Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Коронавирусът – как да пътуваме

Назад

Румъния

Актуализирано на 19.09.2021 г.

Препоръчваме на българските граждани да се въздържат от пътуване!

 

1. Ограничителни мерки за влизане в страната спрямо български граждани /PCR тест/антиген тест/кантина/изискване за предварителна онлайн регистрация на пътника (Passenger Locator Form - PLF) преди пътуването/Имунизационен паспорт

Важно!

Считано от 19.09.2021 г. България е в т.нар. "жълта зона".

 

Ако българските граждани влизат в Румъния от България или друга държава от „жълта зона“

България е включена в списъка с държави от т.нар. „жълта зона“, за пътуващите от които се прилага 14-дневна карантина при влизане в Румъния.

 

Изключения:

Не подлежат на карантина:

- Лица, които са били ваксинирани срещу SARS-CoV-2, като до влизането в Румъния трябва да са изминали най-малко десет дни от завършването на пълната схема за ваксинация.

- Лица, които представят отрицателен RT-PCR тест за SARS-CoV-2, направен до 72 часа преди качване в превозното средство (за пътуващите с обществен транспорт) или влизането в Румъния (за пътуващите със собствен транспорт).

- Лица, които през последните 180 дни са били потвърдени като заразени с вируса SARS-CoV-2 като към датата на влизане в Румъния са изминали най-малко 14 дни от датата на потвърждаване на заразяването.

- Деца на възраст до шест години включително (без необходимост от тест).

- Деца на възраст между 6 и 16 години, които представят отрицателен RT-PCR тест за SARS-CoV-2, направен до 72 часа преди качване в превозното средство (за пътуващите с обществен транспорт) или влизането в Румъния (за пътуващите със собствен транспорт).

- Транзитно преминаващи лица, ако напуснат Румъния в рамките на 24 часа от влизането си на територията на страната.

- Трансгранични работници, влизащи в Румъния от Унгария, България, Сърбия, Украйна или Република Молдова, както и румънски граждани, наети от икономически субекти от горните държави, които при влизане в страната докажат договорните си отношения със съответните икономически субекти.

- Ученици/студенти, румънски граждани или граждани с местожителство или пребиваване извън Румъния, които посещават курсове в образователни институции в Румъния или в чужбина, пътуват ежедневно до тях и представят подкрепящи документи или които трябва да се явят на приемни изпити или за завършване на обучение или започване на обучение в образователни звена/институции в страната или пътуващи за дейности, свързани със започването, организирането, посещаването или завършването на обучение, както и техните спътници, ако са непълнолетни.

- Лица, предадени на румънските власти въз основа на споразумения за реадмисия, върнати с ускорена процедура.

 

Ако българските граждани влизат в Румъния от държави от „червена зона“

За пътуващите от държави, включени в т.нар. „червена зона“, се прилага 14-дневна карантина при влизане в Румъния.

 

Изключения:

Не подлежат на карантина:

- Лица, които са били ваксинирани срещу SARS-CoV-2, като до влизането в Румъния трябва да са изминали най-малко десет дни от завършването на пълната схема за ваксинация.

- Лица, които влизат в Румъния с цел престой до 3 дни (72 часа) и представят отрицателен RT-PCR тест за SARS-CoV-2, направен до 72 часа преди качване в превозното средство (за пътуващите с обществен транспорт) или влизането в Румъния (за пътуващите със собствен транспорт).

Ако същите не напуснат румънска територия до изтичане на трите дни (72 часа), чрез информиране на Дирекцията за обществено здраве в окръга, в който живеят или в който са заявили адрес при влизане в страната, ще бъдат поставени под карантина за период от 14 дни, считано от четвъртия ден след влизането на румънска територия.

- Лица, които през последните 180 дни са били потвърдени като заразени с вируса SARS-CoV-2 като към датата на влизане в Румъния са изминали най-малко 14 дни от датата на потвърждаване на заразяването.

- Деца на възраст до шест години включително (без необходимост от тест).

- Деца на възраст между 6 и 16 години, които представят отрицателен RT-PCR тест за SARS-CoV-2, направен до 72 часа преди качване в превозното средство (за пътуващите с обществен транспорт) или влизането в Румъния (за пътуващите със собствен транспорт).

- Транзитно преминаващи лица, ако напуснат Румъния в рамките на 24 часа от влизането си на територията на страната.

- Трансгранични работници, влизащи в Румъния от Унгария, България, Сърбия, Украйна или Република Молдова, както и румънски граждани, наети от икономически субекти от горните държави, които при влизане в страната докажат договорните си отношения със съответните икономически субекти.

- Ученици/студенти, румънски граждани или граждани с местожителство или пребиваване извън Румъния, които посещават курсове в образователни институции в Румъния или в чужбина, пътуват ежедневно до тях и представят подкрепящи документи или които трябва да се явят на приемни изпити или за завършване на обучение или започване на обучение в образователни звена/институции в страната или пътуващи за дейности, свързани със започването, организирането, посещаването или завършването на обучение, както и техните спътници, ако са непълнолетни.

- Лица, предадени на румънските власти въз основа на споразумения за реадмисия, върнати с ускорена процедура.

 

Важно!

Членовете на спортни делегации, както и артистите и техните екипи, пристигащи в Румъния от държави от „червена зона“, за да участват в спортни състезания, съответно културни, артистични или развлекателни събития, организирани на територията на страната, са освободени от карантина, ако представят отрицателен RT-PCR тест за SARS-CoV-2, направен до 72 часа преди влизането в Румъния и участват само в дейности в рамките на споменатите по-горе състезания или съответни събития.

 

Ако българските граждани влизат в Румъния от държави от „зелена зона“

За пътуващите от държави, включени в т.нар. „зелена зона“, влизането в Румъния е свободно – не се налага карантина и не се изисква представяне на негативен резултат от RT-PCR или други документи.

 

* * *

Възможно е на ГКПП от граничните служби да бъдат поискани разяснения и доказателства относно наложителна причина за пътуване.

* * *

Списъкът с държавите от т.нар. „зелена“, „жълта“ и „червена“ зони е наличен на:

http://www.cnscbt.ro/index.php/liste-zone-afectate-covid-19

Списъкът се обновява периодично, като включването на една държава в някоя от трите зони зависи от нейната кумулативна честота на заболеваемост на 1000 души за последните 14 дни, съгласно статистиката на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията (ECDC).

 

Важно!

Поставянето на ваксината и датата на завършването на пълната схема на ваксинация се доказва с цифров COVID сертификат на ЕС или с документ, издаден от здравното звено, където е била поставена ваксината, на езика на съответната държава и на английски език.

Преболедуването на COVID-19 се доказва с цифров COVID сертификат на ЕС или с положителен резултат от RT-PCR тест за SARS-CoV-2 от датата на потвърждаване на заразяването, на езика на съответната държава и на английски език.

Негативният резултат от RT-PCR тест се доказва с цифров COVID сертификат на ЕС или със съответния документ, издаден на езика на съответната държава и на английски език.

 

2. В случай на задължителна карантина за български граждани, възможности за освобождаване от карантина

Поставените под карантина лица, пристигнали от „жълта зона“ могат да бъдат освободени от мярката, ако направят RT-PCR тест за SARS-CoV-2, който да даде отрицателен резултат и не проявяват специфични за COVID-19 симптоми.

 

Поставените под карантина лица, пристигнали от „червена зона“ могат да бъдат освободени от мярката след 10-ия ден, ако направят RT-PCR тест за SARS-CoV-2 на 8-ия ден от карантината, който да даде отрицателен резултат и не проявяват специфични за COVID-19 симптоми.

3. Транзитно преминаване /PRC тест/антигенен тест/свободно /до колко часа/ транзитни коридори.

- Транзитно преминаване е свободно;

- Транзитът трябва да се осъществи в рамките на 24 часа след влизане в Румъния;

- Възможно е при влизане в страната граничните служби да поискат разяснения и доказателства относно целта на пътуване до крайната държава (разрешение за престой, договор за работа, необходими документи за преминаване през следващите държави и пр.).

 

4. Граничен режим/отворени/затворени граници/летище/

Към настоящия момент няма въведени специфични ограничения/забрани.

5. Граничен режим/отворени/затворени граници/летище/

Актуален списък на затворените ГКПП:

 

Между България и Румъния:

ГКПП Кайнарджа-Липница, обл. Констанца;

ГКПП Крушари-Добромир, обл. Констанца;

 

Между Унгария и Румъния:

ГКПП Кареи, обл. Сату Маре.

 

6. Вътрешни мерки /полицейски час/забранен вътрешен транспорт

В Румъния няма вечерен/полицейски час. Общественият транспорт функционира нормално.

 

Носенето на предпазни маски е задължително на всички закрити обществени места, за всички граждани над петгодишна възраст – на цялата територия на Румъния. На открито е силно препоръчително носенето на маски на места, предполагащи струпване на хора като пазари, спирки на градския транспорт, концерти, зони на митинги и събрания и др.

 

В зависимост от кумулативната честота на заболеваемост в определени окръзи или отделни населени места могат да бъдат прилагани по-строги мерки.

Държави

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Ситуационен център

02 948 2404 [email protected]

Консулски отношения

02 948 2365 [email protected]

Следвайте ни

в социалните мрежи

Приемна за граждани

02 948 2018 Понеделник - петък от 09:00 до 17:30 ч.

Полезни съвети

Рискове за сигурността

Риск за сигурността, различен от познатите в България, съществува при всяко напускане на страната. Запознайте се с наличната информация за пътуващи – обща и за всяка конкретна дестинация, относно евентуалните рискове, които биха поставили под заплаха Вашето имущество, свобода на придвижване, здраве, а в екстремни случаи и Вашия живот. При планирането на пътуването и по време на пребиваването си зад граница, освен наличните тук и в задграничните представителства на България и държавите-членки на Европейския съюз данни, препоръчваме да следите редовно и информацията на местните медии за обстановката в държавите и местата по маршрута на пътуване.

Предупреждение за пътуване

Министерството на външните работи на Република България по правило публикува предупреждения за въздържане от пътуване само за районите, в които се водят военни действия (ситуация на война или Гражданска война в дадена страна), където съществува реална обща заплаха за живота.

Поведение при кризисни ситуации

В случай на кризисни ситуации - природни бедствия, възникване на военни конфликти, терористични актове, политически размирици и др., следва незабавно да се свържете с най-близкото българско задгранично представителство. При липсата на такова, можете да се свържете с представителството на ЕС или на държава-членка на ЕС, което да предостави, в рамките на възможностите си, защита, съдействие и помощ на българските граждани.

Важни данни в случай на нужда

Когато изпаднете в нужда по време на пребиваването си в чужбина, за да Ви бъде оказана по-експедитивно помощта, от която се нуждаете, е необходимо да можете да предоставите следните основни данни:

  • номер на паспорта, издаден на (дата) и валиден до (дата).
  • пътна застраховка - номер на полицата
  • кръвна група
  • Лица за контакт, които да бъдат уведомени (име, адрес, телефон, e-mail)

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация