предварително да заплатят сумата 38,84 евро по следната банкова сметка на DHL:

Сосиете Женерал Експресбанк АД

SOCIETE GENERALE EXPRESSBANK

BIC/SWIFT Code: TTBBBG22

IBAN BGN: BG29TTBB94001526716232

IBAN EUR: BG88TTBB94001526716237

Веneficiary:       DHL EXPRESS BULGARIA EOOD

Beneficiary’s Bank Address: 73, Al. Stambolijski Blvd, Sofia 1000, Bulgaria

В платежното нареждане заявителят задължително вписва:

- инициалите BDS

- името на града, в който е разположена мисията, в която ще бъде получен вече изготвеният документ, в случая – Paris

- трите имена на лицето, на което ще бъде издаден документът за самоличност:

Пример: BDS Paris Ivan Petrov Ivanov

Не е необходимо изписването на повече от едно лице в платежното нареждане, ако с една пратка ще бъдат доставяни документи за самоличност на повече лица /например четиричленно семейство/.

Заявителят подписва декларация, предоставена от консулския служител, че е уведомен, че Консулската служба на Посолството, както и Министерството на външните работи не носят отговорност в случай, че документите са загубят или бъдат повредени при транспортирането им от транспортната фирма.

Заплатената сума по сметка на DHL е за по-бързото доставяне на документите в Консулската служба при Посолството на Република България в Париж, но не за по-бързото им издаване.

При заявяване издаването на лична карта или паспорт в Консулската служба се представя платежното нареждане за заплатената такса по сметка на DHL.

Таксите за издаване на паспорт или лична карта се заплащат на място в Консулската служба в брой или с банкова карта.

Гражданско състояние

Компетентните френски служби по гражданското състояние изпращат до Посолството на Република България съставените във Франция актове за раждане, брак или смърт на български граждани. Получените по служебен път актове за гражданското състояние се изпращат до компетентните български служби по гражданското състояние за вписване в българските регистри.

Възможно е лицето, след снабдяване със съответния местен документ за гражданско състояние, да го представи лично в консулската служба, преведен и заверен по установения ред, за препращане в общината по постоянен адрес в България за регистрация на раждане, сключен граждански брак или смърт.

Когато заинтересованото лице може и желае лично или чрез упълномощено лице да извърши регистрацията, следва да представи съответния местен документ за гражданско състояние, преведен и заверен по установения ред, в съответната община в България:

- за раждане на дете – в общината по постоянния адрес на майката, а ако тя е чужд гражданин – в общината по постоянния адрес на бащата;

- за сключен граждански брак пред местните власти – в общината по постоянния адрес на съпруга, а ако той е чужд гражданин – в общината по постоянния адрес на съпругата;

- за смърт – в общината по постоянния адрес на починалото лице.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация