Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Проект по договор за БФП № 812108-46/08.08.2019 г.

 

                                           

ФОНД „ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ“

Инструмент за финансово подпомагане за външните граници и визите

 

Министерството на външните работи сключи договор № 812108-46/08.08.2019 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект с наименование „Развитие, осъвременяване и надграждане на Националната визова информационна система“, финансиран по линия на инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите като част от фонд „Вътрешна сигурност“ (ФВС) в рамките на Националната програма (НП) на Република България за подпомагане от ФВС за програмен период 2014 – 2020.

Проектът се изпълнява в рамките на Специфична цел 1 „Подкрепа за обща визова политика“, Национална цел 1 „Национален капацитет“ от НП по ФВС 2014-2020.

В проекта са заложени две специфични и една оперативна цел, както следва:

 

 • Специфична цел 1: подпомагане на общата визова политика на ЕС с цел улесняване на законното пътуване, предоставяне на висококачествено обслужване на кандидатите за виза, осигуряване на равно третиране на гражданите на трети държави и справяне с незаконната имиграция;
 • Специфична цел 2: подпомагане и разширяване на съществуващия капацитет на национално равнище във визовата политика и в областта на управлението на външните граници, както и подпомагане и разширяване на мерките в областта на свободното движение, свързани с управлението на външните граници, като се държи сметка по-конкретно за новите технологии, напредъка и/или стандартите във връзка с управлението на миграционните потоци;
 • Оперативна цел: създаване и привеждане в действие на информационни системи, тяхната комуникационна инфраструктура и оборудване, подпомагащи общата визова политика, системите за контрол и наблюдение на външните граници и спазване в пълна степен на националното и европейско законодателство в областта на защитата на личните данни.

 

Проектът е насочен към модернизиране и развитие на програмното и техническото осигуряване на Националната визова информационна система (НВИС) в съответствие с изискванията за оперативна съвместимост и осигуряване на непрекъсната връзка на НВИС с Визовата информационна система на Европейския съюз (ВИС на ЕС) и мрежата за консултиране на визи VIS Mail.

В рамките на така заложената задача за технологично осъвременяване на НВИС с оглед подобряване на общата визова политика, консулско сътрудничество и консултации между централните визови органи на държавите - членки на ЕС ще бъдат изпълнени следните дейности:

 1. Управление, изпълнение и контрол на проекта;
 2. Анализ, оценка и изготвяне на концепция за развитие на НВИС;
 3. Технологично и функционално надграждане на НВИС;
 4. Обновяване на техническото и системно осигуряване на НВИС;
 5. Информация и публичност на проекта.

 

Целевите групи, които обхваща проектът, са определени, както следва:

 • Системни администратори на НВИС;
 • Служители на МВнР – Централно управление;
 • Служители в консулските служби на Република България на задграничните представителства;
 • Служители на дирекция „Миграция“ – МВР и ГД „Гранична полиция“ – МВР;
 • Служители на ДАБ при МС;
 • Служители на ДАНС;
 • Граждани на ЕС;
 • Граждани, подаващи заявления за получаване на виза и преминаващи през външните граници на Република България.

 

Изпълнението на дейностите от проекта е планирано да доведе до постигане на следните резултати:

 • Модернизирана Национална визова информационна система до съвременно технологично ниво, отговаряща напълно на стандартите на държавите членки на Шенген;
 • Осигурено непрекъснато и безпроблемно функциониране на НВИС;
 • Осигурена непрекъсната връзка с EU VIS и системата за обмен на информация за консулско сътрудничество и консултация на визи VIS Mail;
 • Осигурена възможност за постоянен обмен на информация между системите;
 • Осигурено пълно въвеждане и функциониране на ВИС, включително фаза 2 на VIS Mail;
 • Осигурено разпространение на ВИС във всички консулски служби на Р България по целия свят;
 • Непрекъснатост и ефективно функциониране на Националната визова система в консулските служби;
 • Създадена възможност за свързване на НВИС с други съществуващи и/или изграждащи се системи в областта на визите и граничния контрол;
 • Изграден механизъм за осигуряване на достъп до данните на ВИС на ЕС за ГДГП на МВР, на дирекция „Миграция“ на МВР, Главна дирекция „Национална полиция“, Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, областните дирекции на МВР, Държавна агенция „Национална сигурност“, Държавна агенция за бежанците към МС и други органи, компетентни за предотвратяването, разкриването и разследването на терористични действия и на престъпления съгл. чл. 36, ал. 1 от Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест, съгл. Наредба за реда за достъп до националната визова информационна система на Р България и Визовата информационна система на европейския съюз“, приета с ПМС №129/12.05.2011 г.

 

Проектът е на стойност 11 642 909,25 лв., от които приносът от ЕС възлиза на 6 213 576,60 лв., а приносът от национални средства и собствено финансиране – 5 429 332,65 лв.

 

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация