Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Проект по договор за БФП № 812108-49/03.09.2020 г.

 

                               Фонд ,,вътрешна сигурност''                                                                                                     2014 - 2020 

 

Министерството на външните работи сключи договор № 812108-49/03.09.2020 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект с наименование „Следгаранционна поддръжка и обновяване на софтуерните компоненти на НВИС“, финансиран по линия на инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите като част от фонд „Вътрешна сигурност“ (ФВС) в рамките на Националната програма (НП) на Република България за подпомагане от ФВС за програмен период 2014 – 2020.

 

Проектът се изпълнява в рамките на Специфична цел 3 „Оперативна подкрепа“, Национална цел 2 „Оперативна подкрепа за визи“ от НП по ФВС 2014-2020.

 

В проекта са заложени две специфични и една оперативна цел, както следва:

 

 • Специфична цел 1: подпомагане на обща визова политика с цел улесняване на законното пътуване, предоставяне на висококачествено обслужване на кандидатите за виза, осигуряване на равно третиране на гражданите на трети държави и справяне с незаконната имиграция;
 • Специфична цел 2: подпомагане на интегрираното управление на границите, включително насърчаване на допълнителна хармонизация на мерките, свързани с управлението на границите, в съответствие с общите стандарти на Съюза и чрез обмен на информация между държавите членки и между държавите членки и агенцията Frontex, за да се осигури, от една страна, еднаква и висока степен на контрол и защита на външните граници, включително чрез справяне с незаконната имиграция, и, от друга страна, безпроблемно преминаване на външните граници в съответствие с достиженията на правото от Шенген, като същевременно се гарантира достъп до международна закрила на лицата, които се нуждаят от такава, в съответствие с договорените от държавите членки задължения в областта на правата на човека, включително принципа на забраната за връщане;
 • Оперативна цел: създаване и привеждане в действие на информационни системи, тяхната комуникационна инфраструктура и оборудване, подпомагащи общата визова политика, системите за контрол и наблюдение на външните граници и спазване в пълна степен на правото в областта на защитата на личните данни.

 

Проектът е насочен към осигуряване на следгаранционна поддръжка на програмно-техническите средства на НВИС, включително приложния софтуер на централната и локална компонента на НВИС, както и националния интерфейс за връзка с Визовата информационна система на ЕС при спазване на изискванията за оперативна съвместимост и осигуряване на непрекъсната връзка на НВИС с Визовата информационна система на Европейския съюз (ВИС на ЕС) и мрежата за консултиране на визи VIS Mail.

В рамките на така заложената задача за следгаранционна поддръжка на НВИС с оглед подобряване на общата визова политика, консулско сътрудничество и консултации между централните визови органи на държавите - членки на ЕС, ще бъдат изпълнени следните четири дейности:

 1. Управление, изпълнение и контрол на проекта;
 2. Поддръжка на програмно-техническите средства на НВИС;
 3. Поддръжка на приложното програмно осигуряване на НВИС;
 4. Осигуряване на информация и публичност на проекта.

 

Целевите групи, които обхваща проектът, са определени, както следва:

 • Системни администратори на НВИС;
 • Служители на МВнР – Централно управление;
 • Служители в консулските служби на Република България на задграничните представителства;
 • Служители на дирекция „Миграция“ – МВР и ГД „Гранична полиция“ – МВР;
 • Граждани на ЕС;
 • Граждани, подаващи заявления за получаване на виза и преминаващи през външните граници на Република България;• Служители на ДАБ при МС;
 • Служители на ДАНС.

 

Изпълнението на дейностите от проекта е планирано да доведе до постигане на следните резултати:

 1. Обезпечаване на непрекъснато и безпроблемно функциониране на Националната визова система (Основният и Резервният визов център) в режим 24/7;
 2. Осигуряване на непрекъсната връзка на НВИС с ВИС на ЕС и поддържане на постоянен обмен на информация между системите;
 3. Осигуряване на актуално състояние на софтуерните компоненти на инфраструктурата на НВИС и нейните компоненти.

 

Проектът е на стойност 2 696 233,92 лв., от които приносът от ЕС възлиза на 1 369 278,71 лв., а приносът от национални средства и собствено финансиране – 1 326 955,21 лв.

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация