Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Проект по договор за БФП № 812108-45/08.08.2019 г.

 

ФОНД „ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ“

Инструмент за финансово подпомагане за външните граници и визите

45/08.08.2019 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект с наименование „Извършване на строителство, реконструкция, модернизация и ремонт на консулски служби“, финансиран по линия на инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите като част от фонд „Вътрешна сигурност“ (ФВС) в рамките на Националната програма (НП) на Република България за подпомагане от ФВС за програмен период 2014 – 2020.

 

 

Проектът се изпълнява в рамките на Специфична цел 3 „Оперативна подкрепа“, Национална цел 1 „Оперативно подпомагане в областта на визовата политика“ от НП по ФВС 2014-2020.

 

В проекта са заложени две специфични и една оперативна цел, както следва:

 • Специфична цел 1: подпомагане на общата визова политика на ЕС с цел улесняване на законното пътуване, предоставяне на висококачествено обслужване на кандидатите за виза, осигуряване на равно третиране на гражданите на трети държави и справяне с незаконната имиграция;
 • Специфична цел 2: подпомагане и разширяване на съществуващия капацитет на национално равнище във визовата политика и в областта на управлението на външните граници, както и подпомагане и разширяване на мерките в областта на свободното движение, свързани с управлението на външните граници, като се държи сметка по-конкретно за новите технологии, напредъка и/или стандартите във връзка с управлението на миграционните потоци;
 • Оперативна цел: насърчаване на развиването и изпълнението на общата политика в областта на визите и другите разрешения за краткосрочно пребиваване, както и на различни форми на консулското сътрудничество с цел осигуряване на по-добро консулско присъствие и хармонизирани практики по визови въпроси.

 

Проектът е насочен към изграждане на ново строителство и укрепване на сградния фонд, помещенията, прилежащата инфраструктура, оборудването, техническите средства и организацията на консулски служби на Република България в трети страни с оглед привеждането им в съответствие с изискванията и най-добрите практики на Шенген и подготвяне на консулските служби в пълна техническа готовност за изпълнение на изискванията на процеса на издаване на шенгенски визи за бъдещо пълноправно членство в Шенгенското пространство.

В контекста на така заложената задача за укрепване на националния капацитет в подкрепа на общата визова политика и процеса на привеждане на консулските служби в съответствие с шенгенските изисквания чрез подобряване на съществуващата инфраструктура на консулските служби, оптимизиране на тяхното оперативно оборудване, необходими за обработването на заявленията за издаване на визи и за консулско сътрудничество за повишаване на качеството на обслужване на кандидати за виза, ще бъдат изпълнени следните дейности:

 

 1. Управление, изпълнение и контрол на проекта;
 2. Изграждане на ново строителство за консулска служба на Република България в гр. Пекин, Китай;
 3. Извършване на реконструкция, модернизация, разширяване и ремонт на консулски служби;
 4. Доставка на техническо оборудване по консулската дейност за консулските служби;
 5. Доставка на техническо оборудване по сигурността за консулските служби;
 6. Информация и публичност на проекта.

 

Целевите групи, които обхваща проектът, са определени, както следва:

 • Служители на МВнР – Централно управление;
 • Служители в консулските служби на Република България на задграничните представителства;
 • Граждани, получаващи услуги в консулските служби на Република България

 

Изпълнението на дейностите от проекта е планирано да доведе до постигане на следните резултати:

 • Приведени консулски служби в съответствие с изискванията на най-добрите шенгенски практики, както и изграждане на допълнителни биометрични гишета в службите с най-голям брой издадени визи с цел обслужване на по-голям брой кандидати.
 • Изградени и/или реновирани и/или модернизирани консулски служби.

Проектът е на стойност 4 009 390,00 лв., от които приносът от ЕС възлиза на 2 640 950,00 лв., а приносът от национални средства и собствено финансиране – 1 368 440,00 лв.

 

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация