Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Франция

Последна актуализация 20 Октомври 2021Дипломатически представителства

Индекс на риска

Ниво 4: Предупреждение за преустановяване на пътуванията в цялата страна (освен при крайна необходимост)

4

Моля изберете вида на вашия паспорт

Обикновен паспорт: не е необходима виза

Дипломатически паспорт: не е необходима виза

Служебен паспорт: не е необходима виза

Препоръчваме на българските граждани да се въздържат от пътуване!

Дипломатически представителства на Република България в Република Франция

Посолство на Република България във Френската република и Княжество Монако

Адрес: Ambassade de Bulgarie, 1 avenue Rapp, 75007 Paris
Тел.: +33 1 45 51 85 90
Факс: +33 1 45 56 97 50
Телефон за връзка с посолството в извънработно време, както и в почивни и празнични дни – 0033 /0/ 6 21 84 95 15 – само при спешни случаи /когато има заплаха за живота и здравето на български граждани следствие на природни катастрофи, промишлени аварии, пътно-транспортни произшествия, криминални престъпления и др./, без предоставяне на информация по консулски въпроси и записване на дата и час за прием в консулската служба.


Приемно време от понеделник до петък от 10,00 ч. до 13,00 ч.

Консулска служба на Посолството

Адрес: 1 avenue Rapp, 75007 Paris

Тел.: +33 1 45 51 85 90

Факс: +33 1 45 51 75 25

Информация по телефон: от Понеделник до Четвъртък включително от 14.30 ч. - 16.00 ч. на телефони:

+33 6 23 18 09 93

Приемно време: 10:00 - 13:00

Телефон за предварително записване на дата за прием в Консулската служба:

0033 /0/ 1 45 51 85 90  

E-mail: [email protected]
Website: www.mfa.bg/embassies/france

Консулската служба при Посолството на Република България в Париж възстанови редовния прием на български граждани с адресна регистрация във Франция и в Княжество Монако

От 11.05.2020 г. консулската служба при Посолството на Република България в Париж възстанови редовния прием на български граждани с адресна регистрация във Франция и в Княжество Монако, за извършване на всички консулски услуги – издаване на лична карта, паспорт, временен паспорт, извършване на нотариални удостоверявания /заверка на пълномощни и декларации/, издаване на документи по гражданско състояние, издаване на свидетелство за съдимост, подаване на документи за придобиване, възстановяване или освобождаване от българско гражданство, получаване на готови документи за самоличност и други административни услуги. Временно е преустановено сключването на граждански брак между български граждани в посолството.

Правила за прием в консулската служба:

Приемът в консулската служба се извършва само след предварително записване на дата на телефон: 0033 /0/ 1 45 51 85 90. В консулската служба няма да бъдат допускани лица без предварително записан час, с изключение на спешни случаи, при които преценка се прави от завеждащ консулската служба.

Не се изисква предварително записване за получаване на готовите лични документи. Получаването се извършва в рамките на приемното време на консулската служба – от понеделник до петък, от 10,00 ч. до 13,00 ч., с изключение на почивните и празнични дни.

Пропускателният режим в консулската служба се осъществява от служител - физическа охрана на Посолството. Неговите указания са задължителни за изпълнение от всички лица, намиращи се пред или в приемните помещения на консулската служба.

Пред и в приемните помещения се определя задължителна минимална дистанция от най-малко 1 метър между отделните лица.

Молим при посещение в консулската служба да бъдете снабдени с индивидуални защитни маски или шал, латексови ръкавици и химикали /син цвят/. В консулската служба не се допускат лица, които имат хрема, настинка и симптоми на вирусна инфекция.

В приемните помещения не се допускат придружаващи лица, освен при доказана крайна необходимост и само след изрично разрешение.

Заплащането на дължимите такси и глоби се извършва, без изключение, само безкасово, чрез POS-терминално устройство. Не се приема заплащане в брой.

Адрес на консулската служба:
Paris 75007
1, Avenue Rapp

Приемно време на консулската служба:
От понеделник до петък, от 10,00 ч. до 13,00 ч., с изключение на официалните празници.

Информация по телефон по консулски въпроси:
От понеделник до четвъртък, от 14,30 ч. до 16,00 ч., на телефони:
0033 (0) 6 23 18 09 93

Адрес на електронната поща на консулската служба:
[email protected]

Телефон за връзка с посолството в извънработно време, както и в почивните и празнични дни - 0033 /0/ 6 21 84 95 15 - само при спешни случаи /когато има заплаха за живота и здравето на български граждани следствие на природни катастрофи, промишлени аварии, пътно-транспортни произшествия, криминални престъпления и др./, без предоставяне на информация по консулски въпроси и  записване на дата и час за прием в консулската служба.


Постоянно представителство на Република България към ЮНЕСКО, Париж

Адрес: 1, rue Miollis, Paris 75015, France
Тел.: +33 1 45 68 34 02
Тел./факс: +33 1 47 83 34 52
E-mail: [email protected]
Website: www.mfa.bg/embassies/francepr2

Постоянно представителство на Република България Страсбург, Франция

Адрес: 22, rue Fischart, 67000, Strasbourg, France
Тел.: +33388619529
Факс: +33388619238
Е-mail: [email protected]
Website: www.mfa.bg/embassies/francepr

Почетни консули на Република България във Франция

Г-н Жан-Мари Мартен( M. Jean-Marie Martin), почетен консул на Република България в Марсилия
Consulat Honoraire à Marseille
Адрес: 14 Avenue Marcel Pagnol, 13880 Velaux
Тел.: 0033 /0/ 6 11 52 88 63
E-mail: [email protected]

Г-жа Аник Бар (Mme Annick Bar), почетен консул на Република България в Лил
Consulat honoraire à Lille
Mairie de Quartier: 31 rue des Fossés
59000 Lille
Тел: 0033 /0/ 6 77 57 65 15
E-mail: [email protected]

Г-н Ронан Льо Гоф(M. Ronan Le Goff), почетен консул на Република България в Тулуза
Consulat Honoraire à Toulouse
Адрес: 8 boulevard Eugène Montel, 31170 Tournefeuille
Телефон: 0033 /0/ 7 60 54 31 31
E-mail: [email protected]r

Посолство на Френската република в България

Адрес: София 1504, ул. Оборище 27-29
Тел. +359 2 965 11 00
Факс +359 2 965 11 20

Консулска служба

Адрес: София 1504, ул. Оборище № 21-А
Тел. +359 2 965 11 00
Факс +359 2 965 11 71

Служба за сътрудничество и културна дейност

Адрес: София 1000, ул. Дякон Игнатий № 2
Тел. +359 2 937 79 22

Регионална икономическа служба

Адрес: София 1504, ул Оборище № 21-А
Тел.: +359 2 960 79 79
Работно време: 9:00 - 17:00 ч.
E-mail: [email protected]

Почетен консул на Франция в България

Г-н Недялко НЕДЕЛЧЕВ

9000 Варна, бул. ”Осми приморски полк” № 54, ет. 2

Тел.: +359 52 693 693

Факс: +359 52 693 694

E-mail: [email protected]

 

Обща информация

Франция е сред страните, които толерират приемането на граждани на ЕС и на трети страни на своята националната територия.Правата на чужденците се спазват в много висока степен, като в същата степен от тях се изисква спазването на френските закони и правилници.Поради факта, че приема много емигранти и туристи, битовата и уличната престъпност във Франция не са изолирано явление.  Сериозен проблем са уличните кражби и джебчийството, явления с които френските полицейски и съдебни институции водят систематична борба.

Местна валута

Като член на еврозоната Франция използва еврото като своя национална валута.

Митнически изисквания

При влизане във Франция българските физически и юридически лица трябва да спазват строго митническите изисквания на страната.При пренос или транспорт на стоки, за които се изисква специално разрешение – оръжие, боеприпаси, упойващи вещества и др.езадължително предварително да се набавят съответните международни разрешителни документи.

Недекларираната валута може да бъде на стойност до 10 000 евро.Не се разрешава внасянето на повече от литър алкохол над 22 градуса на човек и до 3 литра вино.Количеството цигари за един човек, което може да бъде внесено без мито и необходимост от деклариране е 200 къса.Особено строго е френското законодателство при внасяне на изделия под фалшиви търговски марки – дрехи, обувки, музикални дискове, техника и т.н. Наказанията за подобни нарушения са особено строги.

Митнически изисквания за Франция

Движение по пътищата

Движението по пътищата, автомобилно и пешеходно, е подчинено на общите международни правила.Контролът е строг и ефективен, а глобите и наказанията – съответни на размера и сериозността на нарушенията.

Здравеопазване

Нивото на здравеопазването във Франция е едно от най- високите в световен мащаб.За да се ползват от неговите услуги българските граждани предварително трябва да се снабдят с необходимите здравно-осигурителни документи, застраховки и/или финансови средства.Наличието на европейска здравно-осигурителна карта или удостоверение за нейното заместване не освобождава изцяло българските граждани от заплащане на такси за медицински услуги на територията на Франция. За целта те трябва да разполагат с допълнителни финансови средства или със съответните застраховки.При нужда от спешна медицинска помощ българските граждани следва да звънят на европейския спешен телефон 112.

Важни телефони

Телефон на полицията за спешни случаи – 17

Общ европейски номер за спешни случаи – 112

Пожарна служба – 18

Спешна медицинска помощ Samu – 15

Социални въпроси Служба Samu – 115

 

SOS медицинска помощ – 36 24

Спешна медицинска помощ в Париж – 01 53 94 94 94

Спешна медицинска помощ /педиатър/ - 01 44 09 84 85

Спешна дентална помощ – 01 43 37 51 00

Спешна психиатрична помощ – 01 47 07 24 24 или 01 40 47 04 47

 

В случаи на изчезнали непълнолетни – 116000

Сигнали за случаи на малтретирани непълнолетни – 119

Сигнали за случаи на малтретирани възрастни лица или лица със специфични потребности – 3977

Помощ за жертви на престъпления /Париж/ - 01 45 88 18 00 или 01 53 06 83 50

 

Централна служба за намерени вещи /Париж/ - 36, rue des Morillons 75732 Paris Cedex 15

 

Документи за пътуване и визов режим

Българските граждани могат да влизат във Франция само през граничните контролно – пропусквателни пунктове. Страната граничи само с държави – членки на Шенгенското споразумение, на сухопътните й граници няма  постоянен граничен контрол. Това е валидно и за княжествата Монако и Андора. На въздушните и морските граници обаче българските граждани подлежат на паспортен контрол.

Българските граждани могат да влизат и да напускат територията на Франция и на Княжество Монако само с валидни лични карти, паспорти или временни паспорти.

Български гражданин не може да влиза и да напуска френска територия със свидетелство за управление на моторно превозно средство.

За гражданите на Република България при влизане на френска територия не се изискват имунизации.

Практически съвети

При наличие, да пътуват с два валидни лични документа – лична карта и паспорт, като ги пренасят и съхраняват на различни места, с оглед минимизиране на негативните последици при евентуална кражба или загуба.

В случай на загуба или кражба на български личен документ на територията на Франция и на Монако, да се обърнат към най- близкия комисариат на полицията или териториална бригада на жандармерията, с цел обявяване на кражбата или загубата на българския личен документ. След издаване на подобен документ, потърпевшият български гражданин или неговия законен представител трябва да се обърнат към Консулската служба на Посолството в Париж за обявяване на загубата или кражбата на личния документ/документи.При необходимост от издаване на временен паспорт българските граждани трябва да се обърнат директно към Консулската служба на Посолството в Париж.

Българските граждани трябва да притежават достатъчно финансови средства за планирания престой във Франция. Настоятелно се препоръчва тези средства да са в различни форми – в наличност, в банкови карти, в пътнически чекове, да се транспортират и съхраняват по начин, който да минимизира отрицателния ефект от тяхното открадване или загубване.

Информираме българските граждани, които закупуват във Франция автомобили на старо и които желаят да транспортират през Австрия, че има наличие на случаи, при които в Австрия тези български граждани биват санкционирани от австрийските полицейски власти, като им се отнемат френските регистрационни табели и им се налагат глоби на стойност от около 500 евро. Причината, според австрийските власти, е, че след продажбата талоните на автомобилите се задраскват от продавача с две черти и стават невалидни – с невалидна регистрация и застраховка.

Препоръчва се българските граждани, пътуващи с такива автомобили през Република Австрия, да извършват пререгистрация на автомобила с краткосрочни транзитни номера. В Австрия е налице възможност за сдобиване с такъв тип транзитни номера с тридневна валидност. Друг вариант за преминаването на такива автомобили през територията на Република Австрия е транспортиране чрез автовоз.

Консулски услуги

Заверки и легализации

В консулската служба на посолството можете да извършите удостоверяване на датата, съдържанието и подписите на частни документи, които не подлежат на вписване и са представени от български или чужди граждани, както и удостоверяване верността на преписи и извлечения от документи, представени от български граждани. Удостоверяването на датата, съдържанието и подписа на частен документ, който не подлежи на вписване и е представен от чужд гражданин, се извършва само ако документът е предназначен да произведе действието си на територията на Република България. В консулската служба на посолството можете да извършите заверка на подписа на преводач.

Легализация на публични документи издадени в чужбина

Между Република България и Френската република е в сила Договор за взаимна правна помощ по граждански дела между правителството на Народна република България и правителството на Френската република, в сила от 1.10.1989 г. Съгласно Член 23 от Договора, официалните документи, съставени на територията на една от договарящите страни, се освобождават от легализация или всякакви други аналогични формалности, когато трябва да бъдат представени на територията на другата страна. Считат се за официални документи: документи, издадени от съд, прокуратура, от съдия-изпълнител и от секретар на съда; документите, издадени от административни органи; нотариалните актове; официалните удостоверявания, като отбелязвания в регистри, заверка на определени дати и заверка на подписи върху частни документи.

Посоченото означава, че цитираните в Договора за правна помощ документи се признават директно в другата страна, без да е необходимо да бъдат заверявани със заверка „Апостил”.

За да могат да бъдат използвани в Република България, се препоръчва документите, издадени от компетентните френски органи, да бъдат преведени на български език по един от двата начина:

- във Франция - от заклет преводач към Апелативните съдилища във Франция и включен в листата на посолството – в този случай преводът следва да бъде заверен от консулската служба при посолството на Република България във Франция;

- в България - от лице, включено в списък на Министерството на външните работи на физическите лица, които извършват преводи на документи и други книжа от чужд на български език на територията на Република България – в този случай, ако документът е предназначен за ползване в Република България, е необходимо подписът на преводача, положен в извършения от него превод, да бъде нотариално удостоверен в Република България.

Превод на френски език на документи, издадени от компетентните български органи, може да бъде извършен по един от двата начина:

- във Франция - от заклет преводач към Апелативните съдилища във Франция;

- в България - от лице, включено в списък на Министерството на външните работи на физическите лица, които извършват преводи на документи и други книжа на територията на Република България – в този случай, ако документът е предназначен за ползване в чужбина, подписът на преводача, положен в извършения от него превод, се заверява от Министерството на външните работи (Сектор „Заверки и легализации” на Министерството на външните работи, ул. „Алфред Нобел” № 2, 1040 София), ако такава заверка се изисква или приема от държавата, в която ще се използва. Преди да направят това заинтересованите лица трябва да се консултират с институцията във Франция, където ще бъде представен преведеният документ, дали последната би приела превод, извършен и заверен в България.

Издаване на удостоверение за съвместимост с българското правo  (Certificat de coutume), необходимо за сключване на брак или на граждански договор за солидарност (Pacte Civile de Solidarité) на територията на Франция.

Български граждани могат да сключват брак помежду си, със френски граждани или с граждани на трети страни  във френските общини според местоживеенето им във Франция. За сключване на такива бракове, освен документите, изисквани от френските служби по гражданско състояние, българските граждани се нуждаят и от удостоверение за съвместимост с българското правo  (Certificat de coutume), което се издава от консулската служба на Посолството на България във Франция.

За издаване на удостоверение за съвместимост с българското правo  (Certificat de coutume) за сключване на граждански брак или на граждански договор за солидарност (Pacte Civile de Solidarité) българският/ те граждани/ н трябва да предостави/ ят следните документи:

Молба, свободен текст, за издаване на съответното удостоверение;

Фотокопие от валиден български личен документ – паспорт или лична карта;

Оригинално удостоверение за раждане, издадено от Службата по гражданско състояние  на Кметството по постоянния адрес на българския гражданин (Постоянният адрес е в България и, по правило, е написан на гърба на личната карта);

Оригинално Удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина, издадено от Службата по гражданско състояние на Кметството по постоянния адрес на българския гражданин. Удостоверението трябва да е издадено не по-рано от 6 месеца от планираната дата на сключване на брак във Франция. То трябва да удостоверява, че лицето не е в друг брак и че служи за сключване на брак във Франция. По правило в това удостоверение се посочват името, гражданството, датата на раждане и семейното положение на лицето, с което ще бъде сключен брак във Франция.

Такса от 10 евро, платима в брой или с банкова карта. В случай, че документите се изпращат по пощенски път, заплащането на таксата е с чек, издаден на името на Посолството на Република България в Париж.

В случай че заинтересованото/ите лице/а желае/ят готовото удостоверение за съвместимост с българското правo (Certificat de coutume), необходимо за сключване на брак или на граждански договор за солидарност (Pacte Civile de Solidarité) на територията на Франция, да му/ им бъде/ат изпратено/и по пощата, то/те трябва да предостави/ят пощенски плик с точен адрес на получаване във Франция и с достатъчно марки. В плика освен удостоверението се връщат и удостоверенията за раждане и за актуално семейно положение, както и квитанция за платена такса.

Важно!

Заинтересованите лица следва да знаят, че формата на узаконено съжителство - граждански договор за солидарност (Pacte Civile de Solidarité), няма никаква правна сила и стойност в България. Според българския Семеен кодекс единствено гражданският брак поражда правни последици, произтичащи брака.

Семейното положение на български граждани, сключили граждански договор за солидарност (Pacte Civile de Solidarité) на територията на Франция, остава непроменено на територията на България.

Издаване на български лични документи

Всеки български гражданин, пребиваващ в страната, може да подаде заявление в посолството за издаване на паспорт, лична карта или временен паспорт. При издаване на лична карта, паспорт или временен паспорт на непълнолетно лице се представя оригинал на удостоверението за раждане, в случай, че непълнолетният не разполага с валиден документ за самоличност, с който да се идентифицира. При изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на личната карта и/или паспорта се представя документ за тези обстоятелства, изготвен от местната полиция.

Получаване на български лични документи чрез използване на транспортните услуги на куриерската фирма DHL

Българските граждани, които желаят да получат по ускорен начин /до 60 дни/ заявените от тях паспорт или лична карта от Консулската служба на Посолството на България във Франция е необходимо предварително да заплатят сумата 38,84 евро по следната банкова сметка на DHL:

Beneficiary:                DHL EXPRESS BULGARIA EOOD
Beneficiary’s IBAN No:         BG40UNCR70001523563800
Beneficiary’s Bank:            UniCredit Bulbank AD
BIC/SWIFT Code:            UNCRBGSF
Beneficiary’s Bank Address:        7, Sveta Nedelya square, Sofia 1000, Bulgaria

В платежното нареждане заявителят задължително вписва:

- инициалите BDS

- името на града, в който е разположена мисията, в която ще бъде получен вече изготвеният документ, в случая – Paris

- трите имена на лицето, на което ще бъде издаден документът за самоличност:

Пример: BDS Paris Ivan Petrov Ivanov

Не е необходимо изписването на повече от едно лице в платежното нареждане, ако с една пратка ще бъдат доставяни документи за самоличност на повече лица /например четиричленно семейство/.

Заявителят подписва декларация, предоставена от консулския служител, че е уведомен, че Консулската служба на Посолството, както и Министерството на външните работи не носят отговорност в случай, че документите са загубят или бъдат повредени при транспортирането им от транспортната фирма.

Заплатената сума по сметка на DHL е за по-бързото доставяне на документите в Консулската служба при Посолството на Република България в Париж, но не за по-бързото им издаване.

При заявяване издаването на лична карта или паспорт в Консулската служба се представя платежното нареждане за заплатената такса по сметка на DHL.

Таксите за издаване на паспорт или лична карта се заплащат на място в Консулската служба в брой или с банкова карта.

Гражданско състояние

Компетентните френски служби по гражданското състояние изпращат до Посолството на Република България съставените във Франция актове за раждане, брак или смърт на български граждани. Получените по служебен път актове за гражданското състояние се изпращат до компетентните български служби по гражданското състояние за вписване в българските регистри.

Възможно е лицето, след снабдяване със съответния местен документ за гражданско състояние, да го представи лично в консулската служба, преведен и заверен по установения ред, за препращане в общината по постоянен адрес в България за регистрация на раждане, сключен граждански брак или смърт.

Когато заинтересованото лице може и желае лично или чрез упълномощено лице да извърши регистрацията, следва да представи съответния местен документ за гражданско състояние, преведен и заверен по установения ред, в съответната община в България:

- за раждане на дете – в общината по постоянния адрес на майката, а ако тя е чужд гражданин – в общината по постоянния адрес на бащата;

- за сключен граждански брак пред местните власти – в общината по постоянния адрес на съпруга, а ако той е чужд гражданин – в общината по постоянния адрес на съпругата;

- за смърт – в общината по постоянния адрес на починалото лице.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация