Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Финансиране, планиране и управление

 

Съгласно поетия ангажимент, още с присъединяването си към Европейския съюз, България, както и другите нови държави членки, следва да се стреми до 2030 г. да достигне нива от 0.33% от БНД на отпусканите средства за ОПР. Общата позиция на ЕС по финансирането на развитието бе утвърдена и в Заключенията на Съвета от 26 май 2015 г., с които е потвърден ангажиментът ЕС като цяло да постигне целта от 0.7% ОПР/БНД до края на времевия хоризонт на Дневния ред на развитието след 2015 г., като новите страни членки ще се стремят да постигнат 0.33% ОПР/БНД.

Въпреки последиците от световната икономическа криза от периода 2008-2009 г. и тенденцията сред някои страни донори за намаляване обема на предоставяната официална помощ за развитие, в периода 2016 г. – 2019 г. България поддържа постоянно ниво на предоставяните средства за помощ за развитие в размер на 0.11% от БНД. През този период се засилва и тенденцията за увеличаване на дела на двустранната помощ.

Основните резерви за увеличаване на дела на ОПР са по линия на двустранната помощ за развитие. В момента само 4,48% от ОПР на България се отпуска за финансиране на проекти по двустранна линия, вкл. чрез бюджета на Министерство на външните работи, което е недостатъчно за постигането на целите на политиката на сътрудничество за развитие като част от външната ни политика.

Планирането и отпускането на средствата за помощ за развитие и хуманитарна помощ става въз основа на аргументирана обосновка в съответствие с международно приетите стандарти за добро управление и ефективност, залегнали в Парижката декларация от 2005 г., Декларацията от Бусан от 2011 г., Плана за действие от Адис Абеба от 2015 г. за финансиране на развитието и свързаните с тях международни договорености.

Средствата за помощ за развитие се планират на основата на дължими вноски към инструментите и фондовете на ЕС за помощ за развитие, към основните бюджети на международни организации и финансови институции, чиято дейност е свързана с целите на помощта за развитие, към конвенции, които имат технически функции и по предоставяне на помощ за развитие, както и на основата на планирана двустранна помощ за развитие, отчитайки ангажимента на страната ни да достигне определените от ЕС нива за отпускане на средства за помощ за развитие. Необходимите средства ще бъдат осигурени от бюджета за съответната година на ангажираните с изпълнението на дейностите по Средносрочната програма за помощ за развитие и хуманитарна помощ на Република България за периода 2020-2024 г. ведомства, като не са необходими допълнителни разходи/трансфери/други плащания от държавния бюджет.  Стремеж при формирането на общата ОПР е системното увеличаване на дела на двустранната помощ. Средствата за хуманитарна помощ се планират като процент от средствата за двустранна помощ за развитие, като ще продължат да представляват около 20% от бюджета за ОПР на Министерството на външните работи.

Управлението се осъществява съгласно правилата за работа на Съвет „Международно сътрудничество за развитие”, под председателството на министъра на външните работи. Предвид спецификата на дейностите по предоставянето и управлението на ОПР е необходимо да продължи работата по повишаване на административния капацитет на специализирани кадри в съответствие с изискванията на ОИСР, подготовката на квалифицирани служители в областта на управлението на проекти и провеждането на обществени поръчки.

Постигане на по-добри резултати и оптимизиране на процедурите по привличане и селекция на проектни предложения, както и за ефективното и целенасочено предоставяне на българската ОПР би могло да се осъществи чрез укрепване на административния капацитет, а именно създаване на отделна дирекция в МВнР за управление на помощта за развитие. Дирекцията ще отговаря за подбора и управлението на програми и проекти за развитие, ще осъществява дейности по предоставяне на техническа помощ, мониторинг и докладване.

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация