Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Кувейт

Последна актуализация 21 Септември 2023Дипломатически представителства

Индекс на риска

Ниво 2: Повишено внимание (осведомете се подробно за актуалната обстановка в страната)

2

Моля изберете вида на вашия паспорт

Обикновен паспорт: необходима е виза

Дипломатически паспорт: необходима е виза

Служебен паспорт: необходима е виза

Държавата Кувейт

Посолство на Република България в Кувейт
Адрес: P.O. Box12090–Shamia 71 651, Kuwait, Jabriya Area 11, Str.1 (H. 272) and Str.107 (H. 31)
Телефон:+96525314458;+96525314459
Факс:+96525321453
Дежурен телефон в извънработно време: +965 998 296 14
Работно време: от неделя до четвъртък, 09:00-14:30
Приемно време на Консулска служба: от неделя до четвъртък, 09:30 – 12.00 ч.
E-mail: [email protected] 
Website: www.mfa.bg/embassies/kuwait 


Посолство на Държавата Кувейт в София
Адрес: 1700 София, ул. „Симеоновско шосе”, Резиденция № 15
Телефон: +359 2962 5689; +359 2962 5130; +359 2962 5209
Факс:+359 2962 4584
Работно време: 09.00 - 15.00 ч.
Консулска служба
Работно време: 09.00 - 15.00 ч.
E-mail: [email protected]

Обща информация

Ниво на сигурност:
Предвид съществуващите рискове по сигурността в съседни региони, в Кувейт се осъществява засилен контрол по границите и във вътрешността на страната. Кувейт е страна с относително ниско ниво на престъпност. Напоследък обаче бива отчетен известен ръст на криминалните прояви, по-специално в районите, заселени с компактни маси мигранти от Азия и арабските страни, както и с лица без гражданство. Публични събрания или шествия на открити места се провеждат рядко, при това само след разрешение от местните власти. Възможни са и несанкционирани спонтанни прояви, които по правило протичат мирно и без насилие. В редки случаи те могат да доведат до блокиране на движението, което да предизвика намеса на силите на реда. Места на масови събирания следва да се избягват предвид възможни недоразумения. Участието на чужди граждани в подобни масови прояви в Кувейт е недопустимо и би могло да бъде причина за екстрадиране.

В Кувейт наред с арабския, широко се ползва английски език. Има популярни местни ежедневници и електронни издания на английски. Те са подходящ източник за осведомяване относно актуалните развития в страната и региона за чужденците, които не владеят арабски език.

Опасни зони: Пустинните райони и граничните зони, особено в близост до Ирак, са рискови за пътуване. Не се препоръчва преминаването през места извън ясно очертаните пътища поради опасност от мини и неизбухнали боеприпаси.
Повишено внимание следва да се проявява в кварталите, населени главно с ниско платени работници от чужбина и лица без гражданство, като Джлеб Ал Шуюх, отделни части на Фахахил и Джахра

Здравеопазване:

Здравеопазването е на много добро равнище. Кувейт е страната с най-голям брой болнични легла на глава от населението. По-голямата част от  медицинските заведения са частни, а услугите в тях са много скъпи. Поради това е препоръчително пътуващите в Кувейт български граждани да направят международна медицинска застраховка за периода на пребиваване в страната. Предварителни ваксинации не са необходими. Медицинските застраховки за периода на престой в Кувейт са задължителни.

Особености на местното законодателство:
Законодателството в Кувейт е светско, с елементи на Шариата. Забранен е вносът на упойващи вещества, алкохол, свинско месо и продукти от него. Забранени са издания и печатни материали, които могат да бъдат квалифицирани като порнографски. Нарушаването на тези забрани може да доведе до наказание със затвор.
Незаконното притежание на наркотични вещества се наказва с продължителни срокове затвор и много големи парични глоби. Има предложения за прилагане и на смъртно наказание за трафик, търговия и производство на наркотици. За особено тежки престъпления в Кувейт се налага смъртно наказание. Смъртните присъди се привеждат в изпълнение след изчерпване на предвидените в закона правни процедури. С продължителни срокове затвор се наказва скимирането и неправомерното ползване на банкови карти. Предприемат се строги и интензивни мерки за разкриване и пресичане на такива престъпления.

В Кувейт е въведен сух режим по отношение на вноса и консумацията на алкохолни напитки. Употребата на алкохол или появата на обществено място след негова консумация се преследват от закона. Наказанието е арест и глоба, но може да стигне до затвор. След изтърпяване на наказанието, ако нарушителят е чужденец, е възможно той да бъде екстрадиран. Шофирането след употреба на алкохол е тежко престъпление и с голяма степен на вероятност води до наказание със затвор.
С оглед на мюсюлманските норми многоженството е позволено за мюсюлмани, но не е разпространено.
Съжителството без брак се квалифицира като прелюбодейство и се преследва от закона.
Предвид високия общ стандарт адвокатските хонорари са скъпи. Обичайна цена за единична правна консултация по граждански или наказателен казус е 40 – 50 кувейтски динара, а минималният праг на хонорар за поемане на защита по дела е около 500 кувейтски динара.

В Кувейт и другите страни в региона съгражданите ни следва да се съобразяват с ислямските норми на поведение, а именно:
• Облеклото, особено при жените, следва да е в съответствие с местните представи за приличие (неподходящи са тениски с тънки презрамки, къси панталони и поли, големи деколтета, прозрачни дрехи);
• Недопустими са прояви на интимност с противоположния пол на обществени места;
• По време на свещения месец Рамадан, когато мюсюлманите спазват пълен пост през светлата част на деня, е важно да не се допуска консумиране на храна и напитки и да не се пуши на открито или пред местни граждани. Това се възприема като неуважение към нормите на исляма и може да провокира остри негативни реакции, включително оплакване пред властите и санкции.

Митнически изисквания:
В Кувейт е забранен вносът на взривни вещества, алкохол, свинско месо (включително под формата на колбаси), порнография, религиозна литература, наркотици, лекарствени средства от рода на стимулантите и успокоителните (валиум, диазепам и др.).

При влизане и излизане от страната позволената парична сума е до 5000 кувейтски динара (равностойността на 12 500 евро).

За внасяне или изнасяне на сума, надхвърляща равностойността на 5000 (пет хиляди) кувейтски динара се изисква официално известяване на компетентните власти, като се посочи и причината, която налага носенето на парите в брой.

Митнически изисквания за Кувейт можете да изтеглите от ТУК.

Движение по пътищата:
Движението по пътищата в Кувейт е дясно. Страната разполага с развита и модерна пътна мрежа, но трафикът в столицата е извънредно натоварен и интензивен. В Кувейт са особено популярни мощните и големи по размер автомобили, които предразполагат към високи скорости. На отделни магистрални участъци се допускат максимални стойности от 100 или 120 км в час, но по повечето пътища максималната разрешена скорост е 80 км/час. В жилищните квартали ограничението е 45 км/час. Поради интензивността на трафика и високите скорости е необходимо особено внимание при движението по магистралните пътни артерии. Ползването на предпазни колани е задължително.

Властите вземат строги мерки за пресичане на нарушенията по пътищата и ограничаване на броя на тежките автопроизшествия. Особено тежки са санкциите за превишена скорост и преминаване на червен светофар. Надвишаването на максималната разрешена скорост с 5 км/час и минаване на червено почти неминуемо влекат след себе си големи глоби. Има многобройни камери, снабдени със светкавици, които заснемат нарушителите дори и в тъмната част на денонощието. Шофьорските книжки се отнемат за три превишавания на скоростта или едно преминаване на червен светофар. Подробности за Закона за движението по пътищата и налаганите в страната глоби и наказания можете да прочетете ТУК.

Практически съвети:
Възможно е да не бъдат допуснати в страната самостоятелно пътуващи млади жени или момичета. Това не важи, ако те пътуват с член от семейството. В Кувейт трябва да се съблюдават местните закони и обичаи. Препоръчва се предварително информиране за тях и стриктното им спазване. Наказанията за нарушаване на закона могат да бъдат много по-строги от тези в България за същите нарушения.
В случай на задържане от местните власти, трябва да се изиска контакт с дипломатическото представителство на Република България в Кувейт.
Пряка финансова помощ може да получите от дипломатическото представителство в Кувейт, само ако Ваши роднини или близки лица депозират необходимата сума в Министерството на външните работи, дирекция „Финанси и управление на собствеността”.
В случай на кражба на личните ви документи, парични средства, билети за пътуване и пр. незабавно известете лично и писмено най-близката полицейска служба и поискайте копие от протокола за установяване на събитието. Свържете се с дипломатическото представителство в Кувейт, за да направите постъпки за получаване на необходимите документи за продължаване на пътуването Ви или за завръщането Ви в родината.
Не трябва да се правят снимки в близост до обекти от национално значение: дворците на управляващата фамилия, държавни институции, военни бази, нефтени полета и рафинерии.

Местна валута:
Кувейтски динар (KWD)
Всички разплащания на територията на Кувейт се извършват в кувейтски динари.

Документи за пътуване и визов режим

Българският паспорт трябва да е със срок на валидност най-малко 6 месеца от датата на влизане.

ВНИМАНИЕ: От началото на м. юли 2023 г. кувейтските власти отказват издаването на електронни входни визи на чужди гражданки, пътуващи за Кувейт, с аргумент за непредставяне на удостоверение, от което да е видно, че не са бременни, независимо от тяхната възраст.

За момента няма разпространено официално съобщение по въпроса. Информация за такова изискване отсъства и на страницата за подаване на молба за електронна виза в сайта на Министерството на вътрешните работи  на Кувейт. Според неофициални сведения, при подаване на електронната молба за виза, следва да се качи сканирано копие на удостоверение на английски език за статута на апликантката за виза, издадено от гинеколог.

Визи на граждани на повечето държави от ЕС, включително и на български граждани могат да бъдат издадени на летището при влизане в Кувейт срещу 3 кувейтски динара (около 9 евро). Това са визи с цел туризъм с валидност за престой до 3 месеца и за гостуване при роднини или близки - с валидност до един месец. В случай на пътуване за Кувейт с цел работа визата следва да бъде получена предварително от посолството на Кувейт в страната на пребиваване. Кувейтските визи се разпечатват на граничния контролен пункт на отделни формуляри и не се полагат в паспорта. Те следва да бъдат пазени до напускането на Кувейт, тъй като се изискват от граничната полиция при излизане.
Просрочването на разрешения в туристическата виза срок на престой води до административни санкции, като за всеки просрочен ден се заплаща глоба от 2 (два) динара. Внимание! Възможно е при влизане в страната за гостуване при роднини или близки да Ви бъде издадена виза за гостуване, продължителността на която е 1 (един) месец, а административната санкция при просрочването ѝ е 10 (десет) динара за всеки ден престой над разрешения. Административните санкции се налагат задължително. Излизането от Кувейт в рамките на валидността на визата автоматично дава право за кандидатстване и получаване на нова виза.

Възможно е също така получаването на туристическа виза по електронен път. За целта следва да се влезе в съответния раздел на сайта на МВР на Кувейт ( https://evisa.moi.gov.kw/evisa/home_e.do ), да се извърши регистрация и да се кандидатства. Решение по молбата следва да се очаква в рамките на 48 часа. Визовата такса от 3 кувейтски динара (около 9 евро) следва да бъде заплатена онлайн с кредитна карта. Препоръчваме на българските граждани да кандидатстват за виза по електронен път.
За оформяне на продължително пребиваване в страната с цел работа или присъединяване към член на семейство се изисква свидетелство за съдимост, както и медицинско удостоверение, че лицето не е носител на вирусите на СПИН и хепатит В и С. Възможно е присъединяването с право на продължително пребиваване към работещ в страната член на семейство, ако той е родител или съпруг. Съществуват ограничения за присъединяване на съпруг към продължително пребиваваща с цел работа съпруга.

Работни визи:
Първото условие за издаване на работна виза е кандидатът да бъде назначен на работа в Кувейт. Работодателят прави постъпки пред Министерството на вътрешните работи на Кувейт – Дирекция „Миграция”, за разрешаването на т.нар. „входна виза с цел работа” /Working Entry Visa/. След получаването ѝ той изпраща копие на кандидата. Кандидатът подава необходимите документи в посолството на Кувейт в София, в т.ч. копие от изпратената му входна виза с цел работа”/Working Entry Visa/. След проучване на документите, посолството потвърждава издаването на визата. От 10.03.2019 г. кувейтските власти не поставят в паспорта стикер с резидентска виза, а тя се издава само електронно

Внимание: Напоследък властите в Кувейт вземат курс към по-строго прилагане на нормативните изисквания, свързани с пребиваването на чужденци в страната. Стриктно се прилага правилото валидността на резидентската виза да не надвишава валидността на паспортна на чужденеца. За удължаване на резидентска виза се изисква валидността на паспорта да бъде поне 12 месеца. Властите предупреждават, че безкомпромисно ще санкционират неспазване на изискването за „актуализиране на данни”, когато при издаване на нов паспорт или удължаване на стар пребиваващият в страната чужденец е длъжен своевременно да информира кувейтската миграционна служба. Българските граждани следва да имат предвид, че трябва да уведомят местните власти за получаване на нов паспорт и актуализиране на данните в резидентската си виза в рамките на 2 месеца от изтичането на валидността на стария паспорт. Глобата е 2 кувейтски динара за всеки ден просрочване. При подмяна на паспорт по време на отпуск или ваканция в България и влизане в Кувейт с нов паспорт срокът за уведомяване на кувейтските паспортни власти за промяната и актуализиране на данните в резидентската виза с новия паспорт е само 1 месец.

За най-актуална информация относно визовия режим в Кувейт препоръчваме да се обръщате към посолството на Кувейт в София.

Внимание: Българските граждани, кандидатстващи за работа в Кувейт, следва да имат предвид, че месечна заплата в размер на 1300 – 1400 щ.д. (или около 400 кувейтски динара), дори при предоставяне на жилище за сметка на работодателя, не осигурява нормален жизнен стандарт и не дава възможности за спестявания. Важно е преди подписването на работна оферта, а още повече - трудов договор внимателно да се проучат техните клаузи.

Консулски услуги

Изготвяне на български лични документи:
Посолството на страната ни в Кувейт разполага с техническо оборудване за снемане на биометрични данни – пръстови отпечатъци и дигитална снимка, и приема заявления за издаване или подновяване на български лични документи - паспорти, лични карти и СУМПС.

Заверки и легализации:
Посолството на Република България в Държавата Кувейт прави следните легализации и заверки:
- заверка на подпис;
- заверка на печат на МВнР на България;
- заверка на печат на МВнР на Кувейт;
- преводи и легализация на документи.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация