Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Коронавирусът – как да пътуваме

Назад

Дания

Актуализирано на 17.09.2021 г.

Препоръчваме на българските граждани да се въздържат от пътуване!

Считано от  1 юли 2021 г., българските граждани пътуват във всички държави от ЕС, вкл. Лихтенщайн, Швейцария, Исландия и Норвегия с единен цифров сертификат, който се издава от Националната здравно-информационна система. За повече информация https://www.mfa.bg/bg/situationcenter/30308

1. Ограничителни мерки за влизане в страната спрямо български граждани:

Ограничителни  мерки за влизане в Кралство Дания

Ограничителни мерки за влизане в Дания са различни и зависят от това дали държавата, от която идват чуждите граждани, попада в категорията „зелен“,  „жълт“,  „оранжев“ или „червен“ код.
Списъкът с държавите, които попадат в категорията „зелен“,  „жълт“,  „оранжев“ или „червен“ код, се актуализира всяка седмица и може да бъде намерен на сайта на датската полиция:   https://en.coronasmitte.dk/rules-and-regulations/entry-into-denmark/categorization-of-countries

Изискванията към чуждите граждани при пътуване до Дания от държави, попадащи в категорията „зелен“  код:
Датските граждани и чуждите граждани с постоянно пребиваване в страната, които пътуват за Дания от страни, включени в категория „зелен“ код, са освободени от изискването да представят негативен тест за COVID-19 преди и след пристигане на датска територия.

Чуждите граждани, които нямат разрешение за пребиваване в Дания или т.нар. жълта карта, удостоверяваща наличието на адрес в Дания, трябва да представят негативен тест преди да пристигнат в Дания и преди да пресекат датската граница. Те могат да представят негативен PCR тест, направен в рамките на 72 часа, или негативен антигенен тест, направен в рамките на 48 часа, преди да пристигнат в Дания. Тестът трябва да бъде на английски или датски език. Те са освободени от изискването да представят нов тест за COVID-19 след като пресекат датската граница.
Това правило важи и за транзитно преминаващите през Дания чужди граждани.

Изисквания при пътуване за Дания от държави, попадащи в категорията „жълт“ код:
Считано от 21 август т.г., България е включена в тази категория!
Гражданите, пристигащи в Дания от страни, които са включени в категорията „жълт“ код, трябва да представят негативен тест преди да пристигнат в Дания, т.е. преди да пресекат датската граница. Те могат да представят негативен PCR тест, направен в рамките на 72 часа, или негативен антигенен тест, направен в рамките на 48 часа. Те трябва да си направят още един тест за COVID-19 след като пресекат датската граница.
От това изискване са освободени гражданите, притежаващи т.нар. жълта  карта, удостоверяваща, че постоянно пребивават в Дания; деца до 15 годишна възраст; и чуждите граждани, които са напълно ваксинирани в страна-членка на ЕС и са изминали две седмици след поставяне на втората доза от ваксината.

Изисквания при пътуване за Дания от държави, попадащи в категориите „оранжев“ или „червен“ код:
Гражданите, пристигащи в Дания от страни, които са включени в категория „оранжев“ или „червен“ код, трябва да представят тест за COVID-19 преди да пристигнат в Дания, както и след като пресекат датската държавна граница.
Освен това, те трябва да докажат „уважителна причина“, за да бъдат допуснати в Дания, както и да се самоизолират за период от 10 дни.
Гражданите, пристигащи от страни, включени в категория „червен“ код, или от Великобритания, трябва задължително да представят PCR тест за COVID-19, направен в рамките на 72 часа преди пресичането на датската граница.

ВАЖНО!
От задължителното изискване за представяне на негативен тест за COVID-19 са изключени:
-деца под 15 годишна възраст;
- чужди граждани, които са напълно ваксинирани в страна-членка на ЕС с ваксина, одобрена от Европейската агенция по лекарствата. За завършена ваксинационна схема се приема поставянето на съответен брой дози от ваксини срещу COVID-19 и изтичането на 14-дневен период след поставяне на последната доза, но не повече от 180 дни преди пътуването. Документът следва да бъде на английски език и да съдържа следната информация: имената и рождената дата на ваксинираното лице, името на ваксината, дата на поставяне на двете дози ваксини, статут на ваксината ( т.е. дали е одобрена от Европейската агенция по лекарствата).

 

2. В случай на задължителна карантина за български граждани, възможности за освобождаване от карантина:

Към настоящия момент България е включена в категорията „жълт“ код. Няма изискване за карантина за чуждите граждани, пристигащи в Дания от България.

Задължителната 10 дневна карантина остава валидна за гражданите, които пътуват за Дания от държави, попадащи в категорията „оранжев“ или „червен“ код.

 

3. Транзитно преминаване:

Гражданите, които пътуват до Дания със самолет, с цел транзитно преминаване през Дания на път за Швеция трябва да представят на летището в София негативен тест за COVID-19 на английски или датски език. Те могат да представят негативен PCR тест, направен в рамките на 72 часа, или негативен антигенен тест, направен в рамките на 48 часа, преди да пристигнат в Дания.

Същото важи и за гражданите, които  пътуват  от Швеция  с влак или автомобил до летището в Копенхаген.

Гражданите, които преминават транзит през Дания, независимо от превозното средство, с което влизат в Дания, не подлежат на задължителна карантина.
Деца до 15 годишна възраст са изключени от задължението да представят негативен тест при влизане в Дания или при транзитно преминаване през Дания.
От изискването за представяне на тест са освободени и гражданите, които са напълно ваксинирани в страна-членка на ЕС с ваксина, одобрена от Европейската агенция по лекарствата. За завършена ваксинационна схема се приема поставянето на съответен брой дози от ваксини срещу COVID-19 и изтичането на 14-дневен период след поставяне на последната доза, но не повече от 180 дни преди пътуването.


4. Въведени ограничения/забрани за вносителите/износителите на стоки и услуги:

Няма ограничения/забрани за транспортните фирми, които превозват товари (transportation of freight).

Всички стоки, оформени като „товари“ (freight) ще се допускат на територията на Дания.

Гражданите, които посещават Дания с цел транспортиране на товари, трябва да представят един от долу изброените документи, посочени на страницата на датската полиция:
• Доказателство за транзакцията под формата на фактура, касова бележка, договор за покупка или други подобни.
• Документ за регистрация в Регистъра на чуждестранните доставчици на услуги (Registret for Udenlandske Tjenesteydere), RUT. Разписката трябва да бъде заверена от работодателя на работника.
• Удостоверение за социална сигурност (PD A1) във връзка с работа в друга страна от ЕС/ЕИП, издадено от органите в страната на произход на работодателя/самостоятелно заетото лице.
•  Гражданите, които посещават Дания с цел транспортиране на товари, са освободени от изискването да представят негативен тест при пресичане на датската граница с камиона си, освен ако са жители / или постоянно пребиваващи в Обединеното кралство или Южна Африка.
ВАЖНО!
Считано от 01.01.2021 г. властите в Копенхаген въведоха изискването за заплащане на минимална заплата за международните превозвачи на товари и на пътници, работещи и на територията на Дания. Това изискване важи и за комбинираните превози.
Минималното заплащане за час за шофьор на товари трябва да бъде 164,96 датски крони (22,14 евро), а за международните шофьори на автобуси - 163,92 датски крони (22 евро). Всички международни компании ще трябва да се регистрират в “Foreign Transport in Denmark” (UTIK).
За транспортни дейности на територията на Дания, които не са регистрирани в UTIK, се предвижда глоба в размер на 10,000 датски крони (1342 евро).
При регистрирането на транспортната дейност трябва да бъде декларирана следната информация:
1.    Името и адреса на компанията, както и телефони за връзка;
2.    Информация за начина на транспортиране, маршрута, началната и крайната дестинация;
3.    Регистрационен номер  на превозното средство;
4.    Начална дата и крайна дата на транспортирането;
5.    Документи за идентичност на шофьора на шофьора;
6.    Вид на извършвания транспорт.
При  проверка от страна на датските власти, шофьорът е задължен да представи:
1.    Регистрация в UTIK;
2.    Договор за работа на шофьора;
3.    Фиш за заплата (или друг документ със съответната информация, където е посочен метода на изчисляване на заплатата на същия шофьор за предходната година);
4.    Справки за работното време на шофьора за същите периоди като в документацията за заплащане/възнаграждение.
Това изискване на датските власти влиза в сила на 1 януари 2021 г., като неговото изпълнение ще бъде стриктно контролирано

5. Граничен режим:

От началото на коронакризата, датската страна никога не е затваряла напълно своите граници, особено за транспортните средства за превоз на товари.

Не се предвижда Дания да затвори границите си напълно. 

В случай на пълно или частично затваряне на границите на Дания, транспортните средства, имащи за цел да преминат транзит през страната, могат да използват фериботната връзка Германия-Швеция по маршрута Рощок-Трелеборг и обратно (по две пресичания дневно на две различни компании).


6. Вътрешни мерки:

Разрешено е събирането на не повече от 500 души на едно място, изключения се допускат за големи конференции, културни и спортни мероприятия.
Не се изисква носенето на маска за лице в градския транспорт в Дания.
Маска за лице трябва да се носи само на летището. От това изискване са освободени деца до 12 годишна възраст.
Ресторантите и кафетата в Дания работят не по-късно от 02:00 ч. Ако гражданите желаят да бъдат обслужени вътре в помещенията на ресторантите и кафетата, то те трябва да представят валиден ваксинационен паспорт. В случай че желаят да бъдат обслужени извън ресторантите и кафетата – не е нужно да представят ваксинационен паспорт.
Хранителните магазини и търговските центрове са отворени. Препоръчително е спазването на социална дистанция.
За посещение на центрове за масаж или фризьорски салони се изисква валиден ваксинационен паспорт.
Служителите, които работят в офиси, и които не са били ваксинирани или заразени с COVID преди това, трябва редовно (по възможност всяка седмица) да си правят тестове за COVID-19.
Отпадна необходимостта от представяне на ваксинационен паспорт за:
-    Културни и спортни мероприятия на открито с по-малко от 2000 зрители;
-    казина, театри и кина с по-малко от 500 зрители;
-    музеи;
-    увеселителни паркове;
-    зоологически градини;
-    пазари;
-    панаири;
-    конференции и бизнес срещи;
-    спортни събития на открито, включително футболни мачове.
За посещение на фитнес центрове се изискват ваксинационни паспорти само за лица над 15 годишна възраст.
Дискотеките и нощните клубове в Дания са затворени.Държави

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Ситуационен център

02 948 2404 [email protected]

Консулски отношения

02 948 2365 [email protected]

Следвайте ни

в социалните мрежи

Приемна за граждани

02 948 2018 Понеделник - петък от 09:00 до 17:30 ч.

Полезни съвети

Рискове за сигурността

Риск за сигурността, различен от познатите в България, съществува при всяко напускане на страната. Запознайте се с наличната информация за пътуващи – обща и за всяка конкретна дестинация, относно евентуалните рискове, които биха поставили под заплаха Вашето имущество, свобода на придвижване, здраве, а в екстремни случаи и Вашия живот. При планирането на пътуването и по време на пребиваването си зад граница, освен наличните тук и в задграничните представителства на България и държавите-членки на Европейския съюз данни, препоръчваме да следите редовно и информацията на местните медии за обстановката в държавите и местата по маршрута на пътуване.

Предупреждение за пътуване

Министерството на външните работи на Република България по правило публикува предупреждения за въздържане от пътуване само за районите, в които се водят военни действия (ситуация на война или Гражданска война в дадена страна), където съществува реална обща заплаха за живота.

Поведение при кризисни ситуации

В случай на кризисни ситуации - природни бедствия, възникване на военни конфликти, терористични актове, политически размирици и др., следва незабавно да се свържете с най-близкото българско задгранично представителство. При липсата на такова, можете да се свържете с представителството на ЕС или на държава-членка на ЕС, което да предостави, в рамките на възможностите си, защита, съдействие и помощ на българските граждани.

Важни данни в случай на нужда

Когато изпаднете в нужда по време на пребиваването си в чужбина, за да Ви бъде оказана по-експедитивно помощта, от която се нуждаете, е необходимо да можете да предоставите следните основни данни:

  • номер на паспорта, издаден на (дата) и валиден до (дата).
  • пътна застраховка - номер на полицата
  • кръвна група
  • Лица за контакт, които да бъдат уведомени (име, адрес, телефон, e-mail)

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация