Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Коронавирусът – как да пътуваме

Назад

Гърция

Актуализирано на 01.05.2021 г.

Препоръчваме на българските граждани да се въздържат от пътуване!

1. Ограничителни мерки за влизане в страната:

Срокът на  ограничителните мерки за влизане в страната е удължен до 06.00 ч. на 14.05.2021 г.

При влизане на гръцка територия, независимо от вида транспорт, гражданите на държавите-членки на Европейския съюз и Шенгенското пространство, на Обединеното кралство, Съединените Американски Щати, на Обединените арабски емирства, на Сърбия и на Израел се допускат до страната при:

1) представяне на негативен резултат от тест по метода PCR, направен не по-рано от 72 часа от влизането в Гърция или

2) представяне на сертификат за ваксинация за коронавирус COVID-19 на английски език, който е издаден от публичен орган и в съответствие със съответното законодателство. От завършването на ваксинацията следва да са изминали четиринадесет (14) дни. Сертификатът за ваксинация включва името на лицето и вида и броя на дозите на ваксината. 

При влизане в страната, гръцките власти на случаен принцип правят бърз или PCR тест.

От пътуващите от други държави се изисква да представят негативен резултат от тест по метода PCR, направен не по-рано от 72 часа от влизането в Гърция. При липса на такъв гръцките власти имат право да не допуснат пътуващите да влязат в страната. До излизане на резултатите от направения на граничния пункт тест всеки гражданин е длъжен да остане в самоизолация на посочения в PLF адрес. Властите ще се свържат с конкретния пътник единствено при положителен тест. В противен случай след изтичането на задължителната седемдневна самоизолация (карантина) на посочения от лицето адрес, е позволено излизането при спазване на действащите в страната противоепидемични мерки и ограничения. В случай на положителен тест конкретният пътник се транспортира и настанява в място определено от властите, където да прекара определената му карантина - 14 дни. При необходимост се настанява в лечебно заведение. Разходите по транспортирането и престоя са за сметка на гръцката държава.

Изключение от изискването за тест има за децата до 5 годишна възраст, както и за шофьорите на камиони, осъществяващи търговски превози - както за предварително направен PCR, така и бърз тест на съответния ГКПП. Гръцките здравни власти на ГКПП Кулата/Промахон правят на случаен принцип бърз тест и на шофьорите на камиони.

При пътуване към Гърция всеки гражданин, без изключение (вкл. шофьорите на камиони), следва да има генериран QR код след попълване на Passenger Locator Form (PLF) на https://travel.gov.gr/#/ (където подробно са описани действащите мерки, ограничения и изисквания). Компаниите предоставящи пътнически услуги (самолетни, морски, сухопътни) са длъжни да проверяват дали всеки от пътниците има QR преди качването му на борда. При липса на такъв транспортната компания носи отговорност за връщането му в родината.
Гражданите с постоянно пребиваване в Гърция следва да попълват PLF и при напускане на страната.


2. Наличие на задължителна карантина за български граждани:

Не подлежат на 7 (седем) дневната карантина  гражданите на държавите-членки на Европейския съюз и Шенгенското пространство, на Обединеното кралство, Съединените Американски Щати, на Обединените арабски емирства, на Сърбия, на Австралия, Нова Зеландия, Южна Корея, Тайланд, Руанда, Сингапур и Израел, при  1) представяне на негативен резултат от тест по метода PCR, направен не по-рано от 72 часа от влизането в Гърция или 2) представяне на сертификат за ваксинация за коронавирус COVID-19  на английски език, който е издаден от публичен орган и в съответствие със съответното законодателство и да са изминали четиринадесет (14) дни от завършването на ваксинацията. Сертификатът за ваксинация включва името на лицето и вида и броя на дозите на ваксината.  
Отпада 7 (седем) дневната карантина за граждани на Руската Федерация, но при  представяне и на негативен резултат от тест по метода PCR, и на сертификат за ваксинация за коронавирус COVID-19,заедно.

При влизане в страната, гръцките власти на случаен принцип правят бърз или PCR тест.

До 06:00 ч. на 14.05.2021 г. всички останали пристигащи в Гърция, независимо от вида транспорт (въздушен, сухоземен или морски) подлежат на задължителна 7 (седем) дневна карантина. Карантината може да бъде прекъсната единствено, в случай че престоят в страната е по-кратък от задължителните за самоизолация 7 дни.

 

Изключение от карантината е възможно за представители на специални мисии след представянето на съответните документи, доказващи причината за влизане в страната и след получаване на изрично разрешениеот компетентните гръцки власти.

 


3. Транзитно преминаване /PCR тест/антигенен тест/свободно /до колко часа/ транзитни коридори:

При пътуване със самолет не се изисква PCR тест само в случай, че конкретният пътник не напуска транзитната зона на летището.


4. Въведени ограничения/забрани за вносителите/износителите на стоки и услуги:

Няма ограничение по отношение на търговските превози. Остава изискването за попълнен PLF и наличие на QR код.
При пътуване по работа (бизнес), такова е разрешено единствено по изключително неотложни причини. Препоръчваме на гражданите предварително да съгласуват с гръцките гранични власти на сухопътна граница своето пътуване, когато то е по бизнес повод и конкретните причини за него, за да са сигурни, че ще бъдат допуснати на гръцка територия. Тези, на които бъде разрешено влизане в страната, а след това я напуснат, няма да бъде разрешавано повторно влизане до изтичане на срока на действие на настоящите мерки.


5. Граничен режим/отворени/затворени граници/летище/:

Всички летища са отворени и пътуването е възможно при изпълнени общите изисквания за наличие на попълнен PLF с QR код и отрицателен резултат от PCR тест, направен до 72 часа преди влизането на гръцка територия с данни на съответното лице на английски език. При липса на такъв авиокомпанията има право да не позволи на пътника да се качи на борда. Ако по същата причина не бъде допуснат на гръцка територия, то разходите по връщането са за сметка на авиокомпанията. При транзит през летището (в случаите, когато пътникът не предвижда да напуска транзитната зона) не е необходим PCR тест.
При транзитно преминаване със сухопътен транспорт се изисква PCR тест.
Забранено е влизането в гръцки пристанища на всякакъв вид частни пътнически плавателни съдове (яхти, лодки и т.н.), както и на туристически кораби. Изключение се допуска, когато на борда им е само екипажът и плавателният съд влиза за ремонт в корабостроителница, в случай на авария или форсмажор, при необходимост от зареждане с вода и гориво.

Отпада ограничението за кацане на самолети пристигащи от Турция.

Въведена е временна забрана за влизане в Гърция на всички граждани от трети страни. Изключение правят гражданите на държавите-членки на Европейския съюз и Шенгенското пространство, на Австралия, Нова Зеландия, Руанда, Южна Корея, Тайланд, Сингапур, Обединеното кралство, Обединените арабски емирства, Русия и Израел. Изключение правят и определени категории граждани, като медицински персонал и здравни специалисти, тези, които имат разрешение за пребиваване в държава-членка на ЕС или Шенген, членове на правителствени мисии, дипломати, превозвачи, шофьори на камиони, които превозват стоки, транзитни пътници, студенти, болногледачи на възрастни хора и хора с увреждания, както и сезонни земеделски работници.
Лицата, които влизат в страната поради крайно належащо професионално пътуване и веднага след това я напускат, не могат да влязат отново на територията Гърция до 19.04.2021 г. (изключение правят гръцки граждани; притежатели на разрешителни за пребиваване; лица, чието постоянно местожителство е Гърция; лица, притежаващи статут на емигранти, като всички те попълват специален формуляр на електронния адрес https://travel.gov.gr.

ГКПП Кулата-Промахон:
Преминаването през ГКПП „Кулата-Промахон“ е разрешено в часовия интервал от 07:00 ч. до 23:00 ч. Необходимо е пътуващите да разполагат с попълнен 24-часа преди пътуването PLF формуляр и генериран QR код, както и отрицателен PCR тест на английски език, направен не по-късно от 72-часа преди пътуването. Гражданите подлежат и на бърз тест за COVID-19.
(Следва да се отчита, че на територията на цяла Гърция има забрана за движение на граждани в интервала от 21:00 часа до 05:00 часа в зона)

Забраната не се отнася за тежкотоварния превоз.
- През този ГКПП се допуска преминаване на леки, тежкотоварни автомобили и автобуси.
- Автобусите следва да са с до 65% запълнен капацитет на местата.
- Шофьорите на тежкотоварните автомобили, осъществяващи превоз на търговски стоки, следва да разполагат с попълнен PLF формуляр и генериран QR код, като не се изисква PCR тест. Шофьорите на камиони са освободени от бърз тест на граничния пункт. Те имат право да преминават с един помощник-шофьор, което се доказва със съответните документи, доказващи, че има правоспособност и е служител на съответната фирма.
При пътуване с лек автомобил се допускат водач + двама пътници. Изключения са семействата (родители с децата им).

ГКПП Маказа-Нимфеа: 

Разрешава се преминаването през ГКПП Маказа-Нимфеа в часовия интервал от 07:00 ч. до 23:00 ч. и само за лица, които разполагат с попълнен 24-часа преди пътуването PLF формуляр и генериран QR код, както и отрицателен PCR тест на английски език, направен не по-късно от 72-часа преди пътуването. Гражданите подлежат и на бърз тест за COVID-19.

Допуска се влизане на територията на Р Гърция на тежкотоварни автомобили с общо тегло до 3,5 тона, осъществяващи търговски превоз само с един шофьор Шофьорите следва да са снабдени с всички изискуеми служебни документи за пътуване, както и попълнен PLF формуляр.
-За товарния превоз на стоки не се отнася ограничението за движение през нощта.
- През това ГКПП е разрешено български граждани да напускат територията на Р Гърция в часовия диапазон от 07:00 ч. до 23:00 ч.

 

ГКПП Илинден-Ексохи: Разрешено е преминаването само на тежкотоварни автомобили, осъществяващи превоз на търговски стоки.
Допуска се преминаването на тежкотоварни МПС само с един шофьор, като от тях се изисква да имат попълнен PLF формуляр и генериран QR код.

ГКПП Златоград-Термес: Затворен за преминаване.

ГКПП Ивайловград-Кипринос: Затворен за преминаване.

ГКПП Капитан Петко Войвода-Орменион: Разрешено е преминаването на тежкотоварни автомобили, осъществяващи превоз на търговски стоки.
Допуска се преминаването на тежкотоварни МПС само с един шофьор с попълнен PLF формуляр и генериран QR код.

6. Вътрешни мерки:

Информация за националните мерки, насочени към овладяване на разпространението на COVID-19 в страната, може да бъде на СЛЕДНИЯ ЛИНК.

Държави

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Ситуационен център

02 948 2404 [email protected]

Консулски отношения

02 948 2365 [email protected]

Следвайте ни

в социалните мрежи

Приемна за граждани

02 948 2018 Понеделник - петък от 09:00 до 17:30 ч.

Полезни съвети

Рискове за сигурността

Риск за сигурността, различен от познатите в България, съществува при всяко напускане на страната. Запознайте се с наличната информация за пътуващи – обща и за всяка конкретна дестинация, относно евентуалните рискове, които биха поставили под заплаха Вашето имущество, свобода на придвижване, здраве, а в екстремни случаи и Вашия живот. При планирането на пътуването и по време на пребиваването си зад граница, освен наличните тук и в задграничните представителства на България и държавите-членки на Европейския съюз данни, препоръчваме да следите редовно и информацията на местните медии за обстановката в държавите и местата по маршрута на пътуване.

Предупреждение за пътуване

Министерството на външните работи на Република България по правило публикува предупреждения за въздържане от пътуване само за районите, в които се водят военни действия (ситуация на война или Гражданска война в дадена страна), където съществува реална обща заплаха за живота.

Поведение при кризисни ситуации

В случай на кризисни ситуации - природни бедствия, възникване на военни конфликти, терористични актове, политически размирици и др., следва незабавно да се свържете с най-близкото българско задгранично представителство. При липсата на такова, можете да се свържете с представителството на ЕС или на държава-членка на ЕС, което да предостави, в рамките на възможностите си, защита, съдействие и помощ на българските граждани.

Важни данни в случай на нужда

Когато изпаднете в нужда по време на пребиваването си в чужбина, за да Ви бъде оказана по-експедитивно помощта, от която се нуждаете, е необходимо да можете да предоставите следните основни данни:

  • номер на паспорта, издаден на (дата) и валиден до (дата).
  • пътна застраховка - номер на полицата
  • кръвна група
  • Лица за контакт, които да бъдат уведомени (име, адрес, телефон, e-mail)

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация