Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Кипър

Последна актуализация 13 Януари 2022Дипломатически представителства

Индекс на риска

Ниво 4: Предупреждение за преустановяване на пътуванията в цялата страна (освен при крайна необходимост)

4

Моля изберете вида на вашия паспорт

Обикновен паспорт: не е необходима виза

Дипломатически паспорт: не е необходима виза

Служебен паспорт: не е необходима виза

Препоръчваме на българските граждани да се въздържат от пътуване!

Република Кипър

Поради силно нарасналия брой на български и чужди граждани, които се обръщат към Посолството с молби за предоставяне на консулски услуги и информация, свързана с разпространението на Ковид-19, със заповед на ръководителя на дипломатическата мисия, приемното време на консулската служба към Посолството е удължено и понастоящем е, както следва:
Приемното време в понеделник, вторник, четвъртък и петък - от 08.30 часа до 13.30 часа,  в сряда - от 12 часа до 17 часа.


С цел превенция на разпространяването на COVID-19, всички посетители на консулската служба трябва да носят маски и да следват инструкциите за спазване на разстояние между хората, не по-малко от 1,5 метра.

Посолство на Република България в Република Кипър
Адрес: 13, Konstantinou Paleologou, 2406, Engomi, Nicosia
Телефон: +357 22 67 27 40; +357 22 67 24 86
Факс: +357 22 67 65 98
Дежурни телефони  от 14.00 ч. до 08.00 ч.
00 357 97 77 79 45

Консулска служба
Приемно време на Консулската служба за граждани:
Всеки работен ден, от Понеделник до Петък – от 09:00 до 12:45 часа, а в Сряда – от 13:15 до 17:00 часа.
E-mail: [email protected]; [email protected]
Website: www.mfa.bg/embassies/cyprus ;

Български почетен консул в страната
Вакис Лоизу (Vakis Loizou)

11, Limesos Ave.
Louis Group
2112 Nicosia
Tel.: (+357) 22 588 320
Mobile: (+357) 99 664 782
Fax: (+357) 22 589 080
Email: [email protected]


Посолство на Република Кипър в България
Адрес: 1164 София, ул. „Плачковица” 1A и бул. „Дж. Баучър” ап. 1
Телефон: +359 2 961 7730; +359 2 961 7731
Факс: +359 2 862 9470
Работно време: 08.00 - 15.30 ч.
E-mail: [email protected]

Обща информация

Местна валута

Евро (EUR) 

Престъпност и сигурност

Нивото на престъпността в Кипър е сравнително ниско. По-голямата част от случаите касаят извършени кражби, обири, грабежи и други престъпления против собствеността.

През последните години се увеличиха престъпленията свързани с организираната престъпност – наркотрафик, трафик на хора с цел трудова и сексуална експлоатация, нелегална имиграция.

Проблем на острова са случаите на насилие (домашно, училищно) и спортното хулиганство.

Сериозно внимание се отделя на престъпленията, които са свързани с трафика на малолетни и непълнолетни лица, тяхната сексуалната експлоатация,  заснемането и разпространението на порнографски материали, както и насилието над малолетните и непълнолетните.

В последните години се наблюдава една тенденция на нарастване на броя на престъпленията, които са свързани с вноса, притежанието и разпространението на наркотици. Кипър заема едно от челните места по смъртност, вследствие употреба на наркотични вещества.

Островът се определя като транзитна точка и част от въздушните трасета за трафик на хероин и хашиш към Европа предимно от Ливан и Турция.

Една голяма част от насилието в Кипър може да се обясни и с действията на организираната престъпност. Спорадични бомбени атентати, стрелби, палежи и убийства са регистрирани в периода 2009-2011г. Тези престъпления са резултат от конфликтите между враждуващи престъпни групировки, занимаващи се с незаконна дейност с наркотици и хазарт.

Обикновено островът се използва като „първа спирка” за имигрантските потоци. Трафикът на нелегални имигранти и организираният трафик на хора преминава основно през окупираните територии.

Особености на законодателството

Република Кипър не признава документи, издадени от администрацията на т.нар. „Северно-кипърска турска република”.

С вербална нота от Министерство на външните работи на Република Кипър, рег.№ А.6.15.18.23/25.04.2006, която е разпространена до всички дипломатически мисии, акредитирани в страната, се посочва, че закупуването и придобиването на собственост в окупираните територии на острова се счита за незаконно.

Реакцията на кипърските власти е продиктувана от разпространената практика да се рекламират и предлагат парцели или имоти на чужденци, пребиваващи в т.нар. „Северно-кипърска турска република”. В документа се подчертава, че 4/5 от земите, разположени на север от „зелената линия” са собственост на гръцко-кипърски граждани, насилствено изгонени от тези територии и придобитите документи за собственост от страна на чуждите граждани ще бъдат конфискувани при техни посещения в контролираните от Република Кипър територии, за да бъдат използвани като доказателства в един бъдещ процес срещу узурпаторите на земя на север от буферната зона, а лицата ще бъдат разпитвани и призовавани да се явят в съда като свидетели.

Митнически изисквания

Митнически изисквания за Кипър можете да изтеглите от ТУК.

Препоръка на МВнР във връзка с придобиване на недвижими имоти в Кипър

МВнР препоръчва да се подхожда с особено внимание и да се търси съвет от източник, независим от страните по покупко-продажбата, и по-специално продавача, преди да бъде закупена собственост в северната част на Кипър. Съществуват редица рискове за гражданите на ЕС: затруднения при препродажба, високи данъци, банкрут на строителя, финансови и правни затруднения, свързани с искови молби на изселници след 1974 г. и др.

МВнР съветва българските граждани, които биха желали да се сдобият или да използват по друг начин собственост на територията на о-в Кипър, с цел да се избегнат евентуални усложнения относно статута на собствеността в рамките на територията на страни-членки на ЕС, да се консултират с надлежните служби. Напомняме, че Съдът на европейските общности взе решение C-420/07 Meletis Apostolides v. David Charles Orams & Linda Elizabeth Orams, отнасящо се до статута на собственост върху недвижими имоти на територията на о-в Кипър. 

Движение по пътищата

Водачите на ППС и пешеходците трябва да имат предвид, че в Република Кипър движението е ляво. 

Подробна информация за налаганите в Кипър глоби и наказания за неспазване на Закона за движението по пътищата в страната можете да намерите ТУК.

Здравеопазване

В Кипър може да използвате своята европейска здравноосигурителна карта.

Тя дава възможност за ползване на правото на медицинска помощ, което имат всички граждани на Република България с непрекъснати здравноосигурителни права в страните от Европейския съюз, Европейската икономическа зона и Швейцария.

Информация за правата, които предоставя ЕЗОК, страните за които е валидна, както и реда за нейното издаване, може да бъде получена ТУК.

Документи за пътуване и визов режим

Валидни българска лична карта, паспорт или временен паспорт.

Всички български граждани, снабдени с валиден паспорт или лична карта могат да влизат, да преминават транзитно и да пребивават в Р Кипър безвизово за срок до 90 дни без да се регистрират при пристигане.

Българските граждани, които възнамеряват да пребивават в страната повече от 90 дни и/или да започнат работа, са длъжни да:

  • подадат молба за регистрация /Alien Registration Certificate/ в рамките на осем (8) дни от пристигането си в съответните регионални звена на Имиграционната служба;
  • кандидатстват за разрешение за пребиваване /Residence Permit/, като заявлението трябва да бъде подадено преди изтичането на 3-месечния период от подаването на молбата за  гражданска регистрация; посоченото разрешение за пребиваване се издава в срок от шест месеца, считано от датата на кандидатстване и подаване на необходимите документи от заявителя (необходими документи - валиден паспорт или лична карта, 2 снимки, такса в размер на € 8.54);

Забележка: ако се подават документи за член-семейство, апликантът следва да представи легализирано и преведено на гръцки или английски език удостоверение за сключен брак, акт за раждане на деца, документи за самоличност.

  • кандидатстват за социално осигурителен номер за работа в Кипър (ако бъдат наемани на работа или се самоосигуряват).

В случай на неизпълнение на посочените изисквания на лицата се налага административна санкция - глоба в размер на 2 562.90 евро.

Българските граждани, които са пребиваващи на територията на т.нар. „Северно-кипърска турска република”, се обслужват единствено в Посолството на Република България в Никозия.

Посолството не препоръчва пътуване на българските граждани през територията на т.нар. „Северно-кипърска турска република”!

Консулски услуги

Български лични документи

Консулската служба при посолството в Никозия има техническата възможност за снемане на биометрични данни. Приемат се документи единствено за  паспорт, лична карта и временен паспорт.

Легализации и заверки

България и Кипър са страни по Хагската конвенция за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични документи от 1961 г., поради което документи/актове , съставени във всяка една от двете държави, следва да носят печат "апостил" на съответното министерство на външните работи.