Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Тунис

Последна актуализация 23 Март 2023Дипломатически представителства

Индекс на риска

Ниво 3: Повишено ниво на риск (препоръка да не се пътува в определени райони на страната освен при необходимост)

3

Моля изберете вида на вашия паспорт

Обикновен паспорт: не е необходима виза

Дипломатически паспорт: не е необходима виза

Служебен паспорт: не е необходима виза

Препоръчваме на българските граждани да се въздържат от пътуване!

Тунизийска република
Посолство на Република България в Тунизийската република

Консулската служба към посолството в Тунис приема граждани всеки понеделник, сряда и петък от 09.30 ч. до 11.30 ч. Приемът се осъществява след предварително уговорен час по телефона на номер +216 71 798 962 или на следния електронен адрес: [email protected]
Адрес: 5 RueRyhane, Cité Mahrajène, 1082 Tunis
Тел.: +216 71 798 962
Дежурен телефон за спешни случаи в извън работно време: +216 55 813 135

 

Допълнителна информация може да прочетете в раздел "Консулски услуги".
Работно време на посолството: 08:00 – 16:30 ч.
Работно време с граждани: понеделник, сряда и петък от 09:30 – 11:30 ч.
Е-mail: [email protected] 
Website: www.mfa.bg/embassies/tunisia 


Акредитирано за България е посолството на Тунис в Белград.

Посолство на Тунис в Белград
Тел.: +381 11 3690 194; +381 11 3691 961
Факс: +381 11 2651848

Обща информация

Местна валута

Тунизийски динар (TND)
Валутен курс: 1 евро - около 3,2 TND

Местна валута може да бъде закупена във всяка банка на тунизийска територия, както и в обменните бюра срещу представяне на документ за самоличност. Следва да се има предвид, че при желание за закупуване на чужда валута с тунизийски динари е необходимо да бъде представено бордеро, с което се доказва първоначалния обмен на парите при пристигане в Тунизийската република.
Внос и износ на валута
При влизане и излизане от Тунизийската република съществува задължение за деклариране пред митническите власти на чуждестранна валута в следните случаи:
•  При внос, износ и транзит на сума в чуждестранна валута, която е равна или по-голяма от равностойността на 20 000 (двадесет хиляди) тунизийски динара;
•  Ако възнамерявате да изнесете (реекспортирате) остатък от внесена валута в размер, равен или по-голям от еквивалента на 5000 (пет хиляди) тунизийски динара.
Декларацията за внос на чуждестранна валута трябва да се представи на излизане от страната, за да бъде изнесена непохарчената валута. Декларацията е персонална, не може да се прехвърля и важи само за едно пътуване. Периодът на нейната валидност е равен на продължителността на престоя в Тунис от датата на влизане, но не може да бъде по-дълъг от 3 месеца.
Не може да се изнася чуждестранна валута в банкноти, които са внесени и декларирани при влизане, ако сумата надвишава равностойността на 30 000 (тридесет хиляди) тунизийски динара. В тези случаи реекспортът трябва да се извърши от оторизираните финансови и банкови учреждения (банки, борсови посредници и др.);
•  Ако пребивавате в чужбина и възнамерявате да откриете сметка във валута или конвертируеми динари в Тунис.

Забранен е внос и износ на местна валута.

Сигурност

Ситуацията в някои райони на Тунизийската република остава напрегната. Съществува опасност от терористични атаки предвид военните действия в съседна Либия и заплахата от спящи терористични клетки на тунизийска територия. Заплаха за сигурността могат да представляват и някои обществени протести срещу икономическите и социални условия на живот в Тунис. Необходима е особена бдителност в зоните по границите с Алжир и Либия, както и в някои централни части на страната. Поради посочените причини в Тунизийската република многократно е удължавано извънредното положение. Президентът на Тунизийската република Каис Саид удължи извънредното положение в страната за период от един месец, считано от 20-и януари 2022 г. до 18-и февруари 2022 г. Президентският указ бе публикуван в «Официален вестник» на 18-и януари 2022 г. Извънредното положение е в сила на територията на Тунизийската република от 24-ти ноември 2015 г., когато е извършена терористична атака срещу автобус на националната гвардия.

В режима на извънредно положение властите имат правомощия да ограничават провеждането на протести, нерегламентирани събрания и други масови събития. Възможно е затварянето на места за социални прояви и предприемане на извънредни мерки, в т.ч. задържане.

Антитерористични операции се провеждат редовно в зоните по границата с Либия и Алжир, както и в планинските райони в провинциите Касрин, Кеф, Жендуба и Сиди Бузид. Създадени са буферни зони, в които пътуванията са забранени, освен с изричното разрешение на областния управител. Буферните зони обхващат пустинната част южно от линията Бир Рижм Маатуг – Бурдж Бургиба – Бен Гарден, зоните в непосредствена близост до границите с Либия и южните граници с Алжир, както и зоните по алжирско-тунизийската граница в централната част на страната. Навлизането в буферните зони без разрешение представлява нарушение на закона. Особено опасен район са планинските зони в северозападната част на Тунис, в близост до границата с Алжир. Пътуването до тях следва да се избягва, освен при крайна необходимост. 

На българските граждани се препоръчва да се въздържат от пътувания в посочените южни и централни части на страната, както и по границите с Алжир и Либия, и да се информират в максимална степен за актуалната обстановка в страната преди пътуване. Препоръчва се също така да бъдат избягвани извънградските зони в триъгълника между Силиана, Кейрауан и Касрин.

Към момента дейността на терористичните групи е насочена основно към военни и полицейски цели на територията на цялата страна, но съществува заплаха и за цивилни цели, в т.ч. чуждестранни дипломатически представителства, туристически обекти и чужди граждани. В контекста на масираната военна офанзива срещу "Ислямска държава" може да се очаква тази тенденция да се запази.

Престъпност 

Наблюдава се повишаване нивото на престъпността след събитията от 14 януари 2011 г. и в частност увеличаване броя на криминалните прояви, хулиганството, дребните кражби и най-вече джебчийството. Българските граждани в страната следва да положат усилия за опазване на личните си вещи и документи. Препоръчва се гражданите да пътуват с копие от задграничния си паспорт и копие на страницата с граничния печат за влизане в страната.

Здравеопазване

При пътуване за Тунис се препоръчва предварително да бъде направена здравна/пътническа застраховка.

Общото ниво на здравеопазване в страната е добро, но при необходимост от медицинска помощ, следва да се има предвид, че тя се заплаща.
Не се изисква задължителна имунизация или имунизационна книжка.

Сертификат за жълта треска е необходим само за пътници, пристигащи от заразени райони.
Не се препоръчва консумирането на хранителни продукти (месо, риба, яйца), закупени извън магазинната мрежа.

Препоръчва се консумирането на бутилирана вода.

  

Документи за пътуване и визов режим

Българските граждани влизат в Тунис с паспорт, валиден минимум 6 месеца към датата на пътуване. Други специални документи не се изискват.Визи за посещения в Тунизийската република за период до 90 дни, както и при транзитно преминаване през страната, за българските граждани не са необходими. При престой, надхвърлящ 90 дни, е необходимо да се направят постъпки за получаване на разрешение за пребиваване (cartedeséjour) в полицията по местоживеене. За целта е необходимо да бъдат представени изискваните по тунизийското законодателство документи, в т.ч. удостоверение за местоживеене и документи, обосноваващи необходимостта от престой в Тунизийската република.

Неорганизирани пътувания

При неорганизирани туристически пътувания при пристигане в Тунис туристите са длъжни да представят ваучер за хотел, достатъчно средства за покриване на разходите по време на престоя в страната, както и двупосочен билет.

Практически съвети

В допълнение към посоченото по-горе, при пътуване до Тунис препоръчваме следното:

 - преди пътуване да се направи предварителна регистрация чрез сайта на МВнР, съдържаща имената на пътуващия, информация за планирания престой, вкл. място на пребиваване, продължителност на престоя, телефон и електронна поща за контакт.
Регистрацията може да бъде извършена и по телефона или чрез електронната поща на посолството;

 - да се носи постоянно заверено копие от документа за самоличност;

- да се отчита вероятността от протести и други масови прояви и да се избягват местата, на които се провеждат такива;

 - при необходимост от взаимодействие с представителите на органите за сигурност и полицията, незабавно да се потърси посолството за препоръка и евентуално съдействие;
 - да не се осъществяват индивидуални пътувания по суша в забранените буферни зони;
 -пътуванията в района на границите с Либия и и голяма част от границите с Алжир са забранени. Същите могат да крият риск за живота на пътуващите. 

Консулски услуги

Заверки и легализации

За да бъде признат в България документ, издаден от Тунизийската република и обратно, български документ да бъде признат в Тунис, той трябва да бъде преведен и легализиран. Преводът трябва да бъде извършен от преводач, който има сключен договор с МВнР за извършване на официални преводи.

В България легализацията на документи се извършва от Министерството на външните работи, Министерството на правосъдието и Министерството на образованието и науката. Министерството на външните работи, Министерството на правосъдието и Министерството на образованието и науката легализират българските публични актове (документи) със специално удостоверение - „апостил”. За момента тунизийските власти изискват посолството да потвърди верността на апостила.

В Тунис документи, които ще бъдат ползвани в Република България, се заверяват от българското посолство в страната, след като истинността на същите бъде потвърдена от тунизийското Министерство на външните работи. Поради липсата на акредитиран преводач към българското посолството, преводи на документи и легализирането на тези преводи не може да става на тунизийска територия.

 

Гражданско състояние

В посолството на Република България в Тунис се извършват следните дейности по гражданско състояние: отразяване в българските регистри на раждания и смърт на български граждани, настъпили в Тунизийската република. За да може посолството да извърши тази услуга за български гражданин, следва да бъде набавен акт за раждане или смъртен акт от местните граждански регистри.

Посолството на Република България в Тунис не сключва бракове между български и тунизийски граждани, тъй като местното законодателство не признава сключването на бракове на територията на дипломатическите представителства.

Припомняме, че гражданите на Република България, които се намират в чужбина, са длъжни в шестмесечен срок, след съставянето на акт за граждански брак от местен орган по гражданско състояние, да предоставят или изпратят на българското дипломатическо или консулско представителство в съответната страна заверен препис или извлечение на документа заедно с молба, в която е посочен постоянният им адрес в България.

Гражданите могат да предоставят легализирания акт за сключен граждански брак със заверен превод на български език, извършен от фирма за преводи, имаща договор с МВнР на България, и директно в общината по местожителство.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация