Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Германия

Последна актуализация 16 Ноември 2022Дипломатически представителства

Индекс на риска

Ниво 2: Повишено внимание (осведомете се подробно за актуалната обстановка в страната)

2

Моля изберете вида на вашия паспорт

Обикновен паспорт: не е необходима виза

Дипломатически паспорт: не е необходима виза

Служебен паспорт: не е необходима виза

Препоръчваме на българските граждани да се въздържат от пътуване!

Федерална република Германия

Посолство на Република България в Берлин
Адрес: Mauerstrasse 11, 10117 Berlin
Тел.: +49 30 201 0922;
Факс: +49 30 208 68 38
Е-mail: [email protected]
Website: www.mfa.bg/embassies/germany

Адрес: Mauerstrasse 10, 10117 Berlin
Приемно време: в понеделник, вторник, четвъртък и петък – от 09:00 до 12:30 ч.; в сряда: от 14:00 ч. до 16:30 ч., в работни дни.


Важно: „Консулската служба“ на Посолството извършва редовен прием на  български граждани с предварително запазени дата и час за подаване на заявления за издаване на лични карти, на паспорти и на временни паспорти. От 01.03.2021 г. се възстановява и редовният прием за нотариални удостоверявания.

Издадени документи за самоличност могат да бъдат получавани без предварително запазване на дата и час, в приемното време на „Консулската служба“.

За периода от 01 юни 2022 г. до 30 юли 2022 г. в „Консулската служба“ на Посолството на Република България в Берлин се въвежда допълнително приемно време с предварително запазени дата  и час в работни дни, в понеделник, вторник и четвъртък, във времето  от 14:00 до 15:30 ч.е лично и писмено най-близката полицейска

В допълнителното приемно време с изключително предимство ще се приемат заявления за издаване на временни паспорти на деца, с цел завръщане в България, а при наличие на ресурс и по преценка на завеждащия „Консулска служба“ – и заявления за издаване на паспорти на непълнолетни лица.

Запазването на дата  и час за допълнителното приемно време се извършва чрез
-    телефонната централа на Посолството на номер + 49 30 201 09 22 в работни дни, във времето от 08:30 до 16/30 ч.
или
-    по електронна поща на адрес [email protected].

   
ВАЖНО! При влизане в приемните помещения на „Консулската служба“ на Посолството в Берлин сте длъжни да представите предварително попълнено заявление и удостоверение за адресна регистрация (Meldebescheinigung).

Информация за прием в останалите случаи, както и допълнителна информация относно реда, условията и необходимите документи за подаване на заявление за издаване на лична карта,  на паспорт и временен паспорт, за издаване на документи по гражданско състояние, за нотариални удостоверявания и др.   може да бъде намерена в раздела „Консулски услуги“ на страницата на Посолството https://www.mfa.bg/embassies/germany.


ВАЖНО! Когато адресната Ви регистрация не е в консулския окръг на Посолството в Берлин, или нямате адресна регистрация, или считате, че е налице нетърпящ отлагане случай, в който са заплашени животът и здравето на български граждани,  следва да отправите предварително  мотивирано искане по електронна поща на адрес [email protected], като:

•    обосновете искането за прием по изключение,
•    задължително посочите своите пълни имена, дата и място на раждане, адрес на пребиваване във ФРГ и телефон за контакти.


Генерално консулство на Република България в Мюнхен
Generalkonsulat der Republik Bulgarien in München
Адрес: Walhallastraße 7, 80639 München
Teл.: +49 89 171 176 14; +49 89 171 176 15
Факс: +49 89 155 006 
e mail: [email protected]
Интернет-страница: https://www.mfa.bg/embassies/germanymunich

Консулски окръг: Федерални провинции Бавария и Баден-Вюртемберг
Телефон за връзка с консулството в неработно време, в почивните и празнични дни: +49 172 888 10 56 (само при спешни случаи и извънредни ситуации като заплаха за живота и здравето на български граждани  поради природни катастрофи, промишлени аварии, пътно-транспортни произшествия, криминални престъпления и др.)

Работно време на Генералното консулство на Република България в Мюнхен: 8.30 ч. – 17.30 ч.
Приемно време на консулската служба за граждани, с предварително запазени дата и час:
понеделник, вторник, четвъртък и петък: 9.00 ч. – 13.30 ч.
Сряда: 12.00 ч. – 16.00 ч.

 Запазване на дата и час за прием за подаване на заявления за издаване на лична карта
и паспорт:
http://www.consulatebg.eu

https://e-usluga_bds.mfa.bg

e-mail: [email protected]

 Запазване на дата и час за прием за предоставяне на консулски услуги и предоставяне
на информация по консулски въпроси:
на електронната поща на Генерално консулство на Република България в Мюнхен: [email protected]

на телефони :+49 89 171 176 14; +49 89 171 176 15
както следва: понеделник, вторник, четвъртък и петък от 15.00 ч. до 17.00ч.
сряда от 10.00 ч. до 12.00 ч.


•    Връчване на български документи за самоличност от понеделник до петък в приемното време  на Консулската служба за граждани.

Предоставяне на информация  по консулски въпроси:
понеделник, вторник, четвъртък и петък от 15.00 до 17.00 ч. и сряда от 10.00 до 12.00 ч. на тeл.: +49 89 171 176 14; +49 89 171 176 15 и по ел. поща : [email protected]

Служба за търговско-икономически връзки:
Тел. +49 89 32223355; моб. +49 170 55 09 424; факс: +49 89 32223356; [email protected]; e mail: [email protected]

Информация за дейността на Службата по търговско-икономическите въпроси към Генералното Консулство на РБ в Мюнхен (СТИВ–Мюнхен), може да намерите ТУК.

Информация, във връзка с предоставяне на консулско-административни услуги на гражданите, може да намерите ТУК.

Полезна информация
-Необходими документи за издаване на български личен документ/лична карта
и паспорт:
1. Попълнено заявление за издаване на български личен документ и разпечатано от онлайн платформата: http://www.consulatebg.eu
2. Български документ за самоличност  с изтекъл срок на валидност.
3.При изгубен/откраднат български  личен документ - българско удостоверение  за раждане в ОРИГИНАЛ И ИЗДАДЕН ПРОТОКОЛ ОТ НЕМСКАТА ПОЛИЦИЯ-удостоверяващ липсата на личният документ.
4. ЛИЦА ПОД 18 г.: българско удостоверение  за раждане и присъствието на двамата родители с валидни лични документи, или един родител с нотариално заверено  пълномощно от другия родител/което изрично да предвижда правото, за издаване на български лични документи на детето/.
5. Биометрична снимка/на  място в консулска служба се прави/.
6. Платена държавна такса /на  място в консулската служба, с германска банкова карта на ПОС-терминално устройство/.
7. Удостоверение за адресна регистрация,  на територията на  федералните провинции Бавария или Баден-Вюртемберг.

След подаване на заявлението в Консулска служба , новият личен документ следва да получите в рамките на 3 месеца. /Бърза услуга до 4 седмици - консулски служител ще Ви предостави подробна информация на място в консулска служба при подаване на заявлението за издаване на български лични документи/.

Необходими документи за издаване на временен паспорт при
изгубен/откраднат български документ за самоличност

1. Попълнено заявление за издаване на  български лични документи и разпечатано от онлайн платформата: http://www.consulatebg.eu
2. ПРОТОКОЛ ОТ НЕМСКАТА ПОЛИЦИЯ-удостоверяващ липсата на личния документ.
3. Копие на изгубения български личен документ или  българско удостоверение за раждане.
При липса и на двата предходни документа, самоличността се удостоверява от  двама свидетели, български граждани, с валидни документи за самоличност, чрез попълване и подписване  на декларация пред консулския служител.

Необходими документи за издаване на временен паспорт при изтекъл срок
на  валидност или повреден  български  документ за самоличност:
1 Попълнено заявление за издаване на  български документ за самоличност и разпечатано от онлайн платформата: http://www.consulatebg.eu
2. Български документ за самоличност  с изтекъл срок на валидност или повреден български документ за самоличност.

Необходими документи за издаване на временен паспорт  на дете, родено в
Германия, на което не е издадено българско удостоверение за раждане:
1. Многоезично извлечение от удостоверението  за раждане, Formule A (оригинал и фотокопие) -  издава се от общината по адресна регистрация в Германия.
2. Попълнено заявление за издаване на  български лични документи и разпечатано-може да го намерите на: http://www.consulatebg.eu
3. Фото-копие на  валидни лични документи на двама родители и оригинал на посочените документи.
4.Присъствие на детето и на  двамата  родители в деня на подаване на заявлението, с валидни документи за самоличност.

                                               
Такса за издаване на временен паспорт.
- експресна поръчка-100 евро; получаване в рамките на до 4 часа в деня на  подаване на заявлението;
- бърза поръчка-75 евро; получаване  на следващия ден от   подаване на заявлението;
- обикновена поръчка -50 евро;получаване три дни след подаване на заявлението.
Биометрична снимка/на място в Консулска служба/.
Удостоверение за адресна регистрация,  на територията на  федералните
провинции Бавария или Баден-Вюртемберг.
                                                 
                                        

При посещение на консулската служба следва  да бъдат представени, всички изискващи се, за предоставяне на желаната  консулска услуга, документи.

Таксата за предоставени консулски услуги  се заплаща в консулска служба на ПОС- терминално устройство. 

Консулската служба на Генералното консулство на Република България в Мюнхен извършва прием на български граждани с адресна регистрация в Свободната държава Бавария и Федерална провинция Баден-Вюртемберг за подаване на заявления за издаване на лични карти, паспорти и временни паспорти и за получаване на издадени документи за самоличност, при стриктно спазване на санитарно-епидемиологичните мерки в условията на пандемия от COVID-19, включително поставяне на предпазни маски тип FFP2, като и спазване на дистанция между посетителите от минимум 1.5 метра.

Федерална република Германия
Генерално консулство на Република България във Франкфурт на Майн

Адрес: Rheinstr. 29, 60325 Frankfurt am Main
Тел.:  +49 69 509 278 130
Факс: +49 69 509 278 13 17
E-mail: [email protected]
Website: https://www.mfa.bg/embassies/germanyfrankfurt

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,
Консулската служба при Генерално консулство- Франкфурт възстановява приема на граждани с адресна регистрация във федерални провинции в Хесен, Северен Рейн-Вестфалия, Райнланд-Пфалц и Саарланд и предварително запазени дата и час за подаване на заявления за издаване на лични карти/задгранични паспорти/временни паспорти, както и за заверяване на пълномощни и декларации от 06.01.2021 г.
Всички граждани с отложени дати и часове от 04 и 05 януари т.г. ще бъдат обслужвани с предимство.
За минимизиране на риска от заразяване с COVID-19 гражданите ще се допускат в помещенията на Консулската служба само с маска и ръкавици, а заплащането ще се извършва единствено през ПОС-терминал устройства с германска банкова карта.


Консулска служба на Генерално консулство на Република България във Франкфурт на Майн

В консулския окръг влизат следните федерални провинции: Хесен, Северен Рейн-Вестфалия, Саарланд и Райнланд-Пфалц

Адрес: Rheinstr. 29, 60325 Frankfurt am Main
Тел.:  +49 69 509 278 13 26
E-mail: [email protected] 
Website: https://www.mfa.bg/embassies/germanyfrankfurt
ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА КОНСУЛСКАТА СЛУЖБА, след предварително записани дата и час:
Всеки работен ден от 09:00 ч. до 12:00 ч.

КОНСУЛТАЦИИ ПО ТЕЛЕФОНА:
Понеделник и четвъртък между 14:00 и 16:00 ч.
ЗАПАЗВАНЕ НА ДАТА И ЧАС:
Чрез интернет-платформата eBDS: https://www.consulatebg.eu/ или на [email protected] (отговор се получава в рамките на 48 часа от постъпване на запитването)

Дежурен телефон за спешни случаи в извънработно време:  + 49  176 624 58 962 (когато има заплаха за живота и здравето на български граждани вследствие на природни катастрофи, промишлени аварии,    пътно-транспортни произшествия, престъпления и др.). Информация по консулски въпроси и записване на дата и час за прием в Консулската служба не се предоставят.


Обща информация

Местна валута

Евро (EUR)

Престъпност и сигурност

Престъпността в Германия е в границите на нормалните статистически стойности. Това не изключва възможността от улични кражби (обикновено извършителите са чужди граждани) и измами.

В последните години не са изолирани случаите на нападения върху чужденци, особено в източната част на страната.

Особености на законодателството

Помнете, че в Германия следва да се съобразявате с местните закони и обичаи. По време на престоя Ви там Вие попадате под тяхната юрисдикция. Препоръчваме предварително да се информирате за тях и да ги спазвате. Наказанията за нарушаване на закона могат да бъдат много по-строги от тези в България за същите нарушения.

Митнически изисквания

За информация относно митнически изисквания може да се обърнете към Агенция „Митници" от ТУК.

Пътуващите за Германия са длъжни да се съобразяват с митническите закони на страната, като допълнителна информация можете да получите и от Посолството на ФР Германия в София или от ТУК.

Митнически изисквания за Германия можете да изтеглите от ТУК.

Движение по пътищата

Ако пътувате с автомобил, следва да проявявате изключително внимание при кормуване в градски условия за колоездачи, които се включват в движението изключително активно.

Пешеходците следва да спазват предимството на колоездачите на специално маркираните за тях ленти на пешеходните пътеки (обикновено са маркирани в червен цвят).

Направете всичко необходимо да се запознаете с местните правила за движение. В много страни се налагат тежки парични глоби за нарушение на правилата за движение, които се плащат на местонарушението, без значение дали сте местен или чужд гражданин.

Подробна информация за новите глоби за нарушение на ЗДП в Германия от водачи на МПС и велосипедисти можете да видите ТУК  

Здравеопазване

Европейската здравноосигурителна карта дава възможност за ползване на правото на медицинска помощ при спешни случаи, което имат всички граждани на Република България с непрекъснати здравноосигурителни права в страните от Европейския съюз, Европейската икономическа зона и Швейцария. Информация за правата, които предоставя ЕЗОК, страните за които е валидна, както и реда за нейното издаване, може да бъде получена ТУК.

Климат

Във високите планински райони на Алпите са възможни снежни лавини.

Документи за пътуване и визов режим

За Германия българските граждани пътуват с паспорт, лична карта, временен паспорт, или моряшки паспорт на член на екипаж, плаващ по Дунав.

При влизане в Германия валидни са изискванията на държава от Шенгенското пространство.       

От 1 януари 2007 г. гражданите на Република България могат да влизат и пребивават на територията на друга държава-членка на ЕС, в т.ч. и Федерална република Германия за срок до 90 дни без никакви условия и формалности.

При пребиваване, надвишаващо срока от 90 дни, административните формалности изискват гражданите да се регистрират пред съответните власти, които издават удостоверение за актуална регистрация, съдържащо името и адреса на регистриращото се лице, както и датата на регистрацията. Неспазването на изискването за регистрация може да доведе до налагане спрямо въпросното лице на административни санкции. Представя се валидна лична карта или валиден паспорт, потвърждение за наемане на работа на лицето от страна на работодателя или удостоверение за трудова заетост, или доказателство, че е самостоятелно заето лице, доказателство за записване в акредитирано учебно заведение, както и за сключена пълна здравна застраховка.

Практически съвети

Ако по някаква причина бъдете задържан от местните власти, изисквайте да Ви бъде осигурен контакт с Посолството на Република България. Консулски служител ще установи във възможно най-кратък срок връзка с Вас.

Съветваме Ви предварително да сключите договор за здравна, туристическа, пътна или друга застраховка.

В случаите на смърт на български граждани в Германия Посолството на Република България ще Ви окаже съдействие и помощ за уреждане на формалностите.

Пряка финансова помощ може да получите от Посолството на Република България, само ако Ваши роднини или близки лица депозират необходимата Ви сума в Министерството на външните работи, дирекция „Финансово-стопански дейности”.

В случай на кражба на личните ви документи, парични средства, билети за пътуване и прочие, незабавно известете лично и писмено най-близката полицейска служба в Германия и поискайте копие от протокола за установяване на събитието. Свържете се с Посолството на Република Българи, за да направите постъпки за получаване на необходимите документи за продължаване на пътуването Ви или за завръщането Ви в родината.

Консулски услуги

 

1. Прием за подаване на заявления за издаване на документи за самоличност

Приемът за подаване на заявления за издаване на лични карти, на паспорти и на временни паспорти в „Консулската служба“ на Посолството на Република България във Федерална република Германия се извършва с предварително запазени дата и час.

Получаването на издадени документи за самоличност се извършва без предварително запазени дата и час,  в утвърденото приемно време, при стриктно спазване на санитарно-епидемиологичните изисквания и на изискванията за сигурност.

Приемно време на „Консулската служба“ : в работни дни, в понеделник, вторник, четвъртък и петък от 09:00 ч. до 12:30 ч.; в сряда : от 14:00 ч. до 16:30 ч.

Дата и час за прием за подаване на заявления за издаване на лични карти, на паспорти и на временни паспорти могат да бъдат запазени чрез интернет-платформата eBDS (https://www.consulatebg.eu/) или на телефон + 49 30 201 09 22 (в работни дни, от 08:30 ч. до 16:00 ч.).

ВАЖНО! Допълнителна информация относно реда и условията за подаване на заявление за издаване на лична карта можете да намерите  тук, на заявление за издаване на паспорт - тук , а на временен паспорт - тук.  

При влизане в приемните помещения на „Консулската служба“ на Посолството в Берлин сте длъжни да удостоверите самоличността си с документ за самоличност (лична карта, паспорт или временен паспорт) и да представите удостоверение за адресна регистрация (Meldebescheinigung) и попълнено заявление.

ВАЖНО! Когато адресната Ви регистрация не е в консулския окръг на Посолството в Берлин, или нямате адресна регистрация, или считате, че е налице нетърпящ отлагане случай, в който са заплашени животът и здравето на български граждани,  следва предварително  да отправите мотивирано искане по електронна поща на адрес BDS@bgrberlin.de, като :

·  обосновете искането за прием по изключение,

·  задължително посочите своите пълни имена, дата и място на раждане, адрес на пребиваване във ФРГ и телефон за контакти.

Исканията за прием по изключение в “Консулска служба“ на Посолството на Република България във Федерална република Германия във връзка с издаване на лични карти, паспорти или временни паспорти следва да бъдат изпращани само на адрес BDS@bgrberlin.de.

Решенията по молбите се вземат от завеждащия  “Консулска служба“.

Внимание! Неправилно попълненото заявление и предоставянето на неверни данни, в това число и относно адресна регистрация, са основание за отказ да бъдете допуснати, независимо от предварителното записване или разрешение за прием по изключение.

Консулски окръг на Посолството в Берлин : федерални провинции  Берлин, Бранденбург, Бремен, Долна Саксония, Мекленбург-Предна Померания, Саксония, Саксония-Анхалт, Тюрингия, Хамбург  и Шлезвиг-Холщайн.

Консулски окръг на Генералното консулство в Мюнхен: федерални провинции  Бавария и Баден-Вюртемберг.

Консулски окръг на Генералното консулство във Франкфурт/М: федерални провинции Саарланд, Райнланд-Пфалц, Северен Рейн -Вестфалия и Хесен.

2. Издаване на документи по гражданско състояние (раждане, брак, смърт)

Въз основа на писмено искане „Консулската служба“ може да издаде многоезични преписи от актове за раждане, брак и смърт, които са съставени след 01.01.2000 г., а за съставените по-рано – само ако са налице записи в Национална база-данни „Население“.

ВАЖНО! Исканията за издаване на документи по гражданско състояние (раждане, брак и смърт) от  “Консулската служба“ на Посолството на Република България във Федерална република Германия следва да бъдат изпращани само по електронна поща и само на адрес GS@bgrberlin.de (вж. по-подробно информацията „Гражданско състояние (раждане, брак, смърт).

Когато данните са налични,  „Консулската служба“ изпраща на заявителя формуляр на искане и указания за заплащане на дължимите такси по банковата сметка на Посолството.

ВАЖНО! Попълненото искане, платежното нареждане и посочените в отговора на “Консулската служба“  други документи се изпращат само по пощата.  

ВАЖНО! При смъртни случаи приемът във връзка с издаване на документи по гражданско състояние, които са необходими за съставяне на акт за смърт на български граждани, се извършва в приемното време на „Консулската служба“, след уведомяване по електронна поща  на адрес konsul@botschaft-bulgarien.de или на телефонния номер на Посолството  + 49 30 201 09 22, а в извънработно време – на телефонния номер на Посолството за спешни случаи + 49 176 122 99 190.

3.  Прием във връзка с нотариални удостоверявания

От 01.03.2021 г. “Консулска служба“ на Посолството на Република България във Федерална република Германия възстановява редовния прием за нотариални удостоверявания с предварително записване на дата и час на телефонния номер на Посолството  + 49 30 201 09 22.

ВАЖНО! Допълнителна информация относно признаването на нотариалните удостоверявания на германски нотариуси  в България може да бъде намерена т у к.

4.   Изисквания за допускане в приемните помещения на „Консулска служба“ и вътрешен ред

Лицата с определени дата и час имат право да се явят  пред приемните помещения не по-рано от 15 минути преди определения час.

Пропускателният режим се осъществява от служителя - физическа охрана на Посолството. Неговите указания са задължителни за изпълнение от всички лица, намиращи се пред или в приемните помещения на „Консулска служба“.

Категорично се забранява струпването на граждани пред приемните помещения на „Консулската служба“. 

Пред и в приемните помещения се определя задължителна минимална дистанция от най-малко 2 метра между отделните лица.

 

Пред и в  приемните помещения не се допускат лица без индивидуални защитни маски, латексови ръкавици и химикали (син цвят).

 

Не се допускат лица, които имат хрема, настинка и симптоми за вирусна инфекция.

 

Пред и в приемните помещения не се допускат придружаващи лица, освен при доказана крайна необходимост и само след изрично разрешение;

 

Плащането на дължимите такси  и глоби да се извършва безкасово, чрез POS-терминал.

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация