Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Франция

Последна актуализация 18 Юли 2018Дипломатически представителства

Индекс на риска

Ниво 1: Без особени препоръки

1

Моля изберете вида на вашия паспорт

Обикновен паспорт: не е необходима виза

Дипломатически паспорт: не е необходима виза

Служебен паспорт: не е необходима виза

Считано от 01.11.2017 г. във Франция е отменено извънредното положение, наложено след извършените терористични атаки през месец ноември 2015 г. Въпреки това, по решение на местните власти могат да бъдат извършвани проверки, включително на багаж и ръчни чанти, на летища, гари, пристанища, във влаковете, в метрото и на обществени места, както и на входа на големи магазини, театри, кина и др.

Посолството препоръчва на българските граждани преди пътуване да се осведомят подробно за актуалната обстановка в страната и за изискванията на местното законодателство.При възникване на ситуация, в която техният живот, здраве и сигурност биха могли да бъдат застрашени, да спазват стриктно указанията и инструкциите на местните власти.

Дипломатически представителства на Република България в Република Франция

Посолство на Република България във Френската република и Княжество Монако

Адрес: Ambassade de Bulgarie, 1 avenue Rapp, 75007 Paris
Тел.: +33 1 45 51 85 90
Факс: +33 1 45 56 97 50
Дежурен телефон в извънработно време: +33 1 45 51 85 90
Работно време: По – Пт, 09:00 – 17.30 ч.
E-mail: [email protected]
Website: www.mfa.bg/embassies/france

Постоянно представителство на Република България към ЮНЕСКО, Париж

Адрес: 1, rue Miollis, Paris 75015, France
Тел.: +33 1 45 68 34 02
Тел./факс: +33 1 47 83 34 52
E-mail: [email protected]
Website: www.mfa.bg/embassies/francepr2

Постоянно представителство на Република България Страсбург, Франция

Адрес: 22, rue Fischart, 67000, Strasbourg, France
Тел.: +33388619529
Факс: +33388619238
Е-mail: [email protected]
Website: www.mfa.bg/embassies/francepr

Български почетни консули във Франция и в Монако

Почетен консул на България в Марсилия
Жан-Мари Рене Мартен (Jean-Marie René Martin)
гр. Марсилия
Адрес: WORLD TRADE CENTER - 2 rue Henri Barbusse - 13421 Marseille Cedex 1
Тел.: + 33 6 11 52 88 63
Е-mail: [email protected]

Почетен консул на България в Лил
Г-жа Анник Бар (Madame Annick Bar)
гр. Лил
Адрес: 26, rue “Dammartin” 59100 – Roubaix
Тел.: +33 3 20 73 55 89; +33 3 20 73 70 84
Факс: +33 3 20 73 77 49; +33 3 20 73 92 03
Е-mail: [email protected]

Почетен консул на България в Монако
Г-н Жан-Пол Картерон(Jean-Paul Carteron)
Адрес: "Le Patio Palace", 41, avenue Hector Otto, 98000 Monaco
Тел.: +377 97 70 70 00
Факс: +377 97 70 70 40

Посолство на Френската република в България

Адрес: София 1504, ул. Оборище 27-29
Тел. +359 2 965 11 00
Факс +359 2 965 11 20

Консулска служба

Адрес: София 1504, ул. Оборище № 21-А
Тел. +359 2 965 11 00
Факс +359 2 965 11 71

Служба за сътрудничество и културна дейност

Адрес: София 1000, ул. Дякон Игнатий № 2
Тел. +359 2 937 79 22

Регионална икономическа служба

Адрес: София 1504, ул Оборище № 21-А
Тел.: +359 2 960 79 79
Работно време: 9:00 - 17:00 ч.
E-mail: [email protected]

Обща информация

Франция е сред страните, които толерират приемането на граждани на ЕС и на трети страни на своята националната територия.Правата на чужденците се спазват в много висока степен, като в същата степен от тях се изисква спазването на френските закони и правилници.Поради факта, че приема много емигранти и туристи, битовата и уличната престъпност във Франция не са изолирано явление.  Сериозен проблем са уличните кражби и джебчийството, явления с които френските полицейски и съдебни институции водят систематична борба.

Местна валута

Като член на еврозоната Франция използва еврото като своя национална валута.

Митнически изисквания

При влизане във Франция българските физически и юридически лица трябва да спазват строго митническите изисквания на страната.При пренос или транспорт на стоки, за които се изисква специално разрешение – оръжие, боеприпаси, упойващи вещества и др.езадължително предварително да се набавят съответните международни разрешителни документи.

Недекларираната валута може да бъде на стойност до 10 000 евро.Не се разрешава внасянето на повече от литър алкохол над 22 градуса на човек и до 3 литра вино.Количеството цигари за един човек, което може да бъде внесено без мито и необходимост от деклариране е 200 къса.Особено строго е френското законодателство при внасяне на изделия под фалшиви търговски марки – дрехи, обувки, музикални дискове, техника и т.н. Наказанията за подобни нарушения са особено строги.

Митнически изисквания за Франция

Движение по пътищата

Движението по пътищата, автомобилно и пешеходно, е подчинено на общите международни правила.Контролът е строг и ефективен, а глобите и наказанията – съответни на размера и сериозността на нарушенията.

Здравеопазване

Нивото на здравеопазването във Франция е едно от най- високите в световен мащаб.За да се ползват от неговите услуги българските граждани предварително трябва да се снабдят с необходимите здравно-осигурителни документи, застраховки и/или финансови средства.Наличието на европейска здравно-осигурителна карта или удостоверение за нейното заместване не освобождава изцяло българските граждани от заплащане на такси за медицински услуги на територията на Франция. За целта те трябва да разполагат с допълнителни финансови средства или със съответните застраховки.При нужда от спешна медицинска помощ българските граждани следва да звънят на европейския спешен телефон 112.

Документи за пътуване и визов режим

Българските граждани могат да влизат във Франция само през граничните контролно – пропусквателни пунктове. Страната граничи само с държави – членки на Шенгенското споразумение, на сухопътните й граници няма  постоянен граничен контрол. Това е валидно и за княжествата Монако и Андора. На въздушните и морските граници обаче българските граждани подлежат на паспортен контрол.

Българските граждани могат да влизат и да напускат територията на Франция и на Княжество Монако само с валидни лични карти, паспорти или временни паспорти.Валидността на горепосочените лични документи трябва да превишава най-малко с три месеца датата на влизането.Няма изискване за притежаване на виза.

Български гражданин не може да влиза и да напуска френска територия със свидетелство за управление на моторно превозно средство.

За гражданите на Република България при влизане на френска територия не се изискват имунизации.

Практически съвети

При наличие, да пътуват с два валидни лични документа – лична карта и паспорт, като ги пренасят и съхраняват на различни места, с оглед минимизиране на негативните последици при евентуална кражба или загуба.

В случай на загуба или кражба на български личен документ на територията на Франция и на Монако, да се обърнат към най- близкия комисариат на полицията или териториална бригада на жандармерията, с цел обявяване на кражбата или загубата на българския личен документ. След издаване на подобен документ, потърпевшият български гражданин или неговия законен представител трябва да се обърнат към Консулската служба на Посолството в Париж или към българските почетни консули в Лил, Марсилия или в Монако за обявяване на загубата или кражбата на личния документ/документи.При необходимост от издаване на временен паспорт българските граждани трябва да се обърнат директно към Консулската служба на Посолството в Париж.

Българските граждани трябва да притежават достатъчно финансови средства за планирания престой във Франция. Настоятелно се препоръчва тези средства да са в различни форми – в наличност, в банкови карти, в пътнически чекове, да се транспортират и съхраняват по начин, който да минимизира отрицателния ефект от тяхното открадване или загубване.

Консулски услуги

Заверки и легализации

В консулската служба на посолството можете да извършите удостоверяване на дата, съдържание и подпис върху частен документ (пълномощни, декларации,  заявления и т.н.):

  • Заверка на съдържанието на документ – пълномощно или декларация, в случаи в които се прехвърля собственост върху недвижими имоти или други вещни права само когато те са съставени от български граждани, притежаващи валиден документ за самоличност. Чужди граждани могат да заверяват документи с чуждестранни документи за самоличност, ако заверяваният от тях документ е предназначен да произведе действие на територията на Република България и е съставен на български език. Освен подписа си, те поставят върху документа и фразата „lu et approuvé” – прочетено и потвърдено;
  • Заверка на верността на препис или копие от оригинала на документа;
  • Заверка на подпис на преводач, който е представен в листата на посолството. При необходимост от извършване на официални преводи от български на френски език и обратно заинтересованите лица могат да се обърнат към заклетите преводачи към Апелативните съдилища във Франция, които са регистрирани в Посолството и чийто преводи се заверяват от Консулската служба. 

В консулската служба на посолството не могат да се заверяват или съставят документи или нотариални актове, подлежащи на вписване в българските регистри(например искови молби или договори за прехвърляне на МПС).

Легализация на публични документи издадени в чужбина

Заинтересованите лица биха могли да направят официален превод на френски език на български документ в преводаческа фирма, сключила договор с МВнР за извършване на официални преводи. Подписът на преводача трябва да бъде задължително заверен от дирекция „Консулски отношения” на МВнР. Преди да направят това заинтересованите лица трябва да консултират институцията във Франция, където ще бъде представен преведения документ, дали последната би приела превод, извършен и заверен в България. Що се отнася до преводи на френски документи на български език, те трябва да носят или заверката на Посолството в Париж, ако са направени от регистрирани в него преводачи, или на дирекция „Консулски отношения” на МВнР, ако са направени от преводаческа фирма в България.

Съгласно чл.23 от Договора за взаимна правна помощ по граждански дела между България и Франция, официални документи, издадени от България и Франция не се нуждаят от допълнителни легализации, за да произведат действие на територията на другата страна. За официални документи се считат: документи, издадени от съд, прокуратура, от съдия-изпълнител и от секретар на съда; документите, издадени от административни органи; нотариалните актове; официалните удостоверявания, като отбелязвания в регистри, заверка на определени дати и заверка на подписи върху частни документи. Те да обаче трябва задължително да бъдат снабдени с официален превод, съответно на български или френски езици. 
Изискванията на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, съставена в Хага на 5 октомври 1961 г., по която България и Франция са страни, не се прилагат по отношение на официални документи, произхождащи от двете страни, т.е. легализацията с „апостил” на български и френски документи, когато се представят съответно във Франция и в България, не е необходима.  

Издаване на удостоверение за съвместимост с българското правo  (Certificat de coutume), необходимо за сключване на брак или на брак или на граждански договор за солидарност (Pacte Civile de Solidarité) на територията на Франция.

Български граждани могат да сключват брак помежду си, със френски граждани или с граждани на трети страни  във френските общини според местоживеенето им във Франция. За сключване на такива бракове, освен документите, изисквани от френските служби по гражданско състояние, българските граждани се нуждаят и от  на удостоверение за съвместимост с българското правo  (Certificatdecoutume), което се издава от Консулската служба на Посолството на България във Франция.

За издаване на удостоверение за съвместимост с българското правo  (Certificat de coutume) за сключване на граждански брак или на граждански договор за солидарност (Pacte Civile de Solidarité) българският/ те граждани/ н трябва да предостави/ ят следните документи:

  • Молба, свободен текст, за издаване на съответното удостоверение;
  • Фотокопие от валиден български личен документ – паспорт или лична карта;
  • Оригинално удостоверение за раждане, издадено от Службата по гражданско състояние  на Кметството по постоянния адрес на българския гражданин (Постоянният адрес е в България и, по правило, е написан на гърба на личната карта);
  • Оригинално удостоверение за актуално семейно положение и членове на семейството, издадено от Службата по гражданско състояние  на Кметството по постоянния адрес на българския гражданин. Удостоверението трябва да е издадено не по- рано от 6 месеца от планираната дата на сключване на брак във Франция. То трябва да удостоверява, че лицето не е в друг брак и че служи за сключване на брак във Франция. Препоръчително е да се посочи и името и гражданството на лицето, с което ще бъде сключен брак във Франция.
  • Такса от 10 евро, платима в брой, пощенско нареждане или в чек, написани на името на Посолството на България във Франция;

В случай че заинтересованото/ите лице/а желае/ят готовото удостоверение за съвместимост с българското правo  (Certificat de coutume), необходимо за сключване на брак или на брак или на граждански договор за солидарност (Pacte Civile de Solidarité) на територията на Франция, да му/ им бъде/ат изпратено/и по пощата, то/те трябва да предостави/ят пощенски плик с точен адрес на получаване във Франция и с достатъчно марки. В плика освен удостоверението се връщат и удостоверенията за раждане и за актуално семейно положение, както и квитанция за платена такса.

Важно!

Заинтересованите лица следва да знаят, че формата на узаконено съжителство - граждански договор за солидарност (Pacte Civile de Solidarité), няма никаква правна сила и стойност в България. Според българския Семеен кодекс единствено гражданският брак поражда правни последици, произтичащи брака.

Семейното положение на български граждани, сключили граждански договор за солидарност (Pacte Civile de Solidarité) на територията на Франция, остава непроменено на територията на България.

Контакти на адвокати и адвокатски кантори, работещи с български език във Франция

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация