Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Коронавирусът – как да пътуваме

Назад

Германия

Актуализирано на 28.02.2021 г.

1.    Ограничителни мерки за влизане в страната спрямо български граждани:

До 17.03.2021 остава въведеният временен граничен контрол на границата с Чехия и провинция Тирол

Контролът бе въведен поради разпространението на вирусни мутации в пограничните с ФРГ райони на Чешката република и в Австрия (Тирол), в следствие на което те бяха квалифицирани като „области с вирусни мутации“, което означава временна забрана за превоз на пътници и препоръка за преустановяване на пътуванията от тези страни. Изключения от забраната за влизане се допуска само в точно определени случаи:

 1. Германски граждани и граждани на трети страни, членове на тесния кръг на семейството на германски гражданин/ съпруг,   партньор, непълнолетни деца и техните родители/
 2. Лица с местоживеене или постоянно пребиваване в Германия
 3. Транспортен персонал/пощенски транспорти, товарни транспорти вкл. празни транспорти, персонал на самолети и кораби/
 4. Персонал в сферата на здравеопазването/ лекари, мед. сестри, и друг медицински персонал/, както и необходимия придружаващ персонал  в случаите на  транспорти за трансплантиране на органи
 5. Лица, които пътуват за Германия по неотложни хуманитарна причини.

6.     Лица изпълняващи служебни функции в Международната организация по атомна енергия и ООН

 1. Лица, погранични работници от системно релевантни професии, такива абсолютно необходими за  поддържане на дейността в системно релевантни предприятия на територията на Саксония и Бавария

За влизането на територията на Германия в  тези случаи  е необходимо:

Ø  Лицата да представят предварителна дигитална регистрация на www.einreiseanmeldung.de, или съответно на хартиен носител

Ø  Отрицателен  тест за корона вирус не по-стар от 48 часа

Ø  и да се карантинират за период от 10 дни.

 

За транзитно преминаващите и шофьорите на товарни превози не важи изискването за карантина, но следва да имат регистрация и отрицателен тест

 

Запазени мерки и ограничения/непроменени/

Правилата за влизащите в Германия пътници във връзка с коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19 могат да бъдат намерени на български език

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende/info-sheet.html#c20062

 България е в групата на държавите от категорията на рисковите зони. Въведени са допълнителни категорииобласти с висока честота“ и „области с вирусни мутации“. Информация относно категоризацията на държавите има на страницата на Института „Роберт Кох“:

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html

 

Всички пътници са длъжни да се регистрират на https://www.einreiseanmeldung.de/ преди отпътуването към ФРГ и да носят със себе си копие на потвърждението за направената регистрация. Страницата вече е преведена и на български език. Потвърждението може да бъде поискано от транспортна компания или от Федералната полиция при гранична проверка. На посочения сайт  https://www.einreiseanmeldung.de/#/ са изброени и случаите, в които не е необходимо да се попълва дигитална регистрация.

Ако поради липса на техническо оборудване или поради техническа неизправност не можете да се регистрирате дигитално, трябва да попълните заместващо известие, което вече може да намерите и на български език на

 https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende/info-sheet.html#c20062

 

Всички лица, пребивавали през последните десет дни в рискова област, трябва да могат да докажат най-късно 48 часа след влизането в Германия, че не са заразени с коронавирус. Сертификатът (медицинско свидетелство или негативен резултат за инфекция с коронавирус SARS-CoV-2  на хартиен носител или в електронен формат на английски, немски и френски език) следва да се представи при поискване на компетентния орган в рамките на 10 дни след влизането.

 

Към момента България е класифицирана като рискова зона (www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete) и се изисква задължителен тест, който може да се направи 48 часа преди влизането в Германия или непосредствено след пристигането. Подробни изисквания за тестовете са публикувани от Института Роберт Кох на адрес: https://www.rki.de/covid-19-tests

 

Пътуващите от области с вирусни мутации или райони с висока честота (https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html;jsessionid=8A04D0F07B7BDC3C5DAE4A4E06B72EF4.internet102?nn=2444038) трябва да разполагат с отрицателен тест при влизане в Германия, който при поискване да представят на превозвача, на компетентния орган или на службите за граничен контрол.

 

Изключения за влизащи от рискови зони се предвиждат при:

1. Лица, за които се ползват с право на изключение от изискването за уведомяване

2. При престой по-кратък от 72 часа

а) на лица, които влизат в страната за посещение на роднини от първа степен; на съпруг, партньор, който не живее в същото домакинство или заради съвместно попечителство или лични отношения.

б) на лица, чиято работа е спешно необходима и неотменна за поддържане на здравната система – удостоверява се от работодателя, възложителя. Има задължение за спазване на подходящи концепции за защита и хигиена.

в) на високопоставени членове от дипломатическата и консулската служба, депутати и членове на правителства, при спазване на подходящи мерки за защита и хигиена.

г) на служители на реда от държави, прилагащи изцяло Шенгенското законодателство, за изпълнение на служебните им задължения.

3. При спазване на подходящи концепции за защита и хигиена, за лица,

а) които имат разрешение за пребиваване във Федерална република Германия и за целите на упражняване на професията, обучение или професионално обучението си пътуват до работното място, учебен или обучителен център в рискова зона и се връщат редовно, поне веднъж седмично, до местоживеенето си (трансгранични пътуващи) или

б) които живеят в рискова зона, пътуват до ФРГ с цел упражняване на професия, обучение или професионално обучение и се връщат редовно до местоживеенето си, поне веднъж седмично (трансгранични пътуващи до работа).

4. Лица според раздел 54а от Закона за защита от инфекции

5. Членове на семейства на чуждестранни въоръжени сили по смисъла на статута на войските на НАТО, статута на войските на НАТО -Партньорство за мир и статута на войските на държавите-членки на Европейския съюз, които пътуват до или се връщат в Германия за официални цели.

 

Изключения за влизащи от области с висока честота се предвиждат при:

1. лица, пътували през зона с висока честота, но не са имали престой там.

2. транзитно преминаващи лица, които напускат ФРГ възможно най-бързо.

3. при престой по-кратък от 72 часа и при спазване на подходящи мерки за защита и хигиена, лица, които професионално превозват хора или стоки с автомобил, железопътен транспорт, кораб или самолет.

4. Лица, които се връщат в Германия като част от официални делегации през правителствения терминал на летище Берлин Бранденбург или летище Кьолн / Бон и които са пребивавали в рискова зона по-малко от 72 часа,

5. Лица, за които в обосновани отделни случаи компетентният орган по смисъла на Закона за защита от инфекции е издал допълнителни изключения при представяне на основателна причина.

Не се предвиждат изключения за влизащи от области с вирусни мутации.

Не се изисква тест от ненавършили 6-годишна възраст лица.

Параграфи 1, 2 и 4 се прилагат само ако лицата не проявяват типични симптоми на инфекция с коронавирус SARS-CoV-2 като кашлица, треска, хрема или загуба на обоняние и вкус.

Ако през последните 10 дни преди пътуване до Германия сте пребивавали в рискова зона, сте задължени да се изолирате под карантина за 10 дни. При нарушения на карантината може да бъде наложена глоба до 25 000 евро.

ВАЖНО! > Следва да се спазват правилата за карантина на съответната федерална провинция, в която пребивавате.

Пътуващите могат да намерят повече информация на страницата на Федералното министерство на здравеопазването:

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende.html

Правила във връзка с коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19 за влизащи в Германия пътници

2.    Наличие/липса на задължителна карантина за български граждани, възможности за освобождаване от карантина:

Влизащите в Германия лица подлежат на задължителна 10-дневна карантина.

Лицата, за които важи изискването за задължителна 10-дневна карантина, са длъжни незабавно да уведомят местната здравна служба за адреса на пребиваване, както и за появата на симптоми за заболяване от COVID-19 по време на карантината (кашлица, треска, хрема или загуба на мирис и вкус).

Компетентната местна здравна служба може да намали срока на задължителната карантина, ако бъде представен отрицателен PCR тест, направен не по-рано от 5-ия ден след влизането в страната.

Дори и при отрицателен тест, ако до 10 дни след влизането в Германия се появят типични симптоми(проблеми с дишането, новопоявила се кашлица, висока температура или загуба на обоняние), незабавно следва да се информира компетентната здравна служба (https://tools.rki.de/plztool/).

За най-близкия тестови център може да бъде получена информация на телефонен номер 116 117 или в Интернет - на адрес: www.116117.de.

Подробна информация за тестови центрове на най-големите летища в Германия може да се намери на електронната страница на Общогерманския автомобилен клуб (ADAC): https://www.adac.de/news/corona-test-flughafen/

ВАЖНО! > Съгласно действащото законодателство на Германия, федералните провинции имат значителни правомощия. Правилата в отделните провинции се различават. Преди да се предприеме пътуване към ФРГ гражданите следва да се запознаят с действащите разпоредби на интернет-страницата:

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-bundeslaender-1745198

 


3.    Транзитно преминаване /PRC тест/антигенен тест/свободно /до колко часа/ транзитни коридори:

Изключения от задължението за самоизолация

Преобладаващата част от федералните провинции са посочили следните възможности за изключения от задължението за поставяне в самоизолация/карантина:

Лицата не трябва да имат симптоми на COVID-19 и:

1. по убедителен начин да бъдат в състояние да докажат (например, чрез удостоверителни документи от работодателя), че работят:

ü  за поддържане на здравната и на социалната системи (лекари и др. медицински персонал, работещи в режим 24/7) и на критичната инфраструктура;

ü  в системите за обществен ред и сигурност;

ü  в органите на съдебната власт;

ü  в парламентарни и правителствени администрации, както и в местни администрации на федерално, провинциално и общинско ниво;

ü  в органи на ЕС, на международни организации или в  дипломатически и консулски представителства, когато пътуването е при и по повод на изпълнение на служебните задължения ;

ü  са представители на въоръжени сили.

2. транзитни пътници, по най-краткия маршрут вход – изход:

ü  жители на пограничните зони, когато престоят във ФРГ или в съседната държава е до 24 часа;

ü  транзитни пътници с престой във ФРГ до 72 часа, в т.ч.:

-       за посещения на роднини от първа или втора степен, съпрузи, регистрирани партньори, упражняващи съвместно или споделено попечителство; лица с права на свиждане;

-       транспортни работници, превозващи пътници или обслужващи транспортиране на стоки и товари по суша, вода и въздух;

-       здравни и социални работници - срещу представяне на документ от работодател.

3. лица, чийто престой е свързан със спешно медицинско лечение;

4. лица, които трябва да полагат грижи за лице, което се нуждае от закрила или помощ;

5. Лица, с обичайно местопребиваване във ФРГ или в съседна държава, когато по професионални или образователни причини трябва да осъществяват редовно трансгранични пътувания от/до рискови зони и които поне веднъж седмично се прибират до мястото си на местоживеене (само срещу представяне на документ от работодателя, възложителя или образователното звено);

6. Сезонни работници, когато срокът на заетост е най-малко 3 седмици и през първите 10 дни са настанени на места, които гарантират спазване на санитарно-хигиенните мерки и контактите с външни за съответната група лица са ограничени.

 

От задължението за информиране на компетентния здравен орган са освободени само лицата, които са настанени от държавен орган или чието задължение за докладване се изпълнява от държавен орган.

 


4.    Въведени ограничения/забрани за вносителите/износителите на стоки и услуги:
       Няма ограничения или забрани за вносители/износители на стоки и услуги.


5.    Граничен режим/отворени/затворени граници/летище/:


Границите са отворени, но не се препоръчват пътуванията без съществени причини.

6.    Вътрешни мерки /полицейски час/забранен вътрешен транспорт:

На 03.03.2021 бе договорено наложените ограничителни мерки да останат в сила до 28.03.2021 г.:

 • Маски – в обществения транспорт и в магазините е задължително носене на медицински маски – хирургически маски; маски, филтриращи вируси според европейския стандарт FFP2 или китайския KN95, които осигуряват по-добра защита от ежедневните маски от плат. Препоръчва се носенето на такива медицински маски и при продължителни срещи в затворени помещения. В Бавария от 25 януари има по-строги изисквания за маска от модели с нива поне FFP2. Маските са лична употреба са за сметка на гражданите, но маските, които са задължителни на работното място, трябва да се осигурят от работодателите.
 • Ограничение на личните контакти –от 8 март т.г. са разрешени контакти между две домакинства с максимум 5 души, с изключение на деца под 14-годишна възраст. Ако средната седмична стойност се стабилизира под 35 новозаразени на 100 000 души, ще бъде разрешено събиране на три домакинства с максимум 10 души, с изключение на деца под 14-годишна възраст.
 • Обществен транспорт – за да се намалят допълнително контактите, се цели пътниците да бъдат само една трета от капацитета на превозното средство. Това може да се постигне чрез увеличаване на работата от вкъщи (homeoffice), гъвкаво начало на работния ден (което може да бъде осигурено от фирмите) и повече автобуси и влакове.
 • Работа от вкъщи (homeoffice) - Федералното правителство иска да задължи компаниите да позволят на служителите да работят от вкъщи, доколкото това е възможно. Законово това ще се уреди чрез наредба на Федералното министерство на труда и социалните въпроси, чието действие ще е ограничено поне до края м. април. При невъзможност за работа от вкъщи се призовава за гъвкаво работно време, за да се ограничат контактите на работното място и при пътуване. Ако се налага да се работи присъствено и не може да се спазва дистанция, носенето на медицински маски е задължително, които се осигуряват от работодателя.
 • Училища, детски ясли и градинизапочна поетапно отваряне на детски градини и училища за класове от началната степен на образование. Всяка федерална провинция може да реши кога учениците да се върнат в класните стаи,/към момента 12 провинции са преминали към такова поетапно отваряне на детски ясли и начални класове/ но прилагайки разпоредбите рестриктивно. Продължава да се предоставя спешна грижа (Notbetreuung),
 • Тъй като заразата се разпространява различно в отделните региони, се предвижда възможност за локални/ регионални мерки, ако средната честота за 7 дни не може да бъде ограничена под 50 нови случая на 100 000 души. Решенията, одобрени на Срещата на върха на 03 март, предвиждат повече възможности за отваряне на бизнеси в различни фази над целта от 35 случая на 100 000 души за седемдневен период. Дали и кога ще се извърши по-нататъшна стъпка за други отваряния обаче зависи от развитието на броя на случаите от 8 март нататък, но и не само от тях. Ако средната седмична стойност остане под 100, са възможни допълнителни стъпки за отваряне. Ако стойността надхвърли 100 на 100 000 души население в три последователни дни., се активира опцията за „аварийната спирачка“, която предвижда връщане към отменени ограничения. Тогава „локдауна“ ще бъде затегнат отново.
 • Домове за стари хора и домове за грижи – продължава да се прилага задължението за тестване на посетителите и няколко пъти седмично на персонала. Липсата на кадрови капацитет за такива тестове трябва да бъде покрита в краткосрочен план от специално обучени войници от Бундесвера, а на следващ етап от доброволци.
 • Богослуженията са разрешени при спазване на минимално разстояние от 1,5 метра, забранено е пеенето, задължително е използване на медицински маски. Въвежда се задължение за информиране на Службата за обществен ред поне два работни дни предварително при събиране на повече от десет души.
 • От 08 март, книжарниците, магазините за цветя и градинските центрове ще се считат за магазини за ежедневни нужди. Първоначално те имат право да пускат само един клиент на 10 или 20 кв. м. - колко точно зависи от площта за продажби на магазина. Там, където на разположение са повече от 800 кв. м., се допускат повече клиенти. Освен това, различните услуги, при които има физически контакт между хората възобновят работата си; това включва козметични студия, бръснарници или грижа за краката.
 • Ресторантите и кръчмите, магазините, театрите и опери, както и търговията на дребно останат затворени. Изключения се прилагат за супермаркети, аптеки, дрогерии, седмичните пазари за хранителни стоки, магазини за напитки, фирмите за доставки, специализирани магазини за грижи за бебета, аптеки, санитарни магазини, дрогерии, оптики, магазини за слухови апарати, бензиностанции, места за ремонт на автомобили и велосипеди, банки, пощи, химическо чистене и услуги за пране, продажба на вестници, зоомагазини, продажба на коледни дръвчета и търговия на едро. Ако заболеваемостта остане стабилна под 50 в рамките на 14 дни след най-новите облекчения, ресторантите и баровете могат да приемат своите гости в откритата площ на заведението след 22 март. Същото важи за кина, театри, концерти и опера. Спортът на закрито без контакти също е разрешен; контактният спорт е възможен и навън. Ако честотата е между 50 и 100, концепция за тестване на федералното и правителствата на федералните провинции влиза в сила. Следващите стъпки са разрешени само при ежедневен бърз тест или самотестване: посещения на ресторант и бар на открито по предварителна уговорка, посещения на кино, концерт, театър и опера, както и безконтактни спортове на закрито или контактни спортове на открито.
 • Разрешават се доставките на храни за вкъщи, както и работата на хранителните столове, но се забранява консумация на място. Забранява се консумация на алкохол на публични места. Нарушенията се наказват с парични глоби.
 • фризьорските салони могат да възстановят дейността си от 01 март, при условие че клиентите имат предварително запазени дата и час и не се нарушава задължението за носене на маски;

ВАЖНО! > Конкретните мерки за отделните региони се определят с решения на местната власт, поради което във всяка отделна провинция има разлики в подхода към прилагането на договорените на национално ниво мерки. 

За допълнителни подробности, изключения и допълнителни разпоредби следва да се провери на електронната страница на съответната федерална провинция или на Федералното правителство:

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-massnahmen-1734724

В случай, че в даден окръг са докладвани повече от 200 нови инфекции на 100 000 жители в рамките на седем дни, на гражданите се налагат ограничения за придвижване без основателна причина на повече от 15 км от местоживеенето им.

Ежедневно актуализирана информация за засегнатите окръзи може да бъде намерена на: Robert Koch-Institut: COVID-19-Dashboard

ВАЖНО! > Съгласно действащото законодателство на Германия, федералните провинции имат значителни правомощия. Правилата в отделните провинции се различават. Преди да се предприеме пътуване към ФРГ гражданите следва да се запознаят с действащите разпоредби на интернет-страницата:

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-bundeslaender-1745198

 

 

Държави

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Ситуационен център

02 948 2404 [email protected]

Консулски отношения

02 948 2365 [email protected]

Следвайте ни

в социалните мрежи

Приемна за граждани

02 948 2018 Понеделник - петък от 09:00 до 17:30 ч.

Полезни съвети

Рискове за сигурността

Риск за сигурността, различен от познатите в България, съществува при всяко напускане на страната. Запознайте се с наличната информация за пътуващи – обща и за всяка конкретна дестинация, относно евентуалните рискове, които биха поставили под заплаха Вашето имущество, свобода на придвижване, здраве, а в екстремни случаи и Вашия живот. При планирането на пътуването и по време на пребиваването си зад граница, освен наличните тук и в задграничните представителства на България и държавите-членки на Европейския съюз данни, препоръчваме да следите редовно и информацията на местните медии за обстановката в държавите и местата по маршрута на пътуване.

Предупреждение за пътуване

Министерството на външните работи на Република България по правило публикува предупреждения за въздържане от пътуване само за районите, в които се водят военни действия (ситуация на война или Гражданска война в дадена страна), където съществува реална обща заплаха за живота.

Поведение при кризисни ситуации

В случай на кризисни ситуации - природни бедствия, възникване на военни конфликти, терористични актове, политически размирици и др., следва незабавно да се свържете с най-близкото българско задгранично представителство. При липсата на такова, можете да се свържете с представителството на ЕС или на държава-членка на ЕС, което да предостави, в рамките на възможностите си, защита, съдействие и помощ на българските граждани.

Важни данни в случай на нужда

Когато изпаднете в нужда по време на пребиваването си в чужбина, за да Ви бъде оказана по-експедитивно помощта, от която се нуждаете, е необходимо да можете да предоставите следните основни данни:

 • номер на паспорта, издаден на (дата) и валиден до (дата).
 • пътна застраховка - номер на полицата
 • кръвна група
 • Лица за контакт, които да бъдат уведомени (име, адрес, телефон, e-mail)

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация