Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Устойчиво развитие

Доброволен национален преглед на изпълнението на Целите на ООН за устойчиво развитие в Република България (2020 г.)

Доброволният национален преглед прави оценка на напредъка на Република България по всяка една от 17-те Цели на ООН за устойчиво развитие, групирани в три измерения – икономическо, социално и екологично. Всички държави членки на ООН са поели ангажимент за изготвянето на периодични доброволни национални прегледи, с цел анализиране на напредъка по изпълнението на Целите на ООН за устойчиво развитие и набелязването на допълнителни мерки, които следва да бъдат предприети, с оглед постигането на по-ефективни резултати.

Подготовката на документа позволи всеобхватен преглед на политиките на всички министерства в изпълнение на Дневния ред 2030 на ООН за устойчиво развитие. Набелязани са предизвикателства, по които е необходимо да бъдат взети допълнителни мерки и разработени конкретни политики, с цел постигане на добри показатели в различните области на устойчивото развитие.

Прегледът отчита важния принос и перспективите на широк кръг заинтересовани страни – неправителствени организации, частния сектор, академичните среди, младежите, местното управление.

Резултатите от прегледа бяха представени по време на Политическия форум на високо равнище на Икономическия и социален съвет на ООН (7-16 юли 2020 г., Ню Йорк).

Дневният ред за устойчиво развитие до 2030 г. е приет от Общото събрание на ООН през септември 2015 г. и представлява план за действие, насочен към хората, планетата и постигането на просперитет. Неговият основен принцип е „никой да не бъде изоставен“, т.е. всички действия по изпълнението му трябва да отчитат специфичните нужди на всички групи в обществото, с особено внимание към уязвимите. 

ДОБРОВОЛЕН НАЦИОНАЛЕН ПРЕГЛЕД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

Voluntary National Review SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация