Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Коронавирусът – как да пътуваме

Назад

Словакия

Актуализирано на 23.09.2021 г.

Препоръчваме на българските граждани да се въздържат от пътуване!

Считано от  1 юли 2021 г., българските граждани пътуват във всички държави от ЕС, вкл. Лихтенщайн, Швейцария, Исландия и Норвегия с единен цифров сертификат, който се издава от Националната здравно-информационна система.
За повече информация  https://www.mfa.bg/bg/situationcenter/30308

В съответствие с чл. 11, пар. 2 на Регламента на Европейския парламент и Съвет (ЕС) 2021/953 от 14 юни 2021 г. относно рамка за издаването, проверката и приемането на оперативно съвместими сертификати за ваксинация срещу, направено изследване за и преболедуване на COVID-19 (Цифров COVID сертификат на ЕС) информираме, че единните условия за влизане на територията на Словашката република от 9 юли 2021 г. въвеждат две категории лица: напълно ваксинирани лица и други (неваксинирани лица).

 

1.    Ограничителни мерки за влизане в страната спрямо български граждани

Пропускателният режим за Словашката република от 1-ви септември 2021 г. е следният:

- За всички изцяло ваксинирани лица, пристигащи по суша, няма да има четиринайсет дневна карантина, ако представят сертификат, който да е на английски, словашки или чешки език.
- Влизане на ваксинираното лице на територията на СР по въздух. Ако дадено лице влезе на територията на СР по въздух, то трябва да попълни формуляра на https://www.mindop.sk/covid/ преди да влезе.
- При пристигане от държава извън списъка на изброените по-долу е необходимо да се докаже отрицателен резултат от RT-PCR тест, не по-стар от 72 часа.

Списък на държавите, от които не се изисква тест при връщане: Албания, Андора, Армения, Австралия, Азербайджан, Беларус, Белгия, Босна и Херцеговина, България, Черна гора, Китай, Чехия, Хърватия, Кипър, Дания, Естония, Финландия, Франция, Гърция, Грузия, Холандия, Хонконг, Ирландия, Исландия, Израел, Япония, Йордания, Канада, Южна Корея, Косово, Куба, Ливан, Лихтенщайн, Литва, Латвия, Люксембург, Макао, Унгария, Малта, Молдова, Монако, Германия, Норвегия, Нова Зеландия, Полша, Португалия, Австрия, Румъния, Сан Марино, Северна Македония, Сингапур, Словения, Испания, САЩ, Мексико, Сърбия, Швейцария, Швеция, Тайван, Италия, Турция, Украйна, Ватикан.

Неваксинираните лица
Те са длъжни да се регистрират чрез формуляра eHranicа (http://korona.gov.sk/ehranica) при всяко връщане от чужбина. При пристигане са длъжни да останат в карантина, която приключва на 14 -ия ден, ако са безсимптомни. Карантината се отнася и за всички членове на общото домакинство, които не са ваксинирани или нямат друго изключение от карантината. Карантината може да приключи при отрицателен RT-PCR тест, който може да се извърши най-рано на 5-тия ден. В този случай тестът се заплаща от държавата. Лицето ще бъде насочено за PCR тест автоматично след регистрация в eHranicа.
- Ако дадено лице влезе на територията на СР по въздух, към момента на пристигане трябва да има валидна регистрация в eHranica (http://korona.gov.sk/ehranica) и в същото време попълнен формуляр на https://www.mindop.sk/covid/
- Деца под 12 г., пристигащи на територията на СР, не е нужно да представят отрицателен РСR тест.
- Децата, учениците и студентите, които посещават детска градина, начално, средно или висше учебно заведение в съседни държави и имат необходимите документи за това (или, обратно, пребивават в тези страни и посещават училище в Словакия) не подлежат на карантиниране.

Неваксинираните лица са освободени от карантина, ако:
- те не могат да бъдат ваксинирани по здравословни причини, за което трябва да представят медицинско свидетелство от специалист и в същото време имат отрицателен резултат от RT-PCR тест не по-стар от 72 часа;
- те имат постоянно или временно пребиваване в граничните райони на съседна държава в рамките на 100 км от границата със СР и са граждани на СР. Те трябва да представят отрицателен резултат от RT-PCR тест не по-стар от 7 дни;
- преминават границата на СР изключително с цел извършване на работа от/към страни от ЕС, Исландия, Норвегия, Лихтенщайн, Швейцария или Украйна, имат постоянно или временно пребиваване в Словакия, респ. в посочените държави и притежават удостоверение от работодателя или удостоверение за възложена работа. Те трябва да представят отрицателен резултат от RT-PCR теста не по -стар от 7 дни;
- предоставят спешна помощ за близки членове на семейството на територията на съседна държава (или влизат в СР от съседна държава за тази цел) - те трябва да имат удостоверение за спешна помощ от лекуващия лекар на близък член на семейството, декларация за семейни отношения, както и на словашки, така и отрицателен RT-PCR тест не по-стар от 7 дни;
- са освободени от карантина като част от тяхната професия – напр. екипажи на самолети, влакове, шофьори на камиони, служители на погребални служби при транспортирането на тленни останки. Тези лица не са длъжни да представят отрицателен резултат от теста за COVID-19, нито да се регистрират в eHranica;
- принадлежат към избрани професионални групи (напр. делегации, представляващи СР, членове на Европейския парламент или служители на международни организации, художници в трансгранично производство, командировани редактори, спортно представителство и други) – при влизането си в СР те са длъжни да представят отрицателен резултат от RT-PCR тест не по-стар от 72 часа;
- влизането в СР е краткотрайно, с цел участие в погребението на близък човек, като неваксинираното лице трябва да предстваи отрицателен RT-PCR тест не по-стар от 72 часа.

Транзитно преминаване
- Задължението за карантина не се прилага за транзитно преминаване на лица и членове на техните семейства до държавата, в която работят или на която са граждани, както и за транзит на граждани на държави-членки на ЕС и членове на техните семейства през територията на СР в друга държава-членка на ЕС.
Транзитът трябва да се осъществи в рамките на 8 часа след влизане на територията на Словашката република, в т.ч. спиране за зареждане с гориво и почивка.

 


2.    В случай на задължителна карантина за български граждани, възможности за освобождаване от карантина

Задължението на лицата да се регистрират  при всяко влизане на територията на СР не се отнася за лица, които са със завършен ваксинационен курс срещу COVID-19, чийто първата регистрация важи за период от 6 месеца;  Задължението не се отнася за лица на възраст от 12 до 18 години, на които първата регистрация важи до 9 август т.г. и за лица, пристигащи с цел лечение или диагностика, на които първата регистрация важи една седмица.

Карантината не е задължителна за лица със завършен ваксинационен курс; за лица от 12 до 18 години, ако никой друг в домакинството няма наредена задължителна карантина; за лица, които поради здравословни причини не могат да бъдат ваксинирани. Тези лица трябва да предоставят удостоверение за това и също така трябва да имат документ за отрицателен резултат от RT-PCR тест, направен не по-късно от 72 часа преди влизането им в страната.

Карантината също така не се отнася за лица, преминаващи транзит през територията на Словакия, като тези лица трябва да преминат през посочени транспортни коридори без спиране, с изключение за неизбежно зареждане на гориво и то в рамките на осем часа от встъпването на територията на Словашката република.

Не ваксинирани лица,  които са имали изключение и до сега, като напр. екипажите на самолети, влакове, шофьори на товарни автомобили, служители на погребални бюра и други, посочени в наредба, не са задължени да влязат в карантина, а трябва да покажат отрицателен RT-PCR тест, както и трябва да се регистрират при влизането в страната.

Лица, встъпващи на територията на Словашката република със самолет от страни, които не са посочени в списъка по-долу, са  длъжни да покажат отрицателен резултат от проведен максимално 72 часа преди встъпването в Словакия на RT-PCR тест.

Списък на страните, при пристигането от които със самолет не е необходим отрицателен тест:

Албания, Андора, Армения, Австралия, Азербайджан, Беларус, Белгия, Босна и Херцеговина, България, Черна Гора, Китай, Чехия, Хърватия, Кипър, Дания, Естония, Финландия, Франция, Гърция, Грузия, Холандия, Хонконг, Ирландия, Исландия, Израел, Япония, Йордания, Канада, Южна Корея, Косово, Куба, Ливан, Лихтенщайн, Литва, Латвия, Люксембург, Макао, Унгария, Малта, Молдова, Монако, Германия, Норвегия, Нова Зеландия, Полша, Австрия, Румъния, Сан Марино, Северна Македония, Сингапур, Словения, Испания, САЩ, Мексико, Сърбия, Швейцария, Швеция, Тайван, Турция, Украйна.

 

Неваксинираните лица са освободени от карантина, ако:

- те не могат да бъдат ваксинирани по здравословни причини, за което трябва да представят медицинско свидетелство от специалист и в същото време имат отрицателен резултат от RT-PCR тест не по-стар от 72 часа;

- те имат постоянно или временно пребиваване в граничните райони на съседна държава в рамките на 100 км от границата със СР и са граждани на СР. Те трябва да представят отрицателен резултат от RT-PCR тест не по-стар от 7 дни;

- преминават границата на СР изключително с цел извършване на работа от/към страни от ЕС, Исландия, Норвегия, Лихтенщайн, Швейцария или Украйна, имат постоянно или временно пребиваване в Словакия, респ. в посочените държави и притежават удостоверение от работодателя или удостоверение за възложена работа. Те трябва да представят отрицателен резултат от RT-PCR теста не по -стар от 7 дни;

- предоставят спешна помощ за близки членове на семейството на територията на съседна държава (или влизат в СР от съседна държава за тази цел) - те трябва да имат удостоверение за спешна помощ от лекуващия лекар на близък член на семейството, декларация за семейни отношения, както и на словашки, така и отрицателен RT-PCR тест не по-стар от 7 дни;

- са освободени от карантина като част от тяхната професия – напр. екипажи на самолети, влакове, шофьори на камиони, служители на погребални служби при транспортирането на тленни останки. Тези лица не са длъжни да представят отрицателен резултат от теста за COVID-19, нито да се регистрират в eHranica;

- принадлежат към избрани професионални групи (напр. делегации, представляващи СР, членове на Европейския парламент или служители на международни организации, художници в трансгранично производство, командировани редактори, спортно представителство и други) – при влизането си в СР те са длъжни да представят отрицателен резултат от RT-PCR тест не по-стар от 72 часа;

- влизането в СР е краткотрайно, с цел участие в погребението на близък човек, като неваксинираното лице трябва да предстваи отрицателен RT-PCR тест не по-стар от 72 часа.

3.    Транзитно преминаване

Австрия/Унгария-Чехия

Трасето по магистрала D2 в посока бивш граничен пункт (Братислава-Яровце-Китзе/Чуново-Райка), Братислава, бивш граничен пункт Брецлав-Бродске

Чехия-Австрия/Унгария

Трасето по магистрала D2 в посока бивш граничен пункт Брецлав-Бродске, Братислава, бивш граничен пункт (Братислава-Яровце-Китзе/Чуново-Райка)

Украйна-Чехия

Трасето Украйна - Чехия е определено в посока граничен пункт Вишне Немецке – Ужгород или граничен пункт Убля-Мали Березний, Прешов, Попрад, Ружомберок, Жилина, през бившия граничен пункт Маков-Била- Бумбалка или Стари Хрознеков-Дриетома

Чехия- Украйна

Трасето Украйна - Чехия е определено в посока бивш граничен пункт Маков-Била- Бумбалка или Стари Хрознеков-Дриетома, Жилина, Ружомберок, Попрад, Прешов,  граничен пункт Вишне Немецке – Ужгород или граниен пункт Убля-Мали Березний

Украйна-Австрия

Трасето Украйна - Австрия е определено в посока граничен пункт Вишне Немецке – Ужгород или граничен пункт Убля-Мали Березний, Прешов, Попрад, Ружомберок, Жилина, Братислава през бившия граничен пункт Братислава-Яровце-Китзе

Австрия-Украйна

Трасето Австрия-Украйна е определено в посока граничен пункт бивш граничен пункт Братислава-Яровце-Китзе, Братислава, Жилина, Ружомберок, Попрад, Прешов и през граничен пункт Вишне Немецке/ Ужгород или граничен пункт Убля-Мали Березний

Полша-Австрия/Унгария

Трасето Полша-Австрия/Унгария е определено в посока бивш граничен пункт Тръстена-Хижне, Долни Кубин, Мартин, Жилина, Нове Место над Вахом, Братислава бивш граничен пункт (Братислава-Яровце-Китзе/Чуново-Райка)

Трасето Полша-Унгария е определено в посока бивш граничен пункт Тръстена-Хижне, Долни Кубин, Ружомберок, Банска Бистрица, Зволен, бивш граничен пункт Шахи – Параспуста

Трасето Полша-Австрия/Унгария е определено в посока бивш граничен пункт Скалите-Звардон, Чадца, Кисуцке Нове Место, Жилина, Нове Место над Вахом, Братислава бивш граничен пункт (Братислава-Яровце-Китзе/Чуново-Райка)

Трасето Полша – Унгария е определено в посока бивш граничен пункт Вишни Комарник-Барвинек-Свидник, Гиралтовце, Прешов, Кошице, бивш граничен пункт Милхост-Торниоснемети

Австрия/Унгария-Полша

Трасето Австрия/Унгария-Полша е определено в посока бивш граничен пункт (Братислава-Яровце-Китзе/Чуново-Райка), Братислава, Нове Место над Вахом, Жилина, Мартин, Долни Кубин, бивш граничен пункт  Тръстена-Хижне

Трасето Унгария-Полша е определено в посока бивш граниен пункт Шахи-Параспуста, Зволен, Банска Бистрица, Ружомберок, Долни Кубин, бивш граничен пункт Тръстена – Хижне

Трасето Австрия/Унгария – Полша е определено в посока бивш граничен пункт (Братислава-Яровце-Китзе/Чуново-Райка), Братислава, Нове Место над Вахом, Жилина, Кисуцке Нове Место, Чадца, граничен пункт Скалите- Звардон.

Трасето Унгария - Полша е  определено в посока бивш граничен пункт Милхост-Торниоснемети, Кошице, Прешов, Гиралтовце, Свидник, граничен пункт Вишни Комарник-Барвинек

 


4.    Въведени ограничения/забрани за вносителите/износителите на стоки и услуги.

Няма въведени ограничения и забрани.

5.    Граничен режим

Всички ГКПП със съседните държави – Полша, Унгария, Украйна, Австрия и Чехия са отворени. Възможни са всички маршрути за завръщане в България. Полицията проверява за спазването на задълженията на границата.  По въздух остава варианта за прибиране през летище Виена с „Бългерия еър“ или Австрийските авиолинии до София. До Виена вече пътуват автобусите на Фликсбъс.

6.    Вътрешни мерки

Носенето на FFP2 респиратори е задължително във всички вътрешни помещения.

Магазините и услугите работят. Условието е на 15 квадратни метра да има по един човек.

Разрешени са събирания на открито до 500 седящи. Градският транспорт функционира със задължително носене на FFP2 маски.

Държави

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Ситуационен център

02 948 2404 [email protected]

Консулски отношения

02 948 2365 [email protected]

Следвайте ни

в социалните мрежи

Приемна за граждани

02 948 2018 Понеделник - петък от 09:00 до 17:30 ч.

Полезни съвети

Рискове за сигурността

Риск за сигурността, различен от познатите в България, съществува при всяко напускане на страната. Запознайте се с наличната информация за пътуващи – обща и за всяка конкретна дестинация, относно евентуалните рискове, които биха поставили под заплаха Вашето имущество, свобода на придвижване, здраве, а в екстремни случаи и Вашия живот. При планирането на пътуването и по време на пребиваването си зад граница, освен наличните тук и в задграничните представителства на България и държавите-членки на Европейския съюз данни, препоръчваме да следите редовно и информацията на местните медии за обстановката в държавите и местата по маршрута на пътуване.

Предупреждение за пътуване

Министерството на външните работи на Република България по правило публикува предупреждения за въздържане от пътуване само за районите, в които се водят военни действия (ситуация на война или Гражданска война в дадена страна), където съществува реална обща заплаха за живота.

Поведение при кризисни ситуации

В случай на кризисни ситуации - природни бедствия, възникване на военни конфликти, терористични актове, политически размирици и др., следва незабавно да се свържете с най-близкото българско задгранично представителство. При липсата на такова, можете да се свържете с представителството на ЕС или на държава-членка на ЕС, което да предостави, в рамките на възможностите си, защита, съдействие и помощ на българските граждани.

Важни данни в случай на нужда

Когато изпаднете в нужда по време на пребиваването си в чужбина, за да Ви бъде оказана по-експедитивно помощта, от която се нуждаете, е необходимо да можете да предоставите следните основни данни:

  • номер на паспорта, издаден на (дата) и валиден до (дата).
  • пътна застраховка - номер на полицата
  • кръвна група
  • Лица за контакт, които да бъдат уведомени (име, адрес, телефон, e-mail)

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация