Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Нормативни документи

Закон за Дипломатическата служба

Устройствен правилник на Министерството на външните работи

Професионален кодекс на Дипломатическата служба

Наредба № 1 от 14.10.2013 г. за кариерното развитие на дипломатическите служители и ротацията на служителите в дипломатическата служба

Наредба № 1 от 17.07.2008 г. за условията и реда за атестиране на дипломатическите служители

Наредба № 2 от 17.07.2008 г. за условията и реда за провеждане на конкурсите за дипломатическите служители

Наредба № 3 от 17.07.2008 г. за условията и реда за организиране и провеждане на обучения от Дипломатическия институт към министъра на външните работи

Наредба относно реда за назначаване и приемане на почетни (нещатни) консулски длъжностни лица

Инструкция № 1 от 5.01.2007 г. за прилагане на  Наредба относно реда за назначаване и приемане на почетни (нещатни) консулски длъжностни лица

Наредба за командировъчните средства при задграничен мандат

Закон за държавния протокол

Правилник за прилагане на Закона за държавния протокол

Закон за международните договори на Република България

Закон за чужденците в Република България

Закон за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз, които не са български граждани, и членовете на техните семейства (Загл. доп. – ДВ, бр. 97 от 2016 г.)

Наредба за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим

Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа (Загл. Изм. – ДВ, бр. 96 от 1982 г.)

Постановление № 85 на МС от 17.04.2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз (Загл. Изм. – ДВ, бр. 65 от 2010 г., в сила от 20.08.2010 г.)

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация