Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Коронавирусът – как да пътуваме

Назад

Румъния

Актуализирано на 06.03.2021 г.

1. Ограничителни мерки за влизане в страната спрямо български граждани:

Считано от 21:00 ч. на 6 март 2021 г. България е включена в списъка с държави от т.нар. „жълта зона“, за пътуващите от които се налагат ограничителни мерки при влизане в Румъния.

Лицата, пристигащи от България, които представят отрицателен RT-PCR тест за SARS-CoV-2, направен до 72 часа преди качване в превозното средство (за пътуващите с обществен транспорт) или влизането в Румъния (за пътуващите със собствен транспорт) подлежат на домашна карантина от 10 дни.

Ако българските граждани влизат в Румъния от държави извън списъка на рисковите

Към настоящия  момент няма ограничителни мерки, т.е. при влизане в Румъния не им се налага карантина и не им се изисква представянето на отрицателен RT-PCR тест за SARS-CoV-2.

Ако българските граждани влизат в Румъния от България или друга държава от т. нар. „жълта зона“

От 21.00 ч на 6 март 2021 г. България е включена в списъка с държави от т.нар. „жълта зона“, за пътуващите от които се налагат ограничителни мерки при влизане в Румъния.

 

- ако престоят им е до три дни (72 часа) престоят се разрешава, но трябва да представят отрицателен RT-PCR тест за SARS-CoV-2, направен до 72 часа преди влизане в страната.

- ако престоят им е над три дни могат да представят отрицателен RT-PCR тест за SARS-CoV-2, направен до 72 часа преди качване в превозното средство (за пътуващите с обществен транспорт) или влизането в Румъния (за пътуващите със собствен транспорт), като задължително подлежат и на домашна карантина от 10 дни.

Лицата, които при влизане в Румъния не представят такъв тест, подлежат на домашна карантина от 14 дни.

 

Поставените под 14-дневна карантина лица могат да бъдат освободени от мярката след 10-ия ден, ако направят RT-PCR тест за SARS-CoV-2 на 8-ия ден от карантината, който да даде отрицателен резултат и не проявяват специфични за COVID-19 симптоми.

 

Възможно е на ГКПП от граничните служби да бъдат поискани разяснения и доказателства относно наложителна причина за пътуване.

 

Списъкът с рисковите държави от т.нар. „жълта зона“ е наличен на:

http://www.cnscbt.ro/index.php/liste-zone-afectate-covid-19

Списъкът се обновява периодично, като критерият дали една държава да бъде включена или изключена е броят на заразените лица на 100 хил. души за предишните 14 дни, в зависимост дали е по-голям или по-малък от същия показател за Румъния. Ежеседмична статистика за ДЧ на ЕС и Европейската икономическа зона се публикува на сайта на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията (ECDC) https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea

 

Ако българските граждани влизат в Румъния от Обединеното кралство:

Лицата, пристигащи в Румъния от Обединеното кралство,  са длъжни да представят отрицателен RT-PCR тест за SARS-CoV-2, направен до 72 часа преди качване в превозното средство (за пътуващите с обществен транспорт) или влизането в Румъния (за пътуващите със собствен транспорт), като задължително подлежат и на домашна карантина от 14 дни.

 

Не се прилага за пристигащи от Обединеното кралство възможността за освобождаване от карантина при престой до 72 часа и представен отрицателен RT-PCR тест за SARS-CoV-2, направен до 72 часа преди влизане в страната.

Не се прилага за пристигащи от Обединеното кралство възможността, ако бъдат поставени под 14-дневна карантина, да бъдат освободени от мярката след 10-ия ден, ако направят RT-PCR тест за SARS-CoV-2 на 8-ия ден от карантината, който да даде отрицателен резултат и не проявяват специфични за COVID-19 симптоми.

 

Основни изключения:

Не се изисква отрицателен RT-PCR тест за SARS-CoV-2 за деца на възраст до три години включително.

Не се изисква отрицателен RT-PCR тест за SARS-CoV-2 и не се поставят под карантина лица, пристигащи от държави от т. нар. „жълта зона”, включително от Обединеното кралство, които са си направили ваксина срещу SARS-CoV-2 и са получили и втората доза от нея, ако са минали най-малко десет дни между поставянето на втората доза от ваксината и датата на влизане в Румъния.

Фактът на поставяне на ваксината, включително датата на поставяне на втората доза от нея, се доказва със съответната медицинска документация.

Не се изисква отрицателен RT-PCR тест за SARS-CoV-2 и не се поставят под карантина лица, които през последните 90 дни са били потвърдени като заразени с вируса SARS-CoV-2 и разполагат с необходимите медицински документи в потвърждение на този факт. Едновременно с това е необходимо към датата на влизане в Румъния да са изминали най-малко 14 дни от датата на потвърждаването.

 

Важна допълнителна информация:

Отрицателният резултат от RT-PCR теста за SARS-CoV-2 може да бъде представен под формата на документ (на официалния език на съответната държава и на английски език), на хартиен или електронен носител, трябва да е издаден от оторизирана лаборатория и да съдържа идентификационните данни на тествания.

 

Икономическите оператори, извършващи международен сухопътен или въздушен превоз на лица към Румъния от държави от „жълтата зона“ (включително от Обединеното кралство), независимо дали превозът е на регулярна основа, са длъжни да не допускат качване в превозното средство на лица, които не представят документ/документи, доказващи някоя от следните хипотези:

- отрицателен RT-PCR тест за SARS-CoV-2, направен до 72 часа преди качване в превозното средство;

- направена ваксина срещу SARS-CoV-2, включително и втората доза от нея, като трябва да са минали най-малко десет дни между поставянето на втората доза от ваксината и датата на качване в превозното средство;

- че през последните 90 дни лицето е било потвърдено като заразено с вируса SARS-CoV-2 и са изминали най-малко 14 дни от датата на потвърждаването до датата на качване в превозното средство.


2. В случай на задължителна карантина за български граждани, възможности за освобождаване от карантина

Ако престоят е до три дни (72 часа) и са представили отрицателен RT-PCR тест за SARS-CoV-2, направен до 72 часа преди влизането в Румъния, карантина не се налага.

Ако българските граждани влизат в Румъния от Обединеното кралство:
Считано от 04.01.2020 г. за всички лица, пристигащи в Румъния от Обединеното кралство, се въвежда задължението да представят отрицателен тест (бърз антигенен или RT-PCR) за SARS-CoV-2, направен до 48 часа преди влизане в страната. Следва да се има предвид, че това не е условие за освобождаването им от карантина.

Не се поставят под карантина лица, които през последните 90 дни са били потвърдени като заразени с вируса SARS-CoV-2 и разполагат с необходимите медицински документи в потвърждение на този факт. Едновременно с това е необходимо към датата на влизане в Румъния да са изминали най-малко 14 дни от датата на позитивния тест.

3. Транзитно преминаване /PRC тест/антигенен тест/свободно /до колко часа/ транзитни коридори.

- Транзитно преминаване от държави извън „жълтата зона“ е свободно (не се изисква тест);

- За транзитно преминаване от държава от „жълтата зона“, включително от България и Обединеното кралство, се изисква представяне на отрицателен RT-PCR тест за SARS-CoV-2, направен до 72 часа преди влизане в Румъния;

- Транзитът трябва да се осъществи в рамките на 24 часа след влизане в Румъния;

- Пътуването е по определите транзитни коридори (съгласно картата: https://cutt.ly/ljRqgZ2 );

- Възможно е при влизане в страната граничните служби да поискат разяснения и доказателства относно целта на пътуване до крайната държава (разрешение за престой, договор за работа, необходими документи за преминаване през следващите държави и пр.).

4. Въведени ограничения/забрани за вносителите/износителите на стоки и услуги.

 Към настоящия момент няма въведени специфични ограничения/забрани.

5. Граничен режим/отворени/затворени граници/летище/

Актуален списък на затворените ГКПП:

 

Между България и Румъния:

ГКПП Кайнарджа-Липница, обл. Констанца;

ГКПП Крушари-Добромир, обл. Констанца;

ГКПП Оряхово-Бекет, обл. Долж (с изключение на товарни превози).

 

Между Унгария и Румъния:

ГКПП Кареи, обл. Сату Маре.

 

Между Молдова и Румъния:

ГКПП Ръдауц-Прут, обл. Ботошани.

 

Между Сърбия и Румъния:

ГКПП Нова Молдава, обл. Караш-Северин;

ГКПП Вълчани, обл. Тимиш;

ГКПП Стамора-Моравица, обл. Тимиш (с изключение на товарни превози);

ГКПП Лунга, обл. Тимиш;

ГКПП Фоени, обл. Тимиш.

6. Вътрешни мерки /полицейски час/забранен вътрешен транспорт

На национално ниво са в сила следните основни ограничителни мерки:

 

 • Носенето на предпазни маски е задължително на всички закрити и открити обществени места, за всички граждани над петгодишна възраст – на цялата територия на Румъния;
 • Ограничение на движението в интервала от 23:00 до 05:00 ч., освен в следните случаи: пътуване от и към работното място; търсене на медицинска помощ и/или закупуване на лекарства; транзитно пътуване към гари, автогари и летища (при представяне на съответни удостоверителни документи); други уважителни причини като полагане на грижи за болни, възрастни, хора с увреждания, както и смърт на член на семейството. Лицата, напуснали дома в този интервал, е необходимо при поискване да представят на органите на реда доказателство за мотивите – служебна карта, бележка от работодател или предварително попълнена декларация;
 • Публичните институции, както и всички публични или частни икономически субекти имат задължението да реорганизират дейността си в дистанционна/надомна форма, а в случаите когато спецификата на дейността не позволява това, да организират работен график, така че персоналът да е разделен на поне две групи (когато персоналът се състои от над 50 души);
 • Учебните занимания се извършват присъствено или онлайн, в зависимост от етапа на обучение и общата кумулативна честота на заболеваемост в даденото населено място;
 • Забранено е провеждането на публични и частни събирания по повод празници, годишнини и други партита и празненства – както на закрито, така и на открито;
 • Затворени са тържищата, панаирите, битпазарите; селскостопанските пазари (открити и закрити) могат да продължат да работят при спазване на противоепидемичните мерки;
 • Работното време на магазините (включително моловете) е ограничено в интервала между 05:00 и 21:00 ч. Ограничението не важи за дейности, свързани с осъществяването на доставки по домовете, както и за аптеките и бензиностанциите;
 • Театрите, кината, библиотеките и пр., както и заведенията на закрито, могат да работят с капацитет до 50% в окръзите/населените места, в които общата кумулативна честота на заболеваемост на 1 000 души за последните 14 дни е по-малка или равна на 1,5. В случай, че тя е между 1,6 и 3, същите могат да работят с капацитет до 30%, като за заведенията важи и времеви интервал – между 06:00 и 23:00 ч. (практически неприложим, предвид ограничението за движение между 23:00 и 05:00 ч., валидно за цялата страна). При преминаване на прага от 3 на 1000, работата им се преустановява. Заведенията на открито на този етап остават отворени.

 

По решение на местните власти в определени окръзи или отделни населени места могат да бъдат прилагани по-строги локални мерки.

 

Държави

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Ситуационен център

02 948 2404 [email protected]

Консулски отношения

02 948 2365 [email protected]

Следвайте ни

в социалните мрежи

Приемна за граждани

02 948 2018 Понеделник - петък от 09:00 до 17:30 ч.

Полезни съвети

Рискове за сигурността

Риск за сигурността, различен от познатите в България, съществува при всяко напускане на страната. Запознайте се с наличната информация за пътуващи – обща и за всяка конкретна дестинация, относно евентуалните рискове, които биха поставили под заплаха Вашето имущество, свобода на придвижване, здраве, а в екстремни случаи и Вашия живот. При планирането на пътуването и по време на пребиваването си зад граница, освен наличните тук и в задграничните представителства на България и държавите-членки на Европейския съюз данни, препоръчваме да следите редовно и информацията на местните медии за обстановката в държавите и местата по маршрута на пътуване.

Предупреждение за пътуване

Министерството на външните работи на Република България по правило публикува предупреждения за въздържане от пътуване само за районите, в които се водят военни действия (ситуация на война или Гражданска война в дадена страна), където съществува реална обща заплаха за живота.

Поведение при кризисни ситуации

В случай на кризисни ситуации - природни бедствия, възникване на военни конфликти, терористични актове, политически размирици и др., следва незабавно да се свържете с най-близкото българско задгранично представителство. При липсата на такова, можете да се свържете с представителството на ЕС или на държава-членка на ЕС, което да предостави, в рамките на възможностите си, защита, съдействие и помощ на българските граждани.

Важни данни в случай на нужда

Когато изпаднете в нужда по време на пребиваването си в чужбина, за да Ви бъде оказана по-експедитивно помощта, от която се нуждаете, е необходимо да можете да предоставите следните основни данни:

 • номер на паспорта, издаден на (дата) и валиден до (дата).
 • пътна застраховка - номер на полицата
 • кръвна група
 • Лица за контакт, които да бъдат уведомени (име, адрес, телефон, e-mail)

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация