Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Пътуване с деца до 18 години

Подробна информация  за Граничните проверки на ненавършили пълнолетие деца български граждани и такива с двойно гражданство при напускане територията на Република България на Главна дирекция „Гранична полиция” на Министерството на вътрешните работи можете да намерите ТУК.

Изтеглете

Декларация за самостоятелно пътуване на дете

Декларация за пътуване на деца с придружител