Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Арест и наказателен процес

В случай на арест или лишаване от свобода, необходимо е незабавно да потърсите контакт с българската мисия в страната, за да я информирате за случилото се. При арест, мисията следва да бъде изрично уведомена от потърпевшия, дали желае или не неговите роднини да бъдат информиране за ареста му. Съгласно Виенската консулска конвенция от 1963 г. дипломатическата мисия се уведомява от приемащата държава за ареста на неин гражданин, само при изразено от негова страна желание. Някои държави уведомят дипломатическата мисия във всички случаи. Дипломатическата мисия има право да посещава задържаните съграждани и да кореспондира с тях. Тези права не могат да бъдат ограничени от местни закони в степен, която прави невъзможно мисията да се възползва от тях.

Българските посолства и консулства нямат права на участници в процесуално-административни или съдебни производства. Те могат да съдействат на потърпевшия или на неговите роднини при наемането на надежден местен адвокат, като разноските се поемат от роднините или близките на потърпевшия.

В хода на съдебния процес, заедно с адвоката, дипломатите от българското посолство или консулство в дадената страна следят за спазването на човешките права, основните свободи и минималните международни стандарти (процедурни забавяния, отказ за изслушване на страната по делото), както и за изчерпването на всички правни средства за защита на засегнатия.

По възможност, адвокатът на обвиняемия трябва да подаде молба за евентуално освобождаване на задържания под гаранция (в този случай обвиняемият не може да напуска пределите на страната преди приключването на съдебното производство) или молба за прехвърляне на делото в България.

При определени условия, като например наличието на двустранно споразумение между България и съответната държава, и в зависимост от окончателното решение  на съда и изискванията на местното законодателство, касаещи изтърпяване на наказание свързано с осъждане на затвор, е възможно да бъде извършен трансфер на осъдения за изтърпяване на наказанието в България. Затворникът може да подаде молба за помилване към компетентните власти в държавата, в която е осъден, чрез администрацията на затвора и със съдействието на българското посолство.

Българските дипломатически мисии следят за това дали отношението към задържания отговаря на местните закони  и дали на задържания е осигурена възможност да се възползва от всички облекчения, които допуска местното законодателство.

Международни правни отношения по наказателно-правни въпроси

В международните отношения в областта на наказателно-правните въпроси съществуват редица многостранни (предимно споразумения на Съвета на Европа) и двустранни договори, които уреждат въпросите, свързани с:

  • Правната помощ (извършване действия по разследване и други процесуални действия или доставяне на документи в чужбина), екстрадирането (предаване на лице на друга държава за целите на съдебното производство, поради извършени наказуеми деяния)
  • Прехвърляне изпълнението на вече влязла в сила присъда срещу български гражданин „лишаване от свобода” от чужбина в България – при евентуално постигане на двустранно споразумение със съответната държава на основата на влязла в сила двустранна спогодба за правна помощ по наказателните дела.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация