Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Алжир

Последна актуализация 21 Февруари 2019Дипломатически представителства

Индекс на риска

Ниво 3: Повишено ниво на риск (препоръка да не се пътува в определени райони на страната освен при необходимост)

3

Моля изберете вида на вашия паспорт

Обикновен паспорт: необходима е виза

Дипломатически паспорт: не е необходима виза

Служебен паспорт: не е необходима виза

Алжирска народно-демократична република

Посолство на Република България в Алжир
Адрес: 13, “Colonel Bougara”, Hydra
Teлефон:
+213 21 230 014
+213 21 230 121
Факс: +213 21 230 533
Дежурни телефони в извънработно време:
+213 21 230 014;
Работно време:
Нд - Чт, 08.00 - 14.00 ч.
Приемно време на Консулска служба: 11ч.30 - 14ч.

E-mail: Embassy.Algiers@mfa.bg
Website: www.mfa.bg/embassies/algeria

Посолство на Алжирска демократична и народна република в София
Канцелария
Адрес: ул. „Славянска” 16, гр. София
Телефон: +359 2 980 22 50, +359 2 981 02 96
Интернет страница:  ambalg-sofia.org

Обща информация

Местна валута

Алжирски динар (DZD)
Валутен курс: 1 евро - около 123 DZD

Престъпност и сигурност
•    Алжир е страна с риск и реална опасност за личната сигурност на туристите.
•    За пътуващите до Алжир се препоръчва максимална предпазливост, включваща:
-    да бъдат посрещани, съпровождани и изпращани от предварително уговорени местни лица;
-    да се избягват пътувания през нощта извън централните части на града;
-    при пристигане да се отсяда в големи международно признати хотели.

Митнически изисквания

При влизане в Алжир митническите власти пропускат стоки в рамките на общоприетите международни норми. Количествата от всеки вид следва да са в необходимите и разумни граници на потребление за лични или служебни нужди на всеки пътник или семейство. Няма ограничения за малки количества алкохол (2-3 бутилки) и цигари (1-2 стека) за лично потребление.

Митнически изисквания за Алжир можете да изтеглите от ТУК.

Здравеопазване

Опасността от заразни заболявания в Алжир е сравнително ниска. Няма сведения за епидемии или огнища на заразни болести. При влизане в страната не се изискват задължителни ваксинации.

Документи за пътуване и визов режим

Изискванията на граничния контрол в Алжир са в рамките на общоприетите международни норми. Българските граждани могат да влязат на територията на Алжир с предварително получени входни визи от Посолството на Алжир в София или в някоя друга държава. Цената на обикновената виза е 45 евро, а на бизнес визата – 60 евро. Не е възможно електронно заявяване на виза или получаване на виза на границата.

Изискванията за валидността на паспортите е минимум 6 месеца след изтичане на срока на визата.

По изключение престоят в Алжир може да бъде продължен еднократно за срок до 1 месец, като бъде подадена молба до местните органи на МВР най-малко 15 дни преди изтичане на срока за престой на първоначалната виза.

Внимание!
В паспорта Ви трябва  да има поне една цяла свободна страница, за да може върху нея да бъде положена входната виза за страната. На гърба на тази страница не следва да има друга положена по-рано виза, освен печати от граничен контрол.

Не се допуска влизане в страната с два паспорта (единият от тях валиден без положена виза, а другият – с изтекла валидност, но с положена валидна виза).

За пътуващите лица до 18 години с или без придружител се изисква нотариално заверена декларация от двамата родители на френски или арабски език.

При пътуване с автомобил се дължат винетни такси, които се заплащат в касите на данъчната служба. Когато автомобилът е регистриран на лице, различно от водача, следва да се представи нотариално заверено пълномощно на френски или арабски език, валидно за цялата територия на Алжирската демократична и народна република. Контролът на движението по пътищата е строг и ефективен, а глобите и наказанията – съответни на размера и сериозността на нарушенията. Няма особености при налагане на санкции за нарушение на правилата за движение по пътищата на страната.   

Консулски услуги

 

Временен паспорт за пътуване

В случай, че Вашият паспорт бъде откраднат, повреден или изгубен, Вие бихте могли да кандидатствате пред българското посолство в Алжир за издаване на временен документ за завръщане до България.

Заверки и легализации

България има сключен двустранен договор с Алжир, съгласно който документи, издадени или заверени в рамките на компетентността на орган или на служител на една от двете договарящи страни, не се нуждаят от легализация за използването им от съд или други органи на другата договаряща страна, но при условие, че са подписани и подпечатани с официален печат. Тези разпоредби се отнасят и до подписите на документи, заверени от съд или друг компетентен орган.

Гражданско състояние

В Консулската служба на българското посолство се заверяват актове за гражданско състояние, съставени от алжирските власти и легализирани от Министерството на външните работи на Алжир.

При раждане на дете българският гражданин следва да представи в посолството алжирски акт за раждане, легализиран от Министерството на външните работи на Алжир.

В случай на смърт на български гражданин медицинските заключения и смъртният акт (издаден от Министерство на правосъдието на Алжир) трябва да бъдат легализирани от Министерството на външните работи на Алжир и впоследствие представени за заверка в Консулската служба на българското посолство.

Съгласно местното законодателство единствените институции, имащи право да осъществяват процедури по бракосъчетание както между алжирски, така и между алжирски и чужди граждани или само между чужди граждани, са Народните общински съвети. Браковете, сключени между алжирски и чуждестранни граждани в акредитираните в Алжир дипломатически и консулски представителства, не се признават от алжирските власти.

Между България и Алжир продължава да е в сила сключен Договор за съдебна и правна помощ по граждански, търговски, семейни и наказателни дела.

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация