Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Словения

Последна актуализация 17 Юли 2024Дипломатически представителства

Индекс на риска

Ниво 2: Повишено внимание (осведомете се подробно за актуалната обстановка в страната)

2

Моля изберете вида на вашия паспорт

Обикновен паспорт: не е необходима виза

Дипломатически паспорт: не е необходима виза

Служебен паспорт: не е необходима виза

Република Словения

Посолство на Република България в Любляна, Република Словения

Адрес: Словения, 1000 Любляна, ул. „Стара Йежица” № 9а
Тел.: +386 1 28 32 899; +386 1 28 32 900
Факс: +386 1 28 32 901
Дежурен телефон при спешни случаи: + 386 41 722 238
Работно време: от 8.30 до 16.00 ч
Приемни часовена Консулска служба: По – Пт: от 9.00до 13.00 ч.
E-mail: [email protected]
Website: www.mfa.bg/embassies/slovenia

Почетен консул на Република България в Република Словения

г-н Юре Пучко
Адрес:3000 Целйе, ул. „Люблянска” 20, ет. 2
Тел.: 00 386 41 336 227
Електронна поща: [email protected]

Посолство на Република Словения в София, Република България

ул. „Бачо Киро” No. 26-30, 1000, София
Тел.: +359 2 833 3207
Факс: +359 2 846 8260
Website: http://www.sofia.embassy.si 
E-mail: [email protected]

Почетен консул на Словения в България

г-н Николай Василев
Канцелария: 1000 София, ул. „Г. С. Раковски“ № 96А
Тел: +359 2 980 18 81
E-mail: [email protected]

Обща информация

Въвеждане на системен граничен контрол между Хърватска и Словения

Във връзка с настъпили изменения на регламента на ЕС, от 7 април 2017 г., влизат в сила  системни гранични проверки на всички пътници по гранично-пропускателните пунктове с Хърватия. Всички документи, дори и на гражданите на ЕС и на тези, които се ползват от правото на свободно движение, ще бъдат проверявани в съответните бази данни на всички външни граници на ЕС. Очаква се процедурата да увеличи времето за преминаване на границите, но местните органи уверяват, че са взети всички мерки този процес да бъде облекчен.

Препоръчва се на пътуващите през външната граница на ЕС, преди началото на пътуването им, да проверяват наличието и валидността на документите им за пътуване.

Ниво на сигурност:

Минималното ниво на улична престъпност, която не представлява заплаха за сигурността на местните и чуждите граждани. Препоръчва се да се проявява предпазливост по отношение на неоторизирани фирми и местни и чужди частни лица, които обещават осигуряване на работа в Словения. Регистрирани са доста случаи на измамени български граждани.

В страната няма географски региони, в които природните условия да представляват опасност за живота на хората. При пътуване с МПС извън магистралите в планинските райони следва да се проявява внимание за пътни знаци, които съобщават за възможности от падане на камъни, свлачища и други препятствия.

Проява на повишено внимание при спиране и почивка на крайпътни паркинги 

В Република Словения зачестяват случаите на дръзки кражби от автомобили по паркингите в близост до автомагистрали и шосета в присъствието на собствениците и пътниците на МПС. Извършителите използват почин да предупреждават за уж спукана гума или молба за оказване на помощ, както и упътване за маршрут и докато нищо неподозиращите се суетят около автомобила, им биват отнемани чанти, портфейли, телефони и всичко, което представлява лесна и бърза плячка в купето. Препоръчва се на пътуващите да проявяват по-голямо внимание и грижа за вещите си.

Считано от 01.04.2018 г., в Република Словения се въвежда електронно таксуване за превозни средства с тегло над 3,5 тона.

От 01.04.2018 г. няма да бъде възможно заплащането на пътната такса на пунктовете за тази цел. Ще бъде преустановена възможността за заплащането на пътната такса с действащите електронни карти ДАРС и устройствата АВС. Всяко тежкотоварно МПС, използващо автомагистралите или високоскоростните пътища в Словения, ще трябва да се регистрира с цел използването на системата DarsGo, както и да придобие устройството DarsGo, чрез което се начислява пътната такса. И към момента регистрирането и получаването на DarsGoе възможно в сервизите DarsGo. Регистрацията ще бъде възможна и на бензиностанциите, намиращи се на отбивките за отдих. Информация за снабдяване с устройството DarsGoможе да бъде намерена на интернет страницата www.darsgo.si. Препоръчва се потребителите на системата DarsGoда сторят това своевременно, за да избегнат очакваните опашки за регистрация при преминаването към новата система. Заплащането на пътните такси по сега действащата система може да се извършва до края на деня на 31 март 2018 г., включително. ДАРС не предвижда „период за толеранс”. За да се избегнат недоразумения, стара и нова система за таксуване за преминаване през Република Словения няма да функционират паралелно.

Словенските власти подчертават, че при липса на регистрация и устройство ще бъдат налагани глоби както на водачите на автобусите и тежкотоварните автомобили, така и на собствениците на фирмите, които своевременно не са предприели необходимите действия.

Допълнителна информация и препратки за регистрация може да се намерят на интернет страниците www.dars.si и https://darsgo.si/portal/en/home или чрез електронната поща [email protected].

Здравеопазване:

Епидемиологичната обстановка е нормална. При влизане в страната не се изискват специализирани ваксини.

Особености на местното законодателство:

Помнете, че в Република Словения следва да се спазва местното законодателство и обичаи. Препоръчваме предварително да се информирате за тях и да ги спазвате. Наказанията за нарушаване на закона могат да бъдат много по-строги от тези в България за същите нарушения.

Съгласно законодателството на Република Словения при пристигане в страната българските граждани са длъжни в тридневен срок да регистрират адреса си на временно пребиваване пред компетентните словенски органи. Това може да се извърши чрез администрацията на хотел, общежитие, чрез словенските наемодатели или лично от българския гражданин в местното полицейско управление. При неспазване на Закона за адресна регистрация на Република Словения се налага глоба, която трябва да се плати незабавно, в противен случай временно се отнемат документите за самоличност.

При пребиваване, надвишаващо срока от три месеца, административните формалности изискват гражданите да се пререгистрират пред съответните власти. Последните издават удостоверение за актуална регистрация, съдържащо името и адреса на регистриращото се лице и датата на регистрацията. Неспазването на изискването за регистрация може да доведе до налагане спрямо въпросното лице на съразмерни и недискриминационни санкции. Представя се валидна карта за самоличност или паспорт, потвърждение за наемане на лицето от страна на работодателя или удостоверение за трудова заетост, или доказателство, че са самостоятелно заети лица; документ - доказателство за записване в акредитирано учебно заведение, и за сключване на пълна здравна застраховка.

В редица случаи български граждани се обръщат към посолството за уреждане на трудови спорове в Словения. Необходимо е да се знае, че законодателството и в двете държави, България и Словения, е съобразено с европейските  изисквания и трудово-правните отношения се регламентират със съответните трудови договори между работник и работодател. Българските граждани следва да подписват договори само на разбираем за тях език и ясни условия. За допълнителна информация и консултация се обърнете към Министерство на труда и социалната политика на Р България. Консулските служители не могат да бъдат страна при защита правата на българските граждани в трудово-правни спорове, нито да ги представляват, когато тези случаи се решават в съда.

При възникнали трудово-правни спорове българските граждани могат да се срещнат с Консулски служител и подадат заявление като опишат подробно обстоятелствата и естеството на спора. Горното ще бъде препратено до Инспекция по труда към Министерство на труда и социалната политика на Република България за по-нататъшни действия от страна на компетентните органи.

За повече информация можете да посетите сайта на Министерството на труда и социалната политика от ТУК.

ВАЖНО!!! Полезна информация за правата на работещите в Словения в случай на дискриминация

На работещите в Р Словения български граждани се препоръчва и да се запознаят с информацията в Наръчника за гарантирането на равни възможности и предотвратяването на дискриминацията на работещите и търсещите работа в Словения. Предназначението му е за чуждестранни граждани, като изданието е подготвено от Офиса на Обществения защитник в Словения в областта на равенството. Подготовката на изданието е била провокирана от големия брой случаи на сезиране за различни форми на дискриминация в сферата на трудовата заетост в Словения. Ръководството е предназначено както за вече работещи или търсещи работа в публичния или частния сектор в страната, така и за неправителствените организации и образователни институции, борещи се с дискриминацията в трудовата област.Издаденият наръчник запознава ползвателите с различните проявления на дискриминация от страна на работодателите (често срещан е т.нар. „мобинг”), основана на различни лични обстоятелства на служителите: националност, образование, пол, религия, убеждения, степен на инвалидност и др. На страниците на ръководството може да бъде намерена подробна информация за това как да бъдат проверени условията на труд в организацията или фирмата, в която се кандидатства за работа, в т.ч. за еднаквото заплащане на мъжете и жените при извършването на една и съща работа и за това как се процедира в случаите на едностранно прекратяване на трудовото правоотношение. От 66-та до 80-та страница са представени правните пътища за разрешаването на спорове с работодатели и сезиране на компетентните институции в Словения: Инспекторат по труда, Полиция, съдилища с обща компетенция, Съд по трудови въпроси, Съд по Административни въпроси и др. Разяснени са и начините за алтернативно, извънсъдебно решаване на възникналите спорове с работодатели чрез медиация и други способи и техните предимства за засегнатите страни. Предпоследният раздел на изданието съдържа информация за различните компетенции и правомощия на националния Обмудсман на Словения и на Защитника по линия на принципа на равенството и в кои случаи на съмнения в проявата на дискриминационно отношение може да бъде търсено съдействието им.

Всички консултации и процедури, водени от институцията на Защитника, са безплатни. Сигнали за дискриминация могат да се подават на безплатния телефонен номер 080 81 80 (всеки работен ден от 10 до 12 ч и от 15 до 18 ч), на който се получават и съвети по конкретни казуси. Контактът със Защитника е възможен и по и-мейл на: [email protected]; стационарен телефон: 00 386 1 47 35 531 или по пощата на адрес: Zagovornik načela enakosti/ Železna cesta 16, 1000 Ljubljana, Slovenija.

За улеснение, ръководството е издадено на английски и словенски език, които са достъпни :на словенски език и на английски език 

  

-------- Снимки: www.zagovornik.si

За повече информация можете да посетите сайта на Министерството на труда и социалната политика от ТУК.

Митнически изисквания:

Българските граждани, пътуващи за Република Словения следва да се съобразяват с митническите закони на страната.

За повече информация, можете да посетите сайта на Министерство на финансите от ТУК  и Агенция „Митници” ТУК

Митнически изисквания за Словения можете да изтеглите от ТУК. 

Движенията по пътищата:

Ако пътувате с автомобил, следва да проявявате изключително внимание при кормуване в градски условия за колоездачи, които се включват в движението активно. Направете всичко необходимо да се запознаете с местните правила за движение. В много страни се налагат тежки парични глоби за нарушение на правилата за движение, които се заплащат без значение дали сте местен или чужд гражданин.

От 1.07.2008 г. в Република Словения е въведена винетна система за магистралните и високоскоростните пътища в страната. В обръщение са пуснати три вида винетки: седмични, месечни и целогодишни, а за моторите – и такива с валидност 6 месеца. Цената на винетните стикери за автомобили с маса до 3, 5 тона от 1.01.2014 г. е както следва:

Седмична (7 дни):   15 евро;

Месечна (30 дни):    30 евро;

Целогодишна (365 дни): 110 евро

Въведени са винетни стикери за двуместни автомобили (категория В) с височина над първата ос до 1. 30 м. и с максимална маса до 3,5 т  (вкл. с или без ремаркета). Цените с ДДС са както следва:

 Седмична (7 дни):             30 евро;

 Месечна (30 дни):               60 евро;

 Целогодишна (365 дни):    220 евро.

Определение на „височина на автомобила над първата ос“ според интернет страницата на Министерството на инфраструктурата и териториалното планиране, придружено със схема: „Височината представлява разстоянието между пътната настилка и най-високата точка на автомобила в равнина, която се прокарва правоъгълно през симетралата на оста на предните колела“.

Цените на винетните стикери за мотори са както следва:

7, 50 евро – за 7 дни; 30 евро – за 6 месеца и 55 евро – за 1 година .

Обръщаме внимание, че само годишните винетки важат в рамките на календарната година като обхващат и месец януари на следващата.

Събирането на пътните такси за товарни автомобили става се извършва чрез плащане на пунктовете по магистралите. Компанията за автомагистрали в Република Словения („ДАРС” АД) в началото на всяка календарна година въвежда винетни стикери в различен от изминалата година цвят.

Напомняме, че винетните стикери трябва да бъдат закупени преди или на Гранично контролно-пропускателните пунктове при влизането на територията на Словения. Контролът по спазването на изискването за задължително поставяне на винетки се осъществява от мобилните групи на „ДАРС" АД, органите на полицията, Инспектората по транспорт на Словения и Митническото управление на Словения.

Глобите, регламентирани в Официален вестник на Република Словения (бр. 33/06 и бр. 45/08 – Закон за публичните пътища и Закон за правилата за движение по пътищата), са в размер най-малко на 300 евро. При заплащане на място или до 8 дни след съставяне на глобата, размерът се намалява с 50%.

Ако глобата не бъде платена на място, словенските органи отнемат всички документи на нарушителите и тези на МПС.

Документите, издавани от „ДАРС” АД, съдържат т.нар. юридическа инструкция, в която се пояснява дали се допуска обжалване на акта и пред кой орган се депозира жалбата.

Повече информация може да се получи на адрес: www.dars.si

Връзка към страницата на Автомобилния съюз на Словения: http://www.amzs.si/si/Default.aspx

Движението по пътищата се извършва със включени светлини и задължителна употреба на коланите, вкл. и на задните седалки. Използването на мобилни телефони е позволено само с hands-free устройство.

Препоръки към водачите на МПС на територията на Република Словения

Във връзка с летния сезон и зачестилите случаи на аварирали чуждестранни автомобили, „Компанията за автомагистралите в Република Словения” АД (DARS) отправя следните препоръки към водачите, в случай на повреда на МПС по автомагистралите и високоскоростните пътища в страната, включително и при инцидент в тунели.

В тези случай водачите трябва да се свържат с Дежурния център на DARS на телефон 1970 (за обаждания от Словения) или на 00 386 1 518 85 18 (за обаждания от чужд оператор).

С цел избягване на услугите на фирми, предлагащи репатриране на аварирали превозни средства със специализирана техника срещу високи цензаплащане, DARS препоръчва на посочените телефонни номера да се изиска изпращането на фирма, с която компанията има сключен договор или да се потърси съдействието на застрахователна компания, предлагаща „Асистент на пътя”.

В посочените случаи в режим 24/7 може да бъде потърсено съдействие от деветте регионални центъра на DARS:
- в северна Словения: градовете Любляна, Марибор, Мурска Собота, Словенске Конице, Хрушица и Вранско (Avtocestna baza DARS Ljubljana, Maribor, Slovenske Konjice, Hrušica, Vransko) и
- в южна Словения: градовете Постойна, Козина и Ново Место (Avtocestna baza DARS Postojna, Kozina, Novo mesto).

Времето за пристигането на съответните екипи е ограничено до 45 мин. за автомобили до 3,5 т и до 60 мин. за такива с тегло над 3,5 т. Изключение е тунелът „Караванке” между Република Словения и Република Австрия, където екипът на DARS се явява до 25 мин. след получаването на обаждане.

Важно е да се има предвид, че аварирали тежкотоварни автомобили се изтеглят от пътните участъци само от партньорските фирми на DARS. Те са обозначени с логотип „По договор с ДАРС № ...”.

Съдържанието ѝ на английски, немски, италиански, румънски и унгарски език е поместено на сайта на компанията: www.dars.si/Towing_service

DARS напомня, че съгласно чл. 11 от Закона за правилата за движението по пътищата в Словения, в случай на авария водачите на МПС с тегло до 3,5 т са длъжни да изтеглят автомобила от платното в рамките на не повече от 2 часа. В противен случай това се извършва от DARS или фирми-партньори за сметка на шофьора и по обнародвания ценоразпис на DARS.

Необходимост от данъчна регистрация при извършването на пътнически превози вили през Р Словения

Съгласно разпоредбите на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС), изискването за регистрация ЗДДС се отнася както за фирмите осъществяващи регулярни превози, така и за операторите, извършващи случайни такива. Регистрацията за получаването на ДДС номер се извършва в съответствие с общите разпоредби на закона или по силата на специален, опростен режим, който се прилага по отношение на:

  • лицата, задължени да заплащат ДДС, които нямат седалище, административно подразделение или постоянно или обичайно местопребиваване в Р Словения;
  • извършващите в Р Словения периодични пътнически превози с МПС, които не са регистрирани в страната;
  • лицата, нямащи право на възстановяването или приспадането на ДДС по смисъла на чл. 74„а”-74„и” и на чл. 63 от ЗДДС;
  • лицата, които не осъществяват никакви други транзакции, които биха били предмет на облагане с ДДС в Р Словения.

Регистрацията във Финансовата администрация /FURS/ на Р Словения следва да се извърши своевременно преди преминаването на МПС през страната, като за целта се попълват формуляри. Съществува и техническа възможност да се изпратят и в електронен вид на и-мейл: [email protected]. След подписването им от страна на компетентния орган и определянето на словенски ДДС номер, документите трябва да се представят на митническите служби при влизането в Р Словения през който и да е било международен ГКПП по Шенгенската граница.

Образци на формулярите са достъпни на английски, немски, италиански и унгарски език ТУК.

При неспазване на изискването на данъчна регистрация, съгласно чл. 140-144 от ЗДДС на Словения, се налагат санкции в размер на:

  • 1 200 – 41 000 евро, когато юридическите лица, едноличните търговци или физическите лица не начисляват ДДС в определените за това срокове;
  • 2 000 – 125 000 евро, когато горе посочените лица не извършат ДДС регистрацията  или предоставят недостовернни данни за възстановяването или приспадането на ДДС в тяхна полза;
  • до 375 000 евро, когато нарушителите се облагодетелстват имуществено в резултат на по-тежките нарушения на закона;
  • до 12 300 евро – на отговорните лица, представляващи юридическите или физическите лица или едноличните търговци.

Зимни гуми и др.

Използването на зимни гуми е задължително в периода 15 ноември – 15 март. Водачите на МПС следва да имат в наличност вериги през зимния период, както и за планинските райони и други обозначени със знак участъци.

Престой на автомобили, отнемане на регистрационни номера и др.

Преспиването в автомобили, в т.ч. и ТИР-ове, на паркинги край автомагистралите, местата за отдих и др. е позволено, но се регулира от всяка община. Изключение са туристическите курорти в югозападната област Приморска – Изола, Порторож, Пиран и Копър, където общините не позволяват преспиване в колите.

Регистрационните номера на автомобилите се отнемат при констатиране на техническа неизправност и неизяснена собственост – след проверка и в Шенгенската информационна система СИС 2. След изтичането на процедурните срокове, МВР и МВнР на Словения изпращат табелите до Посолството на България, а от там до компетентните органи в Република България.

Допустимо е 0,5 промила, а за професионални водачи – 0,0 промила.

Задължително е и наличието на комплект резервни крушки за фарове и мигачи, светлоотразителни жилетки, триъгълник и на комплект с медикаменти за първа помощ /които да не са с изтекъл срок на годност/.

Законът за нарушенията на Р Словения дава право служителите да отнемат временно всички документи и/или движими вещи с цел обезпечаване погасяването на глобата. Документите са: паспорт, лична карта, СУМПС, талон на превозното средство, транспортни документи или други такива, които придружават товарите и ценни книжа, а наред с тях – и превозни средства и други движими вещи, намиращи се у лицето, без значение дали то е техен собственик или не. Съгласно закона, документите и вещите се отнемат за срок от 6 месеца до 1 година. На нарушителя се връчва писмено решение за временното отнемане, придружено с юридическа инструкция.

Налаганите от „Компанията за автомагистрали в Република Словения“ /„ДАРС“/ глоби варират между 300 и 800 евро, като в първите осем дни се заплащат 50% от размера им.

Обръщаме внимание, че гражданите не следва да подписват актовете за глоби, ако са на чужд език и не разбират съдържанието им.

Полицията санкционира и лицата, неспазили изискването за адресна регистрация при престой в Словения над 3 дни /т.е. не се смята, че е транзит/. 

Пътуващите с автомобил, който е собственост на лице, което не пътува със същия, следва да притежават нотариално заверено пълномощно от собственика на автомобила, преведено на английски или езика, който се говори в държавата-крайна дестинация.

Практически съвети:

Ако по някаква причина бъдете задържан от местните власти, изисквайте да Ви бъде осигурен контакт с Посолството на Република България. Консулски служител ще установи във възможно най-кратък срок контакт с Вас. В случай, че имате езикови затруднения, изисквайте да Ви бъде осигурен преводач. Трябва да се избягва подписването на документи, чието съдържание е на език, който не разбирате.

Съветваме Ви предварително да сключите договор за здравна, туристическа, пътна или друга застраховка.

Финансова помощ може да получите от Посолството на Република България, само ако Ваши роднини или близки лица депозират необходимата Ви сума в Министерството на външните работи, дирекция „Финансово-стопански дейности”.

В случай на кражба или загуба на личните ви документи, парични средства, билети за пътуване, незабавно известете лично и писмено най-близката полицейска служба в Словения и поискайте копие от протокола за установяване на събитието. Свържете се с Посолството на Република България, за да направите постъпки за получаване на необходимите документи за продължаване на пътуването Ви или за завръщането Ви в родината.

Местна валута:

Евро (EUR).

Климатични особености:

Словения е разположена в умерения климатичен пояс и по-голямата ѝ част има умереноконтинентален климат. В равнините и междупланинските долини средната януарска температура е от 0 до -2°С, а средна юлска 18-19°С. Годишната сума на валежите варира от 800 до 1200 mm (в планините на места над 2000 mm). По адриатическото крайбрежие климатът е субтропичен, средиземноморски.

Документи за пътуване и визов режим

Българските граждани влизат и пребивават в Република Словения с валидни български паспорт или лична карта. При влизане в Словения са валидни изискванията на държава от Европейския съюз и Шенгенското пространство.Българските граждани не се нуждаят от виза.

 

Консулски услуги

Заверки и легализации:

Съгласно действащата правна уредба между Република България и Република Словения, документите, съставени или заверени от компетентен орган, съгласно установената форма, се приемат на територията на другата страна, но следва да носят печат "апостил", поставен в държавата, която е издала документа. Нотариална заверка на лични документи като декларации, пълномощни и други се извършва в консулска служба и се събират съответните такси по тарифата за консулски услуги.

За заверка на лични документи Гражданско състояние

Родителите на българските граждани, родени в Словения, в срок до шест месеца след раждането им следва да регистрират събитието в общината по местоживеене в България с цел издаване на българско удостоверение за раждане на новороденото.

Сключените граждански бракове, при които поне единият от съпрузите е български гражданин също се регистрират в общината в България по постоянен адрес.

Актовете за смърт на български граждани, починали на словенска територия, се регистрират в общината в България по постоянния адрес на починалия.

Пътуване на деца до 18 години с или без придружител:

Дете, пътуващо без придружител е необходимо да носи нотариално заверена и подписана от двамата родители декларация за тяхното съгласие то да пътува без придружител. В случай, че детето е придружавано само от единия родител, то той трябва да притежава пълномощно/декларация от другия родител. Завереният пред нотариус документ отразява съгласието на непътуващия родител, детето да пътува с другия родител. Когато дете под 18 годишна възраст е придружавано от трето лице, то придружителят трябва да притежава пълномощно/декларация, подписани от двамата родители, чрез които те изразяват съгласието си детето да пътува с това лице. Когато въз основа на съдебно решение върху детето се упражняват родителски права само от единия родител, пълномощно/декларация за съгласие се изисква единствено от него. В този случай е необходимо да бъде представено копие на съдебното решение, нотариално заверено и преведено на езика на страната-крайна дестинация или английски език.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация