Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Коронавирусът – как да пътуваме

Назад

Украйна

Актуализирано на 09.08.2021 г.

Препоръчваме на българските граждани да се въздържат от пътуване!

1.Ограничителни мерки за влизане в страната спрямо български граждани

На територията на Украйна е установено „зелено“ ниво на епидемична опасност, според което от 05 август 2021г. е забранено:
1. преминаване на държавната граница за влизане в Украйна от чужденци и лица без гражданство, които нямат застрахователна полица (удостоверение), издадена от застрахователна компания, регистрирана в Украйна, или чуждестранна застрахователна компания с представителство в Украйна или договорни отношения с партньор застрахователна компания в Украйна (помощ), покрива разходите, свързани с лечението на COVID-19, наблюдение и е валидна за срока на престоя в Украйна, с изключение на:
- чужденци, лица без гражданство, постоянно пребиваващи на територията на Украйна, и лица, признати за бежанци, или лица, нуждаещи се от допълнителна закрила;
- служители на дипломатически мисии и консулски служби на чужди държави, мисии на официални международни мисии, организации, акредитирани в Украйна, и членове на техните семейства;
- машинисти и членове на екипажа на товарни превозни средства, автобуси, извършващи редовен, нередовен и махален транспорт, членове на въздушни и морски екипажи, речни кораби, членове на влакови и локомотивни екипажи;
- военнослужещи (подразделения) от въоръжените сили на държави -членки на НАТО и държави -членки на програмата на НАТО „Партньорство за мир“, които участват в учебните дейности на подразделенията на Въоръжените сили.
При липса на документите, предвидени в тази алинея, упълномощеното длъжностно лице на Държавната гранична охрана отказва на чужденци и лица без гражданство да преминават държавната граница по начина, предвиден в член 14 от Закона на Украйна „За Граничен контрол";
2. Преминаване на държавната граница за влизане в Украйна от чужденци и лица без гражданство без отрицателен резултат от тестване за COVID-19 чрез полимеразна верижна реакция или бърз тест за коронавирусен антиген SARS-CoV-2, който е проведен не повече от 72 часа преди преминаване на държавната граница; или документ, потвърждаващ получаването на пълен курс на ваксинация от ваксини срещу COVID -19, включени от Световната здравна организация в списъка с разрешени за употреба при спешни случаи (по -долу - документ, потвърждаващ получаването на пълен курс на ваксинация), издаден в съответствие с Международни здравни правила (2005 г.) или в съответствие с международните споразумения, сключени от Украйна за взаимно признаване на документи за ваксинация от COVID-19; или чуждестранен COVID сертификат, потвърждаващ ваксинацията срещу COVID-19 с ваксини, включени от Световната здравна организация в списъка на разрешените за употреба при спешни случаи, отрицателен резултат от тестване за COVID-19 чрез полимеразна верижна реакция или възстановяване от COVID-19 (по-долу) - чуждестранен сертификат), издаден от упълномощените органи на чужди държави, с които Украйна е сключила международни споразумения за взаимно признаване на COVID-сертификати, с изключение на:
- чужденци и лица без гражданство под 12 години;
- чужденци, лица без гражданство, постоянно пребиваващи на територията на Украйна, и лица, признати за бежанци, или лица, нуждаещи се от допълнителна закрила;
- служители на дипломатически мисии и консулски служби на чужди държави, мисии на официални международни мисии, организации, акредитирани в Украйна, и членове на техните семейства;
- машинисти и членове на екипажа на товарни превозни средства, автобуси, извършващи редовен, нередовен транспорт, членове на екипажа на самолети и кораби, речни кораби, членове на влакови и локомотивни екипажи;
- военнослужещи (подразделения) от въоръжените сили на държави -членки на НАТО и държави -членки на програмата на НАТО „Партньорство за мир“, които участват в учебните дейности на подразделенията на Въоръжените сили.
При липса на документите, предвидени в тази алинея, упълномощеното длъжностно лице на Държавната гранична охрана отказва на чужденци и лица без гражданство да преминават държавната граница по начина, предвиден в член 14 от Закона на Украйна „За Граничен контрол";
3. Преминаване на държавната граница за влизане в Украйна от чужденци и лица без гражданство, подлежащи на самоизолация, без инсталирано и активирано мобилно приложение на електронната услуга „В дома“ на Единния държавен уеб портал за електронни услуги.
Служители на Държавна гранична служба проверяват инсталирането и активирането на мобилното приложение, когато преминават държавната граница или контролно -пропускателни пунктове за влизане на временно окупираните територии в Донецка и Луганска области, Автономна република Крим и град Севастопол и излизат от тях. В случай на невъзможност за инсталиране на мобилно приложение или отказ да го инсталира, упълномощеното длъжностно лице на звеното за защита на държавната граница ще откаже такова лице да премине държавната граница по начина, предвиден в член 14 от Закона на Украйна „За граничния контрол ".

 

 

2.В случай на задължителна карантина за български граждани, възможности за освобождаване от карантина

Самоизолация и наблюдение на лице във връзка с преминаване на държавната граница не се прилага или се прекратява в случай на отрицателен резултат от тестване за COVID-19 чрез полимеразна верижна реакция или бърз тест за коронавирусен антиген SARS-CoV-2, което е извършено след преминаване на държавните граници (с изключение на лица, пристигнали от Руската федерация, Република Индия и престояли на тяхна територия повече от седем дни през последните 14 дни). На самоизолация подлежат:
1) лица, които са имали контакт с пациент с потвърден случай на COVID-19, с изключение на лица, които са използвали лични предпазни средства по време на служебните си задължения в съответствие с препоръките за тяхното използване;
2) лица със съмнение за инфекция или с потвърдена диагноза COVID-19 в лека форма, при условие че лицето не се нуждае от хоспитализация;
3) всички лица, които преминават държавната граница за влизане в Украйна, с изключение на:
-лица под 18 години;
- граждани на Украйна, заминали в чужбина преди 4 август 2021 г .
- ръководители и членове на официални делегации на чужди държави, служители на международни организации, както и лица, които ги придружават и влизат в Украйна по покана на президента на Украйна, Върховната Рада на Украйна, Кабинета на министрите на Украйна, Службата на Президент на Украйна, Министерство на външните работи;
- служители на дипломатически мисии и консулски служби на чужди държави, мисии на официални международни мисии, организации, акредитирани в Украйна, и членове на техните семейства;
- лица, пристигащи за участие в официални спортни състезания, провеждани на територията на Украйна, и придружаващи ги лица;
- лица, които идват да участват в културни събития, провеждани на територията на Украйна, по покана на културната институция и придружаващите ги лица;
- военнослужещи (подразделения) от въоръжените сили на държави -членки на НАТО и държави -членки на програмата на НАТО „Партньорство за мир“, които участват в обучението на части на Въоръжените сили или пристигат по покана на Министерството на отбраната;
- експерти от граничните агенции на Европейския съюз, пристигащи в рамките на съвместните операции с Европейската агенция за гранична и брегова охрана Frontex;
- членове на официални правителствени и други делегации на Украйна, които се завръщат в Украйна след краткосрочни командировки в чужбина, за да участват в международни консултации, преговори, конференции, заседания на органи на международни организации, заседания на междуправителствени комисии, други съвместни междуправителствени органи;
- участници в външно независимо оценяване, лица, които възнамеряват да влязат в образователни институции, включително курсове (катедри) за подготовка за прием в държавни висши учебни заведения, кандидати, обучаващи се в образователни институции, намиращи се в Украйна, както и родители (осиновители), настойници, попечители , други законни представители или други лица, упълномощени от родители (осиновители), настойници, попечители или други законни представители, придружаващи такива лица; “.
- машинисти и членове на екипажа на товарни превозни средства, автобуси, извършващи редовен транспорт, членове на екипажа на самолети и кораби, речни кораби, членове на влакови и локомотивни екипажи;
- лица, носещи хемопоетични стволови клетки за трансплантация;
- Лица, които имат документ, потвърждаващ получаването на пълен курс на ваксинация, или международен, вътрешен сертификат или чуждестранен сертификат, потвърждаващ получаването на пълен курс на ваксинация срещу COVID-19;
4) лица с потвърдена диагноза COVID-19, изписани от здравно заведение, до възстановяване в съответствие с индустриалните стандарти в областта на здравеопазването.

 

 3.Транзитно преминаване /PRC тест/антигенен тест/свободно /до колко часа/ транзитни коридори

Няма специфично изискване за транзитно преминаване. Валидна е разпоредбата на горния абзац. За транзитно преминаване на шофьори се прилага т.6 от горния абзац и те преминават транзитно без резултат от тест за Ковид-19. Няма обособени транзитни коридори.

4.Въведени ограничения/забрани за вносителите/износителите на стоки и услуги.

Няма известни ограничения. От няколко години има забрана за внос на млечни продукти от дребен рогат добитък. Тя не е свързана с мерки за борба с Ковид-19. БАБХ са запознати с нея.


5.Граничен режим/отворени/затворени граници/летище/

Няма затворени гранични пунктове и летища. На следната препратка може да се следи текущият режим на пропускателните пунктове.
https://dpsu.gov.ua/ua/map


6.Вътрешни мерки /полицейски час/забранен вътрешен транспорт

Мерки от вътрешен характер. Забранява се:
1) престой в обществени сгради и съоръжения, обществен транспорт без носене на лични предпазни средства, включително респиратори или защитни маски, които покриват носа и устата, включително самостоятелно направени;
2) да сте на улицата без документи за самоличност, потвърждаващи гражданство или специалния му статут, без удостоверение за регистрация на бездомно лице, удостоверение за заявление за закрила в Украйна;
3) произволно да се напускат местата за самоизолация и наблюдение;
4) провеждането на масови (културни, спортни, развлекателни, социални, религиозни, рекламни, научни, образователни, професионални тематични и други) събития (включително в развлекателни заведения (нощни клубове) и заведения за хранене), без да бъдат носени от всички участници и организатори на лични предпазни средства за събития, по-специално защитни маски или респиратори, които покриват носа и устата, включително самостоятелно направени.
Ограниченията, предвидени в тази алинея, не се прилагат, при условие че всички участници и организатори на събитието имат отрицателен тест за COVID-19 чрез полимеразна верижна реакция или бърз тест за коронавирусен антиген SARS-CoV-2, който се провежда не повече от 72 часа преди събитието или документ, потвърждаващ получаването на пълен курс на ваксинация, или международен, вътрешен сертификат за COVID на Украйна, издаден в Украйна в съответствие с Процедурата за формиране и използване на сертификат, потвърждаващ ваксинацията срещу остри респираторни заболявания COVID -19, причинен от коронавирус SARS -CoV -2, отрицателен резултат от тестване или възстановяване на човек от това заболяване, одобрен с резолюция на Кабинета на министрите на Украйна от 29 юни 2021 г. № 677 (по -долу -международен, вътрешен сертификати) или чуждестранен сертификат;
5) извършване на редовен и нередовен превоз на пътници по шосе, по-специално превоз на пътници по градски автобусни линии в режим на микробус, в електрически (трамвай, тролейбус), железопътен транспорт, в градски, крайградски, междуградски, вътрешнорегионални и междурегионални комуникация, в по-голям брой от броя на местата, предвидени от техническите характеристики на превозното средство, посочени в регистрационните документи за такова превозно средство.
Превозвачът е отговорен за снабдяването на шофьорите с лични предпазни средства, включително респиратори или защитни маски, и следи използването на пътниците по време на превоз на лични предпазни средства, включително респиратори или защитни маски, които покриват носа и устата, включително самостоятелно направени;
6) дейности на стопански субекти, обслужващи посетители, в които:
- не се поставя маркировка за престой на опашката при спазване на разстоянието между клиентите не по -малко от 1,5 метра;
- служителите не са снабдени с лични предпазни средства, включително защитни маски или респиратори, и използването им не се контролира правилно;
- обслужването на клиенти се осигурява без носене на лични предпазни средства, включително защитни маски или респиратори, които покриват носа и устата, включително самостоятелно направени, с изключение на обслужване извън сградата на стопанския субект (през прозорците, терасите и т.н.);
- не се предвижда централизирано събиране на използвани лични предпазни средства в отделни контейнери.
- Няма въведен полицейски час.

Държави

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Ситуационен център

02 948 2404 [email protected]

Консулски отношения

02 948 2365 [email protected]

Следвайте ни

в социалните мрежи

Приемна за граждани

02 948 2018 Понеделник - петък от 09:00 до 17:30 ч.

Полезни съвети

Рискове за сигурността

Риск за сигурността, различен от познатите в България, съществува при всяко напускане на страната. Запознайте се с наличната информация за пътуващи – обща и за всяка конкретна дестинация, относно евентуалните рискове, които биха поставили под заплаха Вашето имущество, свобода на придвижване, здраве, а в екстремни случаи и Вашия живот. При планирането на пътуването и по време на пребиваването си зад граница, освен наличните тук и в задграничните представителства на България и държавите-членки на Европейския съюз данни, препоръчваме да следите редовно и информацията на местните медии за обстановката в държавите и местата по маршрута на пътуване.

Предупреждение за пътуване

Министерството на външните работи на Република България по правило публикува предупреждения за въздържане от пътуване само за районите, в които се водят военни действия (ситуация на война или Гражданска война в дадена страна), където съществува реална обща заплаха за живота.

Поведение при кризисни ситуации

В случай на кризисни ситуации - природни бедствия, възникване на военни конфликти, терористични актове, политически размирици и др., следва незабавно да се свържете с най-близкото българско задгранично представителство. При липсата на такова, можете да се свържете с представителството на ЕС или на държава-членка на ЕС, което да предостави, в рамките на възможностите си, защита, съдействие и помощ на българските граждани.

Важни данни в случай на нужда

Когато изпаднете в нужда по време на пребиваването си в чужбина, за да Ви бъде оказана по-експедитивно помощта, от която се нуждаете, е необходимо да можете да предоставите следните основни данни:

  • номер на паспорта, издаден на (дата) и валиден до (дата).
  • пътна застраховка - номер на полицата
  • кръвна група
  • Лица за контакт, които да бъдат уведомени (име, адрес, телефон, e-mail)

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация