Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Коронавирусът – как да пътуваме

Назад

Португалия

Актуализирано на 09.05.2022 г.

Препоръчваме на българските граждани да се въздържат от пътуване!

1. Ограничителни мерки за влизане в страната спрямо български граждани:

При международни полети до континенталната част на Португалия всички пътници, трябва да представят някой от следните документи:
I. Доказателство, че са преминали тест за скрининг на инфекция с SARS-CoV-2, с отрицателен резултат:
- TAAN - Тест за усилване на нуклеинова киселина (RT-PCR, NEAR, TMA, LAMP, HDA, CRISPR, SDA и др.), извършен през последните 72 часа преди качването в първата точка на пътуването,
или
- Тест за антиген (TRAg), извършен през последните 24 часа преди качването в първата точка на пътуването.
Тестовете се приемат само на: португалски, френски, английски, испански и италиански езици. Задължителен елемент, който трябва да се спомене, е датата и часът, в който е взет материалът за теста.
Те могат да бъдат представени в хартиен или цифров формат (резултатите, получени чрез SMS на мобилния телефон не се приемат).
Приемат се само тестове за антиген, приети от Комитета по безопасност на здравето на Европейския съюз, а минималните данни, които трябва да бъдат включени в доказателството са посочени в тук:
https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_common-list_en.pdf
Всеки пътник е отговорен, представения от него тест да отговаря на изискванията.

или
II. Европейски цифров сертификат COVID за:
- TAAN - Тест за усилване на нуклеинова киселина (RT-PCR, NEAR, TMA, LAMP, HDA, CRISPR, SDA и др.) с отрицателен резултат, извършен през последните 72 часа преди качването в първата точка на пътуването или
- Бърз тест за антиген (TRAg) с отрицателен резултат, фигуриращ в списъка на Европейската комисия, извършен през последните 24 часа преди качването в първата точка на пътуването или
- Сертификат доказващ, че титулярят се е излекувал от SARS-CoV-2, доказано с положителен тест TAAN, извършен преди не по-малко от 11 и не повече от 180 дни или
- Сертификат за ваксинация, доказващ:
а/ пълна ваксинационна схема срещу Covid-19, завършена преди не по-малко от 14 и не по-късно от 270 дни от последната доза;
б/ пълна ваксинационна схема срещу Covid-19 и поставена допълнителна (бустерна) доза.
- III. Сертификат за ваксинация или преболедуване, издадени от трети страни, чиито притежатели са получили ваксини, одобрени от Европейската агенция по лекарствата (Janssen, AstraZeneca, Moderna, Pfizer), при условия на реципрочност и когато отговарят на следните условия за пълнота на данните, а именно:
- Сертификатът за ваксинация следва да съдържа минимум следните данни: имена на титуляря, дата на раждане, вид на ваксината, производител, брой дози в серията, брой приложени дози, дата на последната ваксина, държава където е направена ваксинацията, орган, издаващ сертификата.
- Сертификатът за преболедуване следва да съдържа минимум следните данни: имена на титуляря, дата на раждане, преболедувана болест (агент), дата и място на първия положителен резултат, дата, от която сертификатът е валиден, орган, издаващ сертификата.
Сертификатът може да бъде представен на електронен или хартиен носител.
При непредставяне на някой от горепосочените сертификати или тестове ще бъде отказано влизане в страната.
Португалските граждани, чужденците с пребиваване в Португалия и членовете на техните семейства, които в нарушение на горните изисквания, са качени на борда на самолета, при пристигане в страната ще бъдат отведени от властите до място, където на направят тест и да изчакат резултата.
В случай, че резултатът от теста е положителен, пътникът ще трябва да остане в карантина за период от 14 дни на място, посочено от компетентните власти, разходите за което са за сметка на транспортната компания, в случай, че пътникът не разполага с подходящо такова.
Глобите за компаниите превозвачи при неспазване на санитарните изисквания са завишени драстично – от 20 000 до 40 000 евро.

Горните изисквания не се прилагат за деца до 12 годишна възраст.

От 22.04.2022 г. отпада задължението за всички пътници, пристигащи по въздух на континенталната територия на Португалия, независимо дали като крайна дестинация или транзит, да попълнят формуляр, който е наличен на следния линк:
https://portugalcleanandsafe.pt/pt-pt/passenger-locator-card

За влизане в континенталната част на страната по море важат същите мерки, които се прилагат при въздушния трафик.
Горепосочените норми, с необходимите адаптации за конкретните случаи, са валидни за влизане в страната през сухопътната и речните граници с Испания.

Пътниците, пристигащи от автономните райони Мадейра и Азорските острови, са освободени от представяне на тест при пътувания до континентална Португалия (въпреки че те трябва да се съобразят с правилата на страната на местоназначение, ако пристигането им на континента има за цел да пътува до друга държава).


Мадейра и Порто Санто
На основание Резолюция на Регионалното правителство на Автономна област Мадейра № 187/2022 за периода от 1 април до 23.59 ч. на 30 април 2022 г. е обявено „състояние на тревога“.
В документа е посочено, че за всички пътуващи до Мадейра и Порто Санто, отпада задължението за попълване онлайн на формуляр https://madeirasafe.com/#/login. Остава само като препоръка.
В правителствения документ, определящ правилата и ограничителните мерки във връзка с COVID-19, не се посочват никакви други изисквания към пристигащите в Автономната област (до 30 април 2022 г. вкл.).
В същото време, на официалния сайт на ANA, фирмата която управлява всички международни летища в Португалия (Лисабон, Порто, Фаро, Фуншал, Понта Делгада и др.)
https://www.ana.pt/en/passenger-guide/what-you-need-to-know/covid-19
и в частност за Мадейра:
https://www.ana.pt/en/corporate/ana/specific-measures-autonomous-region-of-madeira
е ясно указано, че към момента няма ограничения към пристигащите на летищата на Мадейра и Порто Санто, освен препоръката за попълването на формуляра за мястото, където ще отседне пътника.

На официалния сайт на Института за външноикономическо развитие на Португалия, обновен към 22 април 2022 г., също се посочва, че към момента няма ограничения за пристигащите на Мадейра и Порто Санто.
https://www.visitportugal.com/en/content/covid-19-measures-implemented-portugal
Обръща се внимание, че тестовете, които евентуално пътникът трябва да направи при завръщането си, са негова отговорност и за негова сметка.
Като действащи мерки за предотвратяване на COVID-19 в Автономна област Мадейра се препоръчват следното:
- Носенето на маска за лица над 6 годишна възраст, по-специално в затворени пространства и обществен транспорт (задължително);
- Честа хигиена на ръцете;
- Респираторен етикет.

Азорски острови
Всички пътници, заминаващи за Азорските острови, трябва да попълнят формуляр онлайн https://mysafeazores.com в рамките на 72 часа преди полета. Доказателство за попълването на формуляра трябва да се представи на контролно-пропускателните пунктове.
Диагностичните тестове за SARS-CoV-2 с отрицателен резултат са задължителни за влизане на който и да е от островите на Автономната област.
След 1 юли 2021 г. са разрешени пътувания до Азорските острови и на граждани, притежаващи дигиталния имунизационен европейски сертификат COVID, като те се освобождават от правене на тестове за скрининг за SARS-CoV-2 инфекция или спазване на карантинни периоди.
Ще бъдат признавани:
1. Сертификати за завършена ваксинационна схема на титуляря;
2. Сертификати за:
- TAAN - Тест за усилване на нуклеинова киселина (RT-PCR, NEAR, TMA, LAMP, HDA, CRISPR, SDA и др.) с отрицателен резултат, извършен през последните 72 часа преди качването в първата точка на пътуването;
- Бърз тест за антиген (TRAg) с отрицателен резултат, фигуриращ в списъка на Европейската комисия, извършен през последните 24 часа преди качването в първата точка на пътуването;
3. Сертификат доказващ, че титулярят се е излекувал от SARS-CoV-2, доказано с положителен тест TAAN, извършен преди не по-малко от 11 и не повече от 180 дни.
Сертификатът може да бъде представен на електронен или хартиен носител.
При престой над 7 дни, пътникът трябва да извърши на шестия ден, от датата на първия тест, направен преди пътуването, нов тест за SARS-CoV-2, който да бъде направен от местен здравен орган.
Задължителните норми, описани по-горе, не се отнасят за деца до 12 години.

Във връзка с повишената земетръсна и вулканична активност на остров Сао Жорже на Азорския архипелаг, препоръчваме българските граждани да се въздържат от пътувания до остров Сао Жорже и до архипелага.

2. В случай на задължителна карантина за български граждани, възможности за освобождаване от карантина /налични лаборатории на летища/след кой ден най-рано може да се направи тест на място:
Няма задължителна карантина

3. Транзитно преминаване /PRC тест/антигенен тест/свободно /до колко часа/ транзитни коридори:

Транзитно преминаващите през Португалия пътници, трябва да представят:
- Отрицателен резултат на PCR тест, направен в рамките на 72 часа;
- Отрицателен резултат от бърз антигенен тест, направен в рамките на 24 часа;
- Валиден Европейски дигитален сертификат за ваксинация, преболедуване или тестване за SARS-CoV-2;
- Сертификат за ваксинация или възстановяване, издадени от трети страни, чиито притежатели са получили ваксини, одобрени от Европейската агенция по лекарствата (Janssen, AstraZeneca, Moderna, Pfizer) при условия на реципрочност и за пълнота на данните.

Чужди граждани без пребиваване в Португалия, които правят прекачване на летището, трябва да изчакат следващия си полет без да напускат транзитна зона, в специално определено за целта помещение на летището.
4. Въведени ограничения/ забрани за вносителите/ износителите на стоки и услуги:
не
5. Граничен режим/отворени/затворени граници /летище/:

Въздушният трафик от/до континентална Португалия е разрешен за:
1. Полети от/до държави-членки на ЕС, асоциираните към Шенген страни (Лихтенщайн, Норвегия, Исландия и Швейцария).
2. Разрешават се и неналожителни пътувания от и за САЩ, Канада, Бразилия и Обединеното кралство, както и от Ангола, Кабо Верде, Гвинея-Бисау, Мозамбик, Сао Томе и Принсипе.
3. Полети от и до страни и специални административни региони, от и до които са разрешени и неналожителни пътувания при условията на реципрочност: Саудитска Арабия, Бахрейн, Чили, Колумбия, Южна Корея, ОАЕ, Индонезия, Кувейт, Нова Зеландия, Перу, Катар, Китай, Руанда, Уругвай, Хонконг, Макао и Тайван;
4. Полети от/ до трети страни – изключително само при наложителни пътувания;
5. Полети за завръщане в Португалия на португалски граждани и на чужди граждани с разрешение за пребиваване в Португалия и полети за завръщане на чуждестранни граждани от Португалия в страните им на произход, съгласувано с компетентните органи на тези държави.

Пристигане в страната по суша и вода
Гражданите на ЕС, на влизане в страната през сухопътната граници с Испания, следва да представят сертификат за ваксинация, тест или преболедуване.
За пристигащите по вода важат правилата, определени при въздушния трафик.
6. Вътрешни мерки /полицейски час/забранен вътрешен транспорт:

Използването на маските в континенталната част на страната, за лица над 10 годишна възраст, остава задължително само при следните случаи:
• в здравни заведения;
• в домове за възрастни;
• в обществения транспорт

 

Държави

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Ситуационен център

02 948 2404 [email protected]

Консулски отношения

02 948 2365 [email protected]

Следвайте ни

в социалните мрежи

Приемна за граждани

02 948 2018 Понеделник - петък от 09:00 до 17:30 ч.

Полезни съвети

Рискове за сигурността

Риск за сигурността, различен от познатите в България, съществува при всяко напускане на страната. Запознайте се с наличната информация за пътуващи – обща и за всяка конкретна дестинация, относно евентуалните рискове, които биха поставили под заплаха Вашето имущество, свобода на придвижване, здраве, а в екстремни случаи и Вашия живот. При планирането на пътуването и по време на пребиваването си зад граница, освен наличните тук и в задграничните представителства на България и държавите-членки на Европейския съюз данни, препоръчваме да следите редовно и информацията на местните медии за обстановката в държавите и местата по маршрута на пътуване.

Предупреждение за пътуване

Министерството на външните работи на Република България по правило публикува предупреждения за въздържане от пътуване само за районите, в които се водят военни действия (ситуация на война или Гражданска война в дадена страна), където съществува реална обща заплаха за живота.

Поведение при кризисни ситуации

В случай на кризисни ситуации - природни бедствия, възникване на военни конфликти, терористични актове, политически размирици и др., следва незабавно да се свържете с най-близкото българско задгранично представителство. При липсата на такова, можете да се свържете с представителството на ЕС или на държава-членка на ЕС, което да предостави, в рамките на възможностите си, защита, съдействие и помощ на българските граждани.

Важни данни в случай на нужда

Когато изпаднете в нужда по време на пребиваването си в чужбина, за да Ви бъде оказана по-експедитивно помощта, от която се нуждаете, е необходимо да можете да предоставите следните основни данни:

  • номер на паспорта, издаден на (дата) и валиден до (дата).
  • пътна застраховка - номер на полицата
  • кръвна група
  • Лица за контакт, които да бъдат уведомени (име, адрес, телефон, e-mail)

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация