Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Коронавирусът – как да пътуваме

Назад

Германия

Актуализирано на 22.07.2021 г.

Препоръчваме на българските граждани да се въздържат от пътуване!

Считано от 1 юли 2021 г., българските граждани пътуват във всички държави от ЕС, вкл. Лихтенщайн, Швейцария, Исландия и Норвегия с единен цифров сертификат, който се издава от Националната здравно-информационна система.
За повече информация https://www.mfa.bg/bg/situationcenter/30308

 

1   Ограничителни мерки за влизане в страната спрямо български граждани:

 

 

Правилата за влизащите в Германия пътници във връзка с коронавирус SARS-CoV-2/COVID-19 могат да бъдат намерени на български език

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende/info-sheet.html#c20062

Информация за дигиталната регистрация, задължението за представяне на удостоверения и за карантина има на немски и английски език

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende/faq-tests-einreisende.html

 

От 30 май 2021 г. България не се счита за рисков регион.

При влизане по суша (с автомобилен или железопътен транспорт) за лицата, пребивавали през последните 10 дни преди влизането в Германия единствено в България, отпада задължението за електронна регистрация, представянето на негативен тест/ удостоверение за пълна ваксинация/ удостоверение за оздравяване след прекаран коронавирус и карантината.

При пътуване със самолет остава задължението за представяне на негативен тест/ удостоверение за пълна ваксинация/ удостоверение за оздравяване след прекаран коронавирус. Отпада регистрацията в електронната система.

 

Удостоверения

 

Лица над 6 години, които влизат в Германия от България или рисков регион по въздушен път и през последните 10 дни не са пребивавали в регион с висока заболеваемост или в регион с варианти на вируса, трябва да представят отрицателен тест за коронавирус; удостоверение за пълна ваксинация или удостоверение за оздравяване след прекарана инфекция. Документът трябва да бъде представен на авиокомпанията преди заминаването.

 

При влизане от рисков регион по суша или море се изисква отрицателен тест за коронавирус; удостоверение за пълна ваксинация или удостоверение за оздравяване след прекарана инфекция. Документът може да бъде представен до 48 часа след влизането в Германия.

Не се изисква тест от ненавършили 6-годишна възраст лица.

 

 • Тестове

По принцип се признават PCR, LAMP, TMA за директно откриване на коронавирус SARS-CoV-2. Пробата трябва да е взета не повече от 72 часа преди влизане в Германия.

Алтернативно може да бъде представен и антигенен тест, не по-стар от 48 часа. При престой в регион с висока заболеваемост или регион с варианти на вируса тестът трябва да е не по-стар от 24 часа.

Не се признават тестовете за антитела.

Подробни изисквания за тестовете са публикувани от Института Роберт Кох на адрес

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Tests.html

 

Важат същите изключения като при дигиталната регистрация.

 

 • Удостоверение за ваксинация

Удостоверение за ваксинация в дигитален формат или на хартия (например жълт имунизационен паспорт на СЗО) с ваксина, включена в списъка на Инсттута „Пол Елрих“

https://www.pei.de/DE/newsroom/dossier/coronavirus/coronavirus-inhalt.html?nn=169730&cms_pos=3

Последната необходима доза трябва да е отпреди поне 14 дни.

 • Удостоверение за оздравяване след прекарана инфекция

Удостоверение за оздравели от коронавирус - положителен резултат от PCR тест от преди поне 28 дни, но не повече от 6 месеца.

Тестовете/ удостоверенията трябва да бъдат на немски, английски, френски, италиански или испански език.

 

Карантина

Всички лица, които през последните 10 дни са пребивавали в рисков регион, регион с висока степен на заболеваемост, трябва незабавно след влизането в Германия да се изолират в 10-дневна карантина, а в регион с варианти на вируса – в 14-дневна карантина. По време на карантината не е разрешено да се напуска жилището и да се приемат посещения.

За пристигащи от рисков регион карантината отпада при лпредставяне пред компетентния орган на удостоверение за ваксинация, оздравяване след прекарана инфекция или отрицателен тест за коронавирус.

Удостоверенията се представят на адрес https://www.einreiseanmeldung.de/#/

 

 

Подробна информация на български език може да бъде намерена на

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende/einreise-sms-sprachen.html

 

 

От 28.07.2021 г. важи следното:

• Ако регион с вирусни варианти междувременно бъде класифициран като зона с висока честота на зараза след влизане на пътуващия и по време на неговата 14-дневна карантина, то тогава се прилагат разпоредбите за области с висока честота на заразата. Това означава: възможност за безплатно тестване след петия ден и съответното освобождаване от карантината; освобождаване от карантина за ваксинирани и преболедували. Карантината ще бъде своевременно прекратена, ако държавата на пребиваване преди влизането в Германия отпадне напълно от рисковия списък.
• При влизане от региони с вирусен вариант карантината няма да се прилага, ако лицето, което влиза в Германия, е било ваксинирано с ваксина, която е достатъчно ефективна срещу варианта на вируса, въз основа на който е направена класификацията (като регион с вирусен вариант).

 

 

2.    Наличие/липса на задължителна карантина за български граждани, възможности за освобождаване от карантина:

 

За лица, пребивавали през последните 10 дни единствено в България, отпада задължението за карантина.

Всички лица, които през последните 10 дни са пребивавали в рисков регион, регион с висока степен на заболеваемост, трябва незабавно след влизането в Германия да се изолират в 10-дневна карантина, а в регион с варианти на вируса – в 14-дневна карантина. По време на карантината не е разрешено да се напуска жилището и да се приемат посещения.

 

Освобождаване от задължението за карантина:

 • За лица, които са преминали само през рисков регион или регион с висока степен на заболеваемост (не важи за регион с варианти на вируса) и не са спирали там;
 • Лица, които само преминават през Германия и напускат страната по най-бързия път;
 • В контекста на граничния трафик - лица, които са били в рисков регион за по-малко от 24 часа или които влизат в Германия до 24 часа.
 • Не се прилагат никакви изключения за влизащи от регион с варианти на вируса.

 

Домашната карантина може да бъде прекратена по-рано:

 • За лица, пребивавали в рисков регион, след представяне пред компетентния орган на удостоверение за ваксинация, оздравяване след прекарана инфекция или отрицателен тест за коронавирус.
 • За лица, пребивавали в регион с висока степен на заболеваемост, компетентната местна здравна служба може да намали срока на задължителната карантина след представяне на негативен резултат от тест, направен не по-рано от петия ден след влизането в Германия. За оздравели и ваксинирани лица карантината се прекратява незабавно след представяне на удостоверение.
 • За лица, пребивавали в регион с варианти на вируса, карантината е 14 дни без възможност за по-ранно прекратяване.

Удостоверенията се представят на адрес https://www.einreiseanmeldung.de/#/

Компетентният орган може да прави проверки до изтичането на срока на карантината. При нарушения на карантината може да бъде наложена глоба до 25 000 евро.

Дори и при отрицателен тест, ако до 10 дни след влизането в Германия се появят типични симптоми (проблеми с дишането, новопоявила се кашлица, висока температура или загуба на обоняние), незабавно следва да се информира компетентната здравна служба (https://tools.rki.de/plztool/) или личния лекар.

За най-близкия център за тестване може да бъде получена информация на телефонен номер 116 117 или на адрес: www.116117.de.

Подробна информация за тестови центрове на най-големите летища в Германия може да се намери на електронната страница на Общогерманския автомобилен клуб (ADAC): https://www.adac.de/news/corona-test-flughafen/

 

 

3.    Транзитно преминаване /PRC тест/антигенен тест/свободно /до колко часа/ транзитни коридори:

 

 • При транзитно преминаване през германско летище при пътуване от държава извън Шенгенското пространство до друга държава извън Шенгенското пространство няма задължение за регистрация, тестване/представяне на доказателства, задължителна карантина, както и забрана за качване на борда на самолета, тъй като смяна на самолета в зона за международен транзит не се счита за влизане в Германия. Пример: полет от София през Франкфурт за Вашингтон.
 • При транзитно преминаване при пътуване от или към Шенгенското пространство (София – Франкфурт – Мадрид) и в рамките на Шенгенското пространство (Виена – Франкфурт – Мадрид):
 • - Не се изисква електронна регистрация и карантина;
 • - Изисква се отрицателен тест или доказателство за ваксинация/ оздравяване след прекарана инфекция:
 • за всички лица, влизащи през летища;
 • след престой в регион с варианти на вируса задължително е необходим отрицателен тест (доказателство за ваксинация/ оздравяване след прекарана инфекция не е достатъчно).
 • - Не е необходим отрицателен тест или доказателство за ваксинация/ оздравяване след прекарана инфекция при транзит по суша или по море (например с кола или кораб), ако лицето не е пребивавало в регион с варианти на вируса.
 • - Забраната за превоз от регион с варианти на вируса се отнася и за транзита.

 

 

При влизане по суша (с автомобилен или железопътен транспорт) за лицата, пребивавали през последните 10 дни преди влизането в Германия единствено в България, отпада задължението за електронна регистрация, представянето на негативен тест/ удостоверение за пълна ваксинация/ удостоверение за оздравяване след прекаран коронавирус и карантината.

 

 

4.    Въведени ограничения/забрани за вносителите/износителите на стоки и услуги:
   

Към момента няма.


5.    Граничен режим/отворени/затворени граници/летище/:

Към 28 май 2021 г. няма ограничения, свързани с пандемията, за лица, влизащи от държавите-членки на ЕС, Швейцария, Лихтенщайн, Норвегия и Исландия. Пътуващите трябва да спазват задължението за дигитална регистрация, задължението за представяне на удостоверение за ваксинация/ оздравяване след прекарана инфекция/ негативен тест за коронавирус взависимост от категоризирането според риска и средството за пътуване (самолет/ влак/ кола), както и правилата за карантина.

 

На страницата на ФМВР могат да се проверят ограниченията за влизане и транспорт, наложени от зони с мутации на вируса, както при какви случаи са възможни изключения.

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/bevoelkerungsschutz/coronavirus/coronavirus-faqs.html#doc13738352bodyText3 

6.    Вътрешни мерки /полицейски час/забранен вътрешен транспорт:

Ако честотата на заразяване за последните 7 дни на 100 000 души в продължение на пет последователни дни е под 100, действат правила и ограничения, определени от съответната федерална провинция.

Възможно е да има различния в мерките. Затова препоръчваме да се информирате предварително за разпоредбите на съответната федерална провинция, за която пътувате или в която ще пребивавате. Повече информация може да бъде намерена на:

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-bundeslaender-1745198

Общите национални правила и ограничения могат да бъдат намерени на

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-diese-regeln-und-einschraenkung-gelten-1734724

Като цяло те включват:

 • Хигиенната концепция (носене на маска в затворени помещения, спазване на дистанция и миене на ръце) продължава да важи. В обществения транспорт и в магазините има изискване за FFP-2 маска. В затворени обществени места, както и на оживени улици и площади се носи медицинска/ FFP-2 маска. Тези изисквания важат и за ваксинирани и преболедували лица.
 • Личните контакти са ограничени до не повече от 5 души от две домакинства като не се броят деца на възраст до 14 години, както и ваксинираните и преболедувалите.
 • Медицински услуги - само с FFP-2 маска.
 • Фризьорски услуги и грижа за краката – само с негативен тест и FFP-2 маска.
 • Разработена е стратегия за отваряне на гастрономията, започвайки със заведения на открито при ниска честота на заразяване за последните 7 дни. Всяка федерална провинция има собствени разпоредби.
 • По принцип федералните провинции могат да разрешат индивидуален спорт за максимум 5 души от 2 домакинства; както и спортуване в групи до двадесет деца на възраст до 14 години на открито, включително на открити спортни съоръжения.
 • Музеите и галериите могат да се посещават след предварително резервиране при стабилна 7-дневна честота на заболяване под 100. При не повече от 50 новозаразени на 100 000 души те могат да отворят отново.
 • Забранени са развлекателни събирания.

 

Ако честотата на заразяване за последните 7 дни във федерална провинция или регион в три последователни дни надвиши 100 на 100 000 души, на втория работен ден автоматично влиза в сила т.нар. „аварийна спирачка“. Конкретна информация за правилата, които важат в този случай, може да бъде намерена https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/gesetze-und-verordnungen/guv-19-lp/4-bevschg-faq.html

 • Личните контакти трябва отново да бъдат ограничени до един човек извън домакинството като не се броят деца на възраст до 14 години.
 • Вечерен час между 22.00 – 05.00 часа с ограничен брой причини за излизане навън.
 • В обществения транспорт, включително таксита, е задължително носенето на FFP2 или сравнима маска. Освен това в превозното средство трябва да се возят не повече от половината от редовния брой пътници.
 • Спорт на открито през деня самостоятелно, по двойки или само със собственото домакинство. Изключения има за професионални спортисти, но професионалните спортни срещи се провеждат без зрители. До 5 деца под 14 години могат да тренират безконтактно навън.
 • Не се разрешават нощувки с туристическа цел.
 • Федералното правителство може да приеме допълнителни мерки или изключения със съгласието на Бундестага и Бундесрата.
 • Зоологически градини и ботанически градини на открито - достъпни при представяне на отрицателен тест и FFP-2 маска;
 • Театри, опери, кина (освен тези на открито), музеи, изложби, клубове – затворени;
 • Гастрономията– затворена.

 

На 09.05.2021 г. Федералното правителство прие облекчения за ваксинирани и преболедували коронавирус:

 • Премахване ограниченията за контакт с други хора – ваксинираните и преболедувалите вече не са броят при частни събирания на хора;
 • Изключване от ограниченията за излизане - вечерния час;
 • Изключения при безконтактен индивидуален спорт;
 • Не се изисква отрицателен корона-тест при посещения на магазини, фризьори, зоологически градини и т.н.
 • Отпада карантината при пристигане (с изключение при влизане от регион с варианти на вируса)

Запазва се задължение за спазване на правилата за дистанция, носене на маска и миене на ръце за ваксинирани и преболедували.

Във връзка с падащите нива на заразяване в отделните федерални провинции се предприема разхлабване на мерките.
Така например в Берлин вече е възможно да се посещават всички магазини, без да е необходимо представянето на актуален негативен тест. Отпада задължението за носене на маска на открито при условие, че се спазва дистанция от 1,5 м. Възможни са частни нощувки в хотели и пансиони. Гостите трябва да представят отрицателен тест на всеки три дни. Същото важи за останалите федерални провинции с вариации към изискванията за представяне на негативен тест на неваксинирани и непреболедували лица.
За облекченията на мерките в отделните федерални провинции повече информация може да се намери на интернет-страницата: https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-bundeslaender-1745198

 

Цифров сертификат на ЕС за COVID

Въвежда се при пътуване във всички държави членки на ЕС. Страните вече могат да го емитират и използват – от 1 юли 2021 г. ще бъде достъпен в целия ЕС. Сертификатът е цифрово доказателство, че лицето
• е ваксинирано срещу COVID-19,
• се възстановява от COVID-19,
• е показало отрицателен резултат за COVID-19.
Цифровата версия може да се съхранява на мобилно устройство. Може също да бъде заявено и на хартиена версия. И двете версии имат QR код с централна информация, както и цифров подпис за потвърждаване на автентичността на сертификата. Безплатният сертификат за COVID е наличен на съответния национален език и на английски език. Сертификатът е валиден във всички държави-членки на ЕС, както и в Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.

 

 

Държави

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Ситуационен център

02 948 2404 [email protected]

Консулски отношения

02 948 2365 [email protected]

Следвайте ни

в социалните мрежи

Приемна за граждани

02 948 2018 Понеделник - петък от 09:00 до 17:30 ч.

Полезни съвети

Рискове за сигурността

Риск за сигурността, различен от познатите в България, съществува при всяко напускане на страната. Запознайте се с наличната информация за пътуващи – обща и за всяка конкретна дестинация, относно евентуалните рискове, които биха поставили под заплаха Вашето имущество, свобода на придвижване, здраве, а в екстремни случаи и Вашия живот. При планирането на пътуването и по време на пребиваването си зад граница, освен наличните тук и в задграничните представителства на България и държавите-членки на Европейския съюз данни, препоръчваме да следите редовно и информацията на местните медии за обстановката в държавите и местата по маршрута на пътуване.

Предупреждение за пътуване

Министерството на външните работи на Република България по правило публикува предупреждения за въздържане от пътуване само за районите, в които се водят военни действия (ситуация на война или Гражданска война в дадена страна), където съществува реална обща заплаха за живота.

Поведение при кризисни ситуации

В случай на кризисни ситуации - природни бедствия, възникване на военни конфликти, терористични актове, политически размирици и др., следва незабавно да се свържете с най-близкото българско задгранично представителство. При липсата на такова, можете да се свържете с представителството на ЕС или на държава-членка на ЕС, което да предостави, в рамките на възможностите си, защита, съдействие и помощ на българските граждани.

Важни данни в случай на нужда

Когато изпаднете в нужда по време на пребиваването си в чужбина, за да Ви бъде оказана по-експедитивно помощта, от която се нуждаете, е необходимо да можете да предоставите следните основни данни:

 • номер на паспорта, издаден на (дата) и валиден до (дата).
 • пътна застраховка - номер на полицата
 • кръвна група
 • Лица за контакт, които да бъдат уведомени (име, адрес, телефон, e-mail)

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация