Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Обществени поръчки чрез процедури по ЗОП, открити преди 15.04.2016 г.

"Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане, автокозметика и смазочни материали за автомобили за нуждите на МВнР" въз основа на Рамково споразумение № СПОР-48/04.11.2014 г. на ЦООП

Обществени поръчки чрез процедури по ЗОП, открити преди 15.04.2016 г.
04 Декември 2014

Статус: Затворена

Вид: Други

Електронна преписка №3435 от 04.12.2014 г.

УИН: 00210-2014-0008

Срок за представяне на оферти в отговор на поканата: до 5 (пет) работни дни от датата на получаване на поканата - до 17:30 часа на 11.12.2014 г. в Министерство на външните работи, адрес: гр. София 1113, ул. "Ал. Жендов" № 2, стая № М9, за контакти: тел. 02/948-29-52, Георги Георгиев - главен експерт в отдел "Обществени поръчки", дирекция "УСиМТО"

Ред за избор на изпълнител: чл.93б, ал.3 от ЗОП

Дата, час и място за отваряне на представените оферти: 12.12.2014 г. в сградата на МВнР на адрес: гр. София 1113, ул. "Ал. Жендов" № 2, зала № 107 от 10:00 часа

"Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане, автокозметика и смазочни материали за автомобили за нуждите на МВнР" въз основа на Рамково споразумение № СПОР-48/04.11.2014 г. на ЦООП

Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договора:

1. м. февруари – на 24.02.2015 г., съгласно чл. 6, ал. 1 от договора е извършено плащане в размер на 8 672 лв. с ДДС.

2. м. март – на 20.03.2015 г., съгласно чл. 6, ал. 1 от договора е извършено плащане в размер на 10 456,03 лв. с ДДС.

3. м. април – на 29.04.2015 г., съгласно чл. 6, ал. 1 от договора е извършено плащане в размер на 14 589,60 лв. с ДДС.

4. м. май – на 15.05.2015 г., съгласно чл. 6, ал. 1 от договора е извършено плащане в размер на 12 867,90 лв. с ДДС. (публикувано на 04.06.2015 г.)

5. м. юни – на 09.06.2015 г., съгласно чл. 6, ал. 1 от договора е извършено плащане в размер на 12 291,00 лв. с ДДС. (публикувано на 02.07.2015 г.)

6. м. юли – на 20.07.2015 г., съгласно чл. 6, ал. 1 от договора е извършено плащане в размер на 12 780,96 лв. с ДДС. (публикувано на 31.07.2015 г.)

7. м. август – на 07.08.2015 г., съгласно чл. 6, ал. 1 от договора е извършено плащане в размер на 12 543,94 лв. с ДДС. (публикувано на 03.09.2015 г.)

8. м. септември – на 18.09.2015 г., съгласно чл. 6, ал. 1 от договора е извършено плащане в размер на 6 438,52 лв. с ДДС.(публикувано на 02.10.2015 г.)

9. м. октомври – на 12.10.2015 г., съгласно чл. 6, ал. 1 от договора е извършено плащане в размер на 8 276,75 лв. с ДДС.(публикувано на 02.11.2015 г.)

10. м. ноември – на 10.11.2015 г., съгласно чл. 6, ал. 1 от договора е извършено плащане в размер на 9 373,92 лв. с ДДС. (публикувано на 04.12.2015 г.)

11. м. декември – на 18.12.2015 г., съгласно чл. 6, ал. 1 от договора е извършено плащане в размер на 11 306,33 лв. с ДДС. (публикувано на 29.12.2015 г.)

12. м. януари – на 20.01.2016 г., съгласно чл. 6, ал. 1 от договора е извършено плащане в размер на 9 130,70 лв. с ДДС. (публикувано на 18.02.2016 г.)

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация