Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Свободни позиции в международния секретариат на НАТО

Интересуващите се от работа в Международния секретариат на НАТО, разположен в Главната квартира на организацията в Брюксел, Кралство Белгия, биха могли да получат информация за актуалните свободни позиции на интернет сайта на НАТО.

Позициите са предназначени за граждани на страните-членки на НАТО с необходимата професионална квалификация за конкретната длъжност. Информация за изискванията към кандидатите, характеристиката на длъжността и срока на договора е дадена в конкретната обява на официалните езици на организацията – английски и френски.

Кандидатстването за дадена позиция се извършва в лично качество, чрез формуляр, публикуван на страницата на НАТО. Към него може, по преценка на кандидата, да бъде добавено едно приложение (обикновено под формата на мотивационно писмо). Процедурата на НАТО по подбор на персонал  включва най-общо етап на предварително разглеждане на кандидатурите, които отговарят на обявените изисквания към конкретната длъжност, и етап на провеждане на писмени тестове и интервюта. Преди назначаването им на работа, успешните кандидати следва да получат допуск за работа с класифицирана информация на НАТО и да преминат обща проверка на здравното им състояние.

Повече детайли по процеса на кандидатстване за работа в НАТО можете да намерите на английски и френски на интернет страницата на НАТО.

Стажантска програма на НАТО

Стажантската програма на НАТО предоставя възможност всяка година 40 стажанти да започнат работа в Международния секретариат на НАТО в Брюксел за период от 6 месеца. Стажовете стартират през месеците март и септември.

Кандидатите за стажантската програма следва да отговарят на следните критерии:

  • Да притежават българско гражданство или гражданство на друга страна-член на Алианса;
  • Да са навършили 21 години;
  • Да са студенти или да са дипломирани не по-късно от 12 месеца преди кандидатстването;
  • Да са завършили втората година от обучението си; за някои длъжности към кандидатите може да има специфични изисквания за завършена образователно-квалификационна степен;
  • Да владеят  един от двата официални езика на НАТО: английски или френски език (ниво - Language Proficiency); желателно е кандидатите да ползват и втория официален език(ниво - Working Knowledge). 

Необходимите документи за кандидатстване са формуляр, автобиография и мотивационно писмо. Заявления се подават чрез онлайн платформа за набиране на кандидати за конкретни стажантски позиции.

Стажантите получават месечно възнаграждение от НАТО, като се поемат и разходите им за път от и до Международния секретариат в Брюксел след представяне на разходо-оправдателни документи и до определен лимит.

На посочените по-долу линкове ще намерите допълнителна информация относно условията на стажантската програма, начините за кандидатстване, правата, задълженията и отговорностите на бенефициентите по програмата:

NATO Internship Programme:

https://www.nato.int/structur/interns/Policy_2010.pdf

https://www.nato.int/cps/en/natolive/72041.htm

https://www.nato.int/cps/en/natolive/71157.htm

 

Програма на НАТО за млади специалисти - Young Professionals Programme (YPP)

НАТО стартира Програма за млади специалисти Young Professionals Programme (YPP), която предоставя възможности на млади специалисти за работа в 12 области, сред които политически въпроси, киберзащита, иновации и нови технологии, маркетинг, финанси, право и инженерство.

Young Professionals Programme е отворена за представители от всички страни-членки на НАТО, като кандидатите трябва да са навършили 21 години, да притежават магистърска степен и поне една година професионален опит. За допълнителна информация и изисквания към кандидатите.

Срокът за подаване на заявления е до 31 май 2020 г.  и се осъществява чрез онлайн платформа за набиране на кандидати.

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация