Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Контакти

За контакти по въпроси, свързани с кандидатурата на България за членство в ОИСР:

 • Министерство на външните работи на Република България - Дирекция „Външноикономически отношения“
  (дирекцията подпомага оперативното ръководство на Междуведомствения координационен механизъм за присъединяване на Република България към ОИСР под ръководството на министъра на външните работи)
  тел. +359 (2) 948 26 92
  e-mail: [email protected]
 • Посолство на Република България в Париж, Франция (направление ОИСР)
  тел. +33.1.45.51.85.90
  e-mail: [email protected]

Други институции, участващи в постоянния Междуведомствен координационен механизъм за присъединяване на Република България към ОИСР:

 • Администрация на Министерски съвет
  https://www.gov.bg/
  Лица за контакт:
  Екатерина Димитрова - съветник към политическия кабинет на заместник министър-председателя по ефективно управление
  Николина Стоянова – директор на дирекция "Модернизация на администрацията"
  Искрен Иванов - държавен експерт в дирекция "Модернизация на администрацията"
  Радослав Миланов - държавен експерт в дирекция "Модернизация на администрацията"
  телефон: 02/ 940 20 93
  [email protected]
 • Министерство на икономиката и индустрията

  https://www.mi.government.bg/

  Дирекция „Външноикономическа политика“

  (дирекцията координира дейността на Министерството в присъединителната фаза и в процеса на присъединяване на България към ОИСР)
  тел. +359 (2) 940 77 61

  Имейл за контакт:

  [email protected]

  Лице за контакт:

  Г-жа Сребрина Петрова – директор на дирекция „Външноикономическа политика“

  [email protected]

 • Министерство на иновациите и растежа
  https://www.mig.government.bg/bg
 • Министерство на финансите
  https://www.minfin.bg

 • Министерство на енергетиката
  https://www.me.government.bg/
  Лице за контакт:
  Албена Трасиева - началник отдел "Международно сътрудничество в областта на енергетиката"
  [email protected]
  02/9263 262
 • Министерство на земеделието
  Мартин Тасев - началник отдел "Комуникация и обмен на данни с Европейската комисия", дирекция "Европейска координация и международни отношения"
  [email protected]
  02/ 985 11 242
  https://www.mzh.government.bg/bg/
 • Министерство на труда и социалната политика
  https://www.mlsp.government.bg/
  електронна поща:
  [email protected]
  Лице за контакт:
  Теодора Тодорова, началник отдел, дирекция "Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции", лице за контакт относно Програмата за местно икономическо развитие и заетост (LEED)
  [email protected]
 • Министерство на вътрешните работи
  https://www.mvr.bg/
 • Министерство на регионалното развитие и благоустройството
  https://www.mrrb.bg/
  електронна поща на дирекция "Връзки с обществеността, протокол и международно сътрудничество"
  [email protected]
 • Министерство на образованието и науката
  https://www.mon.bg
  Лица за контакт:
  Красимира Тодорова - главен експерт в дирекция "Международно сътрудничество"
  Маргарита Христова - главен експерт в дирекция "Наука"
 • Министерство на транспорта и съобщенията
  https://www.mtitc.government.bg
  имейл адрес:
  [email protected]
 • Министерство на правосъдието
  https://www.justice.government.bg
 • Министерство на туризма
  https://www.tourism.government.bg
  Лице за контакт:
  Георги Алипиев - държавен експерт в дирекция "Международно сътрудничество и инвестиции в областта на туризма"
  [email protected]
  02/904 68 14
 • Министерство на електронното управление
  Ирина Алексиева - съветник на министъра по международните въпроси
  [email protected]
  02/4049578
  Стефания Мирческа - главен експерт, отдел "Политики и методики", дирекция "Стратегии и политики за е-управление"
  [email protected]
 • Министерство на здравеопазването
  https://www.mh.government.bg
  Имейл за контакт:
  [email protected]
 • Министерство на културата
  http://mc.government.bg
  Лице за контакт:
  Аксения Бонева - държавен експерт в дирекция "Международно сътрудничество, европейски програми и регионални дейности"
  [email protected]
  02/ 94 00 978

 • Министерство на младежта и спорта
  http://www.mpes.government.bg
  Имейл за контакт:
  [email protected]
 • Национален статистически институт
  https://www.nsi.bg
  Диана Янчева - заместник-председател
  [email protected]
 • Комисия за финансов надзор
  https://www.fsc.bg
  Лице за контакт:
  Мариян Иванов - директор на дирекция "Международно сътрдуничество"
  [email protected]

 • Комисия за защита на конкуренцията
  https://www.cpc.bg
  Димитър Кюмюрджиев - заместник-председател
 • Агенция за ядрено регулиране
  http://www.bnra.bg
 • Комисия за защита на личните данни
  https://www.cpdp.bg
 • Агенция за публични предприятия и контрол
  https://www.appk.government.bg/

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация