Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Дания

Последна актуализация 13 Октомври 2021Дипломатически представителства

Индекс на риска

Ниво 4: Предупреждение за преустановяване на пътуванията в цялата страна (освен при крайна необходимост)

4

Моля изберете вида на вашия паспорт

Обикновен паспорт: не е необходима виза

Дипломатически паспорт: не е необходима виза

Служебен паспорт: не е необходима виза

Препоръчваме на българските граждани да се въздържат от пътуване!

Кралство Дания

Посолство на Република България в Кралство Дания
Адрес: Gamlehave Alle 7, 2920 Charlottenlund, Copenhagen, Kingdom of Denmark
Телефон: +45 39630001 и +45 39630003
Дежурен телефон при спешни случаи в извънработно време:
+45 41 276251
Ел. адрес: [email protected]
Интернет: www.mfa.bg/embassies/denmark

Понеделник – 09.00-12.00 ч.
Вторник – 09.00 – 12.00 ч.
Сряда – 12.30 - 15.30 ч.
Четвъртък– 09.00 – 12.00 ч.
Петък – 09.00 -12.00 ч.    Приемане на заявления за издаване на български лични документи (БЛД), в т.ч. лични карти, паспорти и временни паспорти, подаване на декларации за изгубени/откраднати/повредени БЛД, получаване на готови БЛД, и др. Извършване на нотариални удостоверявания и други консулски услуги, в т.ч.приемане на заявления за визи, заявления, свързани с българско гражданство, заявления до ДАБЧ за издаване на удостоверения за български произход, заявления заиздаване на свидетелства за съдимост, заявления за регистрация на гражданскисъбития (раждане, брак, смърт)и др.

Приемът се осъществява само след предварително записани дата и час на телефонните линии на посолството (+45 39630001 и +45 39630003) или на електронен адрес: [email protected] 
Въвеждат се следните правила за допускане в приемното помещение на консулската служба:
- В приемната на консулската служба се допускат само граждани, които имат предварително записани дата и час.
- В приемната се допускат само лицата, които са преки заявители на консулските услуги. Придружаващи лица се допускат само при обоснована необходимост и след изрично разрешение от обслужващия служител.
- Гражданите със записани дата и час идват не по-рано от 10 минути преди уговореното време.
- Предвид епидемиологичната ситуация в Кралство Дания, гражданите да се съобразяват с предписанията на датското правителство и на здравните власти, включително и пред приемната на Консулската служба.
- Заплащането на дължимите такси и глоби се извършва, без изключение, само безкасово, с карта чрез POS-терминал.

 

 

Обща информация

Местна валута

Датска крона (DKK)
1 DKK = 0.26282 BGN
1 DKK = 0.134373828 EUR

Престъпност и сигурност

Нивото на престъпността в Дания е ниско. Посетителите следва да вземат обичайните мерки за сигурност.

Митнически изисквания

Информация за митнически изисквания за Дания можете да намерите ТУК.

 

Движение по пътищата

Движението на превозните средства в Дания е в дясната лента (както в България).
Българските СУМПС (шофьорски книжки) са валидни в Дания.

Изисквания за пътуващите с автомобил

При посещение с автомобил в Дания е необходимо водачите винаги да носят със себе си валидна шофьорска книжка и регистрационната документация на моторното превозно средство.

Автомобилите с чуждестранни регистрационни номера трябва да имат валидна застраховка „Гражданска отговорност“. Повече информация може да бъде намерена на адреса на Датската асоциация на автомобилните застрахователи: https://dfim.dk/english/Pages/default.aspx.

За управлението на автомобил, който е регистриран на името на друго лице, е препоръчително водачите да разполагат с пълномощно от собственика. Образец на разработено от Асоциацията на датските собственици на МПС стандартно пълномощно, което е с препоръчителен характер, може да бъде видян на адрес: http://www.fdm.dk/filer/Fuldmagt_dobbel.pdf.

Шофирането с включени фарове е задължително целогодишно.

Използването на предпазни колани е задължително за всички пътници.

Според изискванията, всеки автомобил трябва да бъде снабден със светлоотразителен авариен триъгълник.

При паркиране на разрешените за целта места е препоръчително гражданите да използват диск-часовник за паркиране (залепен от вътрешната страна на предното стъкло на автомобила) или да обозначат началото на престоя на автомобила си на съответното място за паркиране по друг удачен начин. Диск-часовник може да бъде закупен на бензиностанциите, както и в информационните туристически центрове.

Стандартни ограничения на скоростта (освен ако с пътни знаци не е указано друго)

 – за мотоциклети, леки автомобили и ванове (под 3,5 тона)

Градски пътища – 50 км/ч
Извънградски пътища  - 80 км/ч
Магистрали/скоростни пътища – 130 км/ч

 – за автомобили/ванове с ремарке (под 3,5 тона)

Градски пътища – 50 км/ч
Извънградски пътища  - 80 км/ч
Магистрали/скоростни пътища – 100 км/ч

 – тежкотоварни автомобили и леки автомобили с каравани (над 3,5 тона)

Градски пътища – 50 км/ч
Извънградски пътища  - 70 км/ч
Магистрали/скоростни пътища – 80 км/ч

Глобите за превишена скорост са в основен размер 1000-7500 дкк плюс евентуална добавка.

Конкретният размер се определя на основата на ясни критерии в зависимост от типа превозно средство, максимално допустимата скорост по конкретния път, процента на превишаване на скоростта и тарифата за глобяване, която е в сила за съответната пътна отсечка.

Информация за налаганите глоби и санкции при пътни нарушения в Дания може да бъде изтеглена ТУК

Важно: Считано от 1 юли 2018 г. в Дания се въвежда ограничение за времето за паркиране на тежкотоварни превозни средства до максимално 25 часа, отнасящо се за всички национални съоръжения за тази цел, разположени край магистралната мрежа на страната.

От 1 януари 2019 г. се предвижда и увеличаване на глобите за нарушаване на ограничението на времето за паркиране на определените за целта места от 510 дкк (приблизително 133 лв) към момента, на 2000 датски крони (около на 500 лв). От 1000 на 3000 дкк (прибл. 250 лв, съотв. 750 лв) ще бъде увеличена стойността и на налаганите глоби за незаконно паркиране на входните и изходните пътища (отбивките) към съоръженията за паркиране.

Особености на законодателството

Според датското законодателство всеки гражданин, имащ намерение да остава продължително на датска територия и да използва автомобил, внесен от друга държава, е длъжен да го пререгистрира и да използва датски регистрационни номера.

Тази пререгистрация следва да бъде извършена в рамките на 30 дни след влизане на територията на страната с автомобила.

Лицата, които ще пребивават в Дания за ограничен период от време (не повече от 6 месеца или 185 дни в рамките на една година) могат да кандидатстват за разрешение за управляване на МПС с чуждестранни регистрационни номера за времето на престоя си в Дания.

Повече информация и необходимия формуляр бихте могли да откриете на електронната страница на данъчната датска институция (SKAT) на адрес: https://skat.dk/skat.aspx?oId=1716174.

Дължими винетни и тол такси

В Дания няма винетни такси и не се изисква винетен стикер. Заплащат се такси за пътно преминаване на следните места:

-    При преминаване с МПС на сухопътната връзка с Швеция чрез мост/тунел през протока Йоресунд (Øresund). За актуална информация и цени: https://www.oresundsbron.com/en/start ;
-    При преминаване с автомобил на сухопътната връзка чрез мост/тунел над протока Сторебелт (Storebælt) между датските острови Шеланд (Sjælland) и Фюн (Fyn). За актуална информация и цени: https://www.storebaelt.dk/english .

Дания участва в споразумението за т.нар. евровинетка (Eurovignette) – обща система за събиране на пътни такси в Белгия, Холандия, Люксембург, Дания и Швеция (https://www.eurovignettes.eu/).

Таксата за евровинетка се изисква за товарните автомобили с тегло над 12 т., ползващи датската пътна мрежа. За автомобили с датска регистрация тя се закупува в датската данъчна служба SKAT при регистрирането на автомобила. За чуждестранните товарни автомобили закупуването става във фериботните и корабни компании, които обслужват фериботен трафик до държави, различни от Швеция, както и на някои бензиностанции.

Таксуването на чуждестранните автомобили е за определен период, като той е с продължителност минимум 1 ден и максимум 1 година.

Информация за цените на евровинетката в Дания може да бъде намерена ТУК

Здравеопазване

Няма заразни заболявания, които да налагат задължителна ваксинация.

Документи за пътуване и визов режим

Като част от Шенгенското пространство Дания прилага общите правила по отношение на движението на хора. Изискването към българските граждани, като граждани на ЕС, при влизане и пребиваване в Дания е да притежават валиден документ за пътуване (лична карта или паспорт) за срока на престоя си в страната.

Българските граждани могат да влизат и пребивават свободно в Дания за период от три месеца. Ако целта на престоя им е намиране на работа и по-трайно установяване, те могат да останат в страната до шест месеца, доколкото документално може да бъде доказано, че са в процес на търсене на работа и съществува възможност за тяхното наемане. Сертификат за регистрация за граждани на ЕС/ЕИО се изисква при престой в Дания за повече от три (или шест) месеца. Повече информация може да намерите ТУК.

Включените в състава на Кралство Дания Гренландия и Фарьорските острови не са част от ЕС и Шенгенското пространство. Гражданите на ЕС, в т.ч. и българските граждани, не се нуждаят от виза за краткосрочни посещения до 90 дни в рамките на 180 дни (правото на краткосрочен престой не включва автоматично и право на участие в специални експедиции в определени части на Гренландия – за повече информация:  http://naalakkersuisut.gl/en/About-government-of-greenland/Travel-activities-in-remote-parts-of-Greenland). Молби за продължително пребиваване в Гренландия и Фарьорските острови се разглеждат от Датската агенция за международно наемане на работници и интеграция: (https://www.nyidanmark.dk/en-us/contact/contact-dalrir/contact-dalrir.htm).

Изисквания за пътуващите деца до 18 години (с придружител и самостоятелно):
При преминаване на границите на Дания от деца (малолетни и непълнолетни) - граждани на страни от ЕС, които пътуват самостоятелно или придружавани от възрастен, не се изискват специални документи, декларации и пр., освен валиден паспорт/лична карта.
 

С Решение на правителството на Дания, считано от 12 ноември 2019 г. се въвежда временен граничен контрол по границата с Швеция за първоначален срок от 6 (шест) месеца. Граничният контрол ще се осъществява под формата на периодични проверки на пътуващите по сухопътната и жп връзка с Швеция по моста/тунела през протока Йоресунд и посредством фериботните линии Грено-Варберг, Елсинор-Хелзингборг, Фредериксхавен-Гьотеборг и Рене (Борнхолм)-Истад. Проверките ще се извършват в определени времеви интервали между един или два пъти седмично на всеки от пунктовете за преминаване.

Временно въведеният от Дания вътрешен граничен контрол по границата с Германия  (в датските пристанища с фериботни връзки с Германия и по датско-германската сухоземна граница) остава в сила за нови 6 (шест) месеца, считано от 12 ноември 2019 г.

При преминаване на вътрешните граници между Швеция и Дания и между Германия и Дания гражданите на държавите членки на ЕС следва да носят със себе си валидна лична карта или задграничен паспорт.

Консулски услуги

Заверки и легализации

В Дания легализацията на документи се извършва от Министерството на външните работи, с поставянето на печат „апостил”. Повече информация можете да намерите ТУК.

Изготвяне на лични документи в консулската служба могат да бъдат заверявани преводи в съответствие с разпоредбите на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа

Посолството в Дания приема заявления за паспорти, лични карти и временни паспорти, тъй като разполага с техника за снемане на биометрични данни.

Подробна информация за консулските услуги, извършвани в посолството на Република България в Копенхаген, може да бъде намерена на адрес:

http://www.mfa.bg/embassies/denmark/847

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация