Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Кариера в МВнР

Възникването, изменението и прекратяването на правоотношенията със служителите в дипломатическата служба са уредени в Закона за дипломатическата служба. По силата на този закон, служителите в дипломатическата служба са:

  • дипломатически служители, които са държавни служители с дипломатически ранг;
  • държавни служители без дипломатически ранг;
  • работници и служители  по трудово правоотношение.

Всички държавни служители в МВнР се назначават въз основа на публично обявен конкурс. Конкурсите могат да бъдат:

  • Конкурс за дипломатически служители - регламентиран в Наредба № 2 от 17.07.2008 год. за условията и реда за провеждане на конкурсите за дипломатически служители.
  • Успешно издържалите този конкурс се назначават на длъжността “стажант-аташе” с изпитателен срок от 12 месеца (чл.28,ал.1 от Закона за дипломатическата служба). След изтичане на една година от встъпването в длъжност и след като завършат успешно курс по дипломация в Дипломатическия институт към министъра на външните работи, стажант-аташетата полагат изпит за придобиване на дипломатически ранг “аташе” (чл. 28 ал.2 от Закона за дипломатическата служба). Правоотношението със служител, неиздържал. изпита по ал.2 за придобиване на дипломатически ранг “аташе”, се прекратява без предизвестие (чл. 28 ал.3 от Закона за дипломатическата служба).
  • Условията и реда за придобиване на първи дипломатически ранг „Аташе“ са регламентирани в Глава седма на Наредба № 1 от 14 октомври 2013 г. за Кариерното развитие на дипломатическите служители и ротацията на служителите в дипломатическата служба.
  • Конкурс за държавни служители без дипломатически ранг - регламентиран в Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

Работниците и служителите по трудово правоотношение трябва да отговарят на изискванията по Кодекса на труда, както и на предвидените за тях изисквания в Закона за дипломатическата служба и Закона за държавния служител.

Специфични изисквания към служителите в дипломатическата служба, определени в Закона за дипломатическата служба:

  1. Образование – за лицата по служебно правоотношение се изисква задължителна образователна степен  „магистър”.
  1. Езикова квалификация:

Оповестяването на конкурсите за дипломатически служители се извършва с публикуване на обява в един централен всекидневник, в Регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в интернет-страницата на Министерството на външните работи и на общодостъпно място – на пропуска за посетители на МВнР на ул. "Ал. Жендов" 2.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация