Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Такси

Уведомяваме гражданите, че заплащане на дължимите такси за заверки и легализации в страната се извършва съгласно действащата Тарифа №3 за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на МВнР по Закона за държавните такси.       

Напомняме, че считано от 1.01.2019 г. във връзка промените в Тарифа № 3 за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на Министерството на външните работи по Закона за държавните такси, (приети с ПМС № 189 от 05.09.2018 г.) се преустановява заплащането с държавни таксови марки на територията на страната в съответствие с Тарифа №3. По този начин отпада необходимостта гражданите, обслужвани в звеното за заверки и легализации на МВнР, да посетят пощенски клон, за да купят необходимите държавни таксови марки, след което да се върнат обратно за получаване на услугата. Промяна влиза в сила на 1 януари 2019 г., с оглед недопускане на случаи в които лица, закупили предварително държавни таксови марки, да не могат да ги използват.

Заявителите на административни услуги могат да направят заплащането на  дължимите такси:

  1. С дебитни и кредитни карти (MasterCard, Maestro, VISA, VISA Electron, Borica) чрез използване на ПОС терминално устройство на гишетата за прием и регистриране на заявления за заверка и легализация на документи;
  2. По банков път:

БНБ – ЦУ; IBAN: BG10 BNBG 9661 3000 1343 01; BIC: BNBGBGSD; Министерство на външните работи

Забележка: Моля в основанието да бъде вписано, че е такса по Тарифа №3.

Такси

За българи

Информация за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и министерството на правосъдието, дължими по Тарифа № 1 към Закона за държавните такси

Информация за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на Министерството на външните работи по Тарифа № 3 към Закона за държавните такси

Информация за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на Министерството на вътрешните работи по Тарифа № 4 към Закона за държавните такси

Информация за визови такси

Информация за таксите и сроковете за легализиране и заверка на документи

За чужденци

Информация за таксите за визи, които се събират в дипломатическите и консулски представителства на Република България в чужбина

При подаване на заявление за издаване на виза за летищен транзит или за краткосрочно пребиваване се събира такса в размер от 90 евро, освен ако е предвидено друго в закон, в международен договор, по който Република България е страна, в акт на Европейската общност/Европейския съюз, в споразумение на Европейската общност/Европейския съюз с трети страни или в акт на Министерския съвет.

Децата, които са на възраст между 6 и ненавършили 12 години, са освободени от изискването за заплащане на визова такса.

При подаване на заявление за издаване на виза за дългосрочно пребиваване (виза вид "D") по чл. 15, ал. 1 от Закона за чужденците в Република България се събира такса в размер 100 евро, освен ако е предвидено друго в закон, в международен договор, по който Република България е страна, в нормативен акт на Общността или в акт на Министерския съвет.

При подаване на заявление за издаване на виза за дългосрочно пребиваване по чл. 15, ал. 2 от Закона за чужденците в Република България се събира такса в размер 200 евро, освен ако е предвидено друго в закон, в международен договор, по който Република България е страна, в нормативен акт на Общността или в акт на Министерския съвет.

ВНИМАНИЕ! СЪБРАНИТЕ ТАКСИ НЕ ПОДЛЕЖАТ НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ПРИ ОТКАЗ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ВИЗА.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация