Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Непал

Последна актуализация 29 Май 2023Дипломатически представителства

Индекс на риска

Ниво 3: Повишено ниво на риск (препоръка да не се пътува в определени райони на страната освен при необходимост)

3

Моля изберете вида на вашия паспорт

Обикновен паспорт: необходима е виза

Дипломатически паспорт: необходима е виза

Служебен паспорт: необходима е виза

Визата може да се получи на границата.

Република България няма функциониращо посолство в Непал. Посолството на Република България в Ню Делхи, Индия e акредитирано за Непал.

Посолство на Република България в Индия
Embassy of the Republic of Bulgaria in India
Адрес: 16/17 Chandragupta Marg, Chanakyapuri, New Delhi – 110021
Тел.: +91 11 26115549; +91 11 26115551
Факс: +91 11 26876190
Мобилен тел. за спешни случаи: +91 9910999498
E-mail: [email protected]
Website: www.mfa.bg/embassies/india

Консулска служба:
Телефон за консулски въпроси: +911126115549
Работно време: 09:00 ч. до 18:00 ч. (местно време)
Приемно време за граждани:
понеделник и четвъртък от 09:30 ч. до 12:30 ч. (местно време) – приемане на заявления за визи и консулски услуги; вторник, сряда и петък от 09:30 ч. до 12:30 ч. (местно време) – приемане на заявления за визи за групи; от понеделник до петък от 12:00 ч. до 13:00 ч. (местно време) – връчване на издадени визи и документи по консулски услуги
E-mail: [email protected]

Български почетен консул в страната
Г-н Бхола Бикрам Тхапа
(Mr. Bhola Bikram Thapa)
гр.Катманду  
President Group of Companies
Yak & Yeti Marg, Durbar Marg
Ward No. 1, Kathmandu, Nepal
P.O. Box – 1307
Тел.: +977 1 4229335; +977 1 4220245
Факс: +977 1 4221180
Е-mail: [email protected]

За България е акредитирано посолството на Непал в Берли.

Посолство на Непал в Берлин, Германия
Адрес: Guerickestraße 27, Berlin, D-10587
Тел.: Тел.: +49 30 343 599 20

Fax: +49 30 343 599 06
Email: [email protected]
Website: http://de.nepalembassy.gov.np

Обща информация

Ниво на сигурност:

Като цяло обстановката в страната е относително спокойна.
В столицата могат да се срещнат отделни случаи на джебчийство, особено в туристическите райони, летищата, автобусите и хотелските стаи.

 Здравеопазване:

Медицинското обслужване в частните клиники в Непал е на добро ниво, но при това е сравнително скъпо.
Здравеопазването извън района на Катманду не е на задоволително ниво. Трудно се осигурява евакуация при заболяване или инцидент в отдалечен район на страната.
Срещат се следните заболявания: денге-треска, холера, малария, японски енцефалит.
Контактите с бездомни животни и особено маймуни могат да бъдат опасни. В случай на ухапване или одраскване следва незабавно да бъде потърсена медицинска помощ.
По време на престоя в Непал следва да се консумира само фабрично бутилирана вода или преварена вода, както и лед от такава вода. Плодовете и зеленчуците следва да се измиват старателно и да се подсушават преди консумация. Не се препоръчва консумацията на храна, която не е преминала през термична обработка. Следва да се избягват нехигиенични ресторанти и хранителни павилиони на улицата.

Митнически изисквания:

Митнически изисквания за Непал можете да изтеглите от ТУК.

Движенията по пътищата:

Движението на автомобилите е в лявата пътна лента.

Практически съвети:

Следва да се избягват места на публични протести, ако има такива.
Храмовете се посещават само с покрити крака и рамене и не се допуска фотографиране на изображенията на божествата; обувките се свалят при влизане.
Необходимо е да бъде направена медицинска застраховка с по-високо покритие.

Местна валута:

Непалска рупия (NPR)

Климатични особености:

Плановете за пътуване следва да бъдат съобразени с климатичните особености на страната. През зимните месеци, които са от ноември до януари полетите, особено във високопланинските райони, често се отменят поради лоши атмосферни условия.
В сезона на мусоните (юни-септември) по много пътища извън долината Катманду се образуват свлачища, които блокират за дълго време движението.

 

Документи за пътуване и визов режим

ДОКУМЕНТИ ЗА ПЪТУВАНЕ И ВИЗОВ РЕЖИМ

Българските граждани се нуждаят от виза, за да посетят Непал. Виза може да се получи на място при пристигане в страната или в посолство на Непал. В България е акредитирано посолството на Непал в Берлин. Българските граждани следва да се свържат с дипламатическо представителство на Непал преди пътуване за уточняване на изисквания за всеки конкретен случай.
Паспортът трябва да има минимум 6 месеца валидност, считано от датата на влизане в Непал.

 

Консулски услуги

КОНСУЛСКИ УСЛУГИ

Осъществяват се следните услуги:
• защита на правата и интересите на българските граждани, на българските юридически лица и на лицата от български произход в Индия и в другите държави на акредитация – Бангладеш, Непал и Шри Ланка, в съответствие с българското законодателство и международните договори, които са в сила за Република България, в границите, допустими от международното право и обичаи, както и законодателството на Индия и на другите държави на акредитация;
• консултиране на физически и юридически лица по въпроси от областта на консулската дейност или от значим обществен интерес, или на български граждани, изпаднали в беда;
• консултиране на български физически и юридически лица относно представителството на техните интереси в следствени и съдебни дела, при наложени ограничения за влизане на територията на Индия, Бангладеш, Непал и Шри Ланка, при издирване на наследства/ наследници и др. на територията на държавите на акредитация;
• приемане, обработване и изпращане на компетентните български институции на заявления за издаване на български документи за самоличност (паспорт, лична карта и СУМПС);
• приемане и обработване на декларации за обявяване за невалидни на български документи за самоличност; приемане на невалидни български документи за самоличност с последващо информиране на компетентните български институции;
• приемане и обработване на молби за издаване на временни паспорти на български граждани с изгубени или откраднати документи, и на удостоверения за завръщане в България на чужденец; издаване на заместващите документи за пътуване след получаване на съответното разрешение от компетентните български институции;
• съставяне на Актове за установени административни нарушения по Закона за българските документи за самоличност;
• изготвяне на удостоверения, служебни бележки и др. в рамките на компетенциите на посолството;
• приемане и обработване на молби за установяване на българско гражданство и ЕГН, за вписване на ЕГН в НБД „Население” и за избор/ промяна на постоянен и настоящ адрес в Република България;
• приемане и обработване на молби за приемане или възстановяване на българско гражданство или за освобождаване от българско гражданство;
• приемане и обработване на съобщения по гражданско състояние и на документи за сключване на граждански брак в посолството;
• извършване на преводи и заверки на подписа на преводача на документи по гражданско състояние и заверки на подписа на преводача на други документи и книжа съгласно разписаните компетенции;
• нотариални удостоверявания на подписи и на преписи / копия;
• приемане и обработка на молби за издаване на български визи;
• предоставяне на информация за реда и условията за издаване на визи;
• приемане на искания и съдействие за оказване на помощ на български граждани и чужденци, изпаднали в беда на територията на Индия, Бангладеш, Непал и Шри Ланка;
• защита на интересите на български физически и юридически лица при извънредни обстоятелства (природни бедствия, терористични атентати и др.) и на правата на български граждани – жертви на трафик, с цел сексуална или друга форма на експлоатация, и др.;
• предоставяне на информация за български граждани, задържани и/или изтърпяващи присъди „лишаване от свобода” на територията на държавите на акредитация;
• представляване на интересите на малолетни и непълнолетни лица и лица с ограничена дееспособност, недееспособни лица в рамките на международните обичаи и законодателството на Индия, Бангладеш, Непал и Шри Ланка;
• издирване на български граждани или на лица от български произход на територията на Индия, Бангладеш, Непал и Шри Ланка по молба на български физически или юридически лица при наличие на законен интерес и в рамките на международните обичаи и законодателството на тези държави;
• оказване на помощ на екипажите на морски и речни кораби, плаващи под знамето на Република България и на въздухоплавателни средства, регистрирани в Република България, в рамките на международните обичаи и законодателството на приемащите държави; при необходимост – приемане на декларации за пътуване на кораби, оформяне на корабни документи и разрешаване на спорове между капитана, командния състав, моряците и пътниците, доколкото това се предвижда от законодателството на Република България;
• предоставяне на информация за пострадали, задържани, починали или загинали български граждани на територията на Индия, Бангладеш, Непал и Шри Ланка;
• предоставяне на информация за процедурите и необходимите документи и оказване на съдействие за репатриране в България или за извършване на погребение/ служебно погребение в тези държави в случай на смърт на български гражданин;
• в случаите на арест – посещение на консулското длъжностно лице при задържания български гражданин; предоставяне на информация и съдействие на близките на задържаното лице да го посетят в затвора; усилия за гарантиране на същото отношение към задържания български гражданин както към гражданите на приемащата страна;
• предоставяне на актуална информация при пътуване към и от държавите на акредитация;
• приемане на искания за достъп до обществена информация и предоставяне на информация по въпроси, свързани с българските документи за самоличност (паспорт, лична карта и СУМПС), с възможностите за възстановяване или придобиване на българско гражданство, с гражданското състояние, по въпроси на гражданството, апостили, легализации, извършването на преводи на документи и на заверки на подписа на преводач и др. нотариални дейности в съответствие с разписаните компетенции;
• в извънредни случаи при изпаднали в беда български граждани и след като техни близки внесат необходимата сума в касата на МВнР, посолството ще изплати на лицето съответната сума.

Заверки и легализации

За да бъдат валидни в България и да могат да послужат пред българските институции, всички издадени от властите на Непал документи на български граждани, следва да имат поставен щемпел на Министерството на външните работи на Непал. След това е необходимо да бъдат заверени от посолството на Непал в Индия. Подписът и заверките на непалското посолство в Индия се заверяват от консулската служба при посолството на България в индийската столица.
Така оформени, документите трябва да бъдат преведени на български език от оторизирана фирма в България и заверени в отдел „Заверки и легализации” на Министерството на външните работи на Република България.

Европейски временен паспорт

При спешни случаи (изгубен паспорт) българските граждани могат да потърсят на място съдействие от дипломатическо представителство на всяка една държава-членка на ЕС за издаване на документ за пътуване.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация