Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Великобритания

Последна актуализация 04 Юли 2024Дипломатически представителства

Индекс на риска

Ниво 2: Повишено внимание (осведомете се подробно за актуалната обстановка в страната)

2

Моля изберете вида на вашия паспорт

Обикновен паспорт: не е необходима виза

Дипломатически паспорт: не е необходима виза

Служебен паспорт: не е необходима виза

Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия

Посолство на Република България в Обединеното Кралство
Адрес: 186-188 Queen’s Gate, London SW7 5HL, UK
Тел.: +44 20 7581 3144; +44 0 20 7584 9400;
Факс: +44 20 7584 4948
Дежурни телефони в извънработно време: + 44 20 7 5849400
E-mail: [email protected]
Web site: www.Bulgarianembassy-london.org; www.mfa.bg/embassies/uk

Консулска служба
Тел.:+44 20 7581 3144; +44 0 20 7584 9400 ;+44 020 75893763;
Приемно време: 09:30 - 13:30 /за всички консулски услуги/
E-mail: [email protected]

Почетен консул на Република България в Обединеното калство
г-н Пол Мартин, командор на Ордена на Британската империя (Mr. Paul Martin CBE)
седалище гр. Белфаст и с консулски окръг, обхващащ територията на Северна Ирландия
Адрес: NI-CO, Landmark House
Cromac Quay, Belfast, UK
Е-mail: [email protected]

Посолство на Негово Британско Величество в София
Адрес: София, ул.”Московска” № 9
Телефон: +359 933 92 22
Факс: +359 933 92 50
Консулски отдел
Телефон: +359 933 92 22
Факс: +359 933 92 50
Работно време: Пон – Пт, 09.00 - 17.00 ч.; обедна почивка - 12.30 - 13.30ч
E-mail: [email protected]

Британски съвет
Адрес: ул.”Кракра” № 7
Тел: +359 2 942 43 44
Факс: +359 2 942 42 22
E-mail: [email protected]

Обща информация

Ниво на сигурност:
Във връзка с терористичните атаки през 2017 г. и 2019 г., атаките с химическо оръжие през 2018 г. и оценката на опасността от терористично нападение на територията на Великобритания, властите в Обединеното кралство определят нивото на заплаха от терористично нападение в страната на „значително“ (терористични атаки са възможни). Министерството на външните работи препоръчва на българските граждани, пътуващи до Обединеното кралство, подробно да се осведомяват за актуалната обстановка в страната и да следват стриктно инструкциите на местните власти.

Здравеопазване:
Достъпът до здравната система във Великобритания е обвързан с това едно лице да бъде постоянно живеещо в Обединеното кралство. Това понятие обаче не е дефинирано в нормативен акт, а има насоки и тълкуване, като окончателното решение се взима от съответното здравно заведение.
Важно възможно е най-скоро след пристигането да се регистрирате при общопрактикуващ лекар. Информация за практиките, в района, в който ще живеете можете да намерите тук: http://www.nhs.uk/Service-Search/GP/LocationSearch/4.

На практика за граждани на ЕС, при които поне единият член на семейството работи легално на територията на Обединеното кралство, не би следвало да има проблеми с достъп до здравни услуги, но следва да проверите предварително, предвид необходимостта да бъдете обхваната от системата възможно най-скоро след вашето пристигане.
Европейската здравна карта, издадена от НЗОК, може да бъде използвана за достъп до здравни услуги, вкл. по отношение на бременност и раждане, но това ще бъде свързано и с проверки на това дали здравноосигурителните Ви права в България са непрекъснати.

Особености на местното законодателство:
Помнете, че в чужбина следва да се съобразяватес местните закони и обичаи. По време на престоя Ви там, попадате под тяхната юрисдикция. Препоръчваме предварително да се информирате за тях и да ги спазвате. Наказанията за нарушаване на закона могат да бъдат много по-строги от тези в Република България за същите нарушения. Обърнете специално внимание и спазвайте местните правила за притежание и консумация на алкохолни напитки и психотропни вещества. Поставете всички лекарства в оригиналните им опаковки и проверете дали някои от тях не се считат за незаконни наркотични средства във Великобритания. Ако ползвате такива вещества, носете копие на лекарско предписание, потвърждаващо този факт.

Избягвайте да пренасяте вещи на трети лица при преминаване на граница. Ако по някаква причина бъдете задържан от местните власти, изисквайте да Ви бъде осигурен контакт с дипломатическото представителство на Република България. Консулският служител ще установи във възможно най-кратък срок връзка с Вас.

Съветваме Ви предварително да сключите договор за здравна, туристическа, пътна или друга застраховка.

Митнически изисквания:
Не се декларират и не подлежат на обмитяване вещи и принадлежности за лична употреба, ако са в рамките на нормалното количество.

Повече информация можете да откриете ТУК и ТУК.

Митнически изисквания за Великобритания можете да изтеглите от ТУК

Практически съвети:
Посолството не разполага с помещения за настаняване и не предоставя средства за прехрана и завръщане в Република България. В случаите, когато български граждани останат без парични средства в Обединеното кралство, Посолството на Република България в Лондон може да окаже съдействие на такива лица за превеждане на определени парични суми от техни роднини, познати и приятели чрез Министерството на външните работи в София до Посолството, които суми се изплащат незабавно от посолството на нуждаещите се. Сумата следва да бъде внесена на името на нуждаещото се лице в Министерството на външните работи, Дирекция „Финанси и управление на собствеността”, адрес: София 1113, ул. „Александър Жендов” № 2.

Местна валута:
Британска лира/паунд.

Достъп до пазара на труда на Обединеното кралство за граждани на Република България:

От 1 януари 2021 г. Обединеното кралство прилага нова, базирана на точки, имиграционна система. Тя предвижда, че европейските граждани, които все още не са се установили в Обединеното кралство и нямат права съгласно Споразумението за оттегляне (временен статут на уседналост и статут на уседналост), трябва да отговарят на специфични изисквания, за да работят в Обединеното кралство.

Подробна информация относно различните визови направления за работа и заетост в Обединеното кралство може да намерите ТУК.

Обща информация, свързана със заетостта и упражняването на трудовите права:
Всички лица със законно право да работят в Обединеното кралство, имат законоустановени трудови права, произтичащи от съответния тип заетост.

Има три правни категории трудещи се в Обединеното кралство и това са: служители (employees), работници (workers) и самонаети (self-employed persons).
Какъв вид трудещ сте и какви са трудовите Ви права може да установите ТУК.
Информация относно трудовия статус и съответните трудови права може да намерите ТУК.
Информация относно правата на работниците може да намерите ТУК.
Приложение Farm Work Welfare относно сезонната земеделска работа може да изтеглите от ТУК.

Изключително подробна информация по множество въпроси относно британската система – заетост, социална система, защита на правата, пенсии и др., може да бъде намерена на интернет портала на британското правителство:
www.gov.uk
https://www.gov.uk/browse/working
https://www.gov.uk/browse/business
https://www.gov.uk/browse/benefits
https://www.gov.uk/browse/working/state-pension

Служба за съвети, помирение и арбитраж (Advisory, Conciliation and Arbitration Services) – предоставя информация и съвети по отношение правата на заетите граждани, консултиране при конфликти и предприети дисциплинарни действия от страна на работодателя на работното място и възможности за помирение и арбитраж:
www.acas.org.uk ;тел.: 0300 123 1100

Citizens Advice Bureau – национална мрежа от информационни и консултантски бюра, предоставящи съвети по изключително широк кръг от трудови, социални, здравни, семейни въпроси.
https://www.citizensadvice.org.uk/work/
https://www.citizensadvice.org.uk/about-us/how-we-provide-advice/advice/Get-advice/

Work Rights Centre – регистрирана благотворителна организация, която предоставя безплатна и поверителна информация на различни европейски езици и може да ви помогне да разберете и получите достъп до трудовите си права, както и да подобрите възможностите си за намиране на работа.
http://www.workrightscentre.org/ 
[email protected]

Health and Safety Executive – служба по въпросите на здравето и безопасността при работа - подаване на сигнал при нарушения по отношение на безопасността и здравните условия на труд на работното място:
http://www.hse.gov.uk/
http://webcommunities.hse.gov.uk/connect.ti/concernsform/answerQuestionnaire?qid=594147

Подаване на сигнал за трудови злополуки - можете да напривите на телефон: 0345 300 9923
http://www.hse.gov.uk/riddor/report.htm

Международен пенсионен център – за граждани на други държави членки, имащи стаж и в Обединеното кралство (International Pension Centre)
https://www.gov.uk/international-pension-centre
Телефон: +44 (0) 191 218 7777

Интерактивен инструмент за определяне на възможност за получаване на определени помощи:
https://www.gov.uk/benefits-calculators

Сигнали за нарушения, в зависимост от обстоятелствата по конкретните случаи, могат да бъдат оправяни и пред български институции:

Национална комисия за борба с трафика на хора:
http://www.antitraffic.government.bg
https://www.facebook.com/NCCTHB/
гр. София, тел. +359 2 807 80 50
e-mail: [email protected].
 
Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” – гореща телефонна линия – 0700 17 670.

Документи за пътуване и визов режим

Считано от 01.01.2021 г., гражданите на Република България ще могат да влизат и пребивават без виза в Обединеното кралство, краткосрочно, за престой до 6 месеца. В този период ще могат да влизат многократно с цел туризъм, участие в срещи и конференции, кратки курсове, но не и да живеят постоянно, да работят или да имат достъп до обществени фондове.
Съгласно новите правила за влизане във Великобритания, публикувани на сайта на Home Office,  от 1 октомври 2021 г. за гражданите на ЕС, ЕИП и Швейцария, ще се изисква паспорт за пътуване до Обединеното кралство.
Българските граждани, получили Статут на уседналост или временен статут за уседналост, ще имат право да влизат на територията на Обединеното кралство само с лична карта, най-малко до 31 декември 2025г. Националните лични карти ще могат да се използват за влизане на територията на Великобритания от тези категории лица и след датата 31 декември 2025г., ако картите отговарят на стандартите за сигурност, определени от Международната организация за гражданска авиация.
Допълнителна информация, включително митнически разпоредби (като режим на внасяне на валута, цигари и алкохол), застраховки и управление на МПС, внос и износ на растения, пътуване с домашни любимци, здравеопазване и друга важна информация за пътуващите, може да получите на: https://www.gov.uk/guidance/visiting-the-uk-from-1-january-2021
 
Тези, които възнамеряват да пребивават дългосрочно с цел работа, обучение или да сe установят да живеят в ОК, ще трябва да кандидатстват за виза. Кандидатстването за виза е през правителствения сайт на ОК: https://www.gov.uk/browse/visas-immigration
 
Притежателите на биометрични паспорти /българските паспорти са биометрични/ ще могат да попълват молбата за виза чрез смартфон приложение. Ако не успеят или не е възможно разчитането на паспорт, ще трябва да посетят Визов Център Visa Application Centre.
Успешните кандидати  ще получават защитен достъп до своя имиграционен статут вместо физически документ.
 
Обръщаме внимание, че освен дължимата такса за обработка на заявлението за виза (https://www.gov.uk/government/publications/visa-regulations-revised-table/fees-5-october),   кандидатите за визи (без определени професии които са освободени), кандидатите следва да заплатят и такса за здравеопазване, което ще им осигури достъп до здравна помощ чрез Националната здравна служба https://www.gov.uk/healthcare-immigration-application/how-much-pay.
 
За български граждани са открити следните имиграционни маршрути:
Квалифицирани работници - Skilled worker route;
Квалифицирани работници – Здравни грижи Skilled work- Health and Care visa;
Високо квалифицирани работници – Световен талант Highly skilled workers – Global talent route;
Студенти - Student routе;
Предприемачи в сферата на иновациите - Innovative entrepreneurs;
Специални професии - Specialist occupations.
За повече информация: https://www.gov.uk/guidance/visiting-the-uk-from-1-january-2021 ; https://www.gov.uk/guidance/visiting-the-uk-after-brexit

Консулски услуги

Документи за самоличност:
Заявление за подновяване на български документ за самоличност се подава лично в Консулската служба на Посолството на Република България в Лондон, след предварително запазен час по електронен път. Запазването на час се осъществява по електронен път като се следват инструкциите, налични на сайта на Посолството на следния интернет адрес: http://bulgarianembassy-london.org/consular-services/bld/.
Информация за онлайн подновяване на български документ за самоличност, както и линк към приложението са налични на интернет сайта на Посолството на следния интернет адрес: http://bulgarianembassy-london.org/consular-services/bld_online/.
Заплащането на всички услуги в консулската служба на Посолството е препоръчително да се извършва с банкова карта на ПОС терминал.

Легализация на документи /Апостил/:
За да бъдат валидни в Република България и да могат да послужат пред българските институции издадените от Обединеното кралство документи на български граждани, следва да бъдат допълнително оформени с Апостил.
Британските публични документи се заверяват с „апостил” в Легализационната служба на Министерството на външните работи и въпросите на Британската общност (Legalisation Office of the Foreign and Commonwealth Office).
Информация за това как да получите Апостил ще откриете на следния линк: https://www.gov.uk/get-document-legalise.

Нотариални удостоверявания:
Съгласно чл. 84 на Закона за нотариусите и нотариалната дейност българските дипломатически и консулски представителства в чужбина могат да удостоверяват датата, съдържанието и подписите на частни документи, които не подлежат на вписване. Съгласно изискванията на Закона за нотариусите и нотариалната дейност Консулската служба извършва заверка на датата, съдържанието и подписите на частни документи, само когато те са представени от български граждани, представящи валиден извън територията на Република България български документ за самоличност (паспорт или лична карта). Подписите на чужди граждани се заверяват само ако документът е предназначен да произведе действието си в България.
Не се допуска представянето на българско свидетелство за управление на МПС. Недопустимо е и представянето от български гражданин на документ за самоличност на чужда държава. В такива случаи извършването на заверка ще бъде отказвано.

Такси на нотариалните удостоверявания:

Заверка на подпис на преводача:
Посолството на Република България не разполага с щатни преводачи от английски на български език и обратно, ако документите са снабдени с апостил. Могат да бъдат заверявани подписите на преводачи с подходяща квалификация, които са получили разрешение от Посолството да бъдат негови заклети преводачи. Техните имена, адреси и телефони са на разположение в Консулската служба на Посолството, както и на сайта на Посолството на следния интернет адрес: http://bulgarianembassy-london.org/consular-services/sworn_translators_bg/.

Заверка на декларация-съгласие от родител за пътуване на дете извън границите на България без придружител или придружавани от единия родител:
От Национална служба “Гранична полиция” напомнят на всички граждани, че напускане на територията на Република България от деца не може да бъде разрешено без нотариално заверено съгласие на двамата родители. (Когато детето пътува с единия от родителите е необходим документ със съгласието на другия родител). За родители, които са в чужбина, нотариалната заверката се извършва от компетентно длъжностно лице в съответното българско посолство или консулство.
Декларацията-съгласие се заверява пред нотариус в България или пред Консулско длъжностно лице в Посолство на Република България в Лондон. Подписът на родителите се поставя лично, на място в консулската служба. Родителите задължително представят оригинал на акта за раждане на детето.
Придружителите на деца, които напускат границите на Република България, задължително трябва да притежават нотариално заверено пълномощно от двамата родители.
Подробна информация относно режима на напускане на Република България на ненавършили пълнолетие лица можете да откриете на сайта на МВР – Главна дирекция „Гранична Полиция“, на следния интернет адрес: https://www.mvr.bg/gdgp.

Заверка на верността на препис от оригинал:
В Консулската служба се извършват заверки на верността на преписи и извлечения от документи, представени от български граждани. Документите, които се заверяват, следва да бъдат съставени от българска служба. За извършване на заверката е необходимо да се представят оригинала и копие на документа.
Гражданско състояние
Консулската служба в Посолството на Република България в Лондон извършва следните услуги по гражданско състояние:
Регистриране на гражданското събитие „раждане” в Република България, на деца с родител/и български гражданин/и, родени в чужбина, въз основа на документи, издадени от чуждестранни местни органи
- Новороденото дете трябва да бъде регистрирано в България в рамките на 6 месеца след раждането си в общината по местоживеене на майката, ако тя е българска гражданка. В случай, че само бащата е български гражданин, детето се регистрира на адреса по местоживеене в България на бащата.
- Необходимият документ за регистрация е Удостоверението за раждане /Birth Certificate/, издадено от британския орган, като задължително се използва формата, която съдържа имената на родителите. Документът следва да има положен Апостил. Информация относно Апостилът ще откриете на нашия сайт в секция Легализация на документи /Апостил/
- След легализацията е необходимо документът да бъде преведен на български език, което може да бъде направено в България от лицензирана за това фирма или от някой от заклетите преводачи, регистрирани към Посолството на България в Лондон. Ако преводът е направен от заклет преводач към Посолството в Лондон, подписът на преводача трябва да се завери в Консулската служба на Посолството в Лондон.
- Готовите документи се депозират от родителите пред общината по местоживеене на майката в България, където детето се регистрира и получава българско удостоверение за раждане с ЕГН. Английският документ за раждане се задържа от общинските власти.
- Регистрацията на детето в България може да бъде направена и чрез упълномощено от родителите лице, като пълномощното се заверява от Консулска служба на Посолството.
- Регистрацията може да се извърши и посредством Консулската служба на Посолството.
Регистриране в България на смърт на български гражданин, настъпила в чужбина
- При смъртен случай близките на починалия български гражданин следва да установят контакт с погребално бюро/агенция във Великобритания, където да се запознаят с обслужването и транспортирането на починалия зад граница.
- Посолството не финансира и не извършва дейностите по обслужване и транспортиране на починалия.
- Посолството може да предостави информация относно погребални бюра на територията на Великобритания.
- Смъртен случай с български гражданин, настъпил в чужбина, се регистрира в общината по постоянния адрес на починалото лицето в Република България.
- За целта, смъртният акт – Death Certificate, издаден от местен орган по гражданско състояние, с поставен Апостил, и преведен по съответния ред на български език, се депозира пред общинските власти по постоянния адрес на починалия в България. Информация относно Апостила ще откриете на нашия сайт в секция Легализация на документи /Апостил/.
Регистриране в България на брак, сключен във Великобритания
- При сключване на брак извън пределите на Република България за българските граждани е задължително да регистрират брака си в Република България в рамките на 6 месеца от датата на сключване на брака
- Регистрирането на брака се извършва в общината по местоживеене на един от съпрузите в България.
- Необходимият за регистрация документ е оригиналното удостоверение за сключен граждански брак в чужбина. Документът следва дa се завери предварително с Апостил. Информация относно Апостила ще откриете на нашия сайт в секция Легализация на документи /Апостил/.
- След получаването на Апостил върху оригиналното брачно свидетелство, то трябва да бъде преведено на български език. Преводът може да бъде направен в България от лицензирана за това фирма или в Лондон от заклетите преводачи, регистрирани към Посолството. Когато преводът е направен от заклет преводач в Лондон, същият се заверява в Консулската служба на посолството в Лондон.
http://bulgarianembassy-london.org/consular-services/registration/.
Във връзка с изискванията на местното законодателство, в Посолството не се сключват бракове. Такива се сключват единствено в общините и определени религиозни институции, притежаващи необходимите разрешителни, и при спазване на съответната процедура за предварително уведомяване на общината. За подробна информация, моля вижте на : https://www.gov.uk/marriages-civil-partnerships.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация