Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Програма за практическо обучение в делегации на ЕС (JUNIOR PROFESSIONALS IN THE DELEGATIONS- JPD) 2017-2019

Одобрени кандидати за участие в Програмата за практическо обучение на млади професионалисти в Делегации на ЕС през 2017 г. (Junior Professionals in Delegations)

Избраните на етап национален предварителен подбор кандидати са подредени по азбучен ред.

Номинирани кандидати за участие в JPDкъм ЕК:

 1. Илияна Арнаудова
 2. Соня Жечева
 3. Цветомир Цеков
 4. Яница Дякова

Номинирани кандидати за участие в JPDкъм ЕСВД:

 1. Велияна Мудева
 2. Жулиета Николова
 3. Мария Лазарова
 4. Светослав Цветков

Интервютата с допуснатите кандидати по Програмата за практическо обучение на млади професионалисти в делегации на ЕС през 2017 г. ще се проведат на 10, 11 и 12 април 2017 г. в  зала 101 в сградата на Министерство на външните работи по следния график:

 1. График 10.04.2017г. - кандидати за ЕСВД.docx
 2. График 11.04.2017 г. - кандидати за ЕСВД.docx
 3. График 12.04.2017г. - кандидати за ЕК.docx

Кандидатите следва да се явят в деня и часа съгласно приложения график.

Интервютата ще се провеждат само на място, в сградата на Министерство на външните работи – гр. София, ул. „Александър Жендов” № 2, зала 101. Всички кандидати трябва да се явят в посочените в графика ден и час на пропуска за граждани на МВнР, като представят документ за самоличност.

Кандидати трябва да потвърдят присъствието си до31.03.2017 г.на [email protected]


Програмата за практическо обучение на млади професионалисти в делегации на ЕС през 2017 г. (“JuniorProfessionalsinDelegations“)

Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) стартира Програма за практическо обучение на млади професионалисти в делегациите на ЕС.

Програмата цели да предостави възможност за придобиване на непосредствен опит от работа в делегации на ЕС, задълбочаване на познанията по въпросите на ОВППС и ОПСО на ЕС на млади специалисти от държавите-членки. Продължителността на програмата е 9 месеца. Предварителната селекция на кандидатите ще се осъществи от Министерството на външните работи, а окончателната - от ЕСВД и ЕК.  

Основни изисквания към кандидатите:

 • Българско гражданство;
 • Завършенoвисше образование (придобита магистърска степен към крайната дата за кандидатстване – 31.01.2017 г.), в области, релевантни на дейностите на Делегациите на ЕС;
 • Владеене на английски и/или френски език.

Предимства:

 • Професионален опит не повече от четири години, релевантен към позицията, за която се кандидатства;
 • Опитс институции на ЕС, ЕСВД и ЕК до 1 г. (стаж и пр.);
 • Владеене на допълнителни езици.

Процедура за кандидатстване и срок:

Кандидатурите трябва да бъдат получени в дирекция „Човешки ресурси“ на МВнР в срок до  24.00 ч. на 31.01.2017 г. Кандидатури, получени извън определените срокове,няма да бъдат разглеждани.

Кандидатите следва да изпращат попълнения (електронно), с подпис, саморъчно написано “read and approved”и дата (на хартия), сканиран (в “pdf” формат) апликационен формуляр по електронен път на адрес [email protected], който трябва да бъде изтеглен от https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/2463/junior-professional-delegation-jpd_en

Задължително трябва да се посочи за ЕСВД или ЕК се кандидатства.

Т.2.2. от Правилата за прилагане на Програмата, приети на 22.01.2014 г. (EEASDEC(2014)002), дава указания за формалното попълване на формуляра, които трябва да се спазват стриктно. Отговорността за правилното попълване на формуляра е на кандидата. На етап изпращане на кандидатури по електронен път до 31.01.2017 г. не се изисква приложение на документи, удостоверяващи данни във формуляра.

Предварителната селекция се извършва от комисия в МВнР, назначена със заповед на Министъра. Комисията оценява кандидатурите и номинира до осем кандидати, съгласно изискванията, на база информацията в апликационния формуляр и интервю, което ще се проведе в сградата на МВнР. 

До интервюто ще бъдат допуснати кандидатите, които в най-голяма степен отговарят на условията за участие в програмата. Интервюто ще се проведе на български, английски и френски езици, като ще има за цел да демонстрира още веднъж мотивацията за участие в Програмата, владеенето на езиците и познанията на кандидатите в предпочитаните области на дейност в ДЕС, съгласно посочените в раздел 7 на апликационния формуляр.

През м. март 2017г. ще бъде публикувана допълнителна информация за кандидатите, които ще бъдат поканени на интервю, както и датите на провеждането му.

Интервютата ще се провеждат само на място, в сградата на МВнР. Не се допуска провеждането на интервю по телефона.Обръщаме внимание, че разходите за транспорт до България и престой в София са за сметка на кандидатите.

Преди да пристъпят към подаване на документите, всички кандидати трябва много внимателно да се запознаят с пълната информация за програмата на страницата на ЕСВД.

За извършване на предварителната селекция МВнР си запазва правото да влиза в контакт с кандидатите. МВнР ще оповести на електронната си страница имената на селектираните кандидати непосредствено след срока, в който те трябва да бъдат изпратени на ЕСВД - 28.04.2017 г.

За допълнителна информация:
г-жа Габриела Иванова, дирекция "Човешки ресурси", тел. +359/2 948 2845; еmail: [email protected].

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация