Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Свободни позиции в международния секретариат на НАТО

Интересуващите се от работа в Международния секретариат на НАТО, разположен в Главната квартира на организацията в Брюксел, Кралство Белгия, биха могли да получат информация за актуалните свободни позиции на интернет сайта на НАТО.

Позициите са предназначени за граждани на страните-членки на НАТО с необходимата професионална квалификация за конкретната длъжност. Информация за изискванията към кандидатите, характеристиката на длъжността и срока на договора е дадена в конкретната обява на официалните езици на организацията – английски и френски.

Кандидатстването за дадена позиция се извършва в лично качество, чрез формуляр, публикуван на страницата на НАТО. Към него може, по преценка на кандидата, да бъде добавено едно приложение (обикновено под формата на мотивационно писмо). Процедурата на НАТО по подбор на персонал  включва най-общо етап на предварително разглеждане на кандидатурите, които отговарят на обявените изисквания към конкретната длъжност, и етап на провеждане на писмени тестове и интервюта. Преди назначаването им на работа, успешните кандидати следва да получат допуск за работа с класифицирана информация на НАТО и да преминат обща проверка на здравното им състояние.

Повече детайли по процеса на кандидатстване за работа в НАТО можете да намерите на английски и френски на интернет страницата на НАТО.

 

Стажантска програма на НАТО

 

Поредното 19-то издание на Стажантската програма на НАТО за 2022 г. чрез финансиране от НАТО (NATO-funded) е отворено за кандидатстване от 17.03.2021 г. до 02.05.2021 г. Стажовете ще се проведат през 2022 г.

Стажантската програма на НАТО предоставя възможност всяка година приблизително 60 (шестдесет) стажанти да работят в различни структури на Алианса за период от 6 месеца. Стажовете стартират през месеците март и септември.

Основни цели на програмата (NATO Internship Programme) са осигуряване на достъп на стажантите до общността на НАТО и до най-новите теоретични и технически достижения на организацията, формиране на персонал с разнородни професионални умения и разширяване на познанията за НАТО в страните-членки, в една по-балансирана светлина.

Кандидатите за програмата следва да отговарят на следните условия:

  • Да притежават българско гражданство или гражданство на друга ДЧ на Алианса;
  • Да са навършили 21 години;
  • Да са студенти, завършили успешно 2-ри курс на обучението си и да са записани в 3-ти курс или да са завършили висшето си образование (дипломирани) преди по-малко от една година;
  • Да владеят един от двата официални езика на НАТО: английски или френски език на ниво Proficiency; желателно е да ползват и втория официален език на работно ниво - Working knowledge

Необходимите документи за кандидатстване са: надлежно попълнен формуляр, автобиография и мотивационно писмо.

Заявленията се подават чрез онлайн платформа за набиране на кандидати за конкретни стажантски позиции.

Стажантите получават месечно възнаграждение от НАТО, което не е освободено от данъци. Пътните разходите се възстановяват след представяне на разходо-оправдателни документи до определен лимит.

На посочените по-долу адреси може да бъде намерена подробна информация за условията на стажантската програма, информация за свободните стажантски позиции, начините за кандидатстване, правата, задълженията и отговорностите на бенефициентите по програмата:

 

NATO Internship Programme:

https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_182429.htm

https://www.nato.int/cps/en/natolive/71157.htm

https://nato.taleo.net/careersection/5/jobsearch.ftl?lang=en

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация