Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Коронавирусът – как да пътуваме

Назад

Румъния

Актуализирано на 18.06.2021 г.

Препоръчваме на българските граждани да се въздържат от пътуване!

1. Ограничителни мерки за влизане в страната спрямо български граждани:

България е включена в списъка с държави от т.нар. „зелена зона“, за пътуващите от които влизането в Румъния е свободно – не се налага карантина и не се изисква представяне на негативен резултат от RT-PCR или други документи.

За пътуващите от държави, включени в т.нар. „жълта зона“, се прилага 14-дневна карантина при влизане в Румъния.

Основни изключения:
Не подлежат на карантина:
- Лица, които представят отрицателен RT-PCR тест за SARS-CoV-2, направен до 72 часа преди качване в превозното средство (за пътуващите с обществен транспорт) или влизането в Румъния (за пътуващите със собствен транспорт).
- Лица, които са били ваксинирани срещу SARS-CoV-2, като до влизането в Румъния трябва да са изминали най-малко десет дни от завършването на пълната схема за ваксинация.
Поставянето на ваксината се доказва със съответния документ, издаден от здравното звено, където е била поставена ваксината.
- Лица, които през последните 90 дни са били потвърдени като заразени с вируса SARS-CoV-2 и разполагат с необходимите медицински документи в потвърждение на този факт (положителен RT-PCR тест от датата на диагнозата, билет за изписване от болница или тест доказващ наличието на IgG антитела, извършен най-много 14 дни преди влизането в страната) или е възможна проверка чрез базата данни Corona-forms. Едновременно с това е необходимо към датата на влизане в Румъния да са изминали най-малко 14 дни от датата на потвърждаване на заразяването.
- Деца на възраст до три години включително (без необходимост от тест).
- Деца на възраст между 3 и 16 години, които представят отрицателен RT-PCR тест за SARS-CoV-2, направен до 72 часа преди качване в превозното средство (за пътуващите с обществен транспорт) или влизането в Румъния (за пътуващите със собствен транспорт).
- Определени категории лица, сред които водачи на товарни превозни средства с максимален разрешен капацитет над 2,4 тона, водачи на МПС за превоз на лица, които имат повече от 9 места, включително мястото на водача, пилоти на самолети и летателен екипаж, локомотивни механици и железопътен персонал, трансгранични работници и др.

За пътуващите от държави, включени в т.нар. „червена зона“, се прилага 14-дневна карантина при влизане в Румъния.

Основни изключения:
Не подлежат на карантина:
- Лица, които са били ваксинирани срещу SARS-CoV-2, като до влизането в Румъния трябва да са изминали най-малко десет дни от завършването на пълната схема за ваксинация.
Поставянето на ваксината се доказва със съответния документ, издаден от здравното звено, където е била поставена ваксината.
- Лица, които влизат в Румъния с цел престой до 3 дни (72 часа) и представят отрицателен RT-PCR тест за SARS-CoV-2, направен до 72 часа преди качване в превозното средство (за пътуващите с обществен транспорт) или влизането в Румъния (за пътуващите със собствен транспорт).
Ако същите не напуснат румънска територия до изтичане на трите дни (72 часа), чрез информиране на Дирекцията за обществено здраве в окръга, в който живеят или в който са заявили адрес при влизане в страната, ще бъдат поставени под карантина за период от 14 дни, считано от четвъртия ден след влизането на румънска територия.
- Лица, които през последните 90 дни са били потвърдени като заразени с вируса SARS-CoV-2 и разполагат с необходимите медицински документи в потвърждение на този факт (положителен RT-PCR тест от датата на диагнозата, билет за изписване от болница или тест, доказващ наличието на IgG антитела, извършен най-много 14 дни преди влизането в страната) или е възможна проверка чрез базата данни Corona-forms. Едновременно с това е необходимо към датата на влизане в Румъния да са изминали най-малко 14 дни от датата на потвърждаване на заразяването.
- Деца на възраст до три години включително (без необходимост от тест).
- Деца на възраст между 3 и 16 години, които представят отрицателен RT-PCR тест за SARS-CoV-2, направен до 72 часа преди качване в превозното средство (за пътуващите с обществен транспорт) или влизането в Румъния (за пътуващите със собствен транспорт).
- Определени категории лица, сред които водачи на товарни превозни средства с максимален разрешен капацитет над 2,4 тона, водачи на МПС за превоз на лица, които имат повече от 9 места, включително мястото на водача, пилоти на самолети и летателен екипаж, локомотивни механици и железопътен персонал, трансгранични работници и др.

* * *
Възможно е на ГКПП от граничните служби да бъдат поискани разяснения и доказателства относно наложителна причина за пътуване.
* * *
Списъкът с държавите от т.нар. „зелена“, „жълта“  и „червена“ зони е наличен на:
http://www.cnscbt.ro/index.php/liste-zone-afectate-covid-19
Списъкът се обновява периодично, като включването на една държава в някоя от трите зони зависи от нейната кумулативна честота на заболеваемост на 1000 души за последните 14 дни, съгласно статистиката на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията (ECDC).
Важна допълнителна информация:
Предвидените изключения от поставяне под карантина не се прилагат за лицата, пристигащи от Индия.
Поставените под карантина лица могат да бъдат освободени от мярката след 10-ия ден, ако направят RT-PCR тест за SARS-CoV-2 на 8-ия ден от карантината, който да даде отрицателен резултат и не проявяват специфични за COVID-19 симптоми.

Изключения от поставяне под карантина, за лицата, пристигащи в Румъния от списъка с държави от т.нар. „жълта“ и „червена“ зона

На 17 юни следобед Националният комитет за извънредни ситуации (НКИС) прие Решение № 40 за 2021 г., с което се актуализира списъкът на Румъния с държави в „зелена“, „жълта“ и „червена“ зони от гледна точка на риска, свързан с пандемията от COVID-19.
България продължава да се намира в „зелената зона“, от която влизането в Румъния е свободно – не се налага карантина и не се изисква представяне на негативен резултат от RT-PCR или други документи.
Списъкът е наличен на следния адрес: https://www.cnscbt.ro/index.php/liste-zone-afectate-covid-19/2515-lista-state-cu-risc-epidemiologic-ridicat-din-17-06-2021-1/file

 

2. В случай на задължителна карантина за български граждани, възможности за освобождаване от карантина

Същото като в предишната точка

3. Транзитно преминаване /PRC тест/антигенен тест/свободно /до колко часа/ транзитни коридори.

- Транзитно преминаване е свободно (не се изисква тест);
- Транзитът трябва да се осъществи в рамките на 24 часа след влизане в Румъния;
- Пътуването е по определите транзитни коридори (съгласно картата: https://cutt.ly/ljRqgZ2 );
- Възможно е при влизане в страната граничните служби да поискат разяснения и доказателства относно целта на пътуване до крайната държава (разрешение за престой, договор за работа, необходими документи за преминаване през следващите държави и пр.).

4. Граничен режим/отворени/затворени граници/летище/

Актуален списък на затворените ГКПП:

Между България и Румъния:
ГКПП Кайнарджа-Липница, обл. Констанца;
ГКПП Крушари-Добромир, обл. Констанца;
ГКПП Оряхово-Бекет, обл. Долж (с изключение на товарни превози).

Между Унгария и Румъния:
ГКПП Кареи, обл. Сату Маре.

Между Молдова и Румъния:
ГКПП Ръдауц-Прут, обл. Ботошани (до 12.06 т.г.)

Между Сърбия и Румъния:
ГКПП Нова Молдава, обл. Караш-Северин;
ГКПП Вълчани, обл. Тимиш;
ГКПП Стамора-Моравица, обл. Тимиш (с изключение на товарни превози);
ГКПП Лунга, обл. Тимиш;
ГКПП Фоени, обл. Тимиш.

6. Вътрешни мерки /полицейски час/забранен вътрешен транспорт

В Румъния няма вечерен/полицейски час. Общественият транспорт функционира нормално.

На национално ниво са в сила следните основни ограничителни мерки:
- Носенето на предпазни маски е задължително на всички закрити обществени места, за всички граждани над петгодишна възраст – на цялата територия на Румъния. На открито е задължително носенето на маски на места, предполагащи струпване на хора като пазари, спирки на градския транспорт, концерти, зони на митинги и събрания и др.;
- Учебните занимания се извършват присъствено или онлайн, в зависимост от етапа на обучение и общата кумулативна честота на заболеваемост в даденото населено място;
Считано от 1 юни се въвеждат следните облекчения:
- Броят на участниците в културни, артистични, развлекателни и др. мероприятия на открито следва да е от 500 на 1000 души, ако участниците са ваксинирани, или имат отрицателен PCR тест, или отрицателен бърз антигенен тест, или са преболедували и датата на влизане е в периода между 14-ия и 90-ия ден от началото на болестта. Възможно е броят да е и по-голям, но всички участници трябва да са ваксинирани.
- Броят на лицата, които се движат в пешеходни групи и които не са от едно семейство, следва де е до 8 души.
- Разрешени са частни събития и сбирки (сватби, кръщенета и пр.) с до 50 души на закрито и с до 70 души на открито. Възможно е броят да е и по-голям, но всички участници трябва да са ваксинирани.
- Спортни мероприятия могат да се провеждат на закрито и открито със зрители до 25% от капацитета на спортното съоръжение/зала  и ако участниците са ваксинирани, или имат отрицателен PCR тест, или отрицателен бърз антигенен тест, или са преболедували и датата на влизане е в периода между 14-ия и 90-ия ден от началото на болестта. Възможно е броят да е и по-голям, но всички участници трябва да са ваксинирани
- Броят на участниците в семинари и обучителни курсове следва да е до 70 души, а в конференции до 100 души като пълният капацитет на помещенията може да се използва ако всички участници са ваксинирани.
- Капацитетът при ползването на фитнес зали следва да е до 70% като участниците може да са и повече, ако всички са ваксинирани.
-Капацитетът на хотели и места за настаняване на туристи на черноморското крайбрежие следва да е до 85 %.
-  Барове, клубове, дискотеки, игрални зали ще могат да работят в интервала от 5 ч. до 24 ч. с капацитет до 50%  (за игралните зали до 70%) и само за лица, които са ваксинирани.
- До 5 души, които работят в едно помещение на закрито, няма да са задължени да носят маски, ако са ваксинирани.

По решение на местните власти в определени окръзи или отделни населени места могат да бъдат прилагани по-строги локални мерки.

Държави

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Ситуационен център

02 948 2404 [email protected]

Консулски отношения

02 948 2365 [email protected]

Следвайте ни

в социалните мрежи

Приемна за граждани

02 948 2018 Понеделник - петък от 09:00 до 17:30 ч.

Полезни съвети

Рискове за сигурността

Риск за сигурността, различен от познатите в България, съществува при всяко напускане на страната. Запознайте се с наличната информация за пътуващи – обща и за всяка конкретна дестинация, относно евентуалните рискове, които биха поставили под заплаха Вашето имущество, свобода на придвижване, здраве, а в екстремни случаи и Вашия живот. При планирането на пътуването и по време на пребиваването си зад граница, освен наличните тук и в задграничните представителства на България и държавите-членки на Европейския съюз данни, препоръчваме да следите редовно и информацията на местните медии за обстановката в държавите и местата по маршрута на пътуване.

Предупреждение за пътуване

Министерството на външните работи на Република България по правило публикува предупреждения за въздържане от пътуване само за районите, в които се водят военни действия (ситуация на война или Гражданска война в дадена страна), където съществува реална обща заплаха за живота.

Поведение при кризисни ситуации

В случай на кризисни ситуации - природни бедствия, възникване на военни конфликти, терористични актове, политически размирици и др., следва незабавно да се свържете с най-близкото българско задгранично представителство. При липсата на такова, можете да се свържете с представителството на ЕС или на държава-членка на ЕС, което да предостави, в рамките на възможностите си, защита, съдействие и помощ на българските граждани.

Важни данни в случай на нужда

Когато изпаднете в нужда по време на пребиваването си в чужбина, за да Ви бъде оказана по-експедитивно помощта, от която се нуждаете, е необходимо да можете да предоставите следните основни данни:

  • номер на паспорта, издаден на (дата) и валиден до (дата).
  • пътна застраховка - номер на полицата
  • кръвна група
  • Лица за контакт, които да бъдат уведомени (име, адрес, телефон, e-mail)