Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Жени, мир и сигурност

В качеството си на съавтор на резолюция 1325 на Съвета за сигурност на ООН, България отдава приоритетно значение на въпросите, свързани с равноправието на жените във всички области на обществено-политическия, икономическия и социалния живот.

На 19 март 2020 г. с решение на Министерския съвет №185 бе приет първият “Национален план за действие относно жените, мира и сигурността за периода 2020-2025 г.”, с което България се превърна в 84-тата държава-членка на ООН, която прие подобен стратегически документ.

Процесът на подготовка на националния план за действие относно жените, мира и сигурността за периода 2020-2025 г. бе иницииран от МВнР и осъществен в  консултации с Ирландия, която предложи да сподели своя опит и експертиза като една от водещите страни в прилагането на резолюция 1325 на СС на ООН.

Националният план за действие е структуриран в четири раздела: 1) Превенция;  2) Участие;  3) Закрила; 4) Приоритизиране. Те са взаимосвързани и взаимозависими, като определят резултатите, които България ще се стреми да постигне в рамките на петгодишен период.

Планът включва индикатори за измерване на резултатите, които се очаква да бъдат постигнати в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план. Очакваните резултати се отнасят до постигане на равнопоставеност на жените и мъжете, овластяване на жените и тяхната по-активна роля в процесите на предотвратяване, разрешаване на конфликти и изграждане, укрепване и опазване на мира. Сроковете за изпълнение на разписаните дейности се определят от отговорните институции, ведомства, организации. Финансовото обезпечаване следва предвидените, в рамките на техните бюджети, средства. Предвижда се междинен преглед на постигнатото през 2022 г.

 

 

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация