Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Румъния

Последна актуализация 11 Октомври 2023Дипломатически представителства

Индекс на риска

Ниво 2: Повишено внимание (осведомете се подробно за актуалната обстановка в страната)

2

Моля изберете вида на вашия паспорт

Обикновен паспорт: не е необходима виза

Дипломатически паспорт: не е необходима виза

Служебен паспорт: не е необходима виза

Румъния

Посолство на Република България в Букурещ, Румъния
Адрес: Bucuresti, sector 1, str. Rabat nr. 5
Тел.: +40 21 230 21 50; +40 21 230 21 59
Факс: +40 21 230 7654
Дежурни телефони в извънработно време: +40 21 230 21 50; +40 21 230 21 59
Работно време: 9.00 – 17.00 ч.
Е-mail: [email protected]
Website: www.mfa.bg/embassies/romania
Консулска служба
Адрес: Bucuresti, sector 2, str. Vasile Lascar nr. 32
Работно време: 9.00 – 17.00 ч.
Приемно време: 10.30 - 12.30 / 13.00 - 15.00
Тел.: +40 21 318 79 78
Факс: +40 21 318 79 79
Е-mail: [email protected]
Website: www.mfa.bg/embassies/romania

Почетни консули на Република България в Румъния:

Георги Наков в Тимишоара с консулски окръг Тимиш, Арад, Караш-Северин и Хунедоара
Адрес: Timişoara, 1900, Piaţa Uniriinr. 14
Тел./Факс: +4 0256 490 697
Моб.: +4 0720 066 100
Е-mail: [email protected]

Посолство на Румъния в София
Адрес: 1111 София, бул. “Михай Еминеску” № 4
Телефон: +359 2 971 28 58; +359 2 973 30 81
Факс: +359 2 973 34 12
Е-mail: [email protected]

Почетни консули на Румъния в България
г-жа Евгения Попеску
Канцелария: 8000 Бургас, ул. “Сердика” № 2
Tел.: +359 56 84 05 72
Факс: +359 56 84 00 55
E-mail: [email protected]

г-н Стефан Райчев
7500 Силистра, ул. „Гено Чолаков” № 1
Тел./факс: +359 86 820035
GSM: +359 888 454039
E-mail: [email protected]

Обща информация

Ниво на сигурност:

При пътуване в страната следва да се отчита дребната престъпност – джебчийството и кражбите от автомобили на документи, пари, мобилни телефони и др.

Българските граждани следва да бъдат особено внимателни при посещения на големи магазини, пазари, гари, автогари, както и при спиране на бензиностанции и край пътя (за почивка или ремонт на автомобила).

Не се препоръчва оставянето без надзор в автомобила на чанти и предмети, привличащи вниманието на крадците.

В случай на кражба българските граждани следва да се обърнат към най-близкото полицейско управление.

Здравеопазване:

Препоръчително е пътуващите и краткосрочно пребиваващите на територията на Румъния български граждани да притежават Европейска здравноосигурителна карта. Същата покрива спешната и неотложната медицинска помощ.

Съгласно действащото законодателство, ваксинациите в Румъния не са задължителни, а препоръчителни. Списък на препоръчителните ваксинации може да намерите ТУК.

Особености на местното законодателството:

Правила за превоз на товари по пътищата

Право на повторно мерене/теглене на МПС при констатиране на превишени габарити/тегло

 • Повторното мерене и теглене се осъществяват само на влизане в Румъния, по искане на превозвача.
 • На територията на страната и при излизане от нея не се осъществява повторно мерене или теглене.
 • Цената за повторно мерене и теглене е 50 евро за всяка отделна операция (Заповед № 245/2008 на Министъра на транспорта на Румъния)

Специални разрешителни за превоз на извънгабаритни товари

Въпроси в случай на констатирано претоварване или извънгабаритен товар на влизане в Румъния: Какво трябва да заплати превозвачът? Какви документи се издават?

Съгласно Постановление на Министерския съвет № 43/1997, приложения 2 и 3, „не се позволява влизане в Румъния на МПС, които превозват делими товари и надвишават допустимите стойности за тегло или габарити“. Пълният текст на документа е наличен в интернет на сайта на Националната компания за управление на пътната инфраструктура (CNAIR) 

Транспорт на товари, надвишаващи допустимите тегло, тегло на ос и габарити, могат да се извършват единствено на основата на специално разрешително за транспорт (AST), издавано от институцията, която отговаря за съответния път (в общия случай–CNAIR).

Съгласно чл. 41, ал. 4 от цитираното Постановление 43/1997

“(4) AST се издава единствено за транспорт със следните МПС:

 1. a) МПС превозващи неделими товари. Под „неделим товар“ се разбира товар, който за целите на пътния транспорт не може да бъде разделен на две или повече части, без това да предизвика неоправдани разходи или риск от увреждане, и който, поради размерите и теглото си, не може да бъде превозен с автомобил, ремарке или автовлак, отговарящи на стандартните максимално допустими тегло и размери.
 2. b) МПС без товар, които конструктивно имат по-голямо тегло или габарити.

Всички останали товари, които не отговарят на горните дефиниции, се считат за делими.

В случаите, когато на влизане в Румъния се установи, че теглото/габаритите на превозното средство или товара надвишават максимално допустимите за съответния път, и товарът е неделим, се прилагат Допълнителните тарифи за използване на пътищата, посочени в т. 2,3,4 и 5 на Приложение 1 към Заповед 245/2008 на министъра на транспорта, налична в интернет на сайта на (CNAIR) 

Задължително, на място, от служители на CNAIR се издават:

 • Специално разрешително за транспорт (AST).
 • Фактура и квитанция за стойността на AST.
 • Допълнителен документ на CNAIR, който съдържа данни за превозвача (тегло, габарити, номера на МПС) и превозваната стока, заплатените такси, какви разрешителни са издадени, начална и крайна точка на пътуването в Румъния, КПП, през които преминава.

Водачът е длъжен да пази изброените документи по време на пътуването си през Румъния и при поискване да ги представя пред контролните органи.

Максимално допустимите маса и габарити на МПС, имащи право да се движат по различните пътища в страната, са определени със Заповед 1032/2011 на министъра на транспорта на Румъния, налична в интернет на сайта на (CNAIR) 

Такси. Процедури за плащане и обжалване

Таксите за превишена маса, габарити и други, които не са глоби (за тях не се съставя протокол), са налични в интернет на сайта на (CNAIR) 

Същите се заплащат задължително на място.

В случай че на излизане от Румъния или вътре в страната се констатира, че се превозва неделим товар с размери или тегло над пределно допустимите, или над записаните в AST, водачът се санкционира с глоба и допълнителни такси за:

а. движение с превишено тегло или габарити. В този случай се издава AST и се преизчисляват допълнителните такси за изминатия и оставащия път на територията на Румъния;

б. движение с тегло или габарити, превишаващи описаните в специалното разрешително. В този случай се издава ново AST и се преизчисляват допълнителните такси за изминатия и оставащия път на територията на Румъния.

На водачите на МПС, които пресичат транзитно Румъния и не са били мерени/теглени на влизане в страната по обективни причини (липса на инсталации, повредени инсталации и др.), ако превозват делими стоки, се налага само глоба. Не се заплащат описаните по-горе допълнителни такси.

Ако при превоз на делими товари се констатира претоварване/превишени габарити:

 1. На вход в Румъния – МПС не се допуска в страната. Допуска се повторно мерене или теглене. В случай, че се потвърди претоварването/превишените габарити, МПС не се допуска в Румъния.

б. На изход от Румъния – съставя се протокол за нарушение. След подписването (включително от шофьора) и връчването на протокола, МПС може да продължи пътя си.

в. На територията на Румъния – МПС се спира до претоварване на стоката на няколко МПС или разтоварването й. Съставя се протокол за нарушение за разстоянието от входния ГКПП до мястото, където е констатирано претоварването.

Във всички случаи по време на престоя шофьорът е отговорен за МПС и товара.

Заплащане на таксите

Таксите се заплащат по следните начини:

 • в брой, в леи, евро или друга конвертируема валута;
 • по банков път, чрез ПОС-терминали, на ГКПП Гюргево, Надлак, Вършанд, Борш, Петя и Халмеу. Необходимо е съответният ПОС-терминал да разпознава и приема банковата карта. Транзакцията се извършва в леи (тоест, възможно е банката да инкасира допълнителна такса за обмяна на валута).

В случай на поискан подкуп, шофьорът трябва незабавно да сигнализира на единния номер за подаване на сигнали към Главна дирекция „Антикорупция“-МВР – 0040 800 806 806.

В случай на констатирано несъответстващо на служебното положение поведение от страна на полицейски служители или превишаване на правомощията, сигнал, въз основа на който да се извърши проверка и да бъдат предприети съответните действия, може да бъде подаден към една от следните институции:

 • Главен инспекторат „Гранична полиция“ по ел. поща, на адрес: [email protected] и / или  [email protected] на телефон 0040 219 590;
 • Контролния орган при Министерството на вътрешните работи на телефон 0040 213 037 084;
 • Главна дирекция за информация и вътрешна сигурност при Министерството на вътрешните работи на телефон 0040 213 158 752;
 • Главна дирекция „Антикорупция“ при Министерството на вътрешните работи на телефон 0040 800 806 806;

Митнически изисквания:

Подробности относно митническия режим на Румъния можете да откриете ТУК.

Движенията по пътищата:

Трафикът по основните автомобилни пътища на страната е интензивен. Докато главните улици в по-големите градове и главните междуградски пътища обикновено са в добро състояние, много второстепенни пътища са в лошо състояние, неасфалтирани, слабо осветени, тесни и без или с изтрита маркировка. Планинските пътища са особено опасни, когато са мокри или покрити със сняг или лед. Почистването на снега през зимата е нередовно. Често можете да срещнете пешеходци, животни, велосипедисти и каруци, които се движат по пътя наравно с МПС, особено в селските райони.

В градовете паркирани превозни средства често блокират тротоарите, принуждавайки пешеходците да ходят по улиците. Препоръчително е улиците да се пресичат само на маркираните пешеходни пътеки, като дори тогава се проявява бдителност, тъй като от една страна маркировката понякога е изтрита, а от друга - местните водачи често пренебрегват светофарите и знаците за пешеходна пътека.

Специфичната пътна и географска обстановка, обуславяща възможности за блокиране на пътища в следствие на снеговалежи и наводнения, изисква повишено внимание при пътуване.

Посолството препоръчва предварително осведомяване за актуалната метеорологична и пътна обстановка в района на планираното пътуване.

Актуална информация за метеорологичната обстановка в Румъния може да бъде намерена ТУК. 

Актуална информация за проходимостта на пътищата в Румъния може да бъде намерена ТУК. 

Актуална информация за времената за преминаване през ГКПП на Румъния може да бъде намерена ТУК.

Информация за правилата за движение по пътищата и ограниченията на скоростта може да бъде намерена ТУК.

При влизане с МПС в страната следва задължително да се закупи винетка срещу представен талон на автомобила. Винетки могат да бъдат закупени от съответните пунктове за продажба на ГКПП, бензиностанциите в страната или „он-лайн“, вкл. предварително. Препоръчително е при закупуването внимателно да се провери правилно ли е записан регистрационният номер на МПС, тъй като при грешка винетката е невалидна. Корекции на сгрешени винетки могат да се правят до 60 минути след издаването на същия пункт, от който са били закупени.

Винетката трябва да има валидност за целия период на пребиваване на превозното средство на територията на страната, като при напускане на Румъния водачът на превозното средство следва да може да представи винетка, валидна към момента на преминаването на последния контролен пункт. В случай че такава липсва или е с изтекла валидност, се заплаща такса за ползване на пътната мрежа без винетка (заплаща се на място), както и глоба.

Документите, удостоверяващи закупуването на винетка, следва се съхраняват до една година след изтичане на валидността й.

Винетните такси за различните категории МПС могат да бъдат проверени ТУК.

Водачите на превозните средства следва да обръщат внимание и на валидността на техническия преглед и задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на МПС.

Отнемане на СУМПС и процедури за получаване обратно

Съгласно действащото към момента румънско законодателство, свидетелството за управление на моторно превозно средство (СУМПС) на водача може да бъде отнето за всяко извършено нарушение. Според статистическите данни, най-често допусканите от водачите нарушения са: движение с превишена скорост, непозволено изпреварване, пресичане на непрекъсната осева линия, неосигуряване на предимство на пешеходците, преминаване през кръстовище при червен сигнал на светофара. С отнемането на СУМПС се налагат наказания „глоба“ и / или „забрана за шофиране на територията на Румъния” за срок от 30 до 90 дни, което влиза в сила 15 календарни дни след датата на отнемане на свидетелството. При отнемане на водача се издава Удостоверение за отнето СУМПС – „dovada” и / или Констативен протокол - „Proces-verbal de constatare“, в които е описано кога и за какво е отнето СУМПС, както и че водачът може да обжалва наложеното му наказание в 15-дневен срок. Неподписването на Констативния протокол не променя изпълнението на наложените наказания.

Изпращането на СУМПС до Посолството от страна на румънските власти е задължително, когато наказателното производство е приключило с осъдителна присъда. В тези случаи няма възможност то да бъде получено лично от българския гражданин.

За да получи обратно СУМПС водачът има следните възможности:

 • Да представи в Областната дирекция „Пътна полиция”, на територията на която е отнето СУМПС (или в Бригадата на пътната полиция, когато СУМПС е отнето в Букурещ), в рамките на 15 календарни дни от датата на отнемането, нотариално заверена декларация (на румънски език), че няма да шофира на територията на Румъния за определения в Констативния протокол срок. Към декларацията се прилагат документите, връчени от служителя на румънската полиция при задържането на СУМПС, както и документ за заплащане на глобата, в случай че такава е била наложена. ВАЖНО! За да се възползва от тази процедура водачът следва да попълни лична молба в Областната дирекция „Пътна полиция”, на територията на която е отнето СУМПС. В противен случай, съгласно румънското законодателство, Областните дирекции изпращат СУМПС към Главна дирекция „Пътна полиция”-Букурещ при първа възможност.
 • След изтичането на 15-дневния срок от отнемането, СУМПС се изпращат от Областните дирекции „Пътна полиция” в Главна дирекция „Пътна полиция”-Букурещ, откъдето се препращат в Консулската служба при Посолството на Република България в Румъния. Посолството ги изпраща до МВР на Република България, в чиято компетентност е връщането на свидетелствата.

Обръщаме внимание, че управлението на МПС по време на наложена временна забрана за шофиране се квалифицира не като нарушение, а като престъпление и се наказва, включително и със затвор.

Съгласно действащото румънско законодателство, при заплащане до 15 дни от датата на връчване на Констативния протокол дължимата сума е в размер на половината от минималната сума на глобата съгласно нормативния акт, като констатиращият служител отбелязва тази информация в протокола.

Глобите за извършени нарушения на пътните разпоредби, наложени от румънските власти на физически и юридически лица без постоянен адрес в страната, могат да се заплатят във всеки клон на Държавната хазна (Trezoria Statului), независимо от мястото, където е установено нарушението, в сметката на Хазната „Приходи от глоби, наложени на лицата без постоянен адрес“ /Venituri din amenzi aplicate persoanelor nerezidente/, код 35.01.01.03.

Копие от квитанцията за извършеното плащане следва да се изпрати по пощата, или по електронен път (на електронната поща) на органа, наложил наказанието.

Глобите за нарушения на пътните разпоредби могат да се заплатят и чрез банков превод по сметката, открита в Търговската банка на Румъния /Banca Comercială Română/, със следните реквизити:

Имена: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București

Адрес: str. Prof. Dr. Dimitrie Gerota nr. 13, sector 2, București

Банка: Banca Comercială Română

IBAN: RO 73 RNCB 0090 0006 9551 0029

BIC: RNCBROBU

Посолството препоръчва документите за извършеното плащане да се съхраняват мин. 1 година и да се носят при последващо пътуване в Румъния в този период.

При задържане на СУМПС вследствие на ПТП с пострадали (дори и при случаи, в които е пострадал само шофьорът) или по друга причина, която румънското законодателство квалифицира като престъпление (шофиране с алкохол или наркотични вещества в кръвта, управление на нерегистрирано МПС и др.), връщането на същото не се извършва по гореописания ред, а се изпълнява по следната процедура:

След задържането на свидетелството компетентната прокуратура започва наказателно производство, по време на което СУМПС се съхранява в Дирекция „Пътна полиция“ към Областния полицейски инспекторат. След приключване на наказателното производство или дело, прокурорът, или съответно съдията, се произнася с решение. Решението се изпраща по пощата до постоянния адрес на българския гражданин, който след неговото получаване следва да направи постъпки пред Областния полицейски инспекторат за получаване обратно на СУМПС, представяйки:

 • Копие от съдебното решение;
 • Документите, връчени му от служителя на румънската полиция при задържането на СУМПС;
 • Валиден документ за самоличност;
 • Заявление (попълва на място, на румънски език).

Практически съвети:

Полезни телефонни номера и връзки

Телефонен код на Румъния - 0040

Единен номер за спешни случаи (бърза помощ, полиция, пожарна) – 112

Гранична полиция – 0040 212 013 309; www.politiadefrontiera.ro

Международно летище „Хенри Коанда“, Отопени – 0040 212 041 000; www.otp-airport.ro

Международно летище „Аурел Влайку“, Банеаса – 0040 212 320 020; www.baneasa-airport.ro

Държавни железници – 0040 219 521; www.cfrcalatori.ro

Министерство на вътрешните работи -https://www.mai.gov.ro/

Министерство на правосъдието - http://www.just.ro/

Министерство на здравеопазването - http://www.ms.gov.ro/

Министерство на регионалното развитие и публичната администрация - https://www.mdrap.ro/en/

Главен инспекторат по миграция към Министерството на вътрешните работи - http://igi.mai.gov.ro/en

Гранична полиция - http://www.politiadefrontiera.ro/

Главна дирекция „Митници“ - http://www.customs.ro/

Спешна служба за реанимация и спасителни дейности (SMURD): http://www.smurd.ro/

Списък на регистрираните в Румъния, притежаващи правоспособност адвокати, като допълнително може да се въвежда критерий за търсене по области, може да бъде намерен ТУК

Списък на регистрираните към Министерството на правосъдието на Румъния преводачи, като допълнително могат да се въвеждат критерии за търсене по област / език, може да бъде намерен ТУК

Справочник за българите в Румъния, изготвен от бившия почетен консул на България в гр. Плоещ, г-н Росен Русев ТУК

Местна валута:

Румънска лея (RON). Леи могат да бъдат закупени от банковите клонове в страната или обменните бюра срещу представяне на личен документ (паспорт или лична карта).

Образци от монетите и банкнотите могат да бъдат намерени ТУК.

Актуалният курс на Румънската национална банка към основните валути може да видите ТУК.

Документи за пътуване и визов режим

Българските граждани могат да влизат и пребивават на територията на Румъния в съответствие с разпоредбите на Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите–членки, при спазване на действащото румънско законодателство.
Повече информация можете да намерите на интернет страниците на:

Главния инспекторат по миграция към Министерството на вътрешните работи на Румъния ТУК

Гранична полиция към Министерството на вътрешните работи на Румъния ТУК 

Консулски услуги

Български лични документи:

Към настоящия момент в Консулска служба към Посолството на Република България в Букурещ могат да бъдат подавани заявления за издаване на лична карта, паспорт и временен паспорт.

За да подадете заявление за издаване на нов български документ за самоличност, е желателно да си запазите предварително час за прием в консулската служба. Запазване на час може да се направи по два начина:
- чрез email [email protected]  или
- на телефон +40 213187978 всеки работен ден между 9.00 и 17.00 часа.

Новите лични документи се получават в консулската служба с дипломатическа поща или с платена доставка с куриер DHL в размер на 41.69 евро, която се заплаща от заявителя по банков път на следната банкова сметка:
Beneficiary: DHL EXPRESS BULGARIA EOOD
Beneficiary’s IBAN No: BG40UNCR70001523563800
Beneficiary’s Bank: UniCredit Bulbank AD
BIC/SWIFT Code: UNCRBGSF
Beneficiary’s Bank Address: 7, Sveta Nedelya square, Sofia 1000, Bulgaria;
или в лева, в размер на 81,54 лв. по следната банкова сметка:
Beneficiary: DHL EXPRESS BULGARIA EOOD
Beneficiary’s IBAN No: BG94UNCR70001523563798
Beneficiary’s Bank: UniCredit Bulbank AD
BIC/SWIFT Code: UNCRBGSF
Beneficiary’s Bank Address: 7, Sveta Nedelya square, Sofia 1000, Bulgaria

В платежното нареждане заявителят задължително вписва:
- инициалите BDS;
- името на града, в който е разположена консулската служба, в която ще бъде получен новия документ (в случая Bucharest);
- трите имена на лицето, на което ще бъде издаден документа за самоличност;
Пример: BDS Bucharest Ivan Ivanov Ivanov
Предплатената куриерска услуга не предполага по-бързото изготвяне на заявените документи за самоличност (задграничен паспорт и лична карта), а включва получаването на документите в консулската служба в рамките на 1 ден след неговото изпращане.“

Заверки и легализации:

Между Република България и Румъния има действащ Договор за правна помощ по граждански, семейни и наказателни дела /в сила от 4.07.1959 г., ратифициран с Указ на ДС № 33/24.01.1959 г., в. Известия, бр. 9/1959 г., обн. - в. Известия, бр. 18/1960 г., регистрация в ООН под № 6007/15.12.1961 г./, съгласно чл. 13 на който „…1. Документи, които са издадени или заверени на територията на една от договарящите страни от държавен орган или от официално лице в границите на тяхната компетентност, в установената от закона форма и са снабдени с печат, се признават на територията на другата договаряща страна без друга заверка. Това се отнася и за подписите, които се заверяват съгласно законните разпоредби на една от договарящите страни. 2. Документи, които на територията на едната договаряща страна се считат за официални, имат доказателствена сила на официални документи и на територията на другата договаряща страна…“.
Посоченото означава, че цитираните в Договора документи се признават директно в насрещната държава, без да е необходимо да се поставя „апостил”.
За признаване в България на публичен документ, издаден от Румъния, и обратно, български публичен документ да бъде признат в Румъния, същият трябва да бъде преведен от заклет преводач и да бъде направена заверка на неговия подпис.
Консулската служба на Посолството може да извършва заверки на подписи и легализации на преводи на документи на български език, предназначени да произведат действието си в Република България. За целта гражданинът, който иска да му бъде заверен подписът, трябва да се яви лично в Консулската служба с валиден документ за самоличност и да се подпише пред консула. В документа, който подлежи на заверяване, трябва да е посочен същият документ за самоличност.
Ако имате такава необходимост, свържете се предварително с Консулската служба на телефон +40 21 3187978, за да си уговорите среща с консула.
Консулската служба легализира преводи от румънски на български език, направени от оторизирани от посолството преводачи и предназначени да произведат действието си в Република България. Не е необходима лична среща с консула. Списък с оторизираните преводачи може да бъде намерен ТУК.
Гражданско състояние:
Компетентните румънски служби по гражданското състояние изпращат до Посолството на Република България съставените в Румъния актове по гражданското състояние на българските граждани. Получените по служебен път актове се изпращат от Консулската служба до компетентните български служби за вписване в българските регистри.
Възможно е съответният местен удостоверителен документ за гражданско състояние, преведен и заверен по установения ред, да бъде представен в Консулската служба лично или чрез упълномощено лице, за препращане в общината по постоянно местоживеене в България за регистрация на раждане, сключен пред местните власти граждански брак или смърт.
Заинтересованото лице може да извърши регистрацията и лично, или чрез упълномощено лице, като представи съответния местен удостоверителен документ, преведен и заверен по установения ред, в съответната община в България:
- за раждане на дете - по постоянния адрес на майката, а ако тя е чужд гражданин - на бащата;
- за сключен граждански брак - пред местните власти по постоянния адрес на съпруга, а ако той е чужд гражданин - на съпругата;
- за смърт - по постоянния адрес на починалия.

Република България и Румъния са страни по Конвенцията за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние, подписана във Виена на 8 септември1976 г.
Конвенцията предвижда паралелна възможност - освен издаването на досегашните документи въз основа на актове за гражданско състояние, да бъдат издавани и извлечения на формуляри по утвърдени образци: Формуляр А (извлечение от акт за раждане), Формуляр Б (извлечение от акт за сключен граждански брак), Формуляр С (извлечение от акт за смърт).
Събитията по гражданско състояние (раждане, брак, смърт), настъпили на територията на Румъния, могат да се регистрират в България въз основа на тези извлечения. Извлеченията се признават без легализация.
Доколкото Конвенцията не третира въпроса относно превода на извлеченията, същите следва да бъдат снабдени със заверен превод на български език.

 

Посолствата на следните държави, със седалище в Букурещ, са акредитирани за Република България: Канада, Кралство Норвегия, Литва, Естония, Малайзия, Кралство Тайланд, Народна република Бангладеш, Хашемитско Кралство Йордания, Нигерия, Република Судан, Чили и Уругвай. Една част от тези държави са страни по Хагската Конвенция за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове (Кралство Норвегия, Литва и Естония) и документите, идващи от тези страни не се нуждаят от допълнителна легализация, освен Апостил.
Посолството на Република България в Букурещ и Министерство на външните работи в София могат да удостоверяват печата и подписа (поставени върху документи, снабдени с необходимите заверки от компетентните институции на съответната държава и МВнР на тази държава) на съответното длъжностно лице от останалите посолства в Букурещ, които са акредитирани за Република България и не са страна по Хагската Конвенция за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове. Това могат да правят и българските посолства в тези държави (Кралство Йордания, Нигерия, Канада) или акредитираните за тези държави посолства на Република България в трети страни.

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация