Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Коронавирусът – как да пътуваме

Назад

Германия

Актуализирано на 24.01.2022 г.

Препоръчваме на българските граждани да се въздържат от пътуване!

1. Ограничителни мерки за влизане в страната спрямо български граждани:

ВАЖНО!!!

От 16 .01.2022 г. България отново е включена в списъка с високо рискови държави, поради което спрямо пристигащите лица се изисква дигитална регистрация на https://einreiseanmeldung.de и задължително влизане в карантина. Въведено е общо задължение за представяне на отрицателен тест, свидетелство за ваксинация или медицинско свидетелство за преболедуване за всички лица, навършили 6-годишна възраст, независимо от вида транспортно средство, с което се пристига в Германия. Задължението е в сила и за пътниците, осъществяващи трансфер на германските летища.
 Признавано свидетелство за преболедуване от коронавируса: положителен резултат от PCR-тест от преди най-малко 28 дни, но не по-стар от 90 дни преди пристигането в Германия.
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Genesenennachweis.html

 Признавани видове ваксини: посочените на https://www.pei.de/impfstoffe/covid-19 .
Ваксината трябва да е вписана в Цифров COVID сертификат на ЕС, или в жълтия имунизационен паспорт на СЗО. Трябва да са минали 14 дни от пълната ваксинация и считано от 15.01. 2022 г. да са поставени две дози, независимо от вида ваксина.
Зачита се и вариантът, при който дадено лице е преболедувало (следва да може да го докаже, моля вж. предната точка) и има поставена една доза ваксина. https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/faq-covid-19-impfung/faq-digitaler-impfnachweis.html Местната практика препоръчва ваксиниране на неваксинираните преболедували лица 3 месеца след поставянето на диагнозата (т.е., след първия положителен ПСР-тест). В случай на безсимптомно протичане на болестта или на боледуване от вирусна вариация на ковид, ваксината може да бъде поставена и по-рано: 4 седмици след положителния резултат на ПСР-теста. За повече информаця: Ablauf der Corona-Schutzimpfung | Zusammen gegen Corona .
При въпроси, изискващи конкретно тълкувание, българските граждани следва да се обръщат към здравната служба на населеното място, което се явява крайна дестинация на тяхното пътуване, чрез търсачката: https://tools.rki.de/plztool/
 Признавани видове отрицателни тестове: PCR или антигенен тест, на немски, английски, френски, испански или италиански език, направени не по-рано от 48 часа преди пристигането в Германия.
 Тестове за антитела НЕ СЕ признават.
Изисква се представяне на издадените оригинални документи - както на хартия, така и в цифрова форма. Снимки на свидетелствата НЕ СЕ приемат.
***
Задължение за представяне на свидетелство за ваксинация, за преболедуване или отрицателен PCR- или антигенен тест
За лицата, пребивавали във високорисков регион през последните 10 дни преди влизане в Германия, е в сила задължението да представят свидетелство за ваксинация, за преболедуване или отрицателен PCR- или антигенен тест. Правилото е в сила за всички, с изключение на децата под 6-годишна възраст, независимо от вида транспортно средство, с което се осъществява пътуването. И двата вида тестове следва да са направени не по-рано от 48 ч. преди влизането в Германия.
За лицата, които 10 дни преди влизане в Германия в даден момент са пребивавали в регион с вирусни вариации, (например Великобритания, считано от 20.12.2021 г.) важи правилото да представят отрицателен резултат от ПСР-тест, направен до 48 часа преди пристигането, дори и да са ваксинирани или да са преболедували, и да имат съответните свидетелства за това. Антигенентест не е достатъчен.
Списъкът с високорискови региони и зони с вирусни вариации се обновява ежедневно на страницата на Института „Роберт Кох“: www.rki.de/risikogebiete

Задължение за предварителна дигитална регистрация, чрез онлайн-портала: https://www.einreiseanmeldung.de
Изискването е в сила за лицата, чиято крайна дестинация на пътуването се намира в Германия.
При онлайн-регистрацията лицата следва да качат свидетелство за ваксиниране, преболедуване или отрицателния тест за COVID-19. При приключване на регистрацията се генерира PDF-файл, с потвърждение на направената регистрация. Този файл следва да се запази, с цел представяне при поискване от превозвача и при граничния контрол. Чрез линк посочен в PDF-файла, може да бъде прекратена предсрочно и задължителната за някои групи лица карантина.
Следните групи лица са освободени от задължението за предварителна дигитална регистрация:
- транзитно преминаващите;
- транспортен персонал – лица, осъществяващи превоз на хора и стоки, по суша, море или въздух, по професионални причини, като престоят в Германия трябва да е по-кратък от 72 ч.
- лица, докарани в Германия, за лечение от COVID-19;
- лицата, чийто престой във високорискова зона или зона с вирусна вариация е бил по-кратък от 24 ч., или чийто престой в Германия ще бъде по-кратък от 24 ч.;
- пристигащите от високорискови зони, когато става въпрос за техен престой в Германия, по-кратък от 72 ч., и при цел на пътуването - посещение на близки роднини (родители, деца), съпрузи и партньори в живота, и в случаите на споделено попечителство. ВАЖНО: Това изключение НЕ ВАЖИ за пристигащите от зони с вирусни вариации!
- Официални делегации; военни; и пр.

 

 

2. Наличие/липса на задължителна карантина за български граждани, възможности за освобождаване от карантина:

 

Задължение за влизане в 10-дневна карантина за неваксинираните и лицата, които не са преболедували от COVID-19 (т.е., за пристигащите само с направен тест лица.) и пристигат от България или други страни, класифицирани като високорискови региони.
Карантината за тях може да бъде предсрочно прекратена:
- от деня, в който лицето има свидетелство за ваксинация или за оздравяване;
- след 5-ия ден от карантината, като е необходимо да бъде направен PCR-тест, чийто резултат следва да бъде отрицателен;
- автоматично, след 5-ия ден от пристигането в Германия за деца под 6 годишна възраст;
- Карантината приключва автоматично веднага щом като съответната държава/зона, от която е пристигането, бъде премахната от списъка с високорискови зони или зони с вирусни вариации, който е публикуван на www.rki.de/risikogebiete .
За да бъдат освободени от карантината, лицата следва да качат в онлайн-портала за предварителната дигитална регистрация свидетелство за направена ваксинация или за оздравяване (веднага щом разполагат със съответния документ), или отрицателен резултат от PCR-тест, направен след 5-ия ден от пристигането в Германия.
Документите се качват чрез линка, посочен в PDF-файла с потвърждението за направената предварителна онлайн- регистрация.
4) Изключения от правилата за влизане в задължителна карантина.
- транзитно преминаващите;
- транспортен персонал – лица, осъществяващи превоз на хора и стоки, по суша, море или въздух, по професионални причини, като престоят в Германия трябва да е по-кратък от 72 ч.
- лица, докарани в Германия, за лечение от COVID-19;
- лицата, чийто престой във високорискова зона или зона с вирусна вариация е бил по-кратък от 24 ч., или чийто престой в Германия ще бъде по-кратък от 24 ч.;
- пристигащите от високорискови зони, когато става въпрос за техен престой в Германия, по-кратък от 72 ч., когато цел на пътуването е посещение на близки роднини (родители, деца), съпрузи и партньори в живота, и при случаите на споделено попечителство (не важи за пристигащи от зони с вирусни вариации).
- Официални делегации; военни; и пр.
Българските граждани следва да имат в предвид, че всяка федерална провинция сама урежда въпросите, свързани с карантината и може да взема мерки за затягане или отхлабване на режима, в зависимост от развитието на епидемиологичната ситуация на локално ниво. Правилата и мерките срещу корона-вируса на отделните федерални провинции са налични на официалните им уеб-страници. Пълният списък може да бъде намерен на https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-bundeslaender-1745198
Влизането в карантина е за собствена сметка. Компетентният орган може да прави проверки до изтичането на срока на карантината. Нарушенията могат да бъдат преследвани по административен ред, като размерът на налаганите глоби може да достигне до 25 000 евро.
Припомняме, че информация за най-близкия център за тестване може да бъде получена на телефонен номер 116 117 или на адрес: www.116117.de. За директно запазване на час за тестване, за поставяне на ваксина, или търсене на други лекарски кабинети, може да се използва: https://eterminservice.de/terminservice. Подробна информация за тестови центрове на най-големите летища в Германия може да се намери на електронната страница: https://www.adac.de/news/corona-test-flughafen/.

За повече информация: Fragen und Antworten zur Einreise nach Deutschland - Bundesgesundheitsministerium

 

 

3. Транзитно преминаване /PRC тест/антигенен тест/свободно /до колко часа/ транзитни коридори:

Няма данни за ограничения в движението и не са организирани транзитни коридори.

Всички пътници, навършили 6-годишна възраст, следва да носят със себе си отрицателен тест за COVID-19, на свидетелство за ваксинация или за преболедуване, независимо от вида транспортно средство, с което се пристига в Германия. Задължението е в сила и за пътниците, осъществяващи трансфер на германските летища.

Лицата, които са преминали през високорисков регион или през зона с вирусна вариация, без да са спирали, освен за почивка или за зареждане с гориво, са освободени от задължителната карантина и от предварителната дигитална регистрация.  От тях са освободени също и транзитно преминаващите през Германия пътници, в т.ч. пътниците, с трансфер на германско летище.

Преминаващите сухопътните граници, следва да имат предвид, че се реализират гранични проверки, на произволен принцип. По-голям брой проверки е възможен със съседните на Германия страни, класифицирани като високорискови зони, в т.ч. Белгия, Нидерландия, Австрия, Полша, Швейцария и Чехия.

За повече информация:

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/bevoelkerungsschutz/coronavirus/coronavirus-faqs.html#doc13738352bodyText1

https://www.adac.de/news/corona-deutschland-grenzen/

 

4.    Въведени ограничения/забрани за вносителите/износителите на стоки и услуги:
   

Няма такива.


5.    Граничен режим/отворени/затворени граници/летище/:

Всички германски граници са отворени.

Възможни са краткосрочни анулирания на полети или променени часове на излитане.

 

 

6.    Вътрешни мерки /полицейски час/забранен вътрешен транспорт:

От 21.12.2021 г. са в сила модифицирани правила, които се прилагат в цяла Германия. Новите ограничителни мерки засягат както неваксинираните, така и ваксинираните и преболедувалите лица.
 Ограничения на контактите при частни събирания:
- Частните събирания на обществени или частни места, в които участват неваксинирани и непреболедували лица, се ограничават до собственото им домакинство и максимум двама души от друго домакинство. Децата до 14-годишна възраст не се броят.
- От 28.12.2021 г. са в сила ограничения и за ваксинираните и преболедувалите лица: разрешават се частните събирания с максимум до 10 десет ваксинирани или преболедували лица. Децата до 14-годишна възраст не се включват в бройката.
 2G-правило (достъп само за ваксинирани и преболедували) за културните и развлекателни дейности, както и за търговията на дребно, с изключение на супермаркети и други магазини за ежедневни нужди.
По преценка на местните власти може да се въвежда и правилото за 2G+ (достъп за ваксинирани и преболедували, които да трябва да представят и отрицателен тест за COVID-19).
 Клубове и дискотеки, ресторанти и панаири
Клубовете и дискотеките са затворени от 28.12.2021 г. Федералните провинции имат възможността да вземат решение по своя преценка за временно затваряне също и на ресторантите, както и да забраняват провеждането на търговски панаири и конгреси, в случай на критично развитие на пандемията.
 Спортни, културни и подобни големи събития
От 28.12.2021 се провеждат без зрители.
 Клиники, старчески домове и други подобни заведения
Бундестагът одобри задължителната ваксинация, за заетите в тези лечебни заведения. До 15.03.2021 г. персоналът им следва да разполагат с доказателство за ваксинация или за преболедуване.
Всички посетители и заети в тези заведения лица трябва ежедневно да представят отрицателен тест за COVID-19. Това важи и за ваксинираните лица.
 Правила на работното място
В цялата страна важи правилото за 3G на работните места – т.е. лицата трябва да представят свидетелство за ваксинация, за преболедуване или отрицателен тест. Работодателят трябва ежедневно да следят и документират спазването на това правило. Работодателите следва да предлагат опция за безплатен тест на служителите си поне два пъти седмично. Работата в home office трябва да бъде възможна, когато няма оперативни причини, налагащи работа на работното място.
 Прилагане на 3G-правилото при пътническия транспорт
Правилото за 3G в обществения и жп-транспорта е в сила от 08.12.2021г. Контролът на пътниците е затегнат, като пътуването без свидетелство за ваксиниране, за преболедуване или без отрицателен тест за COVID-19 ще бъде глобявано. Тестът следва да бъде направен не по-късно от 24 часа преди началото на пътуването.
Към момента няма данни за забранен вътрешен и междурегионален транспорт.
 „Полицейски час“
В някои „горещи точки“ – градове или окръзи, огнища на разпространение на COVID-19, са въведени вечерни часове (основно между 22 ч. - 6 ч.), с ограничения за излизане навън на неваксинираните лица, освен при спешни медицински случаи и по работни причини. Така например в отделни области и градове в Тюрингия, Саксония, Бранденбург, и др.
 Бързите тестове („тестове за гражданите“/„Bürgertests“) отново са безплатни в Германия. Всички граждани имат възможност да се тестват безплатно веднъж седмично.
От 7 януари 2022 г. федералните провинции могат по своя преценка да въвеждат следните правила:
 Прилагане на 2G+правило за обектите на гастрономията
Предвижда се за всички обекти от сферата на гастрономията, съгласно което достъпът до ресторанти, пъбове, барове и кафенета за хора, които са били ваксинирани два пъти и тези, които са се възстановили, ще бъде възможен само с представяне на ежедневен отрицателен бърз тест. Напълно е отказан достъп до заведения за обществено хранене на лица, които не могат да представят доказателство за ваксинация или възстановяване. Правилото ще важи за цялата територия на Германия, независимо от локалните стойности на заболеваемост. Единственото изключение е за лица, на които е поставена бустерна ваксинация.
 Намаляване на срока на карантина
Срокът на карантина за заразените и двойно ваксинираните или възстановени контактни лица се намалява на десет вместо 14 дни. Карантината отпада напълно за лицата, на които е направена бустерна ваксинационна доза. Поставените под карантина могат да бъдат изписани след седем дни, ако имат отрицателен PCR или сертифициран антигенен тест. Персоналът в болници, старчески домове и съоръжения за подпомагане на интеграцията може да бъде освободен от карантина или изолация след пет дни със задължителен PCR тест, ако засегнатото лице е било без симптоми в продължение на 48 часа преди това. Същия режим се прилага за ученици и посещаващи детски градини деца, тъй като те са обхванати в програми за серийни тестове.
За повече информация: https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-diese-regeln-und-einschraenkung-gelten-1734724
Мерките на отделните провинции са достъпни на уеб-страниците им: Coronavirus Regeln in den Bundesländern – Bundesregierung .

 

Държави

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Ситуационен център

02 948 2404 [email protected]

Консулски отношения

02 948 2365 [email protected]

Следвайте ни

в социалните мрежи

Приемна за граждани

02 948 2018 Понеделник - петък от 09:00 до 17:30 ч.

Полезни съвети

Рискове за сигурността

Риск за сигурността, различен от познатите в България, съществува при всяко напускане на страната. Запознайте се с наличната информация за пътуващи – обща и за всяка конкретна дестинация, относно евентуалните рискове, които биха поставили под заплаха Вашето имущество, свобода на придвижване, здраве, а в екстремни случаи и Вашия живот. При планирането на пътуването и по време на пребиваването си зад граница, освен наличните тук и в задграничните представителства на България и държавите-членки на Европейския съюз данни, препоръчваме да следите редовно и информацията на местните медии за обстановката в държавите и местата по маршрута на пътуване.

Предупреждение за пътуване

Министерството на външните работи на Република България по правило публикува предупреждения за въздържане от пътуване само за районите, в които се водят военни действия (ситуация на война или Гражданска война в дадена страна), където съществува реална обща заплаха за живота.

Поведение при кризисни ситуации

В случай на кризисни ситуации - природни бедствия, възникване на военни конфликти, терористични актове, политически размирици и др., следва незабавно да се свържете с най-близкото българско задгранично представителство. При липсата на такова, можете да се свържете с представителството на ЕС или на държава-членка на ЕС, което да предостави, в рамките на възможностите си, защита, съдействие и помощ на българските граждани.

Важни данни в случай на нужда

Когато изпаднете в нужда по време на пребиваването си в чужбина, за да Ви бъде оказана по-експедитивно помощта, от която се нуждаете, е необходимо да можете да предоставите следните основни данни:

  • номер на паспорта, издаден на (дата) и валиден до (дата).
  • пътна застраховка - номер на полицата
  • кръвна група
  • Лица за контакт, които да бъдат уведомени (име, адрес, телефон, e-mail)

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация