Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Коронавирусът – как да пътуваме

Назад

Португалия

Актуализирано на 07.05.2021 г.

Препоръчваме на българските граждани да се въздържат от пътуване!

1. Ограничителни мерки за влизане в страната спрямо български граждани:

Всички пътници, независимо от гражданството, пристигащи на континенталната част на Португалия, трябва да представят преди качване на самолета ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН PCR-ТЕСТ ЗА COVID-19 С ОТРИЦАТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ, ИЗВЪРШЕН ДО 72 ЧАСА ПРЕДВАРИТЕЛНО. ИЗКЛЮЧЕНИЕ ОТ ТОВА ИЗИСКВАНЕ СЕ ПРИЛАГА ЗА ДЕЦА ДО 24 МЕСЕЧНА ВЪЗРАСТ.
В случай, че пътуването е от държави-членки на ЕС или асоциираните към Шенген страни, но с над 150 случая на заразени с COVID-19 на 100 000 души за последните 14 дни, тогава са разрешени пътувания само при наложителни причини – професионални ангажименти, с учебна цел, събиране на семейства, по здравословни и хуманитарни причини.
ГОРНОТО ВАЖИ И ЗА ПЪТУВАЩИТЕ ОТ БЪЛГАРИЯ!
Гражданите на ДЧ на ЕС и на държавите, които са част от Шенгенското пространство, гражданите на трети страни с право на пребиваване в Португалия и акредитираните в страната дипломати, които в нарушение на горното изискване са допуснати до полета без отрицателен PCR-тест, при пристигане в страната ще бъдат упътени от компетентните власти да направят теста за собствена сметка на летището, където трябва да изчакат до излизане на резултата. За нарушението носят административно-наказателна отговорност съгласно португалското законодателство.

ВАЖНО! След като от 1-ви май 2021 г. отпадна задължителната 14-дневна карантинна мярка за пристигащите от Република България в Португалия, португалските власти уточниха, че карантината за пристигащите от чужбина ще се прилага и спрямо пътници, които са направили транзитно прекачване на летище в някоя от следните страни преди влизането на територията на Португалия: Кипър, Хърватия, Франция, Литва, Нидерландия и Швеция, както и Бразилия, Индия и Южна Африка. Това означава, че дори полетът да е с начална точка на отпътуване Република България (за пристигането от която няма задължителна 14-дневна карантина), ако се осъществява транзитно прекачване през летище в някоя от горепосочените държави, то пътуващите от България лица отново ще подлежат на 14-дневна карантина. 

Пътниците, пристигащи в Португалия с полети, или през сухопътните или водни граници на страната, от страни-членки на ЕС или асоциираните към Шенген страни с над 500 случая на заразени с COVID-19 на 100 000 души през последните 14 дни (Кипър, Хърватия, Франция, Литва, Нидерландия и Швеция), освен задължението да представят отрицателен PCR-тест, извършен до 72 часа преди качването на самолета, подлежат на задължителна 14-дневна карантина след пристигането си в Португалия в дома си или на място, определено от санитарните власти.
Горните условия важат и за всички пътници, пристигащи от Бразилия, Индия и от Южна Африка, транзитно преминали през други летища и за всички пътници, независимо от произхода на техния полет, в чиито паспорти има граничен щемпел за излизане от някоя от трите страни със срок по-кратък от 14 дни преди пристигането им в Португалия.
Всички пътници, пристигащи по въздух на континенталната територия на Португалия, независимо дали като крайна дестинация или транзит, трябва да попълнят формуляр, който е наличен на следния линк:
https://portugalcleanandsafe.pt/pt-pt/passenger-locator-card
Доказателство за попълването на формуляра трябва да се представи на контролно-пропускателните пунктове.

Мадейра и Порто Санто
Всички пътници с полети от чужбина, които имат отрицателен PCR тест за COVID-19, извършен в рамките на 72 часа преди пристигането, могат да продължават към своя адрес на пребиваване след представяне на съответния предварително попълнен формуляр на https://madeirasafe.com.
Тези, които пътуват от континенталната част на Португалия и не са извършили PCR тест за COVID-19, ще го направят на летището при пристигането си, след което пътникът ще продължи към мястото на настаняване и там ще остане в изолация. Пътникът ще бъде информиран за резултата в рамките на около 12 часа.
В случаи на отказ за провеждане на теста при пристигане, пътниците могат да изберат следните опции:
1) да извършат доброволна изолация за период от 14 дни в дома си или в хотела, в който са отседнали, и ако настаняването е по-малко от 14 дни, ограничението ще има продължителността на периода на настаняване; или
2) да се върнат в местоназначението на произход или друго местоназначение извън територията на автономната област Мадейра, изпълнявайки до момента на полета изолация у дома или в хотела, в който са отседнали.
В тези случаи разходите за настаняване се начисляват на пътника.
Задължителните норми, описани по-горе, не се отнасят за деца до 12 години, пътници снабдени с медицински документ, че са излекувани от COVID-19 преди по-малко от 90 дни, както и пътници с документи, удостоверяващи, че са ваксинирани срещу COVID-19, съгласно препоръчания план и спазващи периода на активиране на имунната система, предвиден в характеристика на продукта.
Всички пътници, пристигащи в Мадейра или в Порто Санто трябва да попълнят формуляр онлайн https://madeirasafe.com в рамките на 48 часа преди полета. Доказателство за попълнения формуляр трябва да се представи на пунктовете при пристигането.

Азорски острови
Всички пътници, заминаващи за Азорските острови, трябва да попълнят формуляр онлайн https://mysafeazores.com в рамките на 72 часа преди полета. Доказателство за попълването на формуляра трябва да се представи на контролно-пропускателните пунктове.
Диагностичните тестове за SARS-CoV-2 с отрицателен резултат са задължителни за влизане на който и да е от островите на Автономната област.
При престой над 7 дни, пътникът трябва да извърши на шестия ден, от датата на първия тест, направен преди пътуването, нов тест за SARS-CoV-2, който да бъде направен от местен здравен орган.
Задължителните норми, описани по-горе, не се отнасят за деца до 12 години, както и пътник, снабден с медицински документ, че същият е излекуван от COVID-19 преди по-малко от 90 дни.
2. В случай на задължителна карантина за български граждани, възможности за освобождаване от карантина /налични лаборатории на летища/след кой ден най-рано може да се направи тест на място:

За пътници, пристигащи с полети от Кипър, Хърватия, Франция, Литва, Нидерландия, Швеция, Бразилия, Индия и Р Южна Африка изключение от задължението за карантина се прилага само при:
1. Наложителни пътувания и престой на територията на страната не по-дълъг от 48 часа, доказан с билета за обратно връщане.
2. Пътниците, които пристигат във връзка с провеждането на международни спортни състезания, при гарантиране изпълнението на строгите мерки, определени от Главната Здравна Дирекция (DGS), с цел намаляване на риска от предаване на заразата, съгласно Приложение №1;
3. Пътниците, членове на чуждестранни делегации, пътуващи с цел участие в срещи, свързани с Португалското председателство на Съвета на ЕС, независимо от времето на престоя.

ВАЖНО! След като от 1-ви май 2021 г. отпадна задължителната 14-дневна карантинна мярка за пристигащите от Република България в Португалия, португалските власти уточниха, че карантината за пристигащите от чужбина ще се прилага и спрямо пътници, които са направили транзитно прекачване на летище в някоя от следните страни преди влизането на територията на Португалия: Кипър, Хърватия, Франция, Литва, Нидерландия и Швеция, както и Бразилия, Индия и Южна Африка. Това означава, че дори полетът да е с начална точка на отпътуване Република България (за пристигането от която няма задължителна 14-дневна карантина), ако се осъществява транзитно прекачване през летище в някоя от горепосочените държави, то пътуващите от България лица отново ще подлежат на 14-дневна карантина.

3. Транзитно преминаване /PRC тест/антигенен тест/свободно /до колко часа/ транзитни коридори:

Задължителен PCR тест за COVID-19 с отрицателен резултат за цялата територия на страната.
Чужди граждани без пребиваване в Португалия, които правят прекачване на летището, трябва да изчакат следващия си полет без да напускат транзитна зона, в специално определено за целта помещение на летището.

4. Въведени ограничения/ забрани за вносителите/ износителите на стоки и услуги:
не
5. Граничен режим/отворени/затворени граници /летище/:

Въздушният трафик от/до континентална Португалия е разрешен за:
1. Полети от/до държави-членки на ЕС, асоциираните към Шенген страни.
2. Полети от Австралия, Китай, Южна Корея, Нова Зеландия, Руанда, Сингапур, Тайланд, Хонконг и Макао;
3. Полети от/ до трети страни – изключително само при наложителни пътувания;
4. Полети за завръщане в Португалия на португалски граждани, граждани на държави-членки на ЕС и на Шенген, и на чужди граждани с разрешение за пребиваване в Португалия и полети, позволяващи завръщане на чуждестранни граждани от Португалия в страните им на произход, съгласувано с компетентните органи на тези държави.
В случай, че пътуването е от държави-членки на ЕС или асоциираните към Шенген страни, с над 150 случая на заразени с COVID-19 на 100 000 души през последните 14 дни, тогава са разрешени пътувания само при наложителни причини – професионални ангажименти, с учебна цел, събиране на семейства, по здравословни и хуманитарни причини.
Държави от ЕС и асоциираните към Шенген, за които се отнася горното са:
- Кипър, Хърватия, Франция, Литва, Нидерландия и Швеция (и задължителна 14 дневна карантина)
- Австрия, Белгия, България, Германия, Дания, Чехия, Словакия, Словения, Естония, Испания, Гърция, Италия, Унгария, Латвия, Лихтенщайн, Люксембург, Полша, Швейцария и Румъния.

Португалските граждани и чуждите граждани, притежаващи разрешение за продължително пребиваване в страната, пътуващи (по въздух, суша или вода) от Бразилия, Индия и Южна Африка или от страни с отчетени над 500 случая на заразени с COVID-19 на 100 000 души през последните 14 дни, ще бъдат подложени на профилактична 14 дневна карантина.

Продължава контролът на пътници по границата с Испания, с цел установяване дали пътникът пристига от страна, от която следва да бъде подложен на профилактична 14 дневна карантина.

6. Вътрешни мерки /полицейски час/забранен вътрешен транспорт:

С Резолюцията на Съвета на министрите № 45-C/2021 от 30 април е обявено бедствено положението на цялата континентална територия на страната.
Следвайки плана за отпускане на ограничителните мерки, представен през март и отчитайки развитието на пандемията във всички общини на континенталната част на Португалия, Министерският съвет определи, че към 1 май по-голямата част от страната, с изключение на осем общини - Odemira (енории São Teotónio и Longueira / Almograve), Aljezur, Resende, Carregal do Sal, Portimão, Paredes, Miranda do Douro и Valongo, преминава към следващата, четвърта фаза на плана за отпускане на мерките, който предвижда:
- Работа на ресторанти, кафенета и сладкарници (максимум 6 души на маса или 10 на маса, на тераси) с работно време до 22,30 ч.;
- Културни спектакли до 22,30 ч.;
- Разрешаване практикуването на всички спортове;
- Разрешаване на физическа активност на открито и фитнес зали;
- Разрешаване провеждането на събития на открито и събития на закрито с намален капацитет, сватби и кръщенета при запълване на залите до 50%;
- Всички търговски центрове и магазини ще работят до 21,00 ч. през седмицата и до 19,00 ч. през уикендите и празничните дни.

Тези облекчителни мерки не отменят гражданските задължения за ограничаване, до колкото е възможно, излизането от домовете, задължителното използване на маски или шлемове, контрол на телесната температура, извършването на диагностични тестове, както и съблюдаване на правилата за безопасност и спазване на дистанция в заведенията и обществените места.

 

Държави

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Ситуационен център

02 948 2404 [email protected]

Консулски отношения

02 948 2365 [email protected]

Следвайте ни

в социалните мрежи

Приемна за граждани

02 948 2018 Понеделник - петък от 09:00 до 17:30 ч.

Полезни съвети

Рискове за сигурността

Риск за сигурността, различен от познатите в България, съществува при всяко напускане на страната. Запознайте се с наличната информация за пътуващи – обща и за всяка конкретна дестинация, относно евентуалните рискове, които биха поставили под заплаха Вашето имущество, свобода на придвижване, здраве, а в екстремни случаи и Вашия живот. При планирането на пътуването и по време на пребиваването си зад граница, освен наличните тук и в задграничните представителства на България и държавите-членки на Европейския съюз данни, препоръчваме да следите редовно и информацията на местните медии за обстановката в държавите и местата по маршрута на пътуване.

Предупреждение за пътуване

Министерството на външните работи на Република България по правило публикува предупреждения за въздържане от пътуване само за районите, в които се водят военни действия (ситуация на война или Гражданска война в дадена страна), където съществува реална обща заплаха за живота.

Поведение при кризисни ситуации

В случай на кризисни ситуации - природни бедствия, възникване на военни конфликти, терористични актове, политически размирици и др., следва незабавно да се свържете с най-близкото българско задгранично представителство. При липсата на такова, можете да се свържете с представителството на ЕС или на държава-членка на ЕС, което да предостави, в рамките на възможностите си, защита, съдействие и помощ на българските граждани.

Важни данни в случай на нужда

Когато изпаднете в нужда по време на пребиваването си в чужбина, за да Ви бъде оказана по-експедитивно помощта, от която се нуждаете, е необходимо да можете да предоставите следните основни данни:

  • номер на паспорта, издаден на (дата) и валиден до (дата).
  • пътна застраховка - номер на полицата
  • кръвна група
  • Лица за контакт, които да бъдат уведомени (име, адрес, телефон, e-mail)

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация