Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Многостранно сътрудничество за развитие

При многостранното сътрудничество за развитие България участва в дейността на Европейския съюз и на други международни организации и фондове.

Многостранното сътрудничество се използва като инструмент за оказване на подкрепа на онези страни и сектори, където за България би било невъзможно или неефективно да работи на двустранна основа.

Същевременно, засиленото многостранно сътрудничество позволява на страната да доразвие двустранната си дейност и да повиши въздействието и ефекта при реализирането на своите приоритети за развитие.

Членският внос, доброволните финансови приноси към определени международни организации и техни специфични фондове, както и част от вноските по бюджета на ЕС и неговите фондове и инструменти, се отчитат като официална помощ за развитие при стриктно спазване на критериите, правилата и стратегическите насоки на КПР към ОИСР.

Доброволните финансови приноси са от съществено значение за реализиране на политиката за сътрудничество за развитие и хуманитарна помощ, а с това и на външнополитическите интереси на страната. Предоставянето на доброволни вноски е, преди всичко, проява на политическа подкрепа за мандата и дейността на определена международна организация, а така също и спомага за повишаване на доверието към България в международен аспект. За разлика от редовните членски вноски, доброволните приноси могат да бъдат използвани за постигането на конкретна цел в съответствие със стратегическите приоритети на българската ОПР, което дава възможност на България да оказва влияние върху дейностите и проектите, за които ще бъдат използвани предоставяните средства.

С особено внимание се следи и подпомага, посредством периодично поемане на политически и/или финансови ангажименти, дейността на Международното движение на Червения кръст и Червения полумесец; Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа; международни организации от семейството на ООН (сред тях: Службата на Върховния комисар по правата на човека, Службата за координация на хуманитарните въпроси, Върховният комисариат на ООН за бежанците, Международната организация по миграция, Световната здравна организация, УНИЦЕФ, ЮНЕСКО, Фондът на ООН за населението, Международната организация на труда и т.н.); Международната организация по франкофонията.

Вноските по многостранна линия представляват приблизително 85% от общия обем на българската ОПР.

 

Европейски съюз (ЕС)

 

България участва в работата на органите на Европейския съюз, определящи политиките, програмите и инструментите на сътрудничеството за развитие и хуманитарна помощ на ЕС.  На оперативно ниво участва в следните работни групи на Съвета на ЕС: РГ за сътрудничество за развитие (CODEV), Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (АСР) и РГ хуманитарната и продоволствена помощ (COHAFA).

 

България отпуска значителна сума за бюджета на ЕС, допринася финансово и участва в процеса на вземане на решения на Европейския фонд за развитие (ЕФР) и инструментите на ЕС за външна помощ: Инструмент за сътрудничество за развитие, Инструмент за предприсъединителна помощ II, Европейски инструмент за съседство и партньорство, Инструмент за демокрация и права на човека, Спешен доверителен фонд на ЕС за стабилност и справяне с първопричините за незаконна миграция и разселени лица в Африка, Европейски фонд за демокрация, както и други механизми на ЕС.

Ключови документи на Европейския съюз

 

ООН

България участва в процеса на вземане на решения в многостранните механизми за сътрудничество за развитие в рамките на ООН, нейните специализирани агенции, програми и други международни организации. Предоставя финансов принос в Организацията на ООН за образование, наука и култура (ЮНЕСКО), Детския фонд на ООН (УНИЦЕФ), Службата на Върховния комисар на ООН за бежанците (ВКБООН), Световната здравна организация (СЗО), Международния комитет на Червения кръст, Програмата на ООН за развитие (ПРООН), Фондът на ООН за населението (UNFPA) и др.

Ключови документи на ООН

 

ОИСР

България е член на  Development Assistance Committee of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD DAC) от  2018 г. и участва в работните групи на Комитета за сътрудничество за развитие, в the International Network on Conflict and Fragility/INCAF, Working Party on Development Finance Statistics (WP-STAT) and Network on Gender Equality/GENDERNET.

Ключови документи на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие

 

Сътрудничество с други донори на официална помощ за развитие

 

През последните години страната ни установи добро сътрудничество с други донори на ОПР: в рамките на Програмата за предизвикателствата пред нововъзникващи донори на Държавния департамент на САЩ; подписания Меморандум за сътрудничество в областта на сътрудничеството за развитие със Словакия; взаимодействие с Япония в рамките на Инициативата за сътрудничество със страните от Западните Балкани.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация