Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Разширяване на ЕС

България е активна и последователна в подкрепата си за процеса на разширяване на Европейския съюз (ЕС). Напредъкът в европейската интеграция на всички страни от Западните Балкани, Украйна, Република Молдова, Грузия и Турция, след осъществяването на необходимите реформи, съответства на интереса на страната ни за изграждане на регион на стабилност, сигурност и просперитет, в който да бъдат гарантирани ценностите, принципите и стандартите на ЕС.

Българската страна подкрепя политиката на разширяване на ЕС като ефективен инструмент за осигуряване на стабилност, сигурност и просперитет в нашето съседство.  От интерес за България е политиката на разширяване на ЕС да остане сериозна мотивираща сила по пътя на съответните държави към добросъседство, демократични реформи и напредък в икономически и социален аспект. За нас водещ в процеса на разширяване остава принципът на собствените заслуги и стриктното изпълнение на критериите за членство и установените условности. Принципът на собствените заслуги има решаваща роля в определяне напредъка на страните-кандидати в процеса на присъединяване.

Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. даде силен тласък на европейската интеграция на страните от Западните Балкани след близо 15-годишна пауза. Темата за региона на Западните Балкани беше върната високо в дневния ред на Европейския съюз, като за нас е окуражаващ фактът, че и при следващите ротационни председателства се наблюдава приемственост по тази тема.

Договорът за Европейския съюз посочва, че всяка европейска държава може да кандидатства за членство в ЕС, ако уважава демократичните ценности на Съюза и е готова да работи за тяхното насърчаване и утвърждаване.

Държавите, които искат да се присъединят към ЕС, трябва да изпълнят т.нар. критерии от Копенхаген, които са приети от Европейския съвет в Копенхаген през 1993 г. По-конкретно, критериите от Копенхаген очертават следните изисквания към страните-кандидатки:

  • Политически критерии – наличие на стабилни институции, гарантиращи демокрация, върховенство на правото, права на човека, вкл. уважение и защита на малцинствата;
  • Икономически критерии – функционираща пазарна икономика и способност за справяне с конкурентния натиск и пазарните сили в ЕС;
  • Критерии, свързани с европейското законодателство – способност за поемане и ефективно изпълнение на задълженията, произтичащи от членството, вкл. присъединяване към целите на политическия, икономическия и валутния съюз.

Същевременно, съгласно решението на Европейския съвет в Мадрид през 1995 г., от страните-кандидатки се очаква да развият своите административни структури, а ЕС да може да интегрира нови членове.

Решенията за предоставяне на статут на страна-кандидат и за приемане на нови членове се вземат с единодушие от държавите-членки в рамките на Съвета на ЕС.

 

ГОДИШНИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ НА СЪВЕТА НА ЕС ПО ПОЛИТИКАТА НА РАЗШИРЯВАНЕ

Заключения от 12 декември 2023 г.

Заключения от 13 декември 2022 г.

ДЕКЛАРАЦИИ ОТ СРЕЩИ НА ВЪРХА ЕС-ЗАПАДНИ БАЛКАНИ

Среща на върха ЕС – Западни Балкани, Брюксел, 13 декември 2023 г.

Среща на върха ЕС – Западни Балкани, Тирана, 6 декември 2022 г.

Среща на върха ЕС – Западни Балкани, Бърдо, 6 октомври 2021 г.

Среща на върха ЕС – Западни Балкани, Загреб, 6 май 2020 г.

Среща на върха ЕС-Западни Балкани, София, 17 май 2018 г.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация