Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Ирландия

Последна актуализация 26 Август 2023Дипломатически представителства

Индекс на риска

Ниво 1: Без особени препоръки

1

Моля изберете вида на вашия паспорт

Обикновен паспорт: не е необходима виза

Дипломатически паспорт: не е необходима виза

Служебен паспорт: не е необходима виза

Република Ирландия

Посолство на Република България в Република Ирландия
Адрес: 22 Burlington Road, Ballsbridge, Dublin 4
Телефон: +353 01 660 32 93, +353 01 660 30 22
Факс: +353 01 660 3915
Дежурен телефон за неотложни случаи в извънработно време: +359 876 830 566
E-mail: [email protected]
Website: www.mfa.bg/embassies/ireland
Консулска служба
Телефон: +353 01 660 32 93; +353 01 660022
Приемно време: По – Пт ( 09.30 - 13.00 с предварително записване)

Посолство на Република Ирландия в Република България
Адрес: 1000 София, ул. „Бачо Киро” 26-30
Телефон: +359 2 985 34 25
Факс: +359 2 983 33 02
Е-mail: [email protected]

Обща информация

Ниво на сигурност:

Равнището на престъпността в страната не предполага специални мерки за лична безопасност. Забелязва се леко увеличение на проявите на насилие и джебчийство в централните райони на големите градове, в районите на железопътни и автогари, както и големите магазини, но като цяло нива на престъпност остават ниски. Органите по сигурността работят ефективно и надеждно.

Здравеопазване:

В Ирландия няма повишена опасност от заразни заболявания и не се налагат специални предпазни мерки, нито ваксинации. Задължително е да притежавате здравна застраховка за покриване на спешна медицинска помощ, както и Европейска здравна карта.

Митнически изисквания:

По правило акцизите трябва да се плащат в държавата, в която се употребяват алкохол и тютюн. Съществуват обаче изключения за физическите лица, когато пътуват между държави от ЕС. Това освобождаване се прилага, при условие че закупените продукти са за ваша собствена употреба, а не за препродажба. Тъй като данъците (ДДС и акциз) са включени в цената на продукта в страната, в която сте го купили, не дължите други плащания на която и да е друга държава от ЕС.

Движенията по пътищата:

Спазвайте правилника за движение по пътищата и в частност ограниченията на скоростта. В Ирландия движението е в лявата страна на пътното платно.
Изисквания за пътуващите с автомобил, включително ако последният е регистриран на лице, различно от водача: общо изискване е автомобилът да бъде с валидна гражданска застраховка и платен данък. МПС може да бъде управлявано от лице, различно от собственика, при наличие на пълномощно.
МПС не трябва да се преотстъпва за управление от местно лице, да се отдава под наем, или да се използва за превоз на пътници срещу заплащане. При установени нарушения полицията може да конфискува автомобила и наложи съответните наказателни мерки.
При престой в Ирландия, надвишаващ 12 месеца, чуждестранният регистрационен номер на МПС трябва да бъде сменен с ирландки такъв. Българските граждани могат да управляват МПС в Ирландия с български СУМПС, до изтичане на тяхната валидност или да бъдат подменени с ирландски СУМПС. Притежаването на ирландско СУМПС е от значение при сключване на гражданска застраховка за МПС, при ползването му на територията на страната и в случаите че последното е с ирландски регистрационни номера.
- дължими винетни и ТОЛ такси: в Ирландия няма въведена винетна система. На платените пътища, с поставена ТОЛ бариера, се заплаща такса преминаване /за леките автомобили таксата варира от 1,75 евро до 3 евро/. На пътища, на които няма разположена такава бариера са поставени указателни табели, които информират участниците в движението, че трябва да заплатят съответната такса, и портални камери, които записват регистрационните табели на преминаващите през пътния участък МПС. Редът за плащане на таксите в такива пътни участъци може да бъде консултиран на телефон: 1890 50 10 50 от Ирландия, или 800 50 10 50 11 от всяка друга държава.
- налагане на санкции за нарушения на правилата за движение по пътищата:
При извършено нарушение на правилата за движение, нарушителят не се спира от полицията, а получава по пощата уведомление за това, както и за размера на наложената санкция и реда за нейното погасяване.
Паркирането на МПС се извършва само на разрешените за това места, намиращи се в обхвата на зоните за почасово платено паркиране, определени и сигнализирани с пътни знаци и табели. Повече информация относно различните видове зони и начините за плащане, можете да откриете на следните интернет адреси:

- http://www.ncps.ie/customer-services/
- http://www.dublincity.ie/main-menu-services-roads-and-traffic-parking-dublin/where-park
- http://www.rsa.ie/en/RSA/Licensed-Drivers/Driving-in-Ireland/

Практически съвети:

Телефон за спешни случай – 112/999

В случай на нужда от спешна медицинска помощ, при условие че притежавате Европейска здравна карта /ЕЗК/, може да потърсите безплатна медицинска помощ в държавните болници. Възможно е обаче, с оглед сложната управленска структура на някои от държавните болници, въпреки наличието на ЕЗК, да се наложи заплащане за оказаната медицинска помощ.

Информация, за това при какви условия имате право да ползвате ЕЗК, какъв е редът за издаване на ирландска здравна карта/карта за посещение при личен лекар, може да бъде получена на интернет адрес: www.hse.ie

Информация за пазара на недвижими имоти, и по специално условията и цените за намиране на жилище под наем, може да бъде получена на адрес: www.daft.ie. Характерно за столицата са изключително високите наеми на недвижими имоти. При първоначално сключване на договор за наем, най-често от вас ще бъде поискано да представите: банкова сметка в Ирландия, писмо-препоръка от предишен наемодател, писмо-препоръка от работодател, РРS регистрация, адресна регистрация и платени битови сметки.

Въпроси, свързани с пазара на труда, социална политика, осигурителни права, следва да бъдат консултирани със Службата по трудови и социални въпроси към посолството на Република България в Лондон, Великобритания, акредитирана и за територията на Ирландия. /тел. +44 207 584 1960/ или имейл [email protected]

Изисквания за пътуване на деца до 18 години, с/без придружител:

При пътуване на малолетно/непълнолетно лице, пътуващо с придружител /с единия родител или с трето лице/, граничните власти могат да изискват представяне на: писмо от другия родител/настойник, съдържащо съгласие за пътуване в чужбина и данни за контакт; оригинал/копие от удостоверение за раждане; свидетелство за брак или съдебно решение за развод, при различия във фамилните имена на майката и детето; акт за смърт, в случай на починал родител;
при пътуване без придружител, следва да разполагате с писмо-съгласие от двамата родители/настойници за пътуването на детето;
при пътуване на организирани училищни туристически групи, граничните власти могат да изискват представянето на: списък на членове в групата; писмо - съгласие от родителите на непълнолетното лице за пътуване с ръководителя на групата, включително и данни за контакт.

За повече информация: http://www.tusla.ie/

Местна валута:

Евро (EUR).

Климатични особености:

Климатът е умерен океански, като преобладава неустойчиво циклонално време с чести дъждове, мъгли и ветрове. Зимата е мека, безснежна със средна януарска температура 5 – 8 °С, а лятото прохладно, облачно със средна юлска температура 14 – 16 °С. Годишната сума на валежите варира от 700 – 800 mm на изток, до 1000 – 1500 mm на запад, а в планините над 2000 mm, с максимум през зимата.

Документи за пътуване и визов режим

От 1 януари 2007 година гражданите на Република България са граждани на Европейския съюз и като такива притежават правото на пребиваване на територията на друга държава-членка за срок до 90 дни, без никакви условия или формалности, освен изискването да притежават валидна карта за самоличност или паспорт. Тези разпоредби важат и за членовете на семейството, които не са граждани на държава-членка, придружаващи или присъединяващи се към гражданин на Съюза и които притежават валиден паспорт и карта за пребиваване на член на семейство на гражданин на ЕС.

При установяване в Ирландия е нужно да се вземе персонален номер – PPSномер от Социалните служби. За целта е необходимо да се представи адрес, на който лицето пребивава постоянно и валиден личен документ.

Всички граждани на ЕС имат право на пребиваване на територията на друга държава-членка за срок по-голям от 90 дни, при условие, че те:

- са работници или самостоятелно заети лица в приемащата държава-членка или;
- са записани в частно или държавно учебно заведение, акредитирано или финансирано от приемащата държава-членка, въз основа на нейното законодателство или административна практика, с основната цел да преминат курс на обучение, включително професионално обучение и;
- притежават пълно здравно застрахователно покритие в приемащата държава-членка и убедят съответните национални власти, посредством декларация или други равностойни средства, избрани от тях, че притежават достатъчни финансови средства за себе си и за членовете на семейството си, с цел да не се превърнат в тежест за системата за социално подпомагане на приемащата държава-членка през времето си на пребиваване или;
- са членове на семейството, придружаващи или присъединяващи се към гражданин на съюза, който отговаря на горните условия.

Европейската здравноосигурителна карта

Европейската здравноосигурителна карта дава възможност за ползване на правото на медицинска помощ, което имат всички граждани на Република България с непрекъснати здравноосигурителни права в страните от Европейския съюз, Европейската икономическа зона и Швейцария. Информация за правата, които предоставя ЕЗОК, страните за които е валидна, както и реда за нейното издаване, може да бъде получена на  http://www.ezok.bg/

Консулски услуги

Заверки и легализации:

Официални публични документи, издадени от компетентните български власти и предназначени за ползване в Ирландия, както и такива издадени от ирландските власти и предназначени за ползване в България, трябва да бъдат заверени с Апостил.

От ирландска страна, заверка Апостил се получава от Министерството на външните работи и търговията. Заверка на документи и информация в офиса на Дъблин може да бъде получена на адрес: 42-47 Lower Mount Street, Dublin 2. Работното време е от 09:30 до 12:30 ч. и от 14:30 до 16:00 ч.  понеделник-петък. Допълнителна информация може да бъде получена на 01 408 2174.

Такси:

Всеки апостил / удостоверяване е 40 евро, с изключение на документите, пряко свързани с износа на стоки, всяка от които е 10 евро.

E-регистър за проверка на апостил и автентификация

Онлайн електронният регистър ви позволява да проверите автентичността на апостил или удостоверяване, издадени от Министерството на външните работи и търговията в Ирландия.

Кой може да удостоверява документите в Ирландия:

Министерството на външните работи и търговията може само да удостовери документи, изпълнени в Ирландия, които ще бъдат използвани в други страни.

Всички документи трябва да бъдат създадени в Ирландия или да показват ирландска връзка. Министерството на външните работи и търговията си запазва правото да откаже да удостовери всички документи, които смятат, че нямат подходяща ирландска връзка.

В случая на заверени документи от заклет преводач пред ирландски нотариус или адвокат, трябва да пребивава в Ирландия.

Копия от чуждестранни идентификационни документи могат да бъдат удостоверени само ако вече са били потвърдени от посолството на тази страна, акредитирана в Ирландия.

Всички документи, които трябва да бъдат удостоверени, могат да бъдат удостоверени само ако вече са били потвърдени от посолството на тази страна, акредитирана в Ирландия.

Всички документи, които трябва да бъдат удостоверени, трябва да имат оригинален подпис, печат или печат от ирландски практикуващ държавен служител или организации.

Документи, които удостоверява Министерството на външните работи и търговията

 • Оригинални сертификати (например раждане, брак, смърт)
 • Фирмени документи, издадени от Службата за регистрация на фирми
 • Документи, подписани от търговските камари в Ирландия
 • Съдебни документи, пълномощни и други нотариални актове
 • Образователни удостоверения и квалификации, признати от Министерството на образованието
 • Медицински доклади, подписани от лекар, който е регистриран в Медицинския съвет на Ирландия
 • Garda Clearance letters (те трябва да бъдат издадени от Garda, където сте живяли за първи път в Ирландия и носите оригинален печат и подпис на Garda Síochána).

Ако имате документ, създаден в Ирландия, който трябва да бъде удостоверен, можете да се свържете с Министерството на външните работи и търговията в Дъблин или офис в гр. Корк. Моля, насрочете среща, ако имате голям брой документи или пълно досие за чуждо осиновяване, което да бъде обработено.

Дъблин адрес: Authentication Section; Ground Floor; Knockmaun House; 42-47, Lower Mount Street; Dublin 2, D02 TN83; Tel: 01 408 2174

Корк адрес: Cork; Consular Services Section; Department of Foreign Affairs and Trade; 1A South Mall; Cork; T12 TA46; Tel: 021 4944765/021 4944766

Работно време

Понеделник - петък (с изключение на официалните празници): 9:30 - 12:30 и 14:30 - 16:00 ч.

По поща:

ВСИЧКИ РЕГИСТРИРАНИ ПРИЛОЖЕНИЯ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ИЗПРАЩАНИ С РЕГИСТРИРАНО ПОЩA. ПОЩЕНСКИТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ОТНЕМАТ МИНИМУМ 2 СЕДМИЦИ ОТ ДЕНЯ НА ПОЛУЧАВАНЕТО НА ДОКУМЕНТИТЕ В КОНСУЛСКИ ОТДЕЛ.

Ако изпращате документи с препоръчана поща, включете кратко придружително писмо, което показва:

 • име
 • адрес за връщане
 • телефонен номер
 • името на страната, в която документът (ите) се използва (и) за употреба
 • съответната такса

Ако живеете в чужбина и желаете апостил или да удостоверите документ, създаден в Ирландия, процесът е същият като за хората, живеещи в Ирландия: трябва да се обърнете директно към Министерството на външните работи и търговията  - вижте инструкциите по-горе, Това не може да стане чрез посолството или почетните консулства.

Ако живеете в чужбина и трябва да имате официален протокол или клетвена декларация, нотариусът във вашия район трябва да бъде в състояние да ви помогне.

България, Апостил върху актове по гражданско състояние се полага от Министерството на външните работи, образователните документи се заверяват от Министерството на образованите и науката, а съдебни  и нотариални документи от Министерството на правосъдието. 

Изготвяне на лични документи от Р. България

Всеки български гражданин, пребиваващ в страната, може да подаде заявление в посолството за издаване на паспорт, лична карта или временен паспорт.

При издаване на първа лична карта задължително се представя удостоверение за раждане, а при изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на личната карта и/или паспорта се представя и полицейски документ за тези обстоятелства.

За издаване на временен паспорт за деца, родени в чужбина, е необходимо местното удостоверение за раждане на детето заверено с Апостил от Министерство на външните работи и търговията в Дъблин или офис в гр. Корк, 1 паспортна снимка и присъствието на двамата родители с валидни български документи за самоличност. 

Гражданско състояние

Посолството на България в Дъблин не сключва бракове, считано от 3 март 2010 г., тъй като Ирландия не признава браковете, сключени на територията на посолствата.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация