Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Коронавирусът – как да пътуваме

Назад

Португалия

Актуализирано на 25.07.2021 г.

Считано от 1 юли 2021 г., българските граждани пътуват във всички държави от ЕС, вкл. Лихтенщайн, Швейцария, Исландия и Норвегия с единен цифров сертификат, който се издава от Националната здравно-информационна система. За повече информация: https://www.mfa.bg/bg/situationcenter/30308 

Препоръчваме на българските граждани да се въздържат от пътуване!

1. Ограничителни мерки за влизане в страната спрямо български граждани:

След 01 юли 2021 г. са разрешени пътувания до Португалия от граждани, притежаващи дигиталния имунизационен европейски сертификат COVID, като те се освобождават от правене на тестове за скрининг за SARS-CoV-2 инфекция или спазване на карантинни периоди.
Признават се:
1. Сертификати за завършена пълна ваксинационна схема на титуляря преди не по-малко от 14 дни:
А) Ваксиниран с единствената доза на ваксини с ваксинационна схема само с една доза;
Б) Ваксинирани с две дози при схема с две дози, дори втората доза да е от друга марка ваксина;
В) При ваксиниране на преболедували болестта само с една от двете предписани дози, ако в сертификата е отбелязано, че ваксинационната схема е завършена.
2. Сертификати за:
- TAAN - Тест за усилване на нуклеинова киселина (RT-PCR, NEAR, TMA, LAMP, HDA, CRISPR, SDA и др.) с отрицателен резултат, извършен през последните 72 часа преди качването в първата точка на пътуването;
- Бърз тест за антиген (TRAg) с отрицателен резултат, фигуриращ в списъка на Европейската комисия, извършен през последните 48 часа преди качването в първата точка на пътуването;
3. Сертификат доказващ, че титулярят се е излекувал от SARS-CoV-2, доказано с положителен тест TAAN, извършен преди не по-малко от 11 и не повече от 180 дни.
Сертификатът може да бъде представен на електронен или хартиен носител.

При липса на дигитален имунизационен европейски сертификат COVID пътниците, влизащи или транзитно преминаващи през Португалия, следва, както и до сега, да представят доказателство, че са преминали тест за скрининг на инфекция със SARS-CoV-2, с отрицателен резултат:
TAAN - Тест за усилване на нуклеинова киселина (RT-PCR, NEAR, TMA, LAMP, HDA, CRISPR, SDA и др.), Извършен през последните 72 часа преди качването в първата точка на пътуването
или
Тест за антиген (TRAg), извършен през последните 24 часа преди качването в първата точка на пътуването.
При непредставяне на някой от горепосочените тестове ще им бъде отказан достъп на борда (включително за португалски граждани, резиденти в Португалия и техните семейства).
Изключения: След 1 юли 2021 г. за децата до 12 годишна възраст вече не е необходимо представяне на дигиталния имунизационен европейски сертификат COVID или доказателство, че са преминали тест за скрининг на инфекция със SARS-CoV-2, с отрицателен резултат.

Остава задължението за всички пътници, пристигащи по въздух на континенталната територия на Португалия, независимо дали като крайна дестинация или транзит, да попълнят формуляр, който е наличен на следния линк:
https://portugalcleanandsafe.pt/pt-pt/passenger-locator-card
Доказателство за попълването на формуляра трябва да се представи на контролно-пропускателните пунктове.
Тестовете се приемат само на: португалски, френски, английски, испански и италиански езици. Задължителен елемент, който трябва да се спомене, е датата и часът, в който е взет материалът за теста.
Те могат да бъдат представени в хартиен или цифров формат (резултатите, получени чрез SMS на мобилния телефон не се приемат).
Тестовете на NHS или Trace Test, направени във Великобритания, не са валидни за пътуване.

Приемат се само тестове за антиген, приети от Комитета по безопасност на здравето на Европейския съюз, а минималните данни, които трябва да бъдат включени в доказателството са посочени в тук:
https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_common-list_en.pdf
Всеки пътник е отговорен, представения от него тест да отговаря на изискванията.
Пътниците, пристигащи от автономните райони Мадейра и Азорските острови, са освободени от представяне на тест при пътувания до континентална Португалия (въпреки че те трябва да се съобразят с правилата на страната на местоназначение, ако пристигането им на континента има за цел да пътува до друга държава).
Португалските граждани, гражданите на ДЧ на ЕС и на държавите, които са част от Шенгенското пространство, гражданите на трети страни с право на пребиваване в Португалия и акредитираните в страната дипломати, които по изключение, не представят дигиталния имунизационен европейски сертификат COVID или доказателство за извършен тест в нарушение на горното изискване, следва да направят тест за усилване на нуклеинова киселина или бърз антигенен тест, при пристигане в страната. Те ще бъдат упътени от компетентните власти да направят теста за собствена сметка на летището, където трябва да изчакат до излизане на резултата.
На граждани от трети страни, които не са резиденти в Португалия, които пристигнат без горепосочените тестове или сертификат, ще им бъде отказан достъпът до националната територия.

С Указ № 6794-А/2021 от 9 юли на Кабинетите на министрите се определя списък с държави, пътниците пристигащи от които подлежат на 14-дневна карантина в Португалия, или в дома си или в място, определено от санитарните власти.
Към до сега определените държави Бразилия, Индия, Южна Африка, Непал и Обединеното Кралство.
Задължени са да попълнят предварително формуляр, наличен на:
https://travel.sef.pt/Forms/Default.aspx

Пътниците, пристигащи от Обединеното Кралство, се освобождават от задължителната карантина, в случай, че представят Сертификат за завършена ваксинационна схема преди най-малко 14 дни.

Горните условия важат и за всички пътници, пристигащи от Бразилия, Индия, Южна Африка, Непал и Обединеното Кралство, транзитно преминали през други летища и за всички пътници, независимо от произхода на техния полет, в чиито паспорти има граничен щемпел за излизане от някоя от трите страни със срок по-кратък от 14 дни преди пристигането им в Португалия.

Мадейра и Порто Санто
Всички пътници, пътуващи до Мадейра и Порто Санто, ще трябва да попълнят формуляр онлайн в рамките на 48 часа от полета https://madeirasafe.com/#/login
Доказателство за попълването му трябва да се представи на пунктовете при пристигане.

Освободени от задължението за представяне на тест на COVID-19 или от направа на такъв при пристигане на летищата в автономната област Мадейра, са в следните случаи:
- деца до 12 годишна възраст;
- Пътници, които притежават медицински документ, удостоверяващ преболедуване и възстановяване от болестта COVID-19 при слизане на територията на автономната област Мадейра, издаден през последните 90 дни;
- Пътник с документ, удостоверяващ, че е бил ваксиниран срещу COVID-19, в съответствие с препоръчания план и спазващ периода на активиране на имунната система, предвиден в Кратката характеристика на продукта.
От 01 юли 2021 г. са разрешени пътувания до Мадейра и Порто Санто и за граждани, притежаващи дигиталния имунизационен европейски сертификат COVID, като те се освобождават от правене на тестове за скрининг за SARS-CoV-2 инфекция или спазване на карантинни периоди.
Признават се:
1. Сертификати за завършена ваксинационна схема на титуляря;
2. Сертификати за:
- TAAN - Тест за усилване на нуклеинова киселина (RT-PCR, NEAR, TMA, LAMP, HDA, CRISPR, SDA и др.) с отрицателен резултат, извършен през последните 72 часа преди качването в първата точка на пътуването;
- Бърз тест за антиген (TRAg) с отрицателен резултат, фигуриращ в списъка на Европейската комисия, извършен през последните 48 часа преди качването в първата точка на пътуването;
3. Сертификат доказващ, че титулярят се е излекувал от SARS-CoV-2, доказано с положителен тест TAAN, извършен преди не по-малко от 11 и не повече от 180 дни.
Сертификатът може да бъде представен на електронен или хартиен носител.
При липса на дигитален имунизационен европейски сертификат COVID пътниците да представят доказателство, че са преминали тест за скрининг на инфекция със SARS-CoV-2, с отрицателен резултат:
TAAN - Тест за усилване на нуклеинова киселина (RT-PCR, NEAR, TMA, LAMP, HDA, CRISPR, SDA и др.), Извършен през последните 72 часа преди качването в първата точка на пътуването
или
Тест за антиген (TRAg), извършен през последните 24 часа преди качването в първата точка на пътуването.

Всички пътници пристигащи на Мадейра, които имат отрицателен PCR или TRAg тест за COVID-19 или дигиталния имунизационен европейски сертификат COVID, отговарящи на горните условия, могат да продължават към своя адрес на пребиваване след представяне на съответния предварително попълнен формуляр на https://madeirasafe.com.
Тези, които пътуват от континенталната част на Португалия, не са извършили PCR тест за COVID-19 и не са освободени от задължението да го представят по някоя от горепосочените причини, ще направят теста на летището при пристигането си, след което пътникът ще продължи към мястото на настаняване и там ще остане в изолация. Пътникът ще бъде информиран за резултата в рамките на около 12 часа.
В случаи на отказ за провеждане на теста при пристигане, пътниците могат да изберат следните опции:
1) да извършат доброволна изолация за период от 14 дни в дома си или в хотела, в който са отседнали, и ако настаняването е по-малко 14 дни, ограничението ще има продължителността на периода на настаняване; или
2) да се върнат в местоназначението на произход или друго местоназначение извън територията на автономната област Мадейра, изпълнявайки до момента на полета изолация у дома или в хотела, в който са отседнали.
В тези случаи разходите за настаняване се начисляват на пътника.
Всички пътници, пристигащи в Мадейра или в Порто Санто трябва да попълнят формуляр онлайн https://madeirasafe.com в рамките на 48 часа преди полета. Доказателство за попълнения формуляр трябва да се представи на пунктовете при пристигането.

Като допълнителни мерки за предотвратяване на COVID-19 в автономния район Мадейра се препоръчват следното:
- Носенето на маска, по-специално в затворени пространства и обществен транспорт (задължително);
- Социално разстояние (2 метра между хората и избягване на тълпите);
- Честа хигиена на ръцете;
- Респираторен етикет.

Азорски острови
Всички пътници, заминаващи за Азорските острови, трябва да попълнят формуляр онлайн https://mysafeazores.com в рамките на 72 часа преди полета. Доказателство за попълването на формуляра трябва да се представи на контролно-пропускателните пунктове.
Диагностичните тестове за SARS-CoV-2 с отрицателен резултат са задължителни за влизане на който и да е от островите на Автономната област.
След 01 юли 2021 г. вече са разрешени пътувания до Азорските острови и на граждани, притежаващи дигиталния имунизационен европейски сертификат COVID, като те се освобождават от правене на тестове за скрининг за SARS-CoV-2 инфекция или спазване на карантинни периоди.
Ще бъдат признавани:
1. Сертификати за завършена ваксинационна схема на титуляря;
2. Сертификати за:
- TAAN - Тест за усилване на нуклеинова киселина (RT-PCR, NEAR, TMA, LAMP, HDA, CRISPR, SDA и др.) с отрицателен резултат, извършен през последните 72 часа преди качването в първата точка на пътуването;
- Бърз тест за антиген (TRAg) с отрицателен резултат, фигуриращ в списъка на Европейската комисия, извършен през последните 48 часа преди качването в първата точка на пътуването;
3. Сертификат доказващ, че титулярят се е излекувал от SARS-CoV-2, доказано с положителен тест TAAN, извършен преди не по-малко от 11 и не повече от 180 дни.
Сертификатът може да бъде представен на електронен или хартиен носител.

При престой над 7 дни, пътникът трябва да извърши на шестия ден, от датата на първия тест, направен преди пътуването, нов тест за SARS-CoV-2, който да бъде направен от местен здравен орган.
Задължителните норми, описани по-горе, не се отнасят за деца до 12 години, както и за пътник, снабден с медицински документ, че същият е излекуван от COVID-19 преди по-малко от 90 дни.

2. В случай на задължителна карантина за български граждани, възможности за освобождаване от карантина /налични лаборатории на летища/след кой ден най-рано може да се направи тест на място:

За пътници, пристигащи от Южна Африка, Бразилия, Индия, Непал и Обединеното Кралство изключение от задължението за карантина се прилага при:

1. Наложителни пътувания и престой на територията на страната не по-дълъг от 48 часа, доказан с билета за обратно връщане.
2. Пътниците, които пристигат във връзка с провеждането на международни спортни състезания, при гарантиране изпълнението на строгите мерки, определени от Главната Здравна Дирекция (DGS), с цел намаляване на риска от предаване на заразата, съгласно Приложение №1 след таблицата.
3. Пътниците, пристигащи от Обединеното Кралство - при представяне на документ за завършена ваксинация преди най-малко 14 дни.

3. Транзитно преминаване /PRC тест/антигенен тест/свободно /до колко часа/ транзитни коридори:

Пристигащите и транзитно преминаващите през Португалия пътници, трябва да представят доказателство, че са преминали тест за скрининг на инфекция с SARS-CoV-2, с отрицателен резултат:
TAAN - Тест за усилване на нуклеинова киселина (RT-PCR, NEAR, TMA, LAMP, HDA, CRISPR, SDA и др.), Извършен през последните 72 часа преди качването в първата точка на пътуването
или
Тест за антиген (TRAg), извършен през последните 24 часа преди качването в първата точка на пътуването.
След 01 юли 2021 г. вече могат да представят и дигитален имунизационен европейски сертификат COVID.
При отсъствие на някои от горепосочените документи ще им бъде отказан достъп на борда (включително португалски граждани, резиденти в Португалия и техните семейства).
Чужди граждани без пребиваване в Португалия, които правят прекачване на летището, трябва да изчакат следващия си полет без да напускат транзитна зона, в специално определено за целта помещение на летището.

4. Въведени ограничения/ забрани за вносителите/ износителите на стоки и услуги:
не

5. Граничен режим/отворени/затворени граници /летище/:

Въздушният трафик от/до континентална Португалия е разрешен за:

1. Полети от/до държави-членки на ЕС, асоциираните към Шенген страни и Обединеното кралство.
2. Полети от Албания, Саудитска Арабия, Армения, Австралия, Азербайджан, Босна и Херцеговина, Бруней, Канада, Южна Корея, САЩ, Израел, Япония, Йордания, Косово, Ливан, Черна гора, Нова Зеландия, Катар, Република Северна Македония, Молдова, Китай, Сърбия, Сингапур, Украйна, Хонконг, Макао и Тайван;
3. Полети от/ до трети страни – изключително само при наложителни пътувания;
4. Полети за завръщане в Португалия на португалски граждани и на чужди граждани с разрешение за пребиваване в Португалия и полети за завръщане на чуждестранни граждани от Португалия в страните им на произход, съгласувано с компетентните органи на тези държави.

Позволено е пътуването до Португалия на пътници, притежаващи Европейски цифров сертификат COVID.

Пътниците, пристигащи по суша, въздух и вода от Южна Африка, Бразилия, Индия, Непал и Обединеното Кралство подлежат на 14-дневна карантина при пристигане в страната. Същите са длъжни и да попълнят формуляр в платформата https://travel.sef.pt/Forms/Default.aspx

От карантината могат да бъдат освободени пътници при наложителни пътувания, чийто срок на престой в Португалия не надвишава 48 часа, както и пристигащи от Обединеното Кралство, които представят Сертификат за завършена ваксинационна схема преди най-малко 14 дни в съответствие с Регламент 726/2004 на Съвета на ЕС.
Представянето на Европейски цифров сертификат COVID за ваксинация или за преболедуване освобождава притежателя му от карантина за целите на пътуването.

Пристигане в страната по суша
Понастоящем няма ограничения на сухопътната граница между Португалия и Испания, освен по отношение на пристигащи от изброените държави, за които се прилага задължителна карантина.

Пристигане в страната по вода
Разрешени са качването, слизането и получаването на разрешителни за акостиране на националните пристанища на пътниците и екипажи на круизните кораби, при прилагане на същите мерки като при пристигане по въздух по отношение на карантината и наложителните пътувания.

Горните разрешения се получават само след представяне на следните тестове:
- TAAN - Тест за усилване на нуклеинова киселина (RT-PCR, NEAR, TMA, LAMP, HDA, CRISPR, SDA и др.) с отрицателен резултат, извършен през последните 72 часа преди качването в първата точка на пътуването;
- бърз тест за антиген (TRAg) с отрицателен резултат, извършен през последните 48 часа преди качването в първата точка на пътуването.

6. Вътрешни мерки /полицейски час/забранен вътрешен транспорт:

С Постановление на МС № 96-А/2021 бедственото положение в страната се продължава до 23:59 ч. на 8 август 2021г.

До следващо нареждане са определени "високорисковите общини": Águeda, Alcobaça, Alcoutim, Amarante, Anadia, Arruda dos Vinhos, Avis, Barcelos, Bombarral, Braga, Cadaval, Caldas da Rainha, Cantanhede, Cartaxo, Castelo de Paiva, Castro Marim, Chaves, Coimbra, Constância, Elvas, Estarreja, Fafe, Felgueiras, Figueira da Foz, Guarda, Guimarães, Leiria, Marco de Canaveses, Marinha Grande, Mogadouro, Montemor-o-Novo, Montemor-o-Velho, Murtosa, Óbidos, Ourém, Ovar, Paços de Ferreira, Paredes de Coura, Penafiel, Porto de Mós, Rio Maior, Salvaterra de Magos, Santa Maria da Feira, Santarém, Santiago do Cacém, São João da Madeira, Serpa, Torres Vedras, Trofa, Valpaços, Viana do Castelo, Vila do Conde, Vila Real, Vila Viçosa e Vizela.

Общините Albergaria-a-Velha, Albufeira, Alcochete, Alenquer, Aljustrel, Almada, Amadora, Arraiolos, Aveiro, Azambuja, Barreiro, Batalha, Benavente, Cascais, Espinho, Faro, Gondomar, Ílhavo, Lagoa, Lagos, Lisboa, Loulé, Loures, Lourinhã, Lousada, Mafra, Maia, Matosinhos, Mira, Moita, Montijo, Nazaré, Odivelas, Oeiras, Olhão, Oliveira do Bairro, Palmela, Paredes, Pedrógão Grande, Peniche, Portimão, Porto, Póvoa de Varzim, Santo Tirso, São Brás de Alportel, Seixal, Sesimbra, Setúbal, Silves, Sines, Sintra, Sobral de Monte Agraço, Tavira, Vagos, Valongo, Vila do Bispo, Vila Franca de Xira, Vila Nova de Famalicão, Vila Nova de Gaia, Vila Real de Santo António e Viseu aplicam-se as medidas de risco muito elevadoса определени като "общини с много висок риск".

Общини в състояние на готовност: Aljezur, Almeirim, Almodôvar, Amares, Beja, Bragança, Celorico de Basto, Cinfães, Cuba, Entroncamento, Esposende, Évora, Freixo de Espada à Cinta, Mealhada, Miranda do Douro, Mirandela, Montalegre, Moura, Odemira, Oliveira de Azeméis, Pombal, Ponte de Lima, Póvoa de Lanhoso, Resende, São João da Pesqueira, Tomar, Torres Novas, Vale de Cambra, Vila Pouca de Aguiar.

В общините с „висок“ и „много висок“ през почивните и празничните дни, както и в петък след 19.00 ч., функционирането на вътрешните помещения на заведенията за хранене е позволено само за клиенти, притежаващи Европейски цифров сертификат COVID или тест с негативен резултат. Правилата важат само за лица над 12-годишна възраст.

Идентично правило се прилага в туристическите заведения и местата за настаняване на континенталната национална територия.

Важно!

Списък на спортните мероприятия, участниците в които са освободени от 14 дневна карантина (актуализирани към 25.07.2021 г.)


1 - Баскетбол – 21-27юли - Póvoa de Varzim - jogos de preparação da Seleção Nacional Sub-18 Masculinos.
2 - Шах – 25-31 юли - Vila Nova de Famalicão - VIII Open Internacional de Famalicão.
3 - Тенис – 25 юли – 1 август - Castelo Branco - ITF MEN'S 15.000.
4 - Футбол - 28 юли - Figueira da Foz - jogo de preparação da Seleção Nacional de Praia vs. Moçambique.
5 – ветроходство – 28 юли – 1 август - Lagos - Circuito GC 32 Racing Tour.
6 - Футбол - 29 юли - Ponta Delgada - UECL CD Santa Clara - FC Shkupi 1927.
7 – моторни лодки - 30 юли -1 август - Almada - Copa Ibérica Aquabike - Grande Prémio de Almada.
8 - падел - 30 юли – 1 август - Setúbal - Torneio Costa Azul.
9 - Ловна стрелба с оръжие - 30 август – 1 август - Guimarães - Campeonato da Europa Trap 5.
10 - Ловна стрелба с оръжие - 31 юли - Estremoz - XVII Prémio Vinhos do Alentejo + Grand Prix Sport Fedecat.
11 - тенис - 31 юли – 7 август - Braga - TE12|Braga Open Under 12 - 2021.
12 - тенис - 31 юли – 7 август - Leiria - ITF Junior Under 18 | J4 Leiria - XXVI Internacional Junior de Leiria.
13 - хокей - 1 - 7 август - Lousada - Eurohockey Championship III Men.
14 – баскетбол - 2 - 8 август - Matosinhos - jogos de preparação da Seleção Nacional Seniores Masculinos.
15 - колоездене - 2 - 15 август - Lisboa a Viseu - 82.ª Volta a Portugal em Bicicleta.
16 - футбол - 5 август - Paços de Ferreira - UECL - FC Paços de Ferreira vs. Larne FC or AGF Aarhus.
17 - автомобилизъм - 5 - 7 август - Madeira - Rali Vinho da Madeira.
18 - триатлон - 8 август - Golegã - Xterra Portugal.
19 - тенис - 7 - 14 авугст - Porto - ITF Júnior (under 18) | J5 Porto - Oporto Sistelmar Cup.
20 - баскетбол - 7 - 15 август - Matosinhos - FIBA U16 Women's European Challengers, Grupo C.

Държави

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Ситуационен център

02 948 2404 [email protected]

Консулски отношения

02 948 2365 [email protected]

Следвайте ни

в социалните мрежи

Приемна за граждани

02 948 2018 Понеделник - петък от 09:00 до 17:30 ч.

Полезни съвети

Рискове за сигурността

Риск за сигурността, различен от познатите в България, съществува при всяко напускане на страната. Запознайте се с наличната информация за пътуващи – обща и за всяка конкретна дестинация, относно евентуалните рискове, които биха поставили под заплаха Вашето имущество, свобода на придвижване, здраве, а в екстремни случаи и Вашия живот. При планирането на пътуването и по време на пребиваването си зад граница, освен наличните тук и в задграничните представителства на България и държавите-членки на Европейския съюз данни, препоръчваме да следите редовно и информацията на местните медии за обстановката в държавите и местата по маршрута на пътуване.

Предупреждение за пътуване

Министерството на външните работи на Република България по правило публикува предупреждения за въздържане от пътуване само за районите, в които се водят военни действия (ситуация на война или Гражданска война в дадена страна), където съществува реална обща заплаха за живота.

Поведение при кризисни ситуации

В случай на кризисни ситуации - природни бедствия, възникване на военни конфликти, терористични актове, политически размирици и др., следва незабавно да се свържете с най-близкото българско задгранично представителство. При липсата на такова, можете да се свържете с представителството на ЕС или на държава-членка на ЕС, което да предостави, в рамките на възможностите си, защита, съдействие и помощ на българските граждани.

Важни данни в случай на нужда

Когато изпаднете в нужда по време на пребиваването си в чужбина, за да Ви бъде оказана по-експедитивно помощта, от която се нуждаете, е необходимо да можете да предоставите следните основни данни:

  • номер на паспорта, издаден на (дата) и валиден до (дата).
  • пътна застраховка - номер на полицата
  • кръвна група
  • Лица за контакт, които да бъдат уведомени (име, адрес, телефон, e-mail)

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация