Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Кариера в МВнР

Възникването, изменението и прекратяването на правоотношенията със служителите в дипломатическата служба са уредени в Закона за дипломатическата служба. По силата на този закон, служителите в дипломатическата служба са:

 • дипломатически служители, които са държавни служители с дипломатически ранг;
 • държавни служители без дипломатически ранг;
 • работници и служители  по трудово правоотношение.

Всички държавни служители в МВнР се назначават въз основа на публично обявен конкурс. Конкурсите могат да бъдат:

 • Конкурс за дипломатически служители - регламентиран с Наредба № 2 от 17.07.2008 год. за условията и реда за провеждане на конкурсите за дипломатически служители. Успешно издържалите този конкурс се назначават на длъжността “стажант-аташе” с изпитателен срок от 18 месеца. След изтичане на една година от встъпването в длъжност и след като завършат успешно курс по дипломация в Дипломатическия институт към министъра на външните работи, стажант-аташетата полагат изпит за придобиване на дипломатически ранг “аташе”. Неиздържалите изпита имат право да положат втори изпит за придобиване на дипломатически ранг “аташе” в срок до 6 месеца от първия изпит. Правоотношението със служител, неиздържал и втория изпит за придобиване на дипломатически ранг “аташе”, се прекратява без предизвестие.
 • Конкурс за държавни служители без дипломатически ранг -  регламентиран в Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители.

Работниците и служителите по трудово правоотношение трябва да отговарят на изискванията по Кодекса на труда, както и на предвидените за тях изисквания в Закона за дипломатическата служба и Закона за държавния служител.

Специфични изисквания към служителите в дипломатическата служба, определени в Закона за дипломатическата служба:

 1. Образование – за лицата по служебно правоотношение се изисква задължителна образователна степен  „магистър”.
 2. Езикова квалификация:
  • за държавни служители с дипломатически ранг – владеене най-малко на два чужди езика, поне единият от които да е официален за ООН.
  • за държавни служители  без дипломатически ранг – владеене на най-малко един чужд език.
  • за лицата по трудово правоотношение – ползване на поне един чужд език.
  • Признаването на степен "владеене" и степен "ползване" на чужди езици се извършва в МВнР съгласно Правилник за езиковата квалификация на служителите в дипломатическата служба.

Оповестяването на конкурсите се извършва с публикуване на обява в един централен всекидневник, в Регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в интернет-страницата на Министерството на външните работи и на общодостъпно място – на пропуска за посетители на МВнР на ул. "Ал. Жендов" 2.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация