Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Жени, мир и сигурност

Насърчаване на ефективното участие на жените в усилията за постигане на мир е приоритет за ООН, формулиран чрез единодушното приемане на Резолюция 1325 относно жените, мира и сигурността от Съвета за сигурност на 31 октомври 2000 г. Резолюция 1325 е първият международен документ, който свързва пряко ролята на жените в процесите на предотвратяване и разрешаване на конфликти и изграждане на мира. Ангажиментите на международната общност се препотвърждават в седем последвали резолюции на Съвета за сигурност. Взети заедно, те образуват Дневен ред „Жени, мир и сигурност“.

България е съавтор на Резолюция 1325 и придава приоритетно значение на въпросите, свързани с равноправието на жените във всички области на обществено-политическия, икономическия и социалния живот, в т.ч. участието на жените в усилията на национално и международно равнище за предотвратяването и разрешаването на конфликти, изграждането и укрепването на международния мир и сигурност.

За постигане на целите на Резолюция 1325, през 2004 г. Съветът за сигурност призова държавите членки да изготвят национални планове за нейното прилагане. В процес на подготовка е първият Национален план за реализирането на заложеното в Резолюция 1325, като Министерството на външните работи е пряко ангажирано в процеса на неговото изготвяне.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация