Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Коронавирусът – как да пътуваме

Назад

Франция

Актуализирано на 01.03.2021 г.

Препоръчваме на българските граждани да се въздържат от пътуване!

I.    Ограничителни мерки за влизане в страната спрямо български граждани

Влизане във Франция от държави от европейското пространство /държавите-членки на ЕС, Андора, Исландия, Лихтенщайн, Монако, Норвегия, Сан Марино, Швейцария или Ватикана/:

1.    Всички категории пътници могат да влязат във Франция от тези страни, при спазване на условията за наличие на виза или разрешение за пребиваване /когато такива се изискват. За българските граждани не се изисква виза или разрешение за пребиваване/.

2.    Всички лица над 11-годишна възраст, независимо дали влизат във Франция със самолет или по суша, трябва да представят:

-    отрицателен PCR тест (RT-PCR COVID), направен в рамките на 72 часа преди отпътуването. Изключение от изискването за представянето на PCR тест има за транспортните работници, за пограничните работници, както и за жителите на пограничните райони в радиус 30 км. около дома им;
-    Декларация по образец, че няма симптоми на заболяването covid-19, че няма информация в последните 14 дни преди пътуването да е бил в контакт с лице с потвърдено заболяване covid-19, както и че се съгласява при пристигането му във Франция евентуално да му бъде направен PCR тест.

3.    За децата под 11-годишна възраст се представя декларация по образец, че няма симптоми на заболяването covid-19, както и че няма информация в последните 14 дни преди пътуването да е бил в контакт с лице с потвърдено заболяване covid-19.

Когато в държавата, от която отпътува лицето, не е възможно да бъде направен тест „RT-PCR COVID“, лицето има възможност да се обърне към Посолството или Консулството на Франция в съответната държава с молба да му бъде издаден документ, който го освобождава от задължението за представяне на PCR тест („Dispense de test PCR“), при условие, че лицето има императивни причини за пътуването и при условие, че предварително даде съгласието си за:

- при пристигането му да му бъде направен антигенен тест;
- да се изолира за 7 дни на специално определени от френските власти места, като представи документ за резервация;
- в края на този седем дневен период да му бъде направен PCR тест.

Разходите за 7-дневната изолация са за сметка на лицето.

В държавите, в които може да бъде направен антигенен тест, горепосоченият документ, издаден от Посолството или Консулството на Франция в съответната държава, следва да бъде придружен с резултатите от антигенен тест, направен в рамките на 72 часа преди пътуването, който не съдържа данни за заболяването covid-19.

Влизане във Франция от Великобритания:

1.    Считано от 31 януари 2021 г., гражданите на държавите – членки на ЕС, включително българските граждани, могат да влизат във Франция от Великобритания при наличие на императивни причини за това. Това може да бъде обстоятелството, че лицето живее постоянно във Франция и пътуването му във Великобритания е започнало преди 31 януари 2021 г., или при наличие на императивни причини от здравословен, семеен или професионален характер. Това могат да бъдат – смърт на член на семейството по права линия или брат или сестра; грижа за деца; полагане на грижи за възрастни хора или за хора в зависимо положение; законова или икономическа невъзможност на лицето да остане в държавата, в която се намира; студенти; завръщане в държавата по постоянното местожителство, когато пътуването е започнало преди 31 януари 2021 г. и други, посочени в атестация по образец, която е налична на интернет – страницата на Министерството на вътрешните работи на Френската република. 
Към атестацията следва да бъдат представени доказателства, подкрепящи посочената причина за пътуването.

2.    Всички лица над 11-годишна възраст, които влизат във Франция от Великобритания, следва да представят:

-    Негативен резултат от PCR тест «RT-PCR COVID», направен в рамките на 72 часа преди отпътуването;
-    Декларация, че лицето няма симптоми на заболяването covid-19, че няма информация да е бил в контакт с лице с потвърдено заболяване covid-19 в последните 14 дни преди пътуването, че се съгласява евентуално да му бъде направен тест за откриване на заболяването covid-19 при пристигането му във Франция, както и че се задължава за спазва доброволна 7-дневна изолация при пристигането му във Франция и направи втори PCR тест за откриване на заболяването covid-19 в края на този период.

3.    За децата под 11-годишна възраст се представя декларация, че няма симптоми на заболяването covid-19, че няма информация да е бил в контакт с лице с потвърдено заболяване covid-19 в последните 14 дни преди пътуването, както и че се задължава за спазва доброволна 7-дневна изолация при пристигането му във Франция.
Когато в държавата, от която отпътува лицето, не е възможно да бъде направен тест „RT-PCR COVID“, лицето има възможност да се обърне към Посолството или Консулството на Франция в съответната държава с молба да му бъде издаден документ, който го освобождава от задължението за представяне на PCR тест („Dispense de test PCR“), при условие, че лицето има императивни причини за пътуването и при условие, че предварително даде съгласието си за:

- при пристигането му да му бъде направен антигенен тест;
- да се изолира за 7 дни на специално определени от френските власти места, като представи документ за резервация;
- в края на този седем дневен период да му бъде направен PCR тест.

Разходите за 7-дневната изолация са за сметка на лицето.

В държавите, в които може да бъде направен антигенен тест, горепосоченият документ, издаден от Посолството или Консулството на Франция в съответната държава, следва да бъде придружен с резултатите от антигенен тест, направен в рамките на 72 часа преди пътуването, който не съдържа данни за заболяването covid-19.

Влизане във Франция от други трети страни /извън Великобритания, Андора, Исландия, Лихтенщайн, Монако, Норвегия, Сан Марино, Швейцария или Ватикана/:

1.    Считано от 31 януари 2021 г., гражданите на държавите – членки на ЕС, включително българските граждани, могат да влизат във Франция от други трети страни /извън Великобритания, Андора, Исландия, Лихтенщайн, Монако, Норвегия, Сан Марино, Швейцария или Ватикана/, само при наличие на императивни причини за това. Това може да бъде обстоятелството, че лицето живее постоянно във Франция и пътуването му е започнало преди 31 януари 2021 г., или при наличие на императивни причини от здравословен, семеен или професионален характер. Това могат да бъдат – смърт на член на семейството по права линия или брат или сестра; грижа за деца; полагане на грижи за възрастни хора или за хора в зависимо положение; законова или икономическа невъзможност на лицето да остане в държавата, в която се намира; студенти; завръщане в държавата по постоянното местожителство, когато пътуването е започнало преди 31 януари 2021 г. и други, посочени в атестация по образец, която е налична на интернет – страницата на Министерството на вътрешните работи на Френската република.
Към атестацията следва да бъдат представени доказателства, подкрепящи посочената причина за пътуването.

2.    Всички лица над 11-годишна възраст, които влизат във Франция от трети страни, следва да представят:
-    Негативен резултат от PCR тест «RT-PCR COVID», направен в рамките на 72 часа преди отпътуването;
-    Декларация, че лицето няма симптоми на заболяването covid-19, че няма информация да е бил в контакт с лице с потвърдено заболяване covid-19 в последните 14 дни преди пътуването, че се съгласява евентуално да му бъде направен тест за откриване на заболяването covid-19 при пристигането му във Франция, както и че се задължава за спазва доброволна 7-дневна изолация при пристигането му във Франция и направи втори PCR тест за откриване на заболяването  covid-19 в края на този период.

3.    За децата под 11-годишна възраст се представя декларация, че няма симптоми на заболяването covid-19, че няма информация да е бил в контакт с лице с потвърдено заболяване covid-19 в последните 14 дни преди пътуването, както и че се задължава за спазва доброволна 7-дневна изолация при пристигането му във Франция.

Когато в държавата, от която отпътува лицето, не е възможно да бъде направен тест „RT-PCR COVID“, лицето има възможност да се обърне към Посолството или Консулството на Франция в съответната държава с молба да му бъде издаден документ, който го освобождава от задължението за представяне на PCR тест („Dispense de test PCR“), при условие, че лицето има императивни причини за пътуването и при условие, че предварително даде съгласието си за:

- при пристигането му да му бъде направен антигенен тест;
- да се изолира за 7 дни на специално определени от френските власти места, като представи документ за резервация;
- в края на този седем дневен период да му бъде направен PCR тест.

Разходите за 7-дневната изолация са за сметка на лицето.

В държавите, в които може да бъде направен антигенен тест, горепосоченият документ, издаден от Посолството или Консулството на Франция в съответната държава, следва да бъде придружен с резултатите от антигенен тест, направен в рамките на 72 часа преди пътуването, който не съдържа данни за заболяването covid-19.

Излизане от Франция към държави извън европейското пространство /държавите – членки на ЕС, Андора, Исландия, Лихтенщайн, Монако, Норвегия, Сан Марино, Швейцария или Ватикана/:

Считано от 31 януари 2021 г., всяко излизане извън Франция към държава извън европейското пространство /държавите – членки на ЕС, Андора, Исландия, Лихтенщайн, Монако, Норвегия, Сан Марино, Швейцария или Ватикана/, включително от Франция към Великобритания, е подчинено на изискването за наличие на императивни причини за пътуването. Това могат да бъдат причини от здравословен, семеен или професионален характер, както и поради завръщане в държавата, в която лицето обичайно живее, без да има гаранция, че може да се завърне във Франция. Императивните причини са посочени в атестация по образец, която е налична на интернет – страницата на Министерството на вътрешните работи на Френската република. 
Към атестацията следва да бъдат представени и доказателства, подкрепящи посочената причина за пътуването.

Всички образци на декларации и на атестации са публикувани на интернет – страницата на Министерството на вътрешните работи на Френската република на френски и на английски език:

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage

Пътуването между континенталната територия на Франция и френските отвъдморски територии е подчинено на специфични правила:

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Deplacements-entre-la-metropole-et-les-territoires-d-Outre-Mer

Специфични правила за транспортните работници:

Транспортните работници /както заетите в международния транспорт на стоки, така и заетите в международния транспорт на пътници/, независимо от държавата, от която идват, следва да представят европейски сертификат за заетите в международния транспорт, подписан от работодателя.

Транспортните работници, които влизат във Франция от Великобритания по морски път трябва да представят преди качване на транспортното средство, както и на граничните власти:
-    Негативен резултат от антигенен тест, който позволява да се установи евентуалното наличие на вируса SARS-CoV-2 или PCR тест «RT-PCR COVID», направени в рамките на 72 часа преди отпътуването;
-    Европейски сертификат за заети в сектора на международния транспорт;
-    Декларация по образец, че няма симптоми на заразяване с covid-19, че няма информация в последните 14 дни преди пътуването да е бил в контакт с лице с потвърдено заболяване covid-19, както и че се съгласява при пристигането му във Франция евентуално да му бъде направен PCR тест.

Установени са специфични правила по отношение на транспортните работници, пристигащи във Франция по морски път от Ирландия или от трети страни.
Горепосочените изисквания, както и формулярите на декларации, са публикувани на интернет страницата на Министерството на вътрешните работи на Френската република на френски и на английски език:

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Deplacement-des-transporteurs-routiers-internationaux

Излизане от Франция от департамента Мозел (Moselle) и влизане в Гермация - Считано от 00,00 ч. на 2 март 2021 г. за преминаване на френско-германската граница в посока от френския департамент Мозел и влизане в Германия ще бъде необходимо да бъдат представени:
-    негативен резултат от PCR тест или антигенен тест, направен в рамките на 48 часа преди пътуването;
-    попълнена електронна декларация за влизане в Германия. 
Тази мярка ще важи за всички, които желаят да влязат в Германия от френския департамент Мозел, включително за пограничните работници, които ежедневно преминават френско-германската граница. По информация от префектурата на департамента Мозел, не са предвидени никакви изключения от посочените две условия.

II.    В случай на задължителна карантина за български граждани, възможности за освобождаване от карантина

На летище „Роаси – Шарл де Гол“, както и на летище „Орли“ в Париж има лаборатории за извършване на антигенен или на PCR тест, след предварително запазване на час. Информация е поместена на страниците на съответните летища:

https://www.parisaeroport.fr/roissy-charles-de-gaulle
https://www.parisaeroport.fr/orly

Антигенни тестове могат да бъдат направени в повечето аптеки във Франция, без запазване на час, като резултатите са налични в рамките на 30 минути – 1 час.

Информация за лабораториите, които извършват PCR тестове във Франция, има на следния адрес:

https://www.sante.fr/cf/centres-depistage-covid.html

В случай на налагане на карантина при пътуване до Франция от страни извън Европейското пространство, PCR тест на място може да бъде направен най-рано след 7-я ден.

III.    Транзитно преминаване

Негативен резултат от PCR тест „RT-PCR COVID“, направен в рамките на 72 часа преди пътуването, се изисква за всички лица над 11-годишна възраст и при транзитно преминаване през Франция, независимо дали пътуването е по суша или със самолет. При пътуване с прекачване срокът от 72 часа се изчислява от отпътуването на първия полет.

Изключение от изискването за представянето на PCR тест има за транспортните работници, за пограничните работници, както и за жителите на пограничните райони в радиус от 30 км. около дома им.
Транспортните работници /както заетите в международния транспорт на стоки, така и заетите в международния транспорт на пътници/, независимо от държавата, от която идват, следва да представят европейски сертификат за заетите в международния транспорт, подписан от работодателя.

Транспортните работници, които влизат във Франция от Великобритания по морски път трябва да представят преди качване на транспортното средство, както и на граничните власти:

-    Негативен резултат от антигенен тест, който позволява да се установи евентуалното наличие на вируса SARS-CoV-2 или PCR тест «RT-PCR COVID», направени в рамките на 72 часа преди отпътуването;
-    Европейски сертификат за заети в сектора на международния транспорт;
-    Декларация по образец, че няма симптоми на заразяване с covid-19, че няма информация в последните 14 дни преди пътуването да е бил в контакт с лице с потвърдено заболяване covid-19, както и че се съгласява при пристигането му във Франция евентуално да му бъде направен PCR тест.

Установени са специфични правила по отношение на транспортните работници, пристигащи във Франция по морски път от Ирландия или от трети страни.

Горепосочените изисквания, както и формулярите на декларации, са публикувани на интернет страницата на Министерството на вътрешните работи на Френската република на френски и на английски език:

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Deplacement-des-transporteurs-routiers-internationaux

IV.    Въведени ограничения/забрани за вносителите/износителите на стоки и услуги.

Няма информация за такива.

V.    Граничен режим

Вътрешните европейски граници на Франция са отворени, при спазване на горепосочените изисквания и задължително представяне на отрицателен резултат от PCR тест, направен в рамките на 72 часа преди отпътуването.

Считано от 23 февруари 2021 г. се въвеждат допълнителни по-строги мерки за контрол по отношение на влизането на територията на департамента Алп-Маритим (Alpes-Maritimes), който е граничен с Италия. На френско-италианската граница при влизане във Франция по суша или с влак, както и на летищата Ница – Лазурен бряг /Nice Côte d’Azur/ и Кан – Манделио /Cannes – Mandelieu/ се въвеждат засилени мерки на контрол, включващи реализацията на PCR-тестове на всички пътници на полети, избрани на случаен принцип.

Външните граници на Франция са затворени. Влизане във Франция от държава извън европейското пространство, както и излизане от Франция към държава извън европейското пространство, е допустимо само при наличието на императивни причини от здравословен, семеен или професионален характер, съгласно атестация по образец, налична на интернет страницата на Министерството на вътрешните работи на Френската република:

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage#from5

Към атестацията следва да бъдат представени доказателства, подкрепящи наличието на посочените императивни причини за пътуването.

Излизане от Франция от департамента Мозел (Moselle) и влизане в Гермация - Считано от 00,00 ч. на 2 март 2021 г. за преминаване на френско-германската граница в посока от френския департамент Мозел и влизане в Германия ще бъде необходимо да бъдат представени:
-    негативен резултат от PCR тест или антигенен тест, направен в рамките на 48 часа преди пътуването;
-    попълнена електронна декларация за влизане в Германия. 
Тази мярка ще важи за всички, които желаят да влязат в Германия от френския департамент Мозел, включително за пограничните работници, които ежедневно преминават френско-германската граница. По информация от префектурата на департамента Мозел, не са предвидени никакви изключения от посочените две условия.

VI.    Вътрешни мерки

От 16 януари 2021 г. на цялата територия на континентална Франция е въведен вечерен час от 18:00 ч. до 06:00 ч.

Излизане след вечерния час е възможно с атестация, в която са посочени  допустимите изключения. Атестацията е поместена на интернет страницата на Министерството на вътрешните работи:

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement-couvre-fe

Глобата при неспазване на вечерния час е в размер на 135 евро при първо нарушение, увеличена на 375 евро (в случай на неплащане или при неоспорване в срока, посочен в известието за нарушение).
В случай на повторно нарушение в рамките на 15 дни: глоба от 200 евро, увеличена на 450 евро (в случай на неплащане или неоспорване в срока, посочен в известието за нарушение).

След 3 нарушения в рамките на 30 дни: глоба от 3750 евро и лишаване от свобода в размер на 6 месеца.

Музеи, театри, опери, кина и други културни институции са затворени. Затворени са ресторанти, кафета и барове. Училищата и детските градини са отворени при засилен санитарен протокол. Университетите са затворени, като от месец февруари за студентите в първи курс могат да бъдат провеждани присъствени упражнения в половин групи, а всички останали студенти могат да посещават университетите по един ден в седмицата. Градският транспорт е отворен, като е задължително носенето на маска. Носенето на маска е задължително във всички затворени пространства и силно препоръчително на открито. Работата от разстояние е силно препоръчителна.

От 23 февруари 2021 г. са налице следните допълнителни мерки на територията на департамента Алп-Маритим /обхващащи 64 общини в този департамент/:
- въведен е локдаун в департамента Алп-Маритим (Alpes-Maritimes) за уикендите: от 18,00 ч. в петък 26.02.2021 г. до 6,00 ч. в понеделник 01.03.2021 г., както и от 18,00 ч. в петък 05.03.2021 г. до 6,00 ч. в понеделник 08.03.2021 г.

Мярката обхваща 64 общини, посочени на следния адрес:

https://www.alpes-maritimes.gouv.fr/content/download/37850/286508/file/confinement06_liste_des_communes_concern%C3%A9es.pdf

През посочените периоди на локдаун излизане извън дома ще бъде разрешено само по императивни причини, удостоверени с атестация, които ще включват излизане, свързано с упражняване на професията, по медицински причини, по императивни семейни причини, за закупуване на продукти от първа необходимост, за извършване на индивидуална физическа активност или за разходка на домашен любимец, не повече от 1 час и в радиус от 5 км. около дома.
- търговските обекти с площ над 400 кв. м. следва да предвидят по 15 кв.м. на клиент, вместо досега 10 кв.м.;
- препоръчва се на хранителните магазини да отварят по-рано, за да се избегнат часовете на струпване на хора;
- търговските обекти над 5000 кв. м., с изключение на хранителните магазини и аптеките ще бъдат затворени. Тези търговски обекти могат да работят от 6,00 ч. в понеделник до 18,00 ч. в петък само за поръчки за в къщи и осигуряване на доставки;
- въвежда се задължително носене на маска от всички лица над 11-годишна възраст /с изключение на тези, за които това не е препоръчително предвид съществуващи заболявания/, на всички обществени места, които се характеризират със струпване на множество хора /пешеходни зони, пазари, градски и крайбрежни зелени площи, плажове, центъра на града и търговски зони в центъра на града и др./, на територията на всички общини от департамента Алп-Маритим;
- въвежда се забрана за излъчване на силна музика и консумация на алкохол на обществени места във всички общини от департамента Алп-Маритим;
- въвеждат се допълнителни по-строги мерки за контрол по отношение на влизането на територията на департамента, който е граничен с Италия. На френско-италианската граница при влизане във Франция по суша или с влак, както и на летищата Ница – Лазурен бряг /Nice Côte d’Azur/ и Кан – Манделио /Cannes – Mandelieu/ се въвеждат засилени мерки на контрол, включващи реализацията на PCR-тестове на всички пътници на полети, избрани на случаен принцип.

За уикендите 27-28 февруари и 6-7 март 2021 г. е въведен локален локдаун и в региона на Дюнкерк, през което време излизане извън дома е допустимо само при наличието на основателни причини.
Двадесет департамента /06, 13, 26, 28, 54, 57, 59, 60, 62, 69, 75, 77, 78, 80, 83, 91, 92, 93, 94, 95/ са поставени под засилено наблюдение, считано от 26 февруари 2021 г. При увеличаване на случаите на заболели от ковид-19 в посочените департаменти ще бъдат взети допълнителни мерки. Ще бъдат засилени проверките за спазване на вечерния час и за недопускане на струпване на големи групи от хора на едно място, включително на открито.

Държави

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Ситуационен център

02 948 2404 [email protected]

Консулски отношения

02 948 2365 [email protected]

Следвайте ни

в социалните мрежи

Приемна за граждани

02 948 2018 Понеделник - петък от 09:00 до 17:30 ч.

Полезни съвети

Рискове за сигурността

Риск за сигурността, различен от познатите в България, съществува при всяко напускане на страната. Запознайте се с наличната информация за пътуващи – обща и за всяка конкретна дестинация, относно евентуалните рискове, които биха поставили под заплаха Вашето имущество, свобода на придвижване, здраве, а в екстремни случаи и Вашия живот. При планирането на пътуването и по време на пребиваването си зад граница, освен наличните тук и в задграничните представителства на България и държавите-членки на Европейския съюз данни, препоръчваме да следите редовно и информацията на местните медии за обстановката в държавите и местата по маршрута на пътуване.

Предупреждение за пътуване

Министерството на външните работи на Република България по правило публикува предупреждения за въздържане от пътуване само за районите, в които се водят военни действия (ситуация на война или Гражданска война в дадена страна), където съществува реална обща заплаха за живота.

Поведение при кризисни ситуации

В случай на кризисни ситуации - природни бедствия, възникване на военни конфликти, терористични актове, политически размирици и др., следва незабавно да се свържете с най-близкото българско задгранично представителство. При липсата на такова, можете да се свържете с представителството на ЕС или на държава-членка на ЕС, което да предостави, в рамките на възможностите си, защита, съдействие и помощ на българските граждани.

Важни данни в случай на нужда

Когато изпаднете в нужда по време на пребиваването си в чужбина, за да Ви бъде оказана по-експедитивно помощта, от която се нуждаете, е необходимо да можете да предоставите следните основни данни:

  • номер на паспорта, издаден на (дата) и валиден до (дата).
  • пътна застраховка - номер на полицата
  • кръвна група
  • Лица за контакт, които да бъдат уведомени (име, адрес, телефон, e-mail)

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация