Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Коронавирусът – как да пътуваме

Назад

Австрия

Актуализирано на 26.07.2021 г.

Препоръчваме на българските граждани да се въздържат от пътуване!

 

Считано от  1 юли 2021 г., българските граждани пътуват във всички държави от ЕС, вкл. Лихтенщайн, Швейцария, Исландия и Норвегия с единен цифров сертификат, който се издава от Националната здравно-информационна система. За повече информация https://www.mfa.bg/bg/situationcenter/30308

 

 

 

1.Ограничителни мерки за влизане в страната спрямо български граждани:

Съгласно новата наредба на здравния министър, влизаща в сила от 00.00 ч. на 19.05.2021 г. се обособява група от 35 държави предимно членки на ЕС с по ниска степен на заразяване, сред които е и България. За влизане в Австрия на тези граждани без карантина важи т.нар. „3-G-условия“ /имунизиран, преболедувал или тестван/. Това са тези държави от т.нар. група А. Трите условия за влизане без карантина са:
1. Документ за ваксинация на немски или английски език, че лицето е ваксинирано с една от одобрените от Европейската здравна агенция ваксини и одобрената от СЗО китайска ваксина Синофарм.
2. Сертификат от лекар или от здравните власти за преболедуван Ковид-19 през последните 6 месеца. Може да се представи и сертификат за антитела, не по стар от 3 месеца.
3. ПСР-тест, не по стар от 72 ч. или бърз антигенен тест, не по стар от 48 ч.

Ако гражданите на тези държави при влизане в Австрия не отговарят на едно от трите условия, са длъжни до 24 ч. да направят тест на място за собствена сметка.
Деца до 10 г. не трябва да бъдат тествани.

Продължава онлайн регистрацията на Pre-Travel-Clearance , която трябва да бъде направена най-рано 72 ч. преди пътуването.

Считано от 10.06.2021 г. гражданите на държавите от група А /включително и България/ могат да влизат в Австрия без предварителна електронна регистрация на Pre-Travel-Clerans, ако отговарят на едно от така наречените 3G-условия:

1. Документ за ваксинация на немски или английски език, че лицето е ваксинирано с една от одобрените от Европейската здравна агенция ваксини и одобрената от СЗО китайска ваксина Синофарм.
2. Сертификат от лекар или от здравните власти за преболедуван Ковид-19 през последните 6 месеца. Може да се представи и сертификат за антитела, не по стар от 3 месеца.
3. ПСР-тест, не по стар от 72 ч. или бърз антигенен тест, не по стар от 48 ч.

Ако не е изпълнено едно от трите условия, остава необходимостта от електронна регистрация.

Към гореспоменатите признати ваксини се добавя и ваксината Синовак /Sinovac-CoronaVac/.
 
Трябва да се извършва онлайн регистрация при влизане в страната.
Не се изисква регистрация:
- при влизане в страната поради непредвидими семейни събития (смърт, погребение, раждане, тежко заболяване, необходимост от грижа за близки роднини при спешни случаи)
- за поддържане на товарен и пътнически трафик;
- поради абсолютно наложителни причини, свързани с грижа за животни или в единични случаи за селскостопански и горски мерки;
- като част от изпълнението на професионално трансферно пътуване / професионален трансферен полет;
- в императивния интерес на Република Австрия;
- за транзитните пътници;
- като влизане или повторно влизане за редовен пътнически транспорт за работа, училище или семейни причини;
Информацията за Pre-Travel-Clearance-формуляра: собствено и фамилно име, дата на раждане, имейл адрес, адрес на настаняване или пребиваване в Австрия, или адрес на карантината, дата на влизане, предполагаема дата на заминаване (по избор), какви транспортни средства ще бъдат използвани в Австрия (по избор) и държавите на престой от предишните 10 дни.
След като тази информация бъде изпратена чрез онлайн формуляра, на посочения имейл адрес ще бъде върнат PDF-документ за потвърждение. Този документ трябва да бъде представен при поискване на властите. Автентичността на документа може да се провери с помощта на QR код. Записаните данни се предават на областния административен орган, който отговаря за местоживеенето. Данните се съхраняват в продължение на 28 дни от датата на въвеждане.
С нова наредба на здравния министър №68 от 12 февруари 2021 г. /влизаща в сила на 13 февруари/се променя съдържанието на лекарския сертификат, който може да се предоставя заедно с резултата от теста./приложение C и D на немски и английски, които приложено Ви изпращаме/,
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2021_II_68/COO_2026_100_2_1833844.html и https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2021_II_68/COO_2026_100_2_1833845.html. Продължава онлайн регистрацията на Pre-Travel-Clearance , която трябва да бъде направена най-рано 72 ч. преди пътуването. Приложено Ви изпращаме новия регистрационен формуляр /Приложение Е/
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2021_II_68/COO_2026_100_2_1833846.html. Старите и новите формуляри ще важат успоредно през гратисен период до 18.02.2021 г. след което – важат само новите формуляри. Въвежда се и допълнителен втори линк за онлайн регистрация  https://entry.ptc.gv.at/

От 24.05 Обединеното Кралство се включва в списъка с държави, при които се наблюдава разпространение на мутации на Covid-19. В този смисъл лицата, пристигащи от там или били там в последните 10 дни, следва да представят негативен резултат от тест, но и да пристъпят към 10-дневна задължителна карантина.
Забраняват се полетите от и до Обединеното кралство до 20 юни 2021 г. включително.
Удължава се забраната за полети от Бразилия, ЮАР и Индия също до 20 юни 2021 г. включително.

2. Наличие/липса на задължителна карантина за български граждани, възможности за освобождаване от карантина:

Съгласно новата наредба на здравния министър, влизаща в сила от 11.03.2021 г. българските граждани трябва да представят на границата PCR-тест, не по-стар от 72 ч. или антигенен тест, не по стар от 48 ч., ако нямат такъв, са задължени до 24 ч. да си направят в Австрия PCR – или антигенен тест. Карантината от 10 дни остава, но с опция за „освобождаване“ след извършване на тест (PCR или антигенен) след 5-ия ден от влизането. Денят на влизането в Австрия се брои като ден „0“.
Изключения/само тест без карантина/ - пътуване с професионална и бизнесцел, дипломати,екипи за спешна помощ, ученици/студенти, по семейни причини/посещение на семейството, ако живеят разделено,  пътуване за лечение заедно с придружител, за съдебни дела и призовки.
Трансграничните работници /Pendler/ също ще трябва да се регистрират чрез Pre-Travel-Clearance – формуляра, като регистрацията им ще бъде валидна една седмица, освен в случаите, когато няма съществена промяна в декларираните данни, например различна месторабота. В допълнение те ще трябва да представят резултат от тест, който да не е по-стар от 7 дни при влизане, като за първи ден се счита денят на тестването. Ако такъв тест не е наличен, тази група лица също е задължена да извърши тест до 24 часа от влизането в Австрия, но без да е необходимо да влиза в карантина.

3.Транзитно преминаване /PRC тест/антигенен тест/свободно /до колко часа/ транзитни коридори:


Към момента няма коридори. Възстановен е контролът на вътрешните граници, като малките ГКППта към Чехия и Словакия са затворени. С другите държави всички ГКПП са отворени. За транзит не е необходим PCR – тест. Времето за транзит не предполага преспиване.

4.    Въведени ограничения/забрани за вносителите/износителите на стоки и услуги:

Няма забрани.

5.    Граничен режим/отворени/затворени граници/летище/:

Няма затворени граници.

6.    Вътрешни мерки /полицейски час/забранен вътрешен транспорт:

Считано от 03.06 важат следните облекчаващи мерки:
•    Между 05:00 ч. и 22:00 ч. събирания за практикуване на спортове, при които специфичните за спорта упражнения включват физически контакт, на обществени места са разрешени само при следните условия: максимум четири лица от различни домакинства плюс максимум шест непълнолетни лица участват в затворени помещения или максимум десет лица от различни домакинства плюс максимум десет непълнолетни лица участват в упражненията на открито.

Считано от 10.06 важат следните облекчаващи мерки:
•    Предписаното минимално разстояние за спазване на дистанция се намалява от два на един метър;
•    Задължението за носене на маска се прилага само в затворени стаи (с изключение на служителите в хотелиерството);
•    На закрито се разрешава събиране на до 8 лица от различни домакинства, а за събирания на открито до 16 лица от различни домакинства (непълнолетните деца не са включени);


Считано от 1 юли в сила влиза облекчаване на мерките за ограничаване на пандемията:
•    Отпада задължителната минимална дистанция и ограниченията върху квадратните метри в търговията на дребно.
•    По отношение на заведенията отпада вечерния час, необходимостта от носене на маска за гостите, ограничението на броя гости, които могат да сядат на една маса, както и задължението за консумация само на определената маса.
•    Отварят нощните заведения (клубове, барове, дискотеки).
•    Отпадат ограниченията при събирания. За събития над 100 лица е необходимо уведомяване, което се извършва електронно, една седмица предварително, както и спазване на правилото „3-G“. При събития с над 500 участници е необходимо и предварително разрешение.

 

 

От 22 юли 2021 г. влизат в сила следните специфични за Виена съпътстващи мерки за предотвратяване на разпространението на COVID-19:

1. Остава задължително носенето на предпазна маска при посещението на всички търговски обекти (в останалите провинции от 22 юли отпадна задължението за носене на маска в магазини, различни от тези за хранителни стоки);

2. Задължението за носене на маска във Виена се отнася и за музеи, художествени зали и културни изложбени зали, библиотеки, читални, архиви, театри, кина, кабарета, концертни зали и арени, както и църкви.

 

 

 

 

Държави

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Ситуационен център

02 948 2404 [email protected]

Консулски отношения

02 948 2365 [email protected]

Следвайте ни

в социалните мрежи

Приемна за граждани

02 948 2018 Понеделник - петък от 09:00 до 17:30 ч.

Полезни съвети

Рискове за сигурността

Риск за сигурността, различен от познатите в България, съществува при всяко напускане на страната. Запознайте се с наличната информация за пътуващи – обща и за всяка конкретна дестинация, относно евентуалните рискове, които биха поставили под заплаха Вашето имущество, свобода на придвижване, здраве, а в екстремни случаи и Вашия живот. При планирането на пътуването и по време на пребиваването си зад граница, освен наличните тук и в задграничните представителства на България и държавите-членки на Европейския съюз данни, препоръчваме да следите редовно и информацията на местните медии за обстановката в държавите и местата по маршрута на пътуване.

Предупреждение за пътуване

Министерството на външните работи на Република България по правило публикува предупреждения за въздържане от пътуване само за районите, в които се водят военни действия (ситуация на война или Гражданска война в дадена страна), където съществува реална обща заплаха за живота.

Поведение при кризисни ситуации

В случай на кризисни ситуации - природни бедствия, възникване на военни конфликти, терористични актове, политически размирици и др., следва незабавно да се свържете с най-близкото българско задгранично представителство. При липсата на такова, можете да се свържете с представителството на ЕС или на държава-членка на ЕС, което да предостави, в рамките на възможностите си, защита, съдействие и помощ на българските граждани.

Важни данни в случай на нужда

Когато изпаднете в нужда по време на пребиваването си в чужбина, за да Ви бъде оказана по-експедитивно помощта, от която се нуждаете, е необходимо да можете да предоставите следните основни данни:

  • номер на паспорта, издаден на (дата) и валиден до (дата).
  • пътна застраховка - номер на полицата
  • кръвна група
  • Лица за контакт, които да бъдат уведомени (име, адрес, телефон, e-mail)

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация