Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Коронавирусът – как да пътуваме

Назад

Нидерландия

Актуализирано на 20.09.2021 г.

Препоръчваме на българските граждани да се въздържат от пътуване!

Считано от  1 юли 2021 г., българските граждани пътуват във всички държави от ЕС, вкл. Лихтенщайн, Швейцария, Исландия и Норвегия с единен цифров сертификат, който се издава от Националната здравно-информационна система.
За повече информация  https://www.mfa.bg/bg/situationcenter/30308

1. Ограничителни мерки за влизане в страната спрямо български граждани:

Считано от 21 август 2021 г. България ще бъде преместена от „зелена“ в „жълта“ категория с оглед на COVID-19 за нидерландските здравни власти. Това означава, че предстои промяна на препоръките за пътувания към България на МВнР на Нидерландия в насока „Бъдете внимателни, налице са рискове“, но се запазва препоръката за осъществяване на несъществени пътувания и такива от неспешен характер.

В тази връзка, считано от 21 август 2021 г. при предприемането на пътувания от България („жълта категория“) към Нидерландия всички граждани на възраст над 12 години включително следва да представят преди отпътуването си към Нидерландия COVID-19 сертификат за приключен ваксинационен курс срещу заболяването или сертификат за преболедуване. Гражданите над 12-годишна възраст включително, които не разполагат с COVID-19 сертификат за ваксинация или преболедуване, следва да представят преди отпътуването си за Нидерландия негативен резултат от PCR-тест за COVID-19, направен до 48 часа преди планираното пристигане в Нидерландия или негативен резултат от антигенен тест за COVID-19, направен до 24 часа преди пристигането в Нидерландия.

Изисквания при предприемане на пътувания към Нидерландия от държави-членки на ЕС и Шенгенското пространство:

https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/visiting-the-netherlands-from-abroad/checklist-entry/from-the-eu

Изисквания при предприемане на пътувания към Нидерландия от държави извън ЕС и Шенгенското пространство:

https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/visiting-the-netherlands-from-abroad/checklist-entry/from-outside-the-eu

С цел облекчаването на пътуванията в рамките на ЕС с оглед нарастващия брой на ваксинираните граждани, считано от 27 юли 2021 г., нидерландските власти категоризираха всички държави-членки на ЕС или в „зелена“ категория (нисък риск, или в „жълта“ категория (умерен риск). Планира се преминаване към евентуално класифициране на държави към „оранжева“ категория да се прави само при поява на нови опасни варианти на COVID-19 в съответната държава.

Линк за справки относно цветовата класификация по държави: https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen);

https://www.nederlandwereldwijd.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/welke-landen-hebben-welke-kleurcode.

Считано от 8 август 2021 г., с цел предотвратяване разпространението на нови вълни от COVID-19 в Кралство Нидерландия, бяха въведени по-строги правила при завръщане в Нидерландия от държави в „жълта“, „оранжева“ или „червена“ категория. Всички пътници от такива държави на възраст над 12 години включително следва да представят COVID-19 сертификат (EU Digital COVID Certificate например) преди отпътуването си към Нидерландия. Такъв сертификат може да бъде придобит чрез валиден QR код за приключен ваксинационен курс срещу COVID-19 или сертификат за наскорошно преболедуване от COVID-19, чрез PCR-тест, направен до 48 часа преди планираното отпътуване за Нидерландия или антигенен тест, направен до 24 часа преди планираното отпътуване за Нидерландия.

Авиокомпаниите и другите превозвачи за организиран морски, железопътен или автобусен транспорт следва да проверяват дали пътниците разполагат с коронавирус сертикати преди да ги допуснат на борда на съответното превозно средство. В допълнение, се планира провеждането и на случайни проверки на пътниците, които пристигат в Нидерландия със собствен автомобилен транспорт чрез специални мобилни екипи, които ще бъдат разположени в пограничните райони на Кралство Нидерландия. При липса на коронавирус сертификат, ще бъдат налагани глоби от 95 евро. Пътниците, завършили ваксинационния си курс или разполагащи с удостоверение за наскорошно преболедуване от COVID-19, могат да използват мобилното приложение CoronaCheck за демонстриране на своя здравен статус или да носят сертификата си на хартиен носител.

В допълнение, нидерландското правителство препоръчва на всеки, пътувал в чужбина, след завръщането си в Нидерландия да си направи индивидуален тест, закупен от търговската мрежа, за наличие на COVID-19 на първия и на петия ден след пристигането си в страната или да организира тестването си чрез нидерландските здравни служби GGD. Последното ще спомогне да се предотврати разпространението на нова вълна от COVID-19 в Нидерландия през есента на тази година.

Пълен списък на изискванията преди предприемане на пътувания към Нидерландия може да бъде намерен на следния линк:

https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/visiting-the-netherlands-from-abroad

2. В случай на задължителна карантина за български граждани, възможности за освобождаване от карантина /налични лаборатории на летища/след кой ден най-рано може да се направи тест на място:

При пристигане в Кралство Нидерландия от зона със „зелен“ или „жълт“ код (в т.ч. и от България считано от 21 август 2021 г.), гражданите не се следва да се карантинират.

След пристигане в Нидерландия от държава с „оранжев“ код, гражданите следва да се самоизолират в домашни условия или на място за настаняване за период от 10 дни (силно препоръчителна карантина). Самокарантинирането може да бъде прекъснато на 5-тия ден при повторно PCR-тестване за коронавирус.

В допълнение, считано от 1 юни 2021 г. се въвежда задължителна 10-дневна карантина след пристигане в Кралство Нидерландия от силно високорискови държави („червен“ код), чийто списък може да бъде намерен на следния линк:

https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/visiting-the-netherlands-from-abroad/self-quarantine/mandatory-quarantine

Самокарантинирането може да бъде прекъснато на 5-тия ден при повторно PCR-тестване за коронавирус. При пристигане от тези силно високорискови държави, изискването за карантиниране важи както за ваксинирани срещу COVID-19 граждани, така и за тези, които разполагат със сертификат за оздравяване.

Във връзка с въведеното задължително карантиниране от горепосочените силно високорискови държави, преди отпътуване за Нидерландия, гражданите следва да попълнят специален формуляр, наличен на следния линк:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/publicaties/2021/05/20/quarantaineverklaring

Формулярът трябва да бъде попълнен и подписан, като следва да се представи на хартиен носител при пристигането в Нидерландия. За липсата на представен формуляр при пристигане в Нидерландия, може да бъде наложена глоба от 95 евро.

В допълнение, при нарушаването на карантината, включително отсъствие от адреса на карантиниране или липсата на отговор на посочения във формуляра за карантиниране телефонен номер, се предвижда налагане на глоба от 339 евро.

Повече информация относно изискванията за влизане в Нидерландия и за самокарантиниране може да бъде намерена на следния сайт (справка по държави):

https://reizentijdenscorona.rijksoverheid.nl/en

От изискването за карантиниране след пристигане в Нидерландия, както и за представяне на тестове преди пристигане в Нидерландия, са освободени някои категории пътници, в т.ч. притежателите на дипломатически паспорти (без значение от страната на издаване и на акредитация), както и на служебни паспорти с акредитация в Нидерландия.


3. Транзитно преминаване /PRC тест/антигенен тест/свободно /до колко часа/ транзитни коридори:

Считано от 1 юни 2021 г. не се изисква представяне на PCR или на антигенен тест при транзитно преминаване през летищата на Нидерландия, в случай че пътуването бъде извършено до 1 ден от началната му точка и не се напуска транзитната зона на летището.

Допълнителна информация относно транзитно преминаване през Нидерландия може да бъде намерена на следния линк:

https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/visiting-the-netherlands-from-abroad/checklist-transit-or-short-stay

4. Въведени ограничения/забрани за вносителите/износителите на стоки и услуги:

Не са налице данни за допълнителни формални ограничения, извън приложимото законодателство на ЕС.


5. Граничен режим/отворени/затворени граници/летище/:

Въздушните, сухопътните и морските граници на Кралство Нидерландия остават отворени за граждани на ЕС, в т.ч. и за български граждани.

Препоръчителен начин за прибиране на българските граждани от Нидерландия в България остава използването на въздушен транспорт (осъществяват се редовни граждански полети на България Еър по маршрут Амстердам – София от летище Схипхол; на Уиз Еър от летище Айндховен - по маршрут Айндховен – София, Айндховен – Варна и Айндховен - Бургас; и на Райън Еър от летище Айндховен – по маршрут Айндховен - София).

Удължава се до 30 септември т.г. възможността за безплатно COVID-19 тестване в Нидерландия (PCR и антигенни тестове) преди предприемането на пътуване в чужбина. Запазването на часове е възможно на следния линк: Testenvoorjereis.nl.


6. Вътрешни мерки /полицейски час/забранен вътрешен транспорт:

Основни правила:
• Винаги спазвайте дистанция от 1,5 м.
• Не ходете на места със струпване на много хора.
• Покривайте устата си със свивката на своя лакът при кихане или кашляне.
• Мийте често ръцете си със сапун.
• Носете предпазна маска, където това е необходимо (напр. в градския транспорт, в самолетите, на гарите и летищата).
• Работа в домашни условия при възможност.
• Имате ли простудна симптоматика? Останете си вкъщи!
• Имате ли повишена температура или недостиг на въздух? Тогава всички членове на домакинството трябва да останат у дома.
Пълен списък на мерките:
https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/tackling-new-coronavirus-in-the-netherlands
Направете си тест, за да сте сигурни:
• Считано от 1 декември 2020 г. всички контактни на коронавируса лица могат да си направят тест за наличие на COVID-19. Не е необходимо да имате болестна симптоматика, за да си направите тест. Тестването е безплатно.
• Запазването на дата и час за провеждане на тестването може да бъде направено на тел. 0800 1202 (или на тел. +31 850 659 063 при позвъняване от чуждестранни абонати), както и онлайн на следния линк: WWW.GOVERNMENT.NL/CORONAVIRUS-TEST.
• Мобилното приложение CoronaMelder app ще ви извести, ако трябва да си направите тест, или нидерландските здравни власти GGD по линия на програмата за проследяване на контактните на коронавируса лица.
• След получаването на известите за възможно инфектиране с коронавирус, гражданите следва да останат в домашна карантина.
• Тестът може да бъде направен след 5 дни, дори ако не са проявени болестни симптоми.
• Ако резултатът от теста е негативен, тогава не е необходимо повече гражданите да остават в карантина.

Считано от 25 септември т.г. ще бъде премахнато изискването за спазване на 1,5 м социална дистанция между хората на широка обществена основа с оглед на големия брой ваксинирани лица в Кралство Нидерландия.

От същата дата се въвежда използването на коронавирус-пропуски за достъп като предпазна мярка за локации с риск от струпване на много хора. Тази система ще се прилага за достъп до барове и ресторанти (но не и за места за покупка на продукти за консумация в домашни условия), за събития (като например фестивали, концерти и професионални спортни състезания), както и за места за културни прояви (кина и театри например). Изискването ще важи за всички лица над 13-годишна възраст включително, като тези над 14-годишна възраст включително ще трябва да показват и документ за самоличност заедно с коронавирус-пропуска. Изискването важи за места както на открито, така и на закрито. В допълнение, всички заведения ще трябва да бъдат затворени между полунощ и 6 ч. сутринта.
Жителите ще могат да получат коронавирус-пропуск за достъп, ако са напълно ваксинирани, имат валиден документ за възстановяване от заболяването или негативен резултат от тест, направен не повече от 24 часа преди влизането. Тестването на този етап ще продължи да бъде безплатно. За генериране на QR код може да се използва специалното мобилно приложение CoronaCheckApp, а собствениците на заведения ще имат възможност да се снабдят със специални скенери за разчитане на кодовете.
Запазва се препоръката за прилагане на основните правила дори и за ваксинирани лица – засилена хигиена на ръцете, кихане и кашляне в обратната страна на лакътя, избягване на ръкостискането, оставане вкъщи и подлагане на тестване при наличие на болестна симптоматика, осигуряване на често проветряване на помещенията.
Остава задължението за носене на предпазни маски в обществения транспорт в Нидерландия и на летищата. Отпада задължението за носене на предпазни маски на гарите и автобусните спирки.

Пълен списък на мерките:

https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/tackling-new-coronavirus-in-the-netherlands

Национален телефон за въпроси, свързани с коронавируса:
Обадете се на тел. 0800 – 1351 или на тел. +31 20 205 1351, ако се намирате в чужбина. Телефонът е отворен от 08:00 ч. до 20:00 ч. от понеделник до петък.

Държави

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Ситуационен център

02 948 2404 [email protected]

Консулски отношения

02 948 2365 [email protected]

Следвайте ни

в социалните мрежи

Приемна за граждани

02 948 2018 Понеделник - петък от 09:00 до 17:30 ч.

Полезни съвети

Рискове за сигурността

Риск за сигурността, различен от познатите в България, съществува при всяко напускане на страната. Запознайте се с наличната информация за пътуващи – обща и за всяка конкретна дестинация, относно евентуалните рискове, които биха поставили под заплаха Вашето имущество, свобода на придвижване, здраве, а в екстремни случаи и Вашия живот. При планирането на пътуването и по време на пребиваването си зад граница, освен наличните тук и в задграничните представителства на България и държавите-членки на Европейския съюз данни, препоръчваме да следите редовно и информацията на местните медии за обстановката в държавите и местата по маршрута на пътуване.

Предупреждение за пътуване

Министерството на външните работи на Република България по правило публикува предупреждения за въздържане от пътуване само за районите, в които се водят военни действия (ситуация на война или Гражданска война в дадена страна), където съществува реална обща заплаха за живота.

Поведение при кризисни ситуации

В случай на кризисни ситуации - природни бедствия, възникване на военни конфликти, терористични актове, политически размирици и др., следва незабавно да се свържете с най-близкото българско задгранично представителство. При липсата на такова, можете да се свържете с представителството на ЕС или на държава-членка на ЕС, което да предостави, в рамките на възможностите си, защита, съдействие и помощ на българските граждани.

Важни данни в случай на нужда

Когато изпаднете в нужда по време на пребиваването си в чужбина, за да Ви бъде оказана по-експедитивно помощта, от която се нуждаете, е необходимо да можете да предоставите следните основни данни:

  • номер на паспорта, издаден на (дата) и валиден до (дата).
  • пътна застраховка - номер на полицата
  • кръвна група
  • Лица за контакт, които да бъдат уведомени (име, адрес, телефон, e-mail)

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация