Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Коронавирусът – как да пътуваме

Назад

Италия

Актуализирано на 10.01.2022 г.

Считано от 1 юли 2021 г., българските граждани пътуват във всички държави от ЕС, вкл. Лихтенщайн, Швейцария, Исландия и Норвегия с единен цифров сертификат, който се издава от Националната здравно-информационна система. За повече информация: https://www.mfa.bg/bg/situationcenter/30308

Препоръчваме на българските граждани да се въздържат от пътуване!

1. Ограничителни мерки за влизане в страната спрямо български граждани:

Всички лица, пристигащи от страните от списък „C“ (в който е включена и България), трябва да представят следните документи:

I. отрицателен PCR тест (направен до 48 часа преди влизане в страната) или бърз антигенен тест (направен до 24 часа преди влизане в страната) – независимо дали лицето е ваксинирано или преболедувало

II. един от следните „зелени сертификати“:
1. за завършен ваксинационен курс или поставена бустерна доза срещу COVID-19 (сертификатът е валиден 9 /девет/ месеца от завършването на ваксинационния курс или поставянето на бустерната доза) с една от следните ваксини:
- Comirnaty di Pfizer-BioNtech
- Moderna
- Vaxzevria
- Janssen (Johnson & Johnson)
- ваксини, поставени в чужбина, признати от италианското законодателство /ваксини, за които титулярят на разрешението за търговия е същият като в Европейския съюз; Covishield (Serum Institute of India), произведена по лиценз на AstraZeneca; R-CoVI (R-Pharm), произведена по лиценз на AstraZeneca; Covid-19 vaccine-recombinant (Fiocruz), произведени по лиценз на AstraZeneca/.

2. за преболедуване, с изтичане на карантинния период (валиден е 6 /шест/ месеца от оздравяването)

3. за преболедуване след поставяне на първата доза или след завършване на първичния ваксинационен цикъл/поставяне на бустерна доза (валиден е 9 /девет/ месеца от оздравяването)

При непредставяне на един от гореизброените сертификати лицето подлежи на 5-дневна карантина и тест след изтичането й, т.е. ако представи само отрицателен тест, подлежи на карантина.
Забележка: сертификат, удостоверяващ прилагането на първата доза от ваксина с две дози не е достатъчен за влизане в Италия от чужбина.
До 31 март 2022 г. Службите за морско, въздушно и гранично здравеопазване на Министерството на здравеопазването могат да извършват на базата на случаен принцип антигенни или молекулярни тестове на пътуващи, влизащи на територията на Италия, на летища, море и суша. В случай на положителен резултат от молекулярния или антигенен тест, пътникът подлежи на изолация за период от десет дни, когато е необходимо в „Covid Hotels“.

В Италия до 31 януари 2022 г. е задължително носенето на маска (от всякакъв вид) дори на открито.

III. Предварителна онлайн регистрация на пътника (Passenger Locator Form), като формулярът може да бъде попълнен на следния адрес: https://app.euplf.eu

* Децата под 6-годишна възраст са освободени от задължението за представяне на отрицателен тест за КОВИД. Същите не подлежат на карантина, ако придружаващият ги родител е освободен от карантина поради наличие на сертификат за ваксинация или за преболедуване.
* Лица, навършили 6-годишна възраст, следва да представят сертификат за отрицателен тест. Същите не подлежат на карантина, ако придружаващият ги родител е освободен от карантина поради наличие на сертификат за ваксинация или за преболедуване.

2. В случай на задължителна карантина за български граждани, възможности за освобождаване от карантина /налични лаборатории на летища/след кой ден най-рано може да се направи тест на място:

За пристигащи от държави от списък „С“, в който е включена България, не се предвижда задължителна карантина, в случай че лицето е ваксинирано или преболедувало.
3. Транзитно преминаване /PCR тест/антигенен тест/свободно /до колко часа/ транзитни коридори:

Предвидено е освобождаване от задължението за представяне на отрицателен тест и поставяне в карантина за всички лица, които преминават с лично превозно средство през италианска територия за период, който не надвишава 36 ч., след които лицето следва незабавно да напусне Италия, а в противен случай подлежи на 5-дневна карантина и задължителен тест след изтичането й.
Дори и при транзитно преминаване се изисква попълване на PLF формуляр.
4. Въведени ограничения/забрани за вносителите/износителите на стоки и услуги:

Няма ограничения.
5. Граничен режим/отворени/затворени граници/летище/:

Няма затворени граници и летища.
6. Вътрешни мерки /полицейски час/забранен вътрешен транспорт:

От 10 януари 2022 г. до края на извънредното положение, използването на подсиления Green Pass се разширява до следните дейности:
- хотели и места за настаняване;
празници в резултат на граждански или религиозни церемонии;
- фестивали и панаири;
- конгресни центрове;
- кетъринг услуги на открито;
- ски лифтове с туристическо-търговско предназначение, дори ако са разположени в ски зони;
- плувни басейни, плувни центрове, екипни спортове и уелнес центрове, дори на открито;
- културни центрове, социално-развлекателни центрове за дейности на открито.

Подсиленият Green Pass е необходим и за достъп и използване на транспортни средства, включително местен или регионален обществен транспорт.

Освен това, до 31 март 2022 г., за използване на обществен транспорт (включително влакове, фериботи и самолети), за представления, отворени за публика, които се провеждат на закрито или на открито, в театрални зали, зали за концерти, кина, развлекателни заведения с музика на живо и други подобни места, както и за състезания и спортни събития, които се провеждат на закрито или на открито, е задължително носенето на респираторни маски от типа FFP2.

До 31 март 2022 г. консумацията на храни и напитки в заведения за хранене и барове на закрито ( а от 10 януари 2022 г. и на открито), както и кетъринг услуги, е разрешена само на тези, които имат подсилен зелен сертификат.

Деца под 12-годишна възраст и тези, които са освободени от кампанията за ваксинация въз основа на медицинско свидетелство, са освободени от представянето на Подсилен зелен сертификат.

До 31 януари 2022 г. са затворени балните зали, дискотеките и други подобни места.

Разрешава се придвижване в и между регионите без часови ограничения. Ресторанти, кафенета, барове, магазини са отворени. Спортни зали, фитнеси и открити басейни работят.

До 31 март 2022 г. е задължително представянето на „подсилен зелен сертификат“ - за ваксиниране и преболедуване, вкл. и в области в „бялата зона“, т.е. няма да се приема отрицателен тест за достъпа до някои обществени места, като напр.:
- заведения на закрито, при условие че се консумира на маса (при установяване на нарушения се предвиждат глоби както за собствениците/управителите, така и за клиентите);
- спектакли на закрито в театрални зали, концертни зали, кинозали и клубове за развлечение;
- спортни събития и състезания;
- празненства, които не са свързани с религиозни или граждански церемонии;
- дискотеки.

Достатъчно е представянето на обикновения „зелен сертификат“ – за ваксинация, преболедуване или отрицателен тест, за достъпа до:
- работното място;
- училищата и университетите (задължението за представяне на „зелен сертификат“ важи за всички преподаватели, както и за административния и технически персонал - като условие за упражняване на професията; за достъп до съответната сграда също се изисква сертификат - важи за посетителите и за студентите, но не важи за учениците);

Срокът на валидност на „зеления сертификат“ на територията на Италия е:
- за ваксиниране: 9 (девет) месеца от завършването на ваксинационния цикъл или от поставянето на бустерната доза (при поставена само първа доза сертификатът започва да важи от 15-тия ден след поставянето й до датата, определена за поставянето на втората доза; за ваксинирано се счита и лице, което е боледувало от КОВИД-19 и на което впоследствие е поставена само една доза ваксина, като в този случай сертификатът е валиден от датата на поставяне на ваксината).
- за преболедуване: 6 (шест) месеца от оздравяването;
- за преболедуване след ваксина: на лица, които са дали положителен тест за КОВИД след 14-тия ден от поставянето на първата/втората/бустерната доза, се издава сертификат, валиден за 9 (девет) месеца, считано от деня на оздравяването;
- за отрицателен тест: 72 часа от направения PCR и 48 ч. от направения бърз антигенен тест.

Считано от 15 декември 2021 г., обхватът на задължението за ваксинация - освен за здравния персонал и персонала на домове за възрастни и болни - се разширява и спрямо следните категории: административен персонал на здравните заведения; учители и административен персонал на учебните заведения; военни; полицейски сили (вкл. полиция в затворите), като се въвежда изискване за поставяне и на трета доза и отпада досегашната възможност работодателят да възлага алтернативни функции на неваксинираните служители.

Държави

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Ситуационен център

02 948 2404 [email protected]

Консулски отношения

02 948 2365 [email protected]

Следвайте ни

в социалните мрежи

Приемна за граждани

02 948 2018 Понеделник - петък от 09:00 до 17:30 ч.

Полезни съвети

Рискове за сигурността

Риск за сигурността, различен от познатите в България, съществува при всяко напускане на страната. Запознайте се с наличната информация за пътуващи – обща и за всяка конкретна дестинация, относно евентуалните рискове, които биха поставили под заплаха Вашето имущество, свобода на придвижване, здраве, а в екстремни случаи и Вашия живот. При планирането на пътуването и по време на пребиваването си зад граница, освен наличните тук и в задграничните представителства на България и държавите-членки на Европейския съюз данни, препоръчваме да следите редовно и информацията на местните медии за обстановката в държавите и местата по маршрута на пътуване.

Предупреждение за пътуване

Министерството на външните работи на Република България по правило публикува предупреждения за въздържане от пътуване само за районите, в които се водят военни действия (ситуация на война или Гражданска война в дадена страна), където съществува реална обща заплаха за живота.

Поведение при кризисни ситуации

В случай на кризисни ситуации - природни бедствия, възникване на военни конфликти, терористични актове, политически размирици и др., следва незабавно да се свържете с най-близкото българско задгранично представителство. При липсата на такова, можете да се свържете с представителството на ЕС или на държава-членка на ЕС, което да предостави, в рамките на възможностите си, защита, съдействие и помощ на българските граждани.

Важни данни в случай на нужда

Когато изпаднете в нужда по време на пребиваването си в чужбина, за да Ви бъде оказана по-експедитивно помощта, от която се нуждаете, е необходимо да можете да предоставите следните основни данни:

  • номер на паспорта, издаден на (дата) и валиден до (дата).
  • пътна застраховка - номер на полицата
  • кръвна група
  • Лица за контакт, които да бъдат уведомени (име, адрес, телефон, e-mail)

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация